İncil'de Kutsal Ruh'la ilgili ayetler


Kutsal Ruh senin üzerine gelen bir güç, bir kuvvet değildir: o ALLAHIN KENDİSİDİR. ‘Baba’ ve Oğul’un yanında Allahın üçüncü sıfatıdır. Eski Antlaşma zamanında Kutsal Ruh işlerdi, imanlı kişilerin üzerine inip çıkardı. Ama İsa’dan sonra Allah söz verdi, Onun Ruhu kişilerin içinde sürekli oturacak diye.


(1) Kutsal Ruh İsa’nın hayatında nasıl işledi ?

Luka 4:18

Ap. İşl. 10:38

Ap. İşl. 2:33

Yuh 15:26

Yuh 16:7

(Mar 1:10; Luka 3:22; Yuh 1:33)


(2) Kutsal Ruh apostollar için ne yaptı ?


(3) Kutsal Ruh şimdiki zamanda nasıl işliyor ?

Kutsal Ruh’un başka adları

Yuh 14:17

1.Yuh 5:6

Efes 2:18

Kutsal Ruh konuşuyor

8:29; 10:19;

11:12; 11:28;

21:4; 21:1

1.Tim 4:1; İbr 3:7

Eski Ahit’te Allahın konuştuğu gibi konuşuyor

14:13


Kutsal Ruh bize şahitlik yapıyor


Kutsal Ruh öğretiyor


Kutsal Ruh kişileri götürüyor


Kutsal Ruh kişinin kurtuluşunda nasıl işliyor ?

Gal 4:29

Titus 3:5

Açık 11:11

1.Pet 1:2


Kutsal Ruh imanlının içinde oturuyor

1.Yuh 3:24


Kutsal Ruh ile dolmak (doluluk)


Kutsal Ruh’un inmesi, düşmesi, gelmesi, dökülmesi


Kutsal Ruh ile vaftiz

Mar 1:8; Luka 3:16


Kutsal Ruh’u almak (verilmek)

1.Yuh 4:13


Kutsal Ruh’ta dua etmek

Fil 4:23-24


Kutsal Ruh’u dilemek


Kutsal Ruh’a karşı gitmek

(Mar 3:29; Luka 12:10)

İbr 10:29


‘Ruhta olmak’

4:2; 17:3; 21:10


Kutsal Ruh imanlı için ne yapıyor ?

Gal 5:18

Ap. İşl. 9:31

Rom 15:13,19

1.Kor 2:4

Efes 3:16

2.Kor 6:6

Efes 4:30

2.Kor 1:22

2.Kor 1:22

2.Kor 5:5

(Mar 13:11; Luka 12:12)

Efes 5:9

Rom 15:30

1.Sel 1:6

Fil 2:1

Kol 1:8


Kutsal Ruh bütün kilise için ne yapıyor ?

Rom 12:6.8

Fil 2:1

Kol 1:8


Kutsal Ruh’un karşısında imanlı kendini nasıl tutmalı ?

Ap. İşl. 18:25


(4) Kutsal Ruh dünyanın sonunda ne yapacak ?

Gal 6:8