KİLİSE ALLAHIN HALKIDIR

ALLAHIN SEVGİLİSİ

A) İsrail Allahın sevgilisidir:

- Çıkış 15:13-16, Tesniye 33:1-4, Ezra 3:10-11

B) Seslemeyen İsrail Allahın sevgilisi değildir:

- Lev. 26:27-30, Yer 12:8, Yer 16:5-7, Hoş. 9:10-15

C) Hristiyanlar Allahın sevgilisidir:

- Rom. 9:22-25, Efes 5:1-2, Kol. 3:5-12, 1 Yuh. 3:1


ALLAHIN EVLATLARI

A) İsrail Allahın evlatlarıdır:

- Çıkış 4:21-22, Tesniye 14:1-2, Yeşaya 1:1-4,4, Yeşaya 63:7-10, Hos. 11:1-2

B) Seslemeyen İsrail Allah evladı değildir:

- Tesniye 32:5, Yuh. 8:37-44

C) Hristiyanlar Allah evlatlarıdır:

- Yuh. 1:11-13, Yuh. 11:49-52, Rom. 8:13-16, 2 Kor. 6:14-18, Gal. 3:26, Gal. 4:4-7, Fil 2:14-16, 1 Yuh. 3:1


ALLAHIN TARLASI

A) İsrail Allahın tarlasıdır:

- Yer 12:10

B) Hristiyanlar Allahın tarlasıdır:

- 1 Kor. 3:9


ALLAHIN VE MESİHİN SÜRÜSÜ

A) İsrail Allahın ve Mesihin sürüsüdür:

- Mez 78:52, Mez 80:1, Yeşaya 40:11, Yer 23:1,2,3, Yer 31:10, Hez. 34:12,15,16, Mika 5:4, Zec. 10:3

B) Hristiyanlar Allahın ve Mesihin sürüsüdür:

- Yuh. 10:14,16, İbr. 13:20, 1 Pet. 2:25, 1 Pet. 5:2,3


ALLAHIN EVİ

A) İsrail Allahın evidir

- Sayılar 12:7

B) Hristiyanlar Allahın evidir:

- 1 Tim. 3:15, İbr. 3:2,5,6, İbr. 10:21, 1 Pet. 4:17


ALLAHIN KRALLIĞI

A) İsrail Allahın krallığıdır:

- Çıkış 19:6, 1 Tar. 17:14, 1 Tar. 28:5

B) Seslemeyen İsrail Allahın krallığı değildir:

- Matt. 8:11,12, Matt. 21:43

C) Hristiyanlar Allahın krallığıdır:

- Rom. 14:17, 1 Kor. 4:20, Kol. 1:13, Kol. 4:11, Rev. 1:6


ALLAHIN HALKI

A) İsrailliler Allahın halkıdır:

- Çıkış 6:7, Tesniye 27:9, 2 Sam. 7:23, Yer 11:4

B) Seslemeyen İsrailliler Allahın halkı değildir:

- Hos. 1:9, Yer 5:10

C) Hristiyanlar Allahın halkıdır:

- Rom. 9:25, 2 Kor. 6:16, Efes 4:12, Efes 5:3, 2 Th. 1:10, Tit. 2:14


ALLAHIN KAHİNLERİ

A) İsrailliler Allahın kyahinleridir:

- Çıkış 19:6

B) Seslemeyen İsrailliler Allahın kyahinleri değildir:

- 1 Sam. 2:28,30, Mersiyeler 4:13,16, Hez. 44:10,13, Hoş. 4:6, Mal. 2:2,4,8,9

C) Hristiyanlar Allahın kyahinidir:

- 1 Pet. 2:5,9, Rev. 1:6, Rev. 5:10


ALLAHIN BAĞI

A) İsrail Allahın baıdır:

- Yeşaya 5:3,4,5,7, Yer 12:10

B) Hristiyanlar Allahın baıdır:

- Luke 20:16


ALLAHIN GELİNİ

A) İsrail Allahın gelinidir:

- Yeşaya 54:5,6, Yer 2:2, Hez. 16:32, Hos. 1:2

B) Seslemeyen İsrailliler Allahın gelini değildir:

- Yer 3:8, Hos. 2:2

C) Hristiyanlar Allahın gelinidir:

- 2 Kor. 11:2, Efes 5:31,32


İBRAHİM'İN EVLATLARI

A) İsrailliler İbrahim'in evlatlarıdır:

- 2 Tarih. 20:7, Mez 105:6, Yeşaya 41:8

B) Seslemeyen İsrailliler İbrahim'in evlatları değildir:

- Yuh. 8:39, Rom. 9:6,7, Gal. 4:25,30

C) Hristiyanlar İbrahim'in evlatlarıdır:

- Rom. 4:11,16, Gal. 3:7,29, Gal. 4:23,28,31


SEÇİLMİŞ HALK

A) İsrailliler seçilmiş halktır:

- Tesniye 7:7, Tesniye 10:15, Tesniye 14:2, Yeşaya 43:20,21

B) Seslemeyen İsrailliler seçilmiş halk değildir:

- Tesniye 31:17, 2 Ki. 17:20, 2 Tar. 25:7, Mez 78:59, Yer 6:30, Yer 7:29, Yer 14:10

C) Hristiyanlar seçilmiş halktır:

- Kol. 3:12, 1 Pet. 2:9


SÜNNETLİ OLANLAR

A) İsrailliler sünnetlidir:

- Tek. 17:10, Hakimler 15:18

B) Seslemeyen İsrailliler sünnetli değildir:

- Yer 9:25,26, Rom. 2:25,28, Fil 3:2

C) Hristiyanlar sünnetlidir:

- Rom. 2:29, Fil 3:3, Kol. 2:11


İSRAİL

A) İsrail İsrail'dir

B) Seslemeyen İsrailliler İsrail değildir:

- Sayılar 15:30,31, Tesniye 18:19, Acts 3:23, Rom. 9:6

C) Hristiyanlar İsraildir:

- Yuh. 11:50,51,52, 1 Kor. 10:1, Gal. 6:15,16, Efes 2:12,19


YERUŞALİM

A) Yeruşalim İsraillilerin kasabası ve anasıdır:

- Mez 149:2, Yeşaya 12:6, Yeşaya 49:18,20,22, Yeşaya 51:18, Lam. 4:2

B) Yeruşalim Hriistyanların kasabası ve anasıdır:

- Gal. 4:26, İbr. 12:22


YAHUDİLER

A) İsrailliler Yahudidir

- Ezr. 5:1, Yer 34:8,9, Zek. 8:22,23

B) Seslemeyen İsrailliler Yahudi değildir:

- Rom. 2:28, Rev. 2:9, Rev. 3:9

C) Hristiyanlar Yahudidir:

- Rom. 2:29


YENİ ANTLAŞMA

A) Yeni antlaşma İsraille yapılacak:

- Yer 31:31,33

B) Yeni antlaşma Hristiyanlarla yapıldı:

- Luke 22:20, 1 Kor. 11:25, 2 Kor. 3:6, İbr. 8:6,8,10


ZEYTİN AĞACI

A) İsrail zeytin ağacıdır:

- Yer 11:16, Hos. 14:6

B) Hristiyanlar zeytin ağacıdır:

- Rom. 11:24Aşağıdaki ESKİ ANTLAŞMA ayetleri İSRAİL HALKI için kullanılıyor, ama YENİ ANTLAŞMA'da HRİSTİYANLAR için kullanılıyor

- Lev. 26:11,12, Hez. 37:27 2.Kor. 6:16

- Tesniye 30:12-14 Rom. 10:6-8

- Tesniye 31:6 İbr. 13:5

- Tesniye 32:36, Mez 135:14 İbr. 10:30

- Mez 22:22 İbr. 2:12

- Mez 44:22 Rom. 8:36

- Mez 95:7-11 İbr. 3:7-11

- Mez 130:8 Tit. 2:14

- Yeşaya 28:16 Efes 2:20, 1 Pet. 2:6

- Yeşaya 49:8 2 Kor. 6:2

- Yeşaya 52:7 Rom. 10:15

- Yeşaya 54:1 Gal. 4:27

- Yer 31:31-34 İbr. 8:8-12

- Hoşea 1:10; 2:23 Rom. 9:25-26, 1 Pet. 2:10

- Hoşea 13:14 1 Kor. 15:55

- Yoel 2:32 Rom. 10:13