İsa Mesihin benzetmeleri

Bir benzetme çok kısa bir hikayedir. Ruhsal bir hakikatı, dünyasal işlerle anlatırmaya çalışıyor. Her benzetmenin tek bir dersi var, onu anlamalıyız. Bütün ayrıntılara bakıp onlardan farklı farklı ders almak yanlış oluyor. Mesela, Mat 13:31-32 - tek ders: Allahın krallığı küçük başlıyor, ama dünyanın en büyük krallığı olacak. ‘Dallar’ ya da ‘kuşlar’ ne demek oluyor? diye soramayız.


Tema: Ayetler: Ders:
Dört toprak Mat 13:5-8 Mar 4:3-8 Luka 8:5-8 İnsanın yüreği Allahın sözünü nasıl kabul etmeli.
Kısır ekini Mat 13:24-30 Asıl imanlıların arasında yalancı imanlılar var.
Hardal tanesi Mat 13:31-32 Mar 4:31-32 Luka 13:19 Allahın krallığı en küçük başlıyor ama dünyanın en büyük krallığı olacak.
Mayalı hamur Mat 13:33 Luka 13:21 Allahın krallığı bütün dünyayı değiştirecek.
Saklı hazine Mat 13:44 Allahın krallığı saklıdır, ve onu bulduk mu her şeyimizi vermek lazım.
Kıymetli sedef boncuğu Mat 13:45-46 Allahın krallığı saklıdır, ve onu bulduk mu her şeyimizi vermek lazım.
Serpme Mat 13:46-50 Topluluğun içindeki imanlılar dünyanın sonunda ayrılıcak.
Merhametsiz hizmetçi Mat 18:23-35 Merhamet isteyen kişi başkalarına merhamet etmeli.
Bağdaki işçiler Mat 20:1-16 Allahın krallığında herkes aynı karşılık alacak.
İki oğul Mat 21:28-32 Seslemek yapmakla oluyor, değil konuşmakla.
Kötü kiracılar Mat 21:33-46 Mar 12:1-12 Luka 20:9-19 Yahudilerin güdücüleri İsa’yı kabul etmediler. Rab krallığı onlardan alacak.
Kralın Olunun düğünü Mat 22:1-14 Madem İsrail halkı İsa’yı kabul etmedi, artık bütün milletler davetlidir.
On kız Mat 25:1-13 İsa’nın geç geleceğine hazır olmalıyız.
Emanet para Mat 25:14-30 Rab bize ayrı ayrı görev verdi; Onun gelişinde bizden hesap soracak.
Saklı olarak büyüyen tohum Mar 4:26-29 Allahın krallığı anlamadığımız şekilde büyüyor.
İki borçlu Luka 7:41-43 Kimin daha çok günahları af edildi, o İsa’yı daha çok seviyor.
İyi Samiriyeli Luka 10:25-37 Herkesi sevmeliyiz.
Gece yarısında gelen arkadaş Luka 11:5-8 Sürekli dua etmeliyiz.
Zengin akılsız adam Luka 12:16-21 Bu dünyanın malları bize Allahın önünde fayda getirmez.
Yemiş vermeyen incir ağacı Luka 13:6-9 Rab, halkına vakıt tanıyor; ama değişmezlerse onları davalayacak
Büyük banket Luka 14:16-24 Allahın krallığına davetli olanlar girmeyecek, en zayıf kişiler girecek.
Kaybolan koyun Mat 18:12-14 Luka 15:4-7 Allah günahlı kişileri arıyor.
Kaybolan para Luka 15:8-10 Allah günahlı kişileri arıyor.
Kaybolan oğul Luka 15:11-32 Allah günahlıyı gene kabul etti mi, biz de sevinmeliyiz
Kurnaz ida reci Luka 16:1-9 Sonsuz yaşam için hazırlık yapmalıyız
Zengin adam ile Lazar Luka 16:19-31 Musa’ya iman etmeyen İsa’nın dirilişine de iman etmeyecek.
Kıymetsiz kullar Luka 17:7-10 En önce Rab İsa’ya hizmet etmeliyiz.
Dürüst olmayan hakim Luka 18:1-8 Sürekli dua etmeliyiz.
Ferisi ile gümrükçü Luka 18:10-14 Kendi doruluğumuza güvenmeyelim.
Altın paraları Luka 19:12-27 Rab bize ayrı ayrı görev verdi; Onun gelişinde bizden hesap soracak.