SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ'nden
Gençlere Dersler

6. konu: Zenginlik ve para

Giriş: İnsan parasız yaşayamaz. Paranın kendisi ne iyi ne de kötüdür – ama para hakkında nasıl düşünüyoruz önemlidir.

Zenginlik nedir? Bir kişi ne zaman zengin sayılıyor: 100.000 Levası oldu mu, yoksa 10.000 mi, yoksa 1000 mi? Zenginlik insanın yüreğinde bitiyor. Kişi mallara ve paraya ne kadar bağlı ise onu zengin ya da fukara yapıyor.

Ana fikir:

30:8-9
“Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver; payıma düşen ekmeği ver, yeter. Yoksa bolluktan, 'Kimmiş RAB?' diye seni yadsır, Ya da yoksulluktan çalar Ve Tanrım'ın adını lekelemiş olurum.”

1. Zenginlik çok işlemekten geliyor

10:4
Tembel eller insanı yoksullaştırır, çalışkan el zengin eder.

20:13
Uykuyu seversen yoksullaşırsın, uyanık durursan ekmeğin bol olur.

14:23
Her emek kazanç getirir, ama boş lakırdı yoksulluğa götürür.

2. Hemen bir anda para kazanmak isteyen aldanacak

21:5
Çalışkanın tasarıları hep bollukla, her türlü acelecilik hep yoklukla sonuçlanır.

3. Paranı neye harcıyorsun önemlidir

21:17
Zevkine düşkün olan yoksullaşır, şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz.

4. Rabbin yardımı olmadan iyi bir duruma gelemezsin

10:22
RAB'bin bereketidir kişiyi zengin eden, RAB buna dert katmaz.

22:4
Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun ödülü, zenginlik, saygınlık ve yaşamdır.

5. Zenginliğe güvenmeyelim

11:28
Zenginliğine güvenen tepetaklak gidecek, ama doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek.

13:8
Kişinin serveti gün gelir canına fidye olur, ama yoksul kişi tehdide aldırmaz.

6. Para ve doğruluk

13:22-25
İyi kişi torunlarına miras bırakır, ama günahkyarın serveti doğru kişiye kalır.

Yoksulun tarlası bol ürün verebilir, ama haksızlık bunu alıp götürecek.

Doğru kişinin yeterince yiyeceği vardır, kötünün karnıysa aç kalır.

7. Dünyada zenginlere yanlış davranılıyor

14:20
Komşusu bile yoksulu sevmez, ama zenginin dostu çoktur.

10:15
Zenginin serveti onun kalesidir, fakirin yoksulluğu ise onu yıkıma götürür.

19:4
Zenginlik dost üstüne dost kazandırır. Oysa yoksulun dostu onu yüzüstü bırakır.

22:7
Zengin yoksullara egemen olur, borç alan borç verenin kulu olur.

8. Fukaralara nasıl davranmak lazım

14:31
Muhtacı ezen, Yaradanı'nı hor görüyor demektir. Yoksula acıyansa Yaradan'ı yüceltir.

22:22-23
Yoksulu, yoksul olduğu için soymaya kalkma, düşkünü mahkemede ezme. Çünkü onların davasını RAB yüklenecek Ve onları soyanların canını alacak.

22:16
Servetini büyütmek için yoksulu ezen ve zengine armağan verenin sonu yoksulluktur.

19:17
Yoksula acıyan kişi RAB'be ödünç vermiş olur, yaptığı iyilik için RAB onu ödüllendirir.

22:9
Cömert olan kutsanır, çünkü yemeğini yoksullarla paylaşır.

9. Paradan daha önmeli şeyler var

19:1
Dürüst yaşayan bir yoksul olmak, Yalancı bir akılsız olmaktan yeğdir.

15:16
Yoksul olup RAB'den korkmak, zengin olup kaygı içinde yaşamaktan iyidir.

22:1
İyi ad büyük servetten, saygınlık gümüş ve altından yeğdir.

11:16
Sevecen kadın saygınlık, zorbalar gene yalnızca servet kazanır.

10. Allahın önünde paran seni kurtarmayacak

22:2
Zenginle yoksulun ortak yönü şu: Her ikisini de RAB yarattı.

11:4
Gazap günü servet işe yaramaz, fakat doğruluk ölümden kurtarır.