İSA MESİHTEKİ SERBESTLİĞE
Sekiz adım

Serbest olmak istersen...

Şeytan'ın senin aklına getirdiği yalanlara karşı durman lazım. Ama bu işe başlamadan önce Allah’ın sana söylediği şeyleri işitmen lazım.

Allah’ın Sesini Duy

Allah sana şunları söylüyor:

"Sevgili çocuğum, seni çok seviyorum. Dünyalar yaratılmadan önce seni Mesih'te seçtim. Seni çocuğum yaptım. Sana cennetimde miras ayırdım. Önceden gördüm ki, sen bana sırt çevirecektin. Kanunlarıma tutmayacaktın. Günah işleyecektin. Bunun için biricik Oğlum'u dünyaya gönderdim. O senin için çarmıhta canını verdi.

Bana en kıymetli olan biricik Oğlumu senin için verdim. Sen gözlerimde bu kadar kiymetlisin. Seni çok seviyorum.

Seni imanda ve iyi işlerde büyük yapmak istiyorum. Ama önce kendini tamamen bana vermeni bekliyorum. Yalnız o zaman seni günahlarından temizleyebilirim. Seni Kutsal Ruhum'la doldurabilirim.

Seni seven, koruyan ve hayatını iyiliklerle dolduran Baba olmak istiyorum. Sen bana güvenir misin?

İsa Mesih'in kanıyla günahlarını sildim. Onlar için artık utanmamalısın.

İsa Mesih'in sayesinde sana ceza vermeyeceğim. Günahlarını artık hatırlamayacağım.

Bu şeyleri her zaman düşün ve bana şükret. Bunu yaparsan kalbin her zaman sevinçle dolacak."

Bu sözler Kutsal Kitap'ta bulunan Allah’ın sözleridir. Allah bu sözleri sana söylüyor. Oku onları görürsün: Efesliler 1:1-14; Yuhanna 3:16; 1.Yuhanna Mektubu 3:1-3; 4:10-19; Romalılar 8:1-4; 8:31-39; Koloseliler 1:9-23; Romalılar 5:1-11.

Allah’ın sana söylediği şeyleri duydun. Onlara inandığını açıkça söylemen lazım.

Kendin İçin Hakikati Söyle

Şunları sesli olarak oku:


Serbest olmak için 8 Adım:

Sen İsa Mesih'te kim olduğunu anladın ve açıkça söyledin. Bu hakikatler Şeytanın yalanlarına karşı durman için sana büyük kuvvet veriyor. Olabilir ki onları okurken Şeytan senin aklına şunun gibi yalan sözleri getirdi: "Bu şeyler daha iyi imanlılar için. Ama ben iyi bir imanlı değilim. İman ettikten sonra büyük bir günah işledim." Bu doğru değildir. Bu sözler İsa Mesih'in kanıyla yıkanmış her günahkar içindir.

Yedi adımı atarken Allah seni derin bir tövbeden getirecek. Bundan sonra Şeytan'a açtığın kapılar kapanacak ve ona karşı durabileceksin. Bu kapılar falcılık, zina, abort, kin tutmak gibi günahlardır. Günahtan dönmene engel olmak için Şeytan aklına yalan sözleri getirecek. Sana sıkıntı verecek. Seni hasta yapacak. Yeter ki bu derin tövbeden gelmeyesin. Bunun için bu işten vazgeçme düşünceleri aklına gelirse, sıkıntı seni bastırırsa, hastalık üzerine geleceğini duyarsan sana yardım eden kardeşe söyle. İsa'nın adında birlikte Şeytanı yeneceksiniz. Bundan sonra tövbe ederek kötü bağlılıklardan serbest olacaksın.

1) Yanlış Yollardan Ayrıl!

İsa'ya iman etmeden önce yaptığın Şeytan'ın işlerinden ve doğru olmayan herhangi bir inanctan ayrıldığını sesli olarak açıklamalısın. Yaptığın şeyleri hatırlaman için bu kitapla beraber verilen İnsanı Şeytana Bağlayan İşler listesini oku. Kutsal Ruh tövbe etmen lazım olan her şeyi aklına getirsin diye dua et:

"Baba, iman etmeden önce bilerek veya bilmeyerek yaptığım Şeytanın işleri ve bağlandığım doğru olmayan inançları, toplulukları ve tarikatları (sekteleri) bana hatırla, ya Rab."

Başka önemli bir konu: belki sen bunlardan hiçbirini yapmadın. Ama annen, baban, büyük babalardan biri bu işleri yaptı. Ya da onların babaları, dedeleri, nineleri bu şeyleri yaptı. Onların yaptığı bu işlerin hepsi seni etkiler (sana efekt bırakır). Bu işleri yapan büyüklerinin yerine, onların adına tövbe etmen lazım. Sonra Rab İsa'nın adında kendini bu işlerin ilençlerinden kesmelisin. Evliysen kendini, eşini ve kızanlarını senin ve onların yaptığı işlerden kesmen lazım. Listede yaptığın her şeyi Allah’a açıkça söylemelisin. Onlara tövbe etmelisin.

Liste şöyle başlıyor:

Muska taşıdın mı? Evine koydun mu? Çocuklarına taktın mı?

Muska için tövbe duasından bir örnek:

"Ey Allah, muska taşıyarak sana karşı günah işledim. Senden yardım aramadım. Şeytan'dan yardım aradım. Ey Allahm, Şeytan'ı senin yerine koydum. Bu günahımı bağışlamanı diliyorum. Rab İsa'nın adındaki kuvvetle bu muskanın kuvvetini kırıyorum. Bu muskaya bağlı kötü ruhları kovuyorum. İsa Mesih'in adında emrediyorum. İçimde bulunan veya çevremde dolaşan her kötü ruhun çıkıp gitsin. Bir daha bana dönmesin."

Nasıl muska için yaptınsa, her yaptığın Şeytan'ın işine tövbe etmen lazım.

Bunu yaptıktan sonra Rabbin seni Kutsal Ruh'la doldurması için dua et. Efesliler bölüm 6'da anlatılan ruhsal silahların ne olduğunu öğren. Onları kullan ve Rab İsa'nın adında Şeytan'a karşı dur. Onun kötü ruhları geri gelmeye çalışabilir ama Rabbe güvenerek onlara karşı durursan senden kaçacaklar.

Sonra bağlı olduğun doğru olmayan inanca tövbe etmelisin.

Müslümanlık

"Sevgili Baba, kurtarıcım İsa Mesih'in yüce adıyla sana geliyorum. Biricik Oğlun İsa Mesih'i benim için verdiğin için sana şükrediyorum. O'nun beni her günahtan temizlemek için canını verdiğine iman ediyorum. Ölüler arasından dirildiğine ve göğe yükseldiğine inanıyorum. Beni doğru yolda yürüten ve beni kuvvetlendiren Kutsal Ruhunu verdiğin için sana şükrediyorum. Ey kutsal Baba, seni tanımadan önce ben ve babalarım yanlış yoldaydık. Müsülmanlığın adetlerini ve din şartlarını kabul ettik ve onları yaptık. Şimdi senin huzurunda onları bırakıyorum.

Baba beni bütün bunlardan Mesih'in kanı aracılığıyla temizlediğine şükrediyorum. Bu günahlar aracılığıyla üzerime kuvvet kazanan kötü ruhları Rab İsa Mesih'in adı ve yetkisiyle kovuyorum. Artık benim üzerimde onların kuvvetleri kırıldı.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek gerçek Allah, yalnız sana tapınacağım, yalnız sana hizmet edeceğim. Amin."

2) Yalanı bırak doğru olana bağlan!

İsa.. "Hakikat ben'im" dedi (Yuhanna 14:6). İblis "Yalancıdır ve yalanın babasıdır" (Yuhanna 8:44). Onun için İsa, kendisine iman eden Yahudilere şöyle konuştu: "Siz benim sözümde kaldınız mı, o vakıt asıl öğrencilerim oluyorsunuz. Siz hakikatı bileceniz, hakikat da sizi serbest edecek." (Yuhanna 8:31,32). Allah istiyor ki hakikatı bilesin ve yapasın. Şeytan'ın yalanlarından ayrılmak için şöyle dua edebilirsin:

"Sevgili Baba, sen yürekte hakikat istiyorsun. Ama ben yalan-lara inandım. Şeytan beni yalandırdı. Şeytan'ın yalanlarına inandım. Çok yalanlar söyledim. İnsanları aldattım. Şeytan'a bağlandım. Yalan söylemeyi bırakıyorum. Aldatıcılıktan ayrılıyorum. Hakikat olan Rab İsa Mesih'e bağlanıyorum. Hakikatı sevgiyle söylemeyi seçiyorum. Kutsal Ruh beni hakikat ve doğruluktan yürütsün."

"Beni aldatan ve beni yalan söylemeye kandıran bütün yalancılık ruhları Rab İsa'nın adında benden uzaklaşsın."

Allah’ın senin için söylediği hakikatı tekrar okuyun.

3) Kin, nefreti bırak, bağışla!

Bağışlamalısın ki Şeytan oyununa gelmeyesin (2.Korint. 2:10,11). Kin bağlamak Şeytan'ın oynuna gelmektir. Kötü ruhlar için açık bir kapıdır. Allah seni Mesih'te af ettiği gibi başkalarını bağışlamalısın (Efes. 4:31,32). Bağışlaman lazım olan kişileri sana hatırlatsın diye Allah’a dua et.

"Sevgili göksel Baba, bana karşı olan merhametin ve sabrın için çok teşekkür ediyorum. Ben aynı sabır ve iyi yürekliliği başkalarına göstermedim. Onlara karşı kin ve acılık besliyorum. Şimdi af etmem lazım olan ama daha bağışlamadığım kişileri bana hatılırla. Rab İsa'nın adında. Amin"


Bu da bir günde olacak bir iş değil. Arasıra Allah’a sana hatırlatsın diye dua et.


"Ya Rab İsa, Ali'yi ______________ (af etmek istediğin insanın adını söyleyeceksin) affediyorum. Onun bana yaptığı kötülüğü (bütün kötülükleri ve onun hakkındaki acı hatıraları şurada Rabbe söyle) kendisine bağışlıyorum. Bunlar için yüreğimde ona karşı kin bağlamayacağım. Bu kinle yaşamıma giren her kötü ruhu Rab İsa Mesih'in adında kovuyorum."


Allah çocukluğundan şimdiye kadar çektiği bir çok acıyı sana açıklayabilir. Onlara sebep olan kişileri teker teker Rabbin önünde af edebilirsin. Kin ve acıyı Rabbe getirdiğin zaman senin içini bozan kötülükten kurtulacaksın. Rab çok derin ruhsal yaraları iyi edecek.

4) İsyanı bırak, söz dinle!

Allah’a ve O'nun kurduğu güdücülere (otoritelere) başkaldırmak Şeytan'a bir kapı açar. Allah’ın üzerimize koyduğu güdücülere karşı iki sorumluluğumuz var: onlar için dua etmek ve onların sözünü dinlemek. Ancak onlar bizi Allah’ın yasasına karşı bir şey yapmaya zorlarlarsa onların buyruklarına karşı koyabiliriz.

"Ey Allah, 'isyan falcılık suçu gibi ve inatçılık putperestlik gibidir' dedin. Düşüncelerimde ve davranışlarımda isyan ettim. Sana karşı günah işledim. Başkaldırmamı af et. Başkaldırmamla kötü ruhların üzerime kazandıkları kuvveti Rab İsa Mesih'in kanı aracılığıyla kırılsın. Davranışlarım üzerine ışığını saç ve hangi durumlarda isyan ettiğimi bana göster. Söz dinleyen ve hizmet eden alçak bir gönüle sahip olmak istiiyorum. Amin"

Söz dinlemek Allah’a güvenmek demektir. Koyduğu güdücüler aracılığıyla Allah’ın senin iyiliğin için çalışmasını bekliyorsun. Bazen işverenler, anababalar veya kocalar devletin yasalarını tutmuyorlar ve kuvvetleri altındaki insanlara kötülük yapıyorlar. Bu durumda devletin seni koruması için polise başvurmalısın.

Kutsal Kitap Allah’ın senin üzerine şu güdücüleri koyduğunu bildirir:

Bunları okuduktan sonra hangisine karşı isyan ettiğini görebilirsin. Yaptığın şeyler için Allah seni af etsin diye dua et. Başkaldırman yüzünden kötü ruhların sendeki kuvvetini Rab İsa'nın adında kırabilirsin.

5) Gururu bırak, alçak gönüllü ol!

Gurur Şeytan'ı Şeytan yapan günahtır. Onun için Kutsal Kitap diyor ki, "'Allah yüksek kişilere karşı durur, ama düşkünlere merhamet eder.' Onun için Allaha boyun eğin. Şeytana karşı durun, o da sizden kaçacak" (Yakup 4:6,7). Senin gururun hem Allah’ın sana karşı olmasına yol açtı, hem de Şeytan'ın senin hayatına girmesi için açık bir kapı oldu. Bunun için Allah’ın önünde diz çök. Bütün gururunu ve büyüklenmeni sana göstersin diye Allah’a dua et. Gururlandığın her seferi Allah’a söyle. Allah’a boyun eğ. Allah’ın yardımına muhtaç olduğunu söyle. Bundan sonra O'na dayanarak yaşamak istediğini Allah’a söyle. Rab İsa'nın adıyla Şeytan'a karşı dur ve o senden kaçacaktır. Bu da bir günlük iş değildir. Her zaman gurura tövbe etmeliyiz.

"Ey göksel Baba, gururlandım. Sana karşı günah işledim. Hayatımda senin alman gereken birinci yere kendimi koydum. Kendi kuvvetimle başarılı bir hayat yaşayabileceğimi sandım. Ama bu yoldan Şeytan'a ve kötü ruhlara fırsat verdim. Kimsenin bana yol göstermesine izin vermedim. Kimseyi bırakmadım hatalarımı düzeltsin. Kendimi her zaman haklı gördüm. Senin isteğine önem vermedim. Ancak kendi istediğimi yaptım. Beni af et! Kendime dönük hayatımı şimdi bırakıyorum. Bu yoldan hayatımda Şeytan'a ve kötü ruhlara verdiğim hakları Rab İsa'nın adında kırıyorum. Bundan sonra sana boyun eğerek yaşamak istiyorum. Hiçbir şey bencil isteklerle yapmayayım diye bana yardım et. Boş boş övünmekten vazgeçmek istiyorum. Alçakgönüllülükle başkalarını kendimden üstün sayayım. Yalnız kendi iyiliğimi değil, başkalarının iyiliğini de arayayım. Sevgiyle başkalarına hizmet etmeme yardım et. Bunu Rabbim İsa Mesih'in adıyla diliyorum."

6) Günah köleliğini bırak, serbest ol!

Serbestliğe doğru atılan bu adım alışkanlık haline gelmiş günahlar içindir. Sen imanlı olarak bir günah işliyorsan ve sonra o günahı itirafediyorsan ve yine yapıyorsun. Ve bu hep oluyorsa Yakup 5:16 ayetindeki söze göre yapmalısın: "Günahlarınızı birbirinize açık açık söyleyin ve birbiriniz için dua edin, öyle ki, iyileştirilesiniz. Doğru bir adamın canlı duası çok şey değiştiriyor." Senin için sürekli olarak dua edecek ve senden hesap soracak doğru bir kardeşi (veya kızkardeş isen bir kızkardeşi) bul. O senin için dua etsin. Ve hep sorsun nasıl yapıyorsun. Bu yoldan İsa’nın kuvvetiyle birlikte günah zincirlerini kıracaksınız. Bazı kardeşlerin yalnız şu ayetin verdiği teselliye muhtaçtır: "Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Allah günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır" (1.Yuhanna 1:9).

"Sevgili Baba, günahlı benliğimin isteklerini yaptım. Kutsal yasanı kırdım. Bedenimde Şeytan'a fırsat verdim. Bu günahlarımı açıkça söylemek için huzuruna geliyorum. Günah köleliğinden serbest olayım diye beni temizle. Her işlediğim günahı bana açıkla."

İçkicilik için tövbe

"Ya Rab çok defa içki içtim ve sarhoş oldum. Kavga yaptım. Evi kırıp döktüm. Hanemi aç bıraktım. Ya Rab içkiliyken yaptığım her kötü iş ve söylediğim her kötü sözü af et. Beni bütün bu kötülüklerden temizle. İçkiciliğimle kötü ruhların üzerime kazandıkları kuvvet Rab İsa Mesih'in kanı aracılığıyla kırılsın.

İçkiye bağlılığım Rab İsa Mesih'in adında kırılsın. Bundan sonra kuraj olsun, sevinç olsun, beraberlik olsun aradığımı içikide ve içki arkadaşlarımda değil, Kutsal Ruh'ta ve inanlılar topluluğunda bulmaya karar verdim."

Yapılan abort için tövbe

Koca:

"Ey Allah, hayatı yaratan sensin. Karımla birleştim. Bir kızanın babası oldum. Ama onu büyütme sorumluluğunu kabul etmedim. Kızanın ihtiyaçlarını karşılamam için bana yardım edeceksin diye sana güvenmedim. Karımı abort yaptırmaya zorladım. Senin yarattığın bir hayatı yok ettim. Suçsuz kanı akıttım. Karımı suç işlemeye zorladım. Karımın sağlığını tehlikeye düşürdüm. Başlangıçtan katil olan Şeytan'ın işini yaptım. Ölüm ruhlarının hayatıma girmeleri için bir kapı açtım. (Lazımsa şunları da söyle: Ya Rab bu günahı yalnız ..... senesinde değil, şu senelerde de onu tekrar yaptım:.............................. Bu günahı işlediğim her bir sefer için beni af et). Ya Rab, sana karşı işlediğim bu günahı af et. Senin kanın beni temizlesin. Bu suçumla benim hayatıma, karımın ve kızanlarımın hayatına giren ölüm ruhlarını Rab İsa'nın adında kovuyorum. Gün ışığını görmemiş küçük hayatı (hayatları) senin ellerine bırakıyorum. Senin bağışlamanı kabul ediyorum. Beni bağışladığın için sana şükrediyorum."

Karı:

"Ey Allah, hayatı yaratan sensin. Kocamla birleştim. Bir kızanın annesi oldum. Ama onu büyütme sorumluluğunu kabul etmedim. Kızanın ihtiyaçlarını karşılamam için bana yardım edeceksin diye sana güvenmedim. Abort yaptırdım. Senin yarattığın bir hayatı yok ettim. Suçsuz kanı akıttım. Kendi sağlığımı tehlikeye düşürdüm. Başlangıçtan katil olan Şeytan'ın işini yaptım. Ölüm ruhlarının hayatıma girmeleri için bir kapı açtım. (Lazımsa şunları da söyle: Ya Rab bu günahı yalnız ..... senesinde değil, şu senelerde de onu tekrar yaptım:.............................. Bu günahı işlediğim her bir sefer için beni af et). Ya Rab, sana karşı işlediğim bu günahı af et. Senin kanın beni temizlesin. Bu suçumla benim ve kızanlarımın hayatına giren ölüm ruhlarını Rab İsa'nın adında kovuyorum. Gün ışığını görmemiş küçük hayatı (hayatları) senin ellerine bırakıyorum. Senin bağışlamanı kabul ediyorum. Beni bağışladığın için sana şükrediyorum.”

Zina için tövbe

"Sevgili Baba, sana geliyorum. (Filan kişiyle) (kişinin adını söyleyeceksin) ............ bir beden olmuştum. Bu ilişkinin yükünü taşıyorum. Baba, çarmıha gerilen Oğlun'un huzuruna geliyorum. (Filan kişiyi) (kişinin adını söyleyeceksin) ............ senin ayakların önüne bırakıyorum. Bu birleşmemizin günahlı ve putperest olduğunu kabul ediyorum. (Filan kişiyi) (kişinin adını söyleyeceksin) ............ senin yerine koydum. Ondan sevgi ihtiyacımı gidermeye çalıştım. Bu günahtır. Bunun için beni af et. Ya Rab, filan kişinin (kişinin adını söyleyeceksin) ............ kalbinde açtığım yaralar ve onun hayatında yaptığım büyük zararlar için beni af et. Filan kişiyi (kişinin adını söyleyeceksin) ............ affediyorum çünkü o benim sevgi ihtiyacımı karşılayamadı. Benim kalbimde açtığı yaralar için de onu affediyorum. Ya Rab İsa, senin çarmıhın bizi ayırsın. Senin kanınla bu tek beden olmanın kuvvetini kırıyorum. Rab İsa, bu birleşmeyle benim hayatıma giren her kötü ruhu kovuyorum. Rabbim İsa bu günahım için senin affını kabul ediyorum. Beni bağışladığın için sana şükrediyorum. Aç gözlerimi de göreyim ki yalnız sen benim ihtiyaçlarımı karşılarsın ve sevgi verirsin."

Tecavüze uğradınsa senin bedeninin kötüye kullanılmasını Rab İsa'nın adındaki kuvvetle reddetmelisin. Ayrıca tecavüz eden kişiyi af etmen lazımdır.

"Ya Rab bana yapılan tecavüzü ve bedinimin kötüye kullanılışını senin adında reddediyorum. Beni kutsal kanınla bundan temizlediğin için şükrediyorum. Sana şükrediyorum ki bedenim Kutsal Ruh'un tapınağı oldu ve senin önünde tertemiz oldu. Sen gel ve o kötü olaydan kalan her acı düşünceyi iyi et ve utancımı kaldır. Yüreğimi senin sonsuz sevginle doldur. Ya Rab bana bu kötülüğü yapan kişiyi (adını söyle) af ediyorum ve onu senin ellerine bırakıyorum. Ona karşı kin tutmuyorum."

Her günahı itiraf ettikten sonra şöyle dua edebilirsin:

"Allah, bu günahları sana itiraf ettim. Rab İsa Mesih'in kanı aracılığıyla bağışlandım. Tertemiz oldum. Bu günahları işlemekle kötü ruhların üzerimde kazandıkları her kuvvet ve yetkiyi Rab İsa'nın adında kırıyorum. Kendimi günah karşısında ölü ve Mesih İsa'da Allah karşısında diri sayıyorum. Allahm, bedenimin parçalarını doğruluk araçları (instrumentleri) olarak sana veriyorum. Merhametinle beni korumanı diliyorum. Amin"

7) Büyüklerinin bağlılıklarından çözül!

Bu son adımla babalarının (büyüklerinin) günahlarını ve sana okunan lanetleri, yapılan ilençleri kırıyorsun. On buyruğu verdiği zaman Allah şunları söyledi: "Benden başka Allahn olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Allahn RAB, kıskanç bir Allah’ım. Benden nefret edenin babasının işlediği günahın hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım." (Çıkış 20:3 5).

Cinlerin insanlar üzerindeki kuvvetleri bir ailede kuşaktan kuşağa devam ediyor. Senin kökünde kurulan kötü ruhlar kalesini (krepost) yıkmaya kalkışınca kötü ruhlar seni korkutmaya veya saldıramaya çalışabilir. Serbest olman için şu beyanda bulunman ve aşağıdaki duayı etmen lazım:


Beyan:

"Büyüklerimin günahlarını reddediyorum. Karanlığın egemenliğinden kurtulan bir kişi olarak Allah’ın sevgili Oğlunun egemenliğine girdim. Rab İsa'nın adıyla büyüklerimden bana geçen kötü ruhların bütün kuvvetini ve haklarını kırıyorum. İsa Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. O'nunla dirildim. Bunun için Şeytan'ın bana yüklettiği her işi reddediyorum. Şeytan ve yardımcıları tarafından bana okunan her laneti, her ilenci kırıyorum. İsa Mesih'in çarmıhta öldüğü zaman benim için lanetlendiğini Şeytana ve bütün kötülük kuvvetlerine ilan ediyorum. Şeytanın bana sahip olduğunu iddia edeceği her yolu reddediyorum. Beni kendi kanıyla satan alan Rab İsa Mesih'e bağlıyım. Onların aracılığıyla Şeytanın bana sahip olduğunu iddia ettiği başka bütün kanlı kurbanları reddediyorum. Sonsuzluğa kadar kendimi İsa Mesih'e veriyorum ve O'na bağlı kalacağım. İsa Mesih'te sahip olduğum yetkiyle, içimde bulunan veya çevremde dolaşan her kötü ruh çıksın gitsin. Bana dönmesin diye emrediyorum. O'nun isteğini yapmak üzere kendimi göksel Babam'a veriyorum."


Dua:

"Sevgili göksel Baba, çocuğun olarak sana yaklaşıyorum. Rab İsa Mesih'in kanıyla satın alındım. Sen her şeyin sahibisin. Sen Allahmsın. Beni Kutsal Ruhunla doldur. Bedenimi diri kurban olarak sana veriyorum. Seni bedenimde yüceltmek istiyorum. Kutsal Ruh düşüncemin yenilsin. Senin isteğini öğrenip yerine getirmek istiyorum. Amin."


8) Karakter zayıflıklarına yapışan kötü ruhları kov!

Bu sonununcu adımda yanlış düşünce ve davranış alışkanlıkların için tövbe etmen ve bunları pekiştiren kötü ruhları kovman lazım. Kötü ruhlar tabiyatlarıyla tanınır. İnsanlarda nefret kışkırtan ruh “nefret” adıyla tanınıyor. Nefret ruhu şehvet duygularını kışkırtmaz o yalnız insanlarda nefret uyandırmaya bakar. Ruhlar çoğu zaman yalnız gezmez: “Bunun üzerine gider, yanına kendisinden kötü yedi ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın da başına gelecek olan budur” (Matta 12:45).

Bunun için kendinde bir ruhu tanırsanız onun arkadaşlarını o kendinde aramalısınız. Kötü ruh grubunun bir önder ruhu vardır. Bazı vakitler Kutsal Ruh önderi başta kovmamızı söyler, başka zamanlarda önderi sona bırakmamızı ister. Önderi tanımak kurtulan kişiye yardımcı olur. O kurtulunca kendisine gelecekte saldırabilecek kötü ruhun tabiyatını bilmesi karşı koymasına yardımcı olabilir. Kimi kötü ruhlar bazı davranış alışkanlıklarına bağlıdır. Kurtulan kişi o alışkanlıkla bağlılığını kesmeli ve ona bağlı günahlı tabiyatını çarmıha germelidir.

Önder ruhu insana ilk giren ruhtur. İlk giren olduğu için önderlik yapabiliyor ve arkasından çektiği öbür ruhlara sözünü geçirebiliyor. Ruhlar kovunca kovan kişi şöyle diyebilir: “Çıkın ve arkadaşlarını toplayıp gidin!” Veya: “Çıkın ve bütün köklerini söküp çıkarın!” Ama bir kötü ruh grubundan bir iki kötü ruh kaldıysa öbürlerini tekrar toplayıp içeri sokmak için meydfan bırakılmış olacak. Bunun için bütün grubu kovduğunuza emin olmalısınız.

Grupta bir çeşitten bir kaç tane kötü ruh insanın içinde olabilir. Bir çeşit ruh birden fazla grupta bulunabilir. Örneğin: kızgınlık ruhu hem acılık grubunda hem de titizlik grubunda bulunabiliyor.

Öbür adımlarda yaptığın gibi kötü ruh grupları listesini alıp birinci grupta başlayarak karakter günahlarına tövbe et ve onların kötü ruhlarını İsa Mesih’in adında kov. Sonra ikinici gruba devam et sonuncusuna kadar. Her zaman Kutsal Ruh’a izin ver ki devam eden karakter zayıflıklarını sana göstersin ve onları bırakman için sana kuvvet versin.