Kilise için Hanenin Önemi


A. Bu konuda muallimimiz kim olabilir ? Sade Rab Allah - Efesliler 3:15

B. Rab ilk önce insanlar için ne istiyor ? HAYAT

1. Hayatın kaynağı odur : Hezekiel 16:3-7.Allahın planı nedir insanlar için : yaşasınlar, kötü kişilerin ölümünden zevk almaz, istiyor ki herkes yaşasın, hem de sonsuza kadar.

2. Hane için en büyük ders, en önemli mesele hayata karşı saygıdır. Bizim halkımızda hayata karşı saygı yoktur. Çoğu kişi düşünüyor ki, 'Hayat kötüdür, karadır, keşke dünyaya gelmeydim. Keşke kızanlarım dünyaya gelmeydi.'

3. Onun için doğmamış kızanları öldürüyoruz, onları bokluğa atıyoruz. Abort en büyük günahlardan biridir. İnsan öldürmek demektir. Ha kızanı doğduktan sonra bokluğa attın, ha doğmazdan evveli - ikisi Allah önünde aynı şey. Her imanlı kadın lazım bunu anlasın.

- Geçen sene benim karım üçüncü ayında gebe idi. Sonra bebek kendiliğinden öldü. Biz de ona gayretinden fazlası ile üzüldük. Ama hangi imanlı kızkardeşe gidip bunu anlatmışsak, herkes sadece güldü, sevindi. 'Yeter ki, kurtuldu ya !' dediler.

- Her gün imanlı kızkardeşler bile abort yapıyorlar. Kocaları, babaları onlara da baskı yapıyorlar, abort yapsınlar diye.

- Eski Ahit'ten bu ayetlere dikkat edelim :

Mezmur 127:3 - Kızanlar (çocuk da, kız da) Allahtan bir bahşiştir. Açan o bize hediye verirse, biz onu bokluğa mı atacağız ?

Mezmur 139:13-16 - Allah bizi doğmazdan evveli bile insan olarak görüyor.

Çıkış 21:22-23 - Doğmamış bir kızanı öldürmek, insan öldürmek demektir. İdam cezası verilirdi.

C. Evlilik

1. Allah niçin evliliği yarattı ? Amacı ne idi ?

Mesih, dünyanın yaradılışından önce bile var idi. O, herşeyin başlangıcı idi. Kilise onun gelinidir- O'nun için yaratıldı. Bu ruhsal dersi bize daha iyi anlatmak için, Allah Mesih dünyaya gelmezden evveli düşündü ki, tek erkek, tek kadın ömür boyunca beraber yaşasınlar.

2. Evlilik için Allahın yolu, sırası nedir ?

- karı ve koca evlenince yeni bir hane kuruyorlar. Onlar artık kızan değil. Onların anne ve babaları hep karışırlarsa, nasıl bir yeni hane kursunlar ?

- en iyisi : Değil, erkek gelini kendi evine alıyor, değil, içgüvey olarak kızın evine gidiyor, ama ikisi kendi anne babalarından ayrılıp, ayrı bir evde otursunlar.

3. Evlilik ne zaman başlıyor ?

4. Hangi yaşta lazım evlensinler ?

5. Kiminle lazım evlensinler ?

- Allahın sözü bize kesin söylüyor ki, kim İsa Mesih'e iman ediyorsa, mutlaka başka bir imanlı ile evlenmeyi düşünsün. Başka kişileri aklına bile getirmesin.

- Küçüklüğünden beri kızanlara bu düşünceyi öğretelim : büyünce sen sade o kişilere bakacaksın, hani İsa'yı severler.

- Bu mesele o kadar önemli ki, bir kızımız zorla kaçırılmışsa bile onun anası babası demesinler : 'Eh, artık herşey geç oldu. Lazım verelim.' Hayır, gidip kızını geri alsınlar, sonra bir imanlı ile evlendirsinler. Yoksa o kızın bütün hayatı artık ziyan olacak.

- 'İmanda olsun' derken, bakalım o kişi sahiden Rab İsa'yı seviyor, sesliyor, yoksa sadece kızımı, oğlanımı kandırmak için mi toplantıya geliyor ? Evlenme düşüncesi olmadan önce de başka kardeşler onu imanlı olarak tanıdılar mı ?

- Karı-koca bir çift öküze benzetiliyor : aynı boyunduruk altında durup, aynı yere gidip aynı iş yapmak için hep beraberdirler. Rab İsa da imanlı evlilikler öyle geçsin.istiyor.

- Eşlerden birisi imanlı, birisi imansız ise, nasıl aynı yola çıkacaklar ? İmanlı, kızanlarına diyecek ki 'Sana bir tokat atana öbür yanağını da çevir.' İmansız diyecek ki, 'Sana bir tokat vurdular mı, sen de onlara iki tane vur.' Böylece hep anlaşmazlık çıkacak, kızanlar ortada kalacak.

- Sen sahiden iman edersen, İsa döndü mü, büyük davalama olacak, imansızlar sonsuzluğa kadar hep yanacak, o zaman nasıl dayantıracaksın o düşünceye senin eşin de yananlarla beraber olacak ?

6. Nikah bozmak - Markus 10:2-12

7. Kiliselerimiz bu meselede nasıl yardım yapabilirler ?