Ya Rabbim,

·Yardım et de, bana verdiğin işimi kabul edeyim.

·Yardım et de, kocam bana küçük bir iyilik yaparsa bile, onun kıymetini bileyim.

·Yardım et de, ona hep destek olayım, öylece de sadık olduğumu göstereyim.

·Yardım et de, ona sevgimi gösterip kıskançlığımı yeneyim.

·Yardım et de, hiç bir zaman kocama hatırlatmayayım, evvelden ne yanlışlar yaptı.

·Yardım et de, onun sevgilisi olarak sade almayı değil de, vermeyi de bileyim.

·Yardım et de, sen beni nasıl yarattıysan kendimi öyle kabul edeyim.

·Yardım et de, anlayayım kocam bizim hanemiz için ne büyük sıkıntı çekiyor.

·Yardım et de, ne vakıt lazım büyük kararlar versin, ona anlayış göstereyim.

·Yardım et de, üstüm başıma dikkat edip, onun hoşuna gitmeye çalışayım.

·Yardım et de, hiç bir zaman kendi sıkıntılarımı ve isteklerimi ondan saklamayayım.

·Yardım et de, nasıl istiyorum o bana anlayış göstersin - ben de ona öyle göstereyeyim.

·Yardım et de, anlayayım ki, Kocam bana bir bahşiştir.

AMİN


Incil Ayetleri

1) 1.Korintliler 12:18; 7:17 - " Şimdi de Allah parçaların her birine, Onun istediği gibi, bedenin içinde kendi yerini verdi." - "Herkes öyle bir yaşam sürsün, nasıl Allah ona verdiyse, nasıl Allah onu çağırdıysa."

2) Matta 10:42 - "... her kim bu küçüklerden birisine sade bir kadeh soğuk su içirirse, hani öğrencidir diye, ... O kişinin karşılığı kaybolmayacak"

3) Süleymanın Meseleleri 31:12 - " Kadın ona kötülükle değil, Yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir. "

4) 1.Korintliler 13:4 - "Sevgi kıskanmaz !"

5) Mika 7:19 - " Bütün günahlarımızı denizin dibine atacaksın."

6) 1.Korintliler 7:3-4 - "Erkek karısına hakkını versin. Aynı onun gibi, kadın da kocasına hakkını versin. 4 Kadının bedeni onun değildir, kocasınındır. Aynı onun gibi, erkeğin bedeni onun değildir, karısınındır."

7) Mezmur 139:14; Romalılar 9:20 - " İtiraf ederim ki, sahiden bir mucizeyim; yaptıkların hayranlık verici: Evet, bunu çok iyi bilirim." - "Sen de kimsin, ey insan, Allaha karşı cevap vermeye kalkıyorsun? Acaba yapılan bir şey onu yapan kişiye diyecek mi ki, "Beni neden böyle yaptın?" "

8) Efesliler 5:25 - "Ey kocalar! Mesih kiliseyi sevdi ve onun için kendi canını verdi. Siz de karılarınızı tıpkı öyle sevin!"

9) Sül. Mes. 31:11 - " Kocası ona yürekten güvenir."

10) Sül. Mes. 31:22,25 - "Giysileri ince mor ketendendir. ... Güç ve onurla kuşanmıştır, Geleceğe güvenle bakar. "

11) Tekvin 2:23 - "Adem, "İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir" dedi."

12) Luka 6:31 - "Ve siz nasıl istersiniz, insanlar size yapsınlar, siz de onlara aynı öyle yapın."

13) Markos 10:9 - "Onun için, Allah neyi birleştirdiyse, insan onu ayırmasın."