Temel Sorular


Bu soruların cevaplarını ezberle. Yanındaki ayetleri oku !

1) Allah kimdir ? (Matta 28:19; 3:16-17)

Biz Allahı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, üç sıfatta tek bir Tanrı olarak tanıyoruz.

2) Allah insanı ne amaç için yarattı ?

1. İnsan ona hizmet etsin diye, (Tekvin 2:15)

2. İnsan onunla birlikte olsun diye. (Tekvin 3:8)

3) Günah ne demektir ? (1.Yuhanna 3:4)

Günah, Allahın sözünden kıra çıkmak demektir.

4) Günah nedir, günahlar nedir ?

Günah, insanın yüreğinde ona kötülük yaptıran bir kuvvettir. (Romalılar 7:20)

Günahlar, o kuvvetin meyvalarıdır, yaptığımız kötü hareketlerdir. (Matta 12:35)

5) Günahın cezası nedir ? (Romalılar 6:23; Yakup 1:15)

Günahın cezası sonsuz ölümdür.

6) Günahsız bir insan var mı ? (Romalılar 3:10-12)

Hiç bir insan günahsız yaşayamaz.

7) O zaman suçlu insan nasıl kurtulabilir ? (Romalılar 8:34)

Hakem, suçluların cezasını kendisi ödedi.

8) Allah, insanları nasıl kurtardı ? (1.Petrus 1:18-20)

Gökten yere inip, ten alıp, o ten içinde ölüm cezası kendisi çekti.

9) İsa Mesih'in hayatını çok kısa anlat. (Elçi. İşleri 10:37-43)

10) İsa Mesih nasıl insan oldu ? (Luka 1:35)

Kutsal Ruh Meryem'in üzerine geldi, onun teninde bir çocuk ortaya getirdi.

11) İsa Mesih'in dirilişi nasıl oldu ? (Matta 27:57 - 28:10)

12) İsa Mesih göğe çekildikten sonra neler yaptı ? (El. İşl.i 2:1-21)

Dirildikten 50 gün sonra Pentikost gününde Kutsal Ruh'u imanlılara gönderdi.

13) İsa dakkada gökte neler yapıyor ? (İbraniler 7:25)

İmanlılar için aracılık yapıyor, onların günahlarını affettiriyor.

14) Kutsal Ruh'un işi nedir ? (Yuhanna 16:14)

Kutsal Ruh, İsa Mesih'i yükseltiriyor.

15) Kutsal Ruh imansızların üzerinde nasıl işliyor ? (Yuh. 16:8)

Onlara günahlı olduklarını gösteriyor.

16) Kutsal Ruh imanlıların hayatında nasıl işliyor ? (Rom 8:15-17)

Onlara Allahn evlatları olduklarını gösteriyor.

17) Mesih'in kurtuluşundan nasıl faydalanıyoruz ? (Efes. 2:8-9)

Sadece imanla, kendi iyi işlerimizle değil.

18) İman ne demektir ? (İbraniler 11:1)

İman güvenmek ve sarılmak demektir.

19) Tövbe ne demektir ? (2.Korintliler 7:10)

Günahın ne kadar kötü olduğunu görüp derinden Allaha dönmek demektir.

20) Vaftiz nedir ? (Romalılar 6:1-6)

Vaftiz, Eski adamımız öldü, Mesih'te yeni bir kişi olduk diye şahitlik yapmaktır.

21) Rabbin sofrası nedir ? (1.Korintliler 11:20-23)

Onda Mesih'in kurtuluşunu canlandırıyoruz. Ekmek İsa'nın teni, şarap onun kanıni gösteriyor.

22) Dünyanın sonu nasıl olacak ? (1.Sel. 4:13-18; Esin. 20:11-15)

23) Bugün ölürsen, Allahın yanında olacağından emin misin ? (Rom. 8:35-37)

Evet, çünkü Allah beni evlat olarak kabul etmiştir.

24) Dua nedir ? (Matta 6:9)

Dua, göktteki babamızla konuşmaktır.

25) İmanlı hayatta büyümek nasıl bir şey ?