SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ'nden
Gençlere Dersler

7. konu: Öfke, sinir ve kavga


Giriş:
Gençler bir araya gelince, sık sık kavgalar, sinirli konuşmalar oluyor. Bu bir parça insandaki hormonlara baalıdır. Ama daha büyük parça karakterimizin zayıflığındandır.

Baş fikir:

Yakup 1:19-20
“Herkes seslemekte şevik olsun ama konuşmakta, hem de öfkelenmekte ağır olsun. Çünkü insanın öfkesi Allahın doğruluğunu meydana getirmez.”

1. Sinirlerimizi kontrol edebiliriz

12:16
Ahmak sinirlendiğini hemen belli eder, ama yavaş bir kişi aşağılanmaya aldırmaz.

14:29
Geç öfkelenen akıllıdır. Çabuk sinirlenen akılsızlığını gösterir.

29:11
Akılsız hep patlamaya hazırdır, ama anlayışlı kişi öfkesini dizginler.

2. Cevap verirken çabuklama

15:1
Yumuşak cevap gazabı yatıştırır, fakat yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.

15:28
Doğru kişinin aklı cevabını iyi tartar, kötünün aağzı kötülük saçar.

3. Huysuzluk

15:18
Huysuz kişi çekişme yaratır, ama sabırlı kişi kavgayı yatıştırır.

19:19

Huysuz insan cezasını çekmelidir. Onu bir kere kurtarsan da, hep aynı şeyi yapman gerekir.

26:20
Kor için kömür, ve ateş için odun neyse, çekişmeyi alevlendirmek için kavgacı da öyledir.

22:24-25
Huysuz kişiyle arkadaşlık etme. Tez öfkelenenle yola çıkma. Yoksa onun yollarına alışırsın, tuzağa düşmüş olursun.

4. Sabırlı olmanın önemi

16:32
Sabırlı kişi yiğitten üstündür, kendini kontrol edebilen de kasabalar ele geçiren bir generaldan üstündür.

19:11
Sağduyulu kişi sabırlıdır, Kusurları hoşgörmesi ona onur kazandırır.

25:15
Sabırla bir hükümdar bile ikna edilir. Tatlı dil en güçlü direnci kırar.

5. Konuşmalarımza dikkat edelim, kavgaya sebep olmayalım

18:6
Akılsızın dudakları çekişmeye yol açar, ağzı da dayağı davet eder.

18:7
Akılsızın aağzı kendisini mahveder, dudakları da canına tuzaktır.

17:27
Anlayışlı kişi az konuşur, akıllı kişi sakin ruhludur.

6. İntikam tatlıdır, ama onun faydası yok

24:28
"Bana yaptığını ben de ona yapacağım, ödeteceğim bana yaptığını" deme.

20:22
"Bu kötülüğü sana ödeteceğim" deme; RAB'bi bekle, O seni kurtarır.

7. Sinir yüzünüden kardeşini kaybetme

17:9
Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar, olayı diline dolayansa can dostları ayırır.

18:19
Gücenmiş kardeş surlu kentten daha zor elde edilir. Çekişme sürgülü kale kapısı gibidir.

8. Kavgaların sebebi

22:10-11
Alaycıyı kov, kavga biter, çekişme ve aşağılamalar da sona erer.

29:8
Alaycı kişiler kentleri bile karıştırır, Bilgelerse öfkeyi yatıştırır.

17:19
Başkaldırıyı seven kavgayı sever, kapısını yüksek yapan yıkımını davet eder.

9. Kavgadan uzak dur, ya da başlarken hemen durdur

20:3
Kavgadan kaçınmak insan için şereftir, ama her ahmak tartışmaya hazırdır.

17:14
Kavganın başlangıcı su sızıntısına benzer. Bir patlamaya yol açmadan çekişmeyi bırak.