Hane/Aile

Allah haneyi imanlılar topluluğundan çok daha önce yarattı. Sağlam hane topluluğun temelidir. Aileler sağlıklı değilse, topluluk hasta olur.

Yaratılış bölüm 2

 1. Allah Adem’i yarattı. Yaratılış 2:7

 2. Allah Adem’e iş verdi. Yaratılış 2:15. Önce iş sonra eş! Önce iş sonra eş çünkü Allah istiyor ki adam karısını ve kızanlarını geçindirsin.

 3. Allah evliliği ve aileyi yarattı. Yaratılış 2:18-25. Allah Adem’e eş verdi. Yaratılış 2:18 Sonra, "Adem'in yalnız kalması iyi değil" dedi, "Ona uygun bir yardımcı yaratacağım." “Eş” sözü beraberlik ve eşitlik anlatan bir sözdür. “Uygun yardımcı” sözü de eşlerin birbirlerini desteklemeleri lazım olduğunu açıklar.

Erkek anasını babasını bırakacak. Erkek delikanlı iken babasının hanesindeydi. Ama evlendiği zaman yeni bir hane kuruyor. Erkeğin anası ve babası (gelinin anası babası da) bu yeni haneye karışmamaları lazımdır. Aynı evde, aynı avluda yaşıyorlarsa da, erkeğin yeni hane için sorumluluk taşımasına meydan vermeleri lazım.

Erkek karısına bağlanacak. Delikanlı iken hep arkadaşlarıyla gezerdi ama evlendikten sonra en yakın dostu ve en çok beraber olmak istediği kişi karısı olacak. Onunla ilgilenecek, onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacak.

İkisi tek beden olacak. Malaki 2:15 ayetine göre bu tek beden olmak yalnız cinsel ilişki demek değildir “ Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı?” Allah eşlerinin ruhsal hayatlarını, duygularını ve düşüncelerini paylaşmalarını istiyor. Ancak o yolda Allah’a uygun bir soy yetiştirebilirler.

 1. Allah hanede kızanların olmasını istedi (Yaratılış 1:27-28). Normal olarak tek beden olmanın sonucunda erkeğin verdiği tohum karısının yumurtasıyla birleşir ve yeni bir insan yaratılır. Erkeğin iki çeşit tohumu vardır. Bir çeşit tohumu yumurtayla birleşirse kız çocuğu olur. Başka çeşit tohumu yumurtayla birleşirse erkek çocuğu olur. Erkeğin hep kız çocuğu doğurduğu için karısını uğratması büyük haksızlıktır. Kadının bu konuda hiç kabahati olamaz. Allah çocukları ana babaya geçici olarak veriyor ki, ana baba onları Allah’ın yolunda yetiştirsinler.

Evlenmenin Sırası

 1. Resmi Nikâh (граждански брак) ilk sırada olmalı çünkü Allah istiyor ki imanlılar olarak memleketin kanunlarına itaat edelim (Romalılar 13:1-2).

 2. İmanlılar topluluğunda Allah’ın önünde söz verme (“evlilik antlaşması” Malaki 2:14) ve bereketlenme (Yaratılış 24:60).

 3. Düğün şenliği (Yuhanna 2:1-11).

 4. Beraber yaşamak (Matta 1:24).

Resmi nikâh, imanlılar topluluğunda söz verme ve düğün şenliğinin bir arada yapılması mümkündür. Plovdiv’deki kardeşler bunu yapmışlardır. Ama imanlılar olarak beraber yaşamadan önce nikâh yapmalıyız. Nikâhsız beraberlik zinadır.

Allah’ın Evlilik için Düzeni

“Ama şunu da bilmenizi isterim: Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek, Mesih'in başı da Tanrı'dır” (1.Korintliler 11:3)

Allah >> Mesih >> (Erkek >> Kadın)

(  Çocuklar  )

Erkek Mesih’in sözünü dinlemiyorsa, Allah’ın istediği gibi hanesinin başı değildir.

Evliliğin Kutsallığı - Bırakışma ve boşanma


Matta 19:1-14 ayetlerini okuyun.

Evlilik bu ayetlere göre nedir? İki hanenin (dünürlerin) gelin alma ve kız verme konusunda anlaşması mıdır? İki kişinin (gelin ve güveyin) anlaşmaları mıdır? Hayır bunlardan daha büyük şey:


Evlilik Allah’ın yarattığı, bereketlediği ve kutsal kıldığı bir kurumdur yani институция. Bunun için bir kimse birinin evliliğini bozmaya çalışırsa ne yapmış oluyor?


Ondaki bazı şeyleri beğenmediği için güvey gelini uğratsın mı?


Kaynana veya kaynata gelini babasının evine göndersin mi?


Güveyin annesi, “Merak etme, oğlum, sana daha güzel bir gelin bulurum” desin mi?


Anne, kocasıyla zor anlaşıyor diye kızını ikide bir alıp evine götürsün mü?


O durumlarda ne yapmamız lazım imanlılar olarak?


“Allah’ın birleştirdiği insan ayırmasın.” Zorluk çeken imanlı eşler Allah’ı sevdikleri için dayansınlar, birbirini affetmeyi ve birbiriyle barışmayı öğrensinler. Yeni evlilik yeni ayakkabı gibidir. Serttir ayağını acıtır. Ama dayanırsan zamanla yumuşak ve rahat olur. Dayanırsan evliliğin de çok rahat olur. Eşinin huylarına alışmayı öğrenirsin ve evlilik hayatın daha güzel olur. Unutmayın ki, senin de eşinin hoşlanmadığı huyların var. O da sana alışması lazım.

Malaki 2:13-16 ayetlerine göre Allah İsrail halkının dualarını ve sunularını kabul etmiyordu. Niçin?


Allah kimin arasında tanık olarak şahitlik ediyordu?


Allah güvey ile gelin arasında şahittir. Normal olarak nikâhta iki şahit vardır. Ama gözlerimizle göremediğimiz üçüncü bir şahit vardır: RAB. O evliliği korumak istiyor. Erkeklerin gençken evlendikleri karılarını uğrattıkları için Allah İsrail halkın kurbanlarını kabul etmedi. 1.Petrus 3:7 ayetine göre Allah aynı şeyi bugünkü imanlıların dualarıyla yapacaktır.

Allah erkeğin evlendiği karıyı anlatmak için nasıl bir ad kullanıyor?


Bu ad halk dilindeki “hayat arkadaşı” adına pek yakın. İki kişinin yaşamdaki güzel ve zor günlerini paylaştığını, birbirine karşı sabır ve yumuşak huylulukla davrandığını açıklar. Eşlerin birbirinin en iyi arkadaşı olduğunu ve birbirini desteklediğini anlatır.

Allah “ evlilik antlaşmasıyla karın” dediği zaman ne demek istiyor?


Eski zamanlarda İsrail’deki evlenme törenlerinde güvey ve gelin birbirine bağlı kalmak için şahitlerin önünde birbirine söz verirlerdi. Günümüzdeki resmi nikâhta ve bazı imanlılar topluluklarının evlenme törenlerinde gelin ve güvey iyi günlerde ve kötü günlerde birbirine bağlı kalmaya söz verirler. Allah eşlerinden birinin verdiği sözü tutmamasını, bu evlilik antlaşmasını bozmasını büyük suç sayıyor. Bu suç nedir?


Allah hangi şeyden nefret ediyor?


Allah’ın nefret ettiği bir şeyi yapar mıydın?Bunun için Allah’ı sayan eşler birbirine karşı nasıl davranmaları lazım?


Anlayışlı dünürler ne yapmaları lazım?


Bozulan bir evlilik nasıl kurtulabilir?


Bir memleketin boşanmadavaları kanununda şöyle bir uygulama vardır: Boşanmadan önce boşanma davasını açmış eşlerin birbirine mektup yazıp beraber yaşadıkları bütün mutlu zamanları anlatmaları lazım. O memlekette çok az kişi boşanırmış çünkü mutlu hatıraları düşünen eşlerin çoğu eşleriyle kalıp başka mutlu günler yaşamaya karar verirlermiş.


Belki boşanmak üzere değilsin ama yine de eşinle yaşadığın mutlu günleri anlatabilirsin. Bu evliliğinizin tazelenmesine yardımcı olabilir.


Sağlıklı Evlilik için Reçete

 1. Her gün eşinle beraber Kutsal Kitap okuyun ve dua edin.
 2. Her gün beş sevgi dilinden birini eşinle konuşmak için kullan.
 3. Eşinde beğendiği on şeyi yaz ve ona oku
 4. Hiç olmazsa ayda bir kere eşinle yalnız olarak gezmeye çık.
 5. Eşini sevindirmek için fırsatlar arayın.
 6. Evlilik sorumluluklarını Rab İsa’yı sevindirmek için her zaman yerine getirin.


Erkeğin Koca olarak görevi nedir?

Erkeklerin çoğu evliliğe hazırlıklı giriyorlar mi?


Kendi babalarında gördükleri şeyleri düşünmeden tekrarlıyorlar.

Erkekler, evlenmeden önce evlilikte birkaç sorumluluk taşımaları lazım olduğunu biliyorlar mıydı?


Sorumluluk yani отговорност ne demektir?

Sorumlu kişi bir işin yapılması için hesap verecek kişidir. Sorumlu kişi her zaman sorumlu olduğu işi yapmaya fırsatı olmayabilir. O durumda o işi başkasına yaptırmalı ve işin sonuna kadar getirilip getirilmediğine bakmalıdır. Bunun için kocalar bazen sorumlu oldukları bir işi karılarına bırakmak zorunda kalabilir. Mesela, erkek hükümetle bir iş göremiyor çünkü işyerinden izin alamıyor. O zaman bu işi karısına versin ama sonra onun işi nasıl yaptığına bakmalı ve karısına teşekkür etmelidir.

Erkeğin sorumlulukları:

Birinci Sorumluluk. Yaratılış 2:15-16’ya göre Allah’ın Adem’e verdiği birinci sorumluluk neydi?


Adem’in baktığı ve işlediği bahçenin meyvelerini kendisi ve eşi yiyecekti. 1.Timoteos 5:8 ayetine göre hanesine bakmayan imanlı kişi nasıldır?


Erkek çalışarak ev halkının ihtiyaçlarını sağlamalıdır. Yoksa davranışlarıyla imanını inkâr etmiş olur.

2.Selanikliler 3:6-12 ayetleri bize bu temada neleri öğretiyor?


Böylece görüyoruz ki erkeğin evlilikteki birinci sorumluluğu: işlemek ve hanesini geçindirmektir. Önce iş sonra eş.

İkinci sorumluluk Yaratılış 18:19 ayetine göre imanlı erkeklerin sorumluluğu nedir?


>

Allah erkeği ailesinin ruhsal çobanı koydu. Buna göre eşinin ve çocuklarının imanda büyümelerine yardımcı olmalıdır. Allah babalarının çocuklarına neyi öğretmelerini istiyor?


Bir imanlı erkek karısının imanda büyümesi için ne yapması lazımdır?


Karı koca haneleri için Allah’ın isteğini nasıl öğreniyorlar?


Karı koca Allah’ın sözünü birlikte okuyarak ve birlikte dua ederek kendi isteklerinden vazgeçmeyi ve Allah’ın isteğini yapmayı öğreniyorlar. “Ama şunu da bilmenizi isterim: Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek, Mesih'in başı da Tanrı'dır (1.Korintliler 11:3). Erkek İsa Mesih’e boyun eğmesi lazım. Ancak o zaman kadına baş olabiliyor. Allah istemiyor ki erkekler kendi isteklerini karılarına yaptıran kaba diktatörler olsunlar. Baş beden için, düşünüyor, bedeni besliyor ve beden için konuşuyor. Kadının başı kadını düşünmeli ve beslemelidir.

Sizce, Allah’ın sözünü eşinle okumak ve dua etmek için en uygun zaman nedir?


En önemlisi ne zaman yapılsın değil, en önemlisi bunu yapmak için her gün vakit ayırmaktır. Amerikalı imanlılar “Birlikte dua eden çiftler birlikte kalırlar” derler.

Erkek baba olarak kızanların Rab İsa’yı kurtarıcı olarak tanımaları için nasıl yardımcı olabilir?


Baba her akşam çocuklar yatmadan önce onları toplasın onların anlayabileceği şekilde Kutsal Kitap hikâyeleri anlatsın. Hikâyeden sorular sorsun. Çocukların hayatları için hikâyeden dersler çıkarsın. Çocukları dua etmeye alıştırsın.

Böylece görüyoruz ki erkeğin evlilikteki ikinci sorumluluğu: hanesinin ruhsal çobanı olmaktır.

Üçüncü sorumluluk İbraniler 12:5-11 ayetlerine göre erkeğin evlilikte sorumluğu nedir?


Hanede çocuklara terbiye ve disiplin vermek babanın sorumluluğudur. Hanede çocukların terbiyesi için kim sorumludur?


Baba evde değilken kim bunu yapacak?


Erkek evde değilken karısı çocukların terbiyesini kocasının yerine yürütmeli. Ama koca işten dönünce bu sorumluluğu yeniden üstüne almalı. Çocuklar böylece hem babalarının hem de annelerinin sözünü dinlemeyi öğrenmelidirler. "Annene, babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun” (Çıkış 20:12). “Rab sevdiğini terbiye eder.” Baba çocuklarını severse rahatını bozup bebeklik zamanından başlayarak onları söz dinlemeye alıştıracaktır.

Baba çocukları kaç yaşındayken onları söz dinlemeye eğitecektir?


Bebekler anlayamaz diye terbiyeyi altı yedi yaşlarına kadar bırakırsan büyük yanlışlık yaparsın. Bebekler bile bencil isteklerle dolu. Onları sabırlı olmaya, söz dinlemeye terbiye etmek lazım. Daha sonra terbiyeli, söz dinleyen çocuklar olarak ana babaya büyük sevinç verecekler. Böylece görüyoruz ki erkeğin evlilikteki üçüncü sorumluluğu: çocuklarını terbiye etmektir.

Dördüncüsorumluluk Mezmur 68:5 ayetini okuyalım. Bu ayete göre Allah öksüz çocuklara ne yapıyor?


Allah öksüz çocuklara babalık yapıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor çünkü babaları yoktur. Babaları olsaydı, onlar çocuklarının ihtiyaçlarını karşılardı.

Ayete göre Allah dul kadınlara ne yapıyor?


Allah dul kadınları korur çünkü onları koruyacak kocaları yoktur. Kadının kocası yaşadıkça Allah onu karısını savunmak için sorumlu tutar.

Erkek nasıl karısını savunur ve korur?


Onun korunması için dua edecek. Başkalarının önünde karısı için iyi konuşacak, onu hiç aşağılamayacak. Erkek karısıyla çekişmeye kalkışan komşunun yanına gidip sakinlikle kavgayı yatıştıracak. “Huysuz kişi çekişme yaratır. Sabırlı kişi kavgayı yatıştırır” Süleyman’ın Özdeyişleri 15:18. Rabbin verdiği anlayışla erkek karısını ve kızanlarını korur.

Erkek karısını korumaya sorumlu olduğuna göre onu dövmeye hakkı var mı?

“Sevgi kaba davranmaz” 1.Korintliler 13:5. Böylece görüyoruz ki erkeğin evlilikteki dördüncü sorumluluğu: karısını ve kızanlarını savunmak ve korumaktır.

Beşinci sorumluluk Süleyman’ın Özdeyişleri 31:23 ayetini okuyalım. Adam nerede iyi tanınır?


Adam devlet yerinde tanınıyordu. Erkek hanesini devletle olan işlerine sorumludur. Hanenin dış işlerine sorumludur, nasıl ki, karısı yemeklerin hazırlanması, temizlik, çocukların bagajı gibi evin iç işlerine sorumludur.

Kim hanenin geliri ve giderleri arasında bir denge koyup hanenin parasını hesaplamalıdır?


Bu hanenin geçimi için çok önemli. Gelir ve ve gider arasında denge yapılmazsa hane devamlı borçlar altında ezilecek. Bazı kocalar bu işleri yapamıyor. Karılarının bu işlerdeki anlayışı veya gördükleri okul eğitimi daha elverişliyse karıları kocalarının razılığıyla bunu yapsın. Yeter ki, gücenmek, çekişmek olmadan, anlaşmayla olsun. Daha önce söylediğim gibi erkeğin devletle işleri yapmak için her zaman iş yerinden izin alamıyor. O zaman karısına bu işi versin. Böylece görüyoruz ki erkeğin evlilikteki beşinci sorumluluğu: hanenin devlet işlerini yürütmektir.

Sorumsuz Kocalar

Büyük problem şu ki biz kocalar bu sorumluluk üstümüze almıyoruz. Haneyi geçindirme işinin, ruhsal çobanlığının, çocukları terbiye etmenin, haneyi koruma işinin ve hanenin dış işlerinin hepsini karılarımıza bırakıyoruz. Arkadaşlarımızla gezmeye, haylazlığı yapmaya bakıyoruz. Hane anlaşmazlık, bağırıp çağırmakla doludur. Kızanlar terbiyesiz.

Erkeklerin sorumluluk taşımamak alışkanlığı ne zaman başlıyor?


Bu nasıl oldu?


Erkeklere verilen yanlış bir terbiye onları hiç bir sorumluluk taşımamaya alıştırdı. Ablaları ve kız kardeşleri küçükten annelerine ev işlerinde yardım etmeye alıştırıldı. Ama erkeklere hiç bir iş yaptırılmıyor. Erkek çocukları daha küçükken ana babalarından istediklerini koparmayı öğreniyorlar. Bağırıp çağırmalarını susturmak için anneleri onlara vafla filan veriyor. Daha büyüyünce başka başka şeyleri… Erkek herkesten bir şeyler bekliyor. Bir şey vermeye hiç alışık değil.

Ben bu konuda eşime borçluyum. Ben de bunu anlamıyordum. Ama o kızanlarımızı evde iş yapmaya alıştırdı. Yalnız kızlarımıza değil, erkek çocuğumuza iş yaptırırdı. O küçükten bokluk atmaya, yatağını toplamaya, dükkândan emek filan satın almaya alıştı. Küçükten alışınca erkek çocuklarımız sorumluluk taşımaya hazır olacaklar.

Biz babalar niye erkek çocuklarımıza baba olmak ne olduğunu anlatmıyoruz?

Sorumsuz koca rahat hissediyor mu kendini?


Sorumluluğunu yerine getirmeyen koca rahat değil. Saygınlığı, öz değeri yok. “Karı beni saymıyor” diye düşünüyor.

Sorumluluğa Dönüş

Burada durup Allah’ın hane ve evlilik için olan isteğine dönmemiz lazım:

Efesliler 5:22-33 ayetleri erkeğin karısına olan beş sorumluluğunu birleştiriyor ve onu bir tek sorumluluk olarak anlatıyor. Bu sorumluluk nedir?


“Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin” (Efesliler 5 25)

Bunu nasıl yapmalıyız?


Diyelim, karımızla bir konuda anlaşamıyoruz Tartışmaya başlıyoruz ve birbirimize yaralayıcı, kırıcı sözler söylüyoruz. Hanenin başı olarak ne yapmalıyız? Daha ağır kırıcı sözler mi söyleyelim? Karıyı dövelim mi? Yoksa ne yapalım?


Hayır. Hiç bir zaman! Benliğimizi alçaltacağız ve eşimize söylediğimiz kötü sözler için bizi affetmesini dileyeceğiz. Olabilir ki, kimi kere karının suçu bizimkinden daha çok. Ama İsa Mesih kendi suçu yokken bizim suçumuzu üstüne aldı. Ruhsal hayatın başlangıcı tövbedir. Karı belki kendini haklı görüp tövbe etmeyebilir ama normal olarak kocasının örneğiyle o da özür dileyecek ve barışacak. Ama kocasının hakkı yok desin: “Ben tövbe ettim, şimdi sen de…” O beklemeli Kutsal Ruh karısının hayatında çalışsın.

Zaten kocalar olarak hanedeki sorumluluklarımızı taşıyorsak ve karımıza hem sözle hem de hayatımızla onu sevdiğimizi gösteriyorsak kadın da kocasına saygı gösterecektir.

Karım nasıl anlıyor ki ben onu seviyorum?

1) Dokunmak

2) Yardım etmek

3) Hediye vermek

4) Beraber vakit geçirmek

5) Sözlerle kuraj vermek


Beş Sevgi Dilinden
hangisini anladığını öğrenmeliyim ve sevgimi anlatmak için kullanmalıyım.

Kadının Karı olarak görevi nedir?


Süleymanın Özdeyişleri 31:10-31 ayetlerinde anlatılan kadın nasıl?

Bu kadın harika değil mi? Ayet 30’a göre nasıl bir kadın övülmeye layıktır?Bu kadının hayatı için en önemli şey Rabbe karşı saygıyla davranmaktı. Biz de bunu yapabiliriz. Hayatımız için en önemli şey Rabbin sözünü okuyarak O’nu tanımak ve O’nu memnun etmek olsun. Rabbin bizi sevdiğini, bize kıymet verdiğini anlayalım. Ve O’nu sevindirmek için yaşayalım. Biz de bu kadına benzemeye başlayacağız.

Ayet 11 ve 12’ye göre bu kadın niçin serbestlik içinde yaşıyor?

Adam karısını bırakıyor istediğini yapsın, çünkü görüyor ki kadın

a
nlayışlı ve her zaman kocasının iyiliği için uğraşıyor. Adam rahatlıkla kadını bırakabiliyor alış veriş yapsın çünkü biliyor ki akılsız bir iş yapmayacak.

Hakkımdır diye bu serbestliği kocamdan alabilir miyim?

Süleymanın Özdeyişleri 31:17 ve 27’ye göre bunu nasıl yapabilirsin?

Ayet 26’ya göre bu kadın dedikodu yapmak için vakit ayırır mı?

Biz kadınlar Rab’bin Sözüne göre davranmayı nasıl öğrenebiliriz?

Ayet 15 ve 18’e göre bu kadın sabah erkenden akşamın geç saatlerine kadar neyle uğraşıyor?

Ayet 28 ve 29’a göre bu kadının çocukları onun için ne düşünüyor?

Ve kocası onun için ne diyor?

Sen bu kadına benzemek istiyor musun?

Efesliler 5:33 ayetine göre kadınların kocalarına karşı nasıl davranmaları isteniyor?


Bunu nasıl yapsınlar?

Efesliler 5:22-24 ayetlerine göre kadınların kocalarına karşı nasıl davranmaları isteniyor?

Bunu nasıl yapsınlar?

Efesliler 5:24 ayetindeki “Kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar” sözü belki Kutsal Kitap’ta en yanlış anlaşılan ayetlerden biridir. Türklerin anlayışında kadın erkeğin hizmetçisidir. Onların anlayışında erkek diktatör, kadın köle olmalı. Erkek istediği zaman istediği şeyi kadından alabiliyor. Kadın vermek istemezse erkek kadını döverek zorla onu ondan alıyor. “Kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar” sözü bu anlama mı geliyor?

Bu anlama gelmiyorsa, ne anlama geliyor?

Belki problem yalnız ayetin ikinci parçasını vurgulamaktan ileri geliyor. Bütün ayet şöyledir: “Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.”

Kadının kocasına bağımlı olması başka hangi bağımlılığa benziyor?


İsa Mesih imanlılar topluluğu için ne yaptı?

Mesih on iki öğrencisine karşı nasıl davrandı?

(Yuhanna 13:12-15)

Bu ayetler karı kocanın birbirine olan davranışları için nasıl bir örnek veriyor?

İsa Mesih suç isleyen kadınlara karşı nasıl davrandı (Luka 7:36-50; Yuhanna 4:4-42; Yuhanna 8:1-11)?

İsa Mesih suç isleyen imanlılara karşı nasıl davrandı (Yuhanna 21:15-19)?

İmanlılar topluluğu Mesih’e karşı nasıl davranmalı?

Kız kardeşler, kocanı başka insanlara nasıl anlatıyorsun?

Kocanın eksikliklerini (elbette eksik tarafları vardır) öbür kız kardeşlere devamlı anlatırsan, başkalarının önünde onu küçük düşürmüş olursun. Aklını hep eksik taraflarıyla doldurursan onun iyi taraflarını unutmuş olursun. Bu durumda Efesliler 5:33 ayetini yerine getirmiş oluyor musun?

Allah başlangıçta kadını erkeğin nesi olarak yarattı (Yaratılış 2:18)?

Bağımlı olmak kendini ve bütün yeteneklerini bağımlı olduğun kişiye sunmak demektir. Topluluğun Mesih’e o şekilde bağımlı olması isteniyor.Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun” (Romalılar 6:13). Bunun gibi kadın kocasının yardımcısı olarak kendini ve yeteneklerini kocasının ve hanesinin iyiliği için tamamen ona vermeli.

İmansız Kocalara bağımlı olmak

1.Petrus 3:1-8 ayetlerini okuyun. Allah korkusu içinde yaşamak kocaları imansız olan kız kardeşlere ruhsal kuvvet verecek. Onlar Allah’ı sevindirmek için yaşıyorlar. Hayatlarındaki sevinç Allah’tan geliyor. Allah için imansız kocalarına bile bağımlı olabiliyorlar. Kocasına bağımlı olan bir kadın kocasına vaaz vermeden onu Allah için kazanabilir.

İmanlı bir kadın öndere gitmiş. Kocası ruhsal şeylere öyle saygısız ki, onunla yaşamaya devam etmesinin doğru olup olmadığını sormuş. Onu topluluğa getirmeye, evde çocuklara Kutsal Kitap okutmaya defalarca çalışmış. Onun kötü laflar kullanmasını engellemeye çalışmış ama hepsi boşunaymış. Adam değişmemiş. Artık böyle bir adamla yatağını paylaşmasının doğru olmayacağını düşünmeye başlamış kadın.

Önder kocasıyla beraber olmasının, onun imanlı imansız olmasıyla ilgili olmadığını Kutsal Kitap’tan şu ayetten açıklamış: “Bir kadının kocası iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa, kadın onu boşamasın” (1.Korintliler 7 13). Bundan başka önder şöyle konuşmuş: “Kocanın seni parkta gezmeye ve kahve içmeye davet ettiği zaman kabul etmedin. Doğru mu?” Kadın, “Doğru” demiş. “Ama o kadar işim vardı.” Önder, “Problem, kocanda değil, sendedir” diye cevap vermiş. “Sen baş kaldıran bir karısın. Kocanın otoritesini hiçe sayıyorsun. Eve dönüp ona boğun eğmediğin için kocandan özür dilemen lazım. İnanç hakkında ona vaaz vermekten vazgeç. Bu işi Allah’a bırak. En sevdiği yemeği ona pişir. Kocasına her durumda bağımlı olan bir karı olmaya bak.”

Önderin söyledikleri kadını şaşırtmış Ama sonunda onları kabul etmiş ve yapmış. Bir hafta sonra kocası önderi görmeye gitmiş.

“Bir hafta kadar önce karımla konuşmuşsun” diye sözüne başlamış. Önder başına ne geleceğinden korkarak, “Evet…” demiş. Adam gülümsemeye başlamış. “Çok beğendim” demiş. O adam topluluğa katılmaya başlamış, iman etmiş ve sonra diakon olmuş. Kadının kendi çabalarıyla yapamadığı şeyi kocasına bağımlı olunca Allah hemen yaptı.

Kız kardeşler, kocanızın üzerinizde olan otoritesiyle sevinin. Her durumda ona bağımlı olun. Onun koruması altında yaşamanızı bir ayrıcalık sayın. Allah’ın kurduğu bu düzen altında Rab sizi bereketleyecek ve sizi kocanız, çocuklarınız, topluluğunuz ve mahalleniz için bereket kılacak.

Erkek kardeşler, karılarınıza karşı, saygı, sevgi, anlayış ve yumuşak huyluluk içinde davranın. Yoksa Allah dualarınızı cevapsız bırakacak (1.Petrus 3:7). İstediğinizi istediğiniz zaman ondan almaya çalışmayın. Onun yorgun olduğu zaman yeterli kadar uyuması için meydan bırakın. Zorlandığını gördüğünüz zaman ev işlerinde ona yardımcı olun.


Sağlıklı Evlilik için Reçete

 1. Her gün eşinle beraber Kutsal Kitap okuyun ve dua edin.
 2. Her gün beş sevgi dilinden birini eşinle konuşmak için kullan.
 3. Eşinde beğendiği on şeyi yaz ve ona oku
 4. Hiç olmazsa ayda bir kere eşinle yalnız olarak gezmeye çık.
 5. Eşini sevindirmek için fırsatlar arayın.
 6. Evlilik sorumluluklarını Rab İsa’yı sevindirmek için her zaman yerine getirin.Çocuklar ve Ana Babalar

Çocuklar

Koloseliler 3:20 ayetine göre Allah’ın çocuklardan ne istiyor?

Bir çocuğun İsa’yla bağlantısı annesi babasına karşı söz dinlemesine bağlıdır. Babalarının sözünü dinliyorsa, İsa’nın sözünü dinleyecek. Babalarının sözüne karşı çıkıyorsa, İsa’nın sözüne karşı çıkacak. İsa Mesih, söz dinleyen bir çocuğun hayatında yaşıyor ve işliyor.

Söz dinleyen bir çocuk mutlu mudur?

Söz dinleyen bir çocuk anası babasına davranışlarının sınırını çizmeye izin veriyor. Onlar çocuk için hangi şeyin iyi hangi şeyin kötü olduğunu seçiyorlar.

Söz dinleyen çocuk hangi ağır yükten kurtuluyor?

Çocukların babalarının otoritesine karşı çıkmaları günahlı tabiatlarından ileri geliyor. Ama küçük yaştan beri sevgiyle verilen söz dinleme terbiyesini görmüş çocuklar bu terbiyenin verdiği güvenlikle seviniyorlar. Ama günahlı tabiatının isteklerine bırakılmış çocuk mutsuz çocuktur. Onu seven babalarının sözünü dinlemeye terbiye edilen çocuk mutludur. “Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki, böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir” (İbranilere 12:11). Terbiye baştan hoş gelmez, ama verdiği sonuçlar, getirdiği meyveler çok hoştur.

Bugünün öğretmenlerine göre bir çocuk kendiliğinden neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu biliyor. Bu öğretmenler ana babanın her zaman çocuğa karşı doğru ve uygun davranışlarda bulunması gerektiğini söylerler. Çocuğun haksız ve uygunsuz bir buyruğa karşı koyma yolunu açık bırakırlar. Bu görüş babaların terbiye etmesini zorlaştırıyor.

Kutsal Kitap, ”Haklı oldukları zaman ana babanın sözünü dinleyin” der mi?

“Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur” (Efesliler 6:1). Anne babalar yanlış bir buyruk verse ve çocuk onu yaparsa, çocuk Rabbin önünde doğru davrandı. Uzun vadide bu çocuk babasının otoritesini hiçe sayıp hangi buyruklara uyacağını kendisi seçen bir çocuktan daha düzenli ve daha mutlu olur. Söz dinleyen çocuk Allah’ın düzenine göre yaşıyor ve bunda esenlik buluyor.

Elbette anne babalar olarak haklı ve uygun bir şekilde, yumuşak huyluluk ve sevgiyle çocuklarımıza karşı davranmaya çalışmalıyız. Ama anne babalar insandırlar ve hataya düşebilirler. Çocuğumuz da çok gençken ana baba oluyoruz. Çok büyük bir anlayışa ve tecrübeye sahip değiliz. Hele çocuk yetiştirmek konusunda! Oysa çocuğun söz dinlemesi gibi çok önemli bir konunun ana babanın tam doğru bir buyruk verip vermemesine bağlı yapılamaz. Çocuk babalarının kararlarını kantarlamak ve hangi buyrukların haklı olduğunu seçip onlara uymak ve haksız gördüğü buyrukları atmak konusunda sorumlu tutulamaz. Çocuğun sorumluluğu yalnız söz dinlemektir. Allah’ın hane için düzeni budur. Allah düzeni haklıyı haksıdan ayırma ağır yükünden kurtarır çocukları.

Bir yaz gününde bir küçük kız, “Keşke yalnız dondurma yiyebilseydik bütün gün!” demiş. Ailedeki öbür çocuklar da buna katılmış. “Tamam” demiş babaları, “İstediğiniz gibi olsun. Yarın bütün gün yalnız dondurma.” Çocuklar sevinmişler. Kahvaltı ve öğle yemeğinde yalnız dondurma yedikten sonra annelerinin yaptığı pastayı çok özlemişler. Ama anneleri, “Hayır” demiş. “Bugün yalnız dondurma.” Çocuklardan biri, “Dondurmayı bir parça ekmek için değiştiremez miyiz?” diye sormuş. Çocukların anlayışının ne kadar yetersiz olduğunu gösteren hoş bir olay!

Çocuklar niçin ana babanın yol göstermesine ve buyruk vermesine muhtaçtırlar?

Babalar çocuklarından birine karşı yanlış bir şey yaparlarsa, çocuktan özür dilerlerse, çocuğun gözünde otoritelerini kaybetmeyecekler mi?

Kaybedeceklerinden korkarak hatalarını çocuktan saklamaya çalışabilirler. Ama, “Allah bunu nasıl görecek?” diye düşünmeleri gerekirdi. Allah, babada olsun, çocukta da olsun tövbe etmelerini çok sayıyor. Bir baba çocuğunu yapmadığı bir suç için cezalandırırsa, doğru durumu öğrenince kendi hatasını çocuğa anlatmalı ve çocuğun onu bağışlamasını dilemeli. Çocuk babasını bu iş için aşağı görmeyecek, onu daha çok sayacak. Kendi çocuklarımda bunu gördüm.

Ana Babalar

Ana babaların sorumluluğu Efesliler 6:4 ayetiyle özetlenir: “Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab'bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.” Rabbin terbiyesini öğrenmek için İbraniler 12:5-11 ayetlerini okuyalım.

Kızanlarınızı s , (İbranilere 12:6)

t e (İbranilere 12:6)

ve ö . (İbranilere 12:5 ve 11)


Eğitin ve Öğretin

Eğitmek sözünün eğmekle ilgisi vardır. “Ağaç yaşken eğilir.” Çocukları küçükken eğdirmek, hayatlarına yön vermek, onları yetiştirmek daha kolay olur. Büyüdükçe buna daha çok karşı çıkacaklar.

“Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir. Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz” (Süleymanın Özdeyişleri 22:6). Her çocuk farklı ve her çocuğun gideceği yolu vardır. Çocukları yetenekler ve karakterine göre yetiştirmek lazım. Anne babalar olarak her bir çocuğumuzun yetiştirilmesi için Kutsal Ruh’un bize yol göstermesine ihtiyacımız vardır. Babaların yaptığı büyük bir hata kendi yerine getirmedikleri hayal ve planlarını çocuklarının hayatında yerine getirmeye çalışmaktır. Çocuğu gidemeyeceği bir yoldan gitmeye zorlamaktır bu. Daha iyi o çocuğun ruhsal hediyelerine, yeteneklerine ve karakterine uygun bir yoldan gitmesine yardımcı olalım.

Yine de her çocuğa vermemiz gereken şeyler vardır. Çocukları çok küçükken kendi kendilerine bakmaya alıştırmaya başlayabiliriz: Kaşık tutmaya, yemek yemeye, ellerini yüzünü yıkamaya, banyo yapmaya, kendini hastalıktan korumaya (başkasının içtiği bardaktan, şişeden içmemeye, başkasının kullandığı çataldan, kaşıktan yemek yememeye, yemeden önce ellerini yıkamaya) ve benzer şeyleri.

Sabır ve sevgiyle çocuğun anlayışına göre ona bir kaç kere göstererek ve ona yapmaya fırsat vererek alıştırabiliriz. İyi yapmazsa sinirlenip ona bağırmamalıyız. Daha sonra 6,7 yaşındayken onları bokluk tenekesini boşaltmak, masaya tabak, kaşık ve çatal sıralamak gibi işlere alıştırabiliriz. Yataklarını düzeltmeyi, elbiselerini toplamayı ve çekmeceye , dolaba koymayı öğrenebilirler hem kızlarımız hem de erkek çocuklarımız. Evdeki işlere katılmak disiplinli bir hayat yaşamak için önemli bir derstir çocuklar için.

Çocuklarımızı gerçeği konuşmaya alıştırmalıyız ve yalan söyledikleri onları cezalandırmalıyız ki yalan söylemekten korksunlar. “Akılsızlık çocuğun özyapısındadır, Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır” Süleymanın Özdeyişleri 22 15). Kutsal Kitap terbiye olarak çocuğu değnekle vurmamızı söylüyor. Bu nasıl olmalı? Baba yalan söylemiş çocuğu başka insanların görmemesi için başka bir odaya götürür. Sakinlikle yaptığı kötülüğü çocuğa anlatır. “Bir daha yalan söylememeyi iyice hatırlaman için şu tahta kaşığı kullanacağım” der. Sonra kaşığı çocuğun oturak yerine bir iki defa indirir. Çocuğu kucaklar ve onu sevdiğini söyler. Bunu çocuğunu iyiliği için yaptığını anlatır. Çocuk babasının otoritesine karşı çıkmaktan korkacak ve bu yoldan yalan söylemekten vazgeçmeyi öğrenecek.

Değnekle, tahta kaşıkla terbiye etmek kızgınlıkla dayak atmaktan apayrı bir şeydir. Dayak çocuğun yüreğinde kızgınlık uyandırır. Değnekle terbiye etmek ise çocukta babasına karşı saygı uyandırır.

Çocuğun öğrenmesi gereken en önemli şeyin söz dinlemek olduğunu anlatmıştık. Tahta kaşıkla terbiye etmek çocuğun her söz dinlemezliğinde kullanılmalıdır. Bu yol, bağırıp çağırmak, vafla vermeye söz vermek gibi başka yollar çalışmazsa kullanılacak en son çare değildir. Bu yol Allah’ın buyruğu olarak söz dinlenmeyen çocuğa uygulanmalı. Bir baba Allah’tan aldığı otoriteyi kullanarak çocuğa bir buyruk verir. Çocuk söz dinlemezse baba tahta kaşıkla çocuğa terbiye verir. Yeniden buyruğu verir ve çocuk onu yerine getirir. O kadar. Çocukların küçükken bunu yapmaya başlarsan, çocuklar anne babanın sözüne karşı gelemeyeceklerini anlayacaklar ve söz dinlemeyi öğrenecekler. Tahta kaşığı kullanmak lazım olmayacak. Çocukların güvenlik içinde yaşayan mutlu çocuklar olacaklar.

Çocuklarımızı Allah’ın On buyruğuna uymaya alıştırırsak onları büyük kötülüklerden kurtarmış oluruz.

Evimizde bir düzen olmalı ve çocukları bu buyruklara uymaya alıştırmalıyız. Şu konularda çocuklarımızdan ne istediğimizi onlara açıkça söylemeliyiz: yemek zamanlarında evde olmaları, okul için zamanında yatıp kalkmaları, oynamaya çıkmadan önce okul ödevlerini bitirmeleri ve evdeki görevlerini yapmış olmaları, evden çıkmak veya bir arkadaşın evine gitmek için anne veya babadan izin almaları gibi şeyler.

Terbiyede başka çok önemli bir konu vardır: anne babanın çocuğun karşısında aynı düşüncede olmalarıdır. Baba eşinin dediğini desteklemeli ve anne kocasını buyruğunu çocuklara yaptırmalı.

Hatalar yapacağız ama Allah’ın isteğini yapmaya kararlıysak O bizi affedecek ve çocuklarımızı bereketleyecek. O’nun düzeninde yetişen çocuklar yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.

Karı Koca ilişkisi


Bu titiz problemleri kadınlar ayrı olarak, erkekler ayrı olarak konuşulmalıdır. Öğretmen grubundaki insanların soru sormaları için meydan bırakmalıdır. Kimse bir soru sormaya cesaret etmezse şu soruları sırayla grupta tartışsınlar. Soruya muhtemel cevap veren ayetler de okunsun ve onlardan cevap bulmaya çalışılsın.

Karı koca ilişkisi insanların günaha düştükten sonra mı yaratıldı?

Yaratılış 1:27-31

Karı koca ilişkisi Allah’ın gözünde iyi bir şey midir?

Yaratılış 2:18-25

Karı koca ilişkisi yalnız çocukları yetiştirmek için midir?

Süleymanın Özdeyişleri 5:15-21

Hakkım var mı her istediğim zaman eşimden karı koca ilişkisini almaya?

1.Korintliler 13:4-5

Hakkım var mı eşimi karı koca ilişkisinden mahrum bırakmaya?

1.Korintliler 7:1-5

Abort yaptırmaya hakkım var mı?

Mezmur 139:1-18, Yeremya 1:5, Çıkış 20:13

Çocuk yapmamak için Allah’a uygun yollar var mı?


Kocam benimle ters taraftan cinsel ilişki kurmak istiyor. Bu Allah’ın önünde günah mıdır?

Levililer 18:22-30, Ezgiler Ezgisi 1:13; 1.Korintliler 13:4-5.

İmansız eşim benimle yatarsa günah işlemiş olmuyor muyum?

1.Korintliler 7:10-16

Eşimi kıskanmaya hakkım var mı?

1.Korintliler 3:3; Yakup 3:14-17


Sormak istediğiniz kendi sorularınızı yazın

Pratik

ALLAH’IN EVLİLİK İÇİN PLANI: BİRLİK


İdealno eşler Mezmur 45:10-11 “10 Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver, Halkını, baba evini unut. 11 Kral senin güzelliğine vuruldu, Efendin olduğu için önünde eğil.”


Eşinde beğendiğin on şeyi yaz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Eşin istediğin gibi davranmazsa kendini nasıl hissediyorsun?

Eşin istediğin gibi davranmazsa ne yapıyorsun?


Ne zaman eşinin sevgisini en çok anladığını düşünüp yaz.


Evlenmeden önce niçin evlenmek istedin?


Niçin eşinle evlendin?


Sence Allah niçin evliliği yarattı?


Allah’ın Evlilik İçin Amacı (Цели)

(Yaratılış-Tekvin 2:24; Yuhanna 17:22-23)

Birliğin Zamanı

(Romalılar 7:1-2)


Boşanmak ve bırakışmak için Kutsal Kitap ne diyor?

Yaratılış (Tekvin) 2:24; Matta 5:27-32; 19:3-9; 1.Korintliler 7:10-17)


Bir imanlı ne zaman eşini bırakabilir?


Onu bırakırsa ne yapması lazım?

Birliğin Yapışkanı (Lepilosu) - Sevgi

1.Yuhanna 3:16-18


Mahalleye göre sevgi nedir?


1.Korintliler 13:4-7’ye göre sevgi nedir?

1.Korintliler 13

Ne demek?

Örnek / primer

SabırŞefkatKıskanmamakÖvünmemekBöbürlenmemekKaba davranmamakKendi çıkarını aramamak


1.Korintliler 13

Ne demek?

Örnek / primer

Kolayca öfkelenmemekKötülüğü anmamakHaksızlığa sevinmemekGerçek olanla sevinmekHer şeye katlanmakHer şeye inanmakHer şeyi ümit etmekHer şeye dayanmakSevginin özü nedir?


Eşini sevmek ne zaman kolay? Niçin?


Eşimizi Allah’ın istediği gibi sevmezsek ne yapmamız lazım?

1.

2.

3.


Kabul Etmek (Romalılar 15:5,7)

Eşine “seni olduğun gibi kabul ediyorum” diye birkaç izreçenie ya da bir ayet yaz. Sonra eşine okuyacaksın.Affetmek (Koloseliler 3:13)

Affetmediğin bir şey var mı?…..


Dinlemek (Matta 7:12)

Eşine senin anne babanın evliliğini anlat. Neyi beğendin, neyi beğenmedin ve onların evliliklerinin hangi taraflarını senin evliliğinde görüyorsun? Eşin aynısını anlatırken sen dinlemeyi pratik edeceksin.


Aşağıdaki eşinin ihtiyaçlarını nasıl karşılamaya çalışacaksın?


 1. Güvenlik


 1. Kıymetli Olduğunu Anlamak


 1. Olgunlaşmak- hem insan hem Allah’ın işçisi olarakBeş Sevgi Dili

 1. Dokunmak

 2. Hizmet etmek

 3. Hediye vermek

 4. Zaman vermek

 5. Sözle kuraj vermek


Sen en çok hangi sevgi dillerini kullanıyorsun?


Kullandığınız sevgi dilleriniz aralarınızda nasıl anlaşmamazlık yaratabileceğini beraber konuşun.


İsa gelinine nasıl bakıyor?

Efesliler 5


Birliğin Yağı

1.Yuhanna 2:9-11


Çekiştiysek nasıl birliğimizi geri getirebiliriz?Eşinle en çok çekiştiğiniz üç konular nedir?


Amerika’da evliliklerde en çok çekiştiği konular:

Konuşmuyorlar\seslenmiyorlar 63%

Eşinden veya evlilikten olamaz şeyleri bekliyorlar 63%

Para konusunda 60%

Beraber karar veremiyorlar 55%

İkisi öbürüne kumanda vermek istiyor 51%


Millet, Türk evliliklerinde en çok çekiştikleri konular ne?
Anlaşamadığımız zaman dört şey yapabiliriz.

1) B Ç

2) V G

3) S

4) K


Bu durumlarda kim kazanıyor, kim kaybediyor?Çekiştiğiniz zaman sen genellikle ne yapıyorsun?Eşin ne yapıyor?
Kutsal Kitap’ta karı koca çekişmeleri var mı?


Yaratılış (Tekvin) 16:1-6’ya bakalım


Kutsal Kitap’tan Prensipler

İshak ve Rebeka (Tekvin 24:67)


Hoşea 1:3


Yusuf ve Meryem (Matta 1:18-21,24)


Priskilla ve Akvila (Elçilerin işleri 18:26)Birliğe Engellerin En Büyük Kökü - BEN!


Mezmur 51 15-17


Benliğimizi yenme adımları

1.

2.

3.

4..

5.


Birliğin Çoğalması


Uşaklar- Birliğe bereket mi yoksa engel mi?


Uşaksız hane olur mu?


Niçin uşaklarımız olsun?


Allah bize niçin uşaklar veriyor? Allah bize uşakları ne zamana kadar veriyor?

Allah’ın bize verdiği kıymetli uşakları nasıl yetiştirebiliriz?


En büyük terbiye yolu nedir?


Tesniye (Yasanın Tekrarı) 11:18-21’e göre ne yapmamız lazım?