SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ'nden
Gençlere Dersler

4. konu: Dilinin kuvetini bil


Sen günde kaç tane laf yapıyorsun – 1000 mi, 5000 mi, 20.000 mi? Bunların kaç tanesini düşünerek konuşuyorsun? Lafların ne efekt braktıklarını hesaplıyor musun?

Baş fikir:

18:21
“Dil ölüme de götürebilir, yaşama da; Konuşmayı seven, dilin meyvesine katlanmak zorundadır.”

1. Laflarımız bize bela getirebilir

10:10
Sinsice göz kırpan, acılara neden olur. Çenesi düşük akılsız adam da yıkıma uğrar.

10:13
Akıllı kişinin dudaklarından anlayış akar, ama aklı kıt olan sırtına sopa yer.

10:14
Bilge kişi bilgi biriktirir, ama ahmağın aağzı onu yıkıma yaklaştırır.

14:3
Ahmağın sözleri sırtına lobuttur, ama anlayışlı kişinin dudakları kendisini korur.

2. Sapık sözler

10:31-32
Doğru kişinin aazı anlayış üretir, ama sapık dil kesilir.

Doğru kişinin dudakları söylenecek sözü bilir, ama kötünün azından sapık sözler çıkar.

3. Kişilerle eylenmeyelim

11:12-13
Başkasını küçük görenin aklı kıttır, ama akıllı kişiy dilini tutar.

29:8
Alaycı kişiler kasabaları bile karıştırır, ama anlayışlı kişiler öfkeyi yatıştırır.

4. Dedikodu ve iftiradan (şerden) uzak duralım

11:13
Dedikoducu sır saklayamaz, ama güvenilir insan sırdaş olur.

10:18
Nefretini gizleyen kişinin dudakları yalancıdır. İftira yayan akılsızdır.

18:8
Dedikodu tatlı lokma gibidir, insanın ta içine işler.

5. Güzel sözler söylemeye alışalım

12:25
Kaygılı yürek insanı çökertir, ama güzel söz sevindirir.

15:4
Okşayıcı dil yaşam verir, ama çarpık dil ruhu yaralar.

16:24
Hoş sözler petek balı gibidir, cana tatlı ve bedene şifadır.

15:23
Uygun cevap sahibini mutlu eder, yerinde söylenen söz ne güzeldir!

10:21
Doğru kişinin sözleri birçoklarını besler, ama kafasız adam akıl kıtlığından ölür.

25:11-12
Yerinde söylenen söz, gümüş oymalardaki altın elma gibidir. Altın küpe ya da altın bir süs neyse, bilgenin azarlaması da, dinleyen kulak için öyledir.

6. Çekişmek yerine kişileri ‘ikna’ etmeyi öğrenelim

25:15
Sabırla bir hükümdar bile ikna edilir, Tatlı dil en güçlü direnci kırar.

7. Konuşurken düşünelim

16:23
Anlayışlı kişinin aklı diline yön verir, dudaklarının ikna gücünü artırır.

12:18
Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, ama anlayışlı kişilerin dili şifa verir.

15:7
Anlayışlı kişilerin dudakları bilgi yayar, ama akılsızların yüreği öyle değildir.

8. Dilimizi tutmasını bilelim

13:3
Dilini tutan canını korur, ama boşboazın sonu yıkımdır.

10:19
Çok konuşanın günahı eksik olmaz, akıllı kişiy dilini tutar.

21:23
Ağzını ve dilini tutan başını beladan korur.

9. Rab her türlü yalandan nefret ediyor

4:24
Yalan çıkmasın ağzından. Uzak tut dudaklarını sapık sözlerden.

6:12
Aazında yalanla dolaşan kişi, soysuz ve fesatçıdır.

6:16-19
RAB'bin nefret ettiği altı şey, iğrendiği yedi şey vardır:
Gururlu gözler, Yalancı dil, suçsuz kanı döken eller,
Düzenbaz yürek, Kötülüe seğirten ayaklar,
Yalan soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.

12:19
Gerçek sözler sonsuza dek kalıcıdır, ama yalanın ömrü bir anlıktır.

19:1
Daha iyidir, dürüst yaşayan bir fukara olasın, ne kadar yalancı bir akılsız olьyaщh.