Mesih hakkında peygamberlikler

Allahın Kurtuluş Planı

Allah, insanları günah ve ölümden kurtarmak için, ta dünyanın başlamasından bir plan kurmuştu. Dünyanın tarihini de kurmuş olduğu planına göre düzüyor. İsa Mesih de, rastgele dünyaya gelmedi. Allah, kendi kurtuluş planını peygamberlere bildirdi. Onlar sade birer uyarıcı gibi gönderilmedi, kendi halkını Allahın doğru dinine döndürsünler diye. Fakat Allah, çok sene sonra ne yapacak diye, önceden bildirmek için, onları kullandı. Giderek daha kesin bir biçimde, bir kurtarıcının geleceğini bildirdiler. O, Allah tarafından meshedilmiş, hani görev­lendirilmiş, olacak. O ‘Mesihin’ bütün hayatı ve görevi, alçalması ve yükseltilmesi - evet, bütün bunlar olmadan yüz­lerce sene önce bildirildi. Allah onların kitaba yazılmasını buyurdu - hem kendi halkı İsrail’i hazırlamak için, hem de bizim imanımızı kuvetlendirmek için. Çünkü o peygam­berlikleri dikkatla incelersek, anlayacaz ki, sade İsa o Mesih olabilir ve başka hiç kimse Onun yerini alamaz.

Mesihin soyu

Nerede yazılı? --- İsa’dan kaç sene önce? --- Neyi konuşuyor?

Yar 3:15 ? Kadından doğan biri Şeytanı yenecek
Yar 12:3 2000 Mesih, İbrahim’in soyundan gelecek
Say 24:17-19 1400 Mesih, Yakub’un soyundan gelecek
Yar 49:10 1860 Mesih, İsrail’in ‘Yahuda’ cinsinden gelecek
Yeşaya 11:1-5 730 Mesih, Yese’nin soyundan gelecek,
Yer 23:5-6 600Mesih, Davud’un soyundan gelecek, Rabbin doğruluğu olacak
Amos 9:11-12 755 Mesih, Davud’un soyundan bir kral olacak

Mesih, Allahın Oğlu, Allahın kendisi olacak

Mezmur 2 1000Mesihe, Allahın Oğlu denilecek, ona karşı kalkacaklar
Yeşaya 9:6 730 Mesih, Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak

Mesihin doğumu ve çocukluğu

Malaki 4:5-6 400 Rabbin gününden önce, İlyas’a benzeyen bir peygamber çıkacak (o da Yahya idi)
Yeşaya 7:14 730 Mesih, bir bakireden doğacak ve ‘İmanuel’ (Allah bizimle) olacak
Daniel 2:34 530 Mesih, ‘el değmeden’ dünyaya gelecek
Mıka 5:2 700 Mesih, Beytlehem köyünde doğacak
Yeşaya 9:1-2 730 Mesih, Celile sancağında yaşayacak

Mesihin yeryüzündeki görevi

Yeşaya 4:2-6 730 Mesih, Rabbin filizi olacak (İbranice Neser, ‘Nasıralı)
Yeşaya 42:1-9 730 Mesih, yavaş ve alçakgönüllü olacak
Yeşaya 11:1-5 730 Mesih, doğruluk getirecek
Zekerya 3:8 520 Mesih, Rabbin hizmetçisi ve filizi olacak
Yeşaya 61:1-3 730 Mesih, Allahın Ruhu ile sevinç getirecek
Yeşaya 53:4 730 Mesih, hastaları iyileştirecek
Zekerya 9:9-10 520 Mesih, eşeğe binip Yeruşalim’e girecek, ve barış kralı olacak
Hez 34:23-23 580 Mesih, Davud gibi halkının çobanı olacak

Mesihin ölümü

Zek 11:11-13 520 Mesih, bir kölenin fiyatı (30 gümüş parası) için ele verilecek ve o para da ‘çömlekçinin tarlası’ için kullanılacak
Mez 40:6-8 1000 Mesih, kendi kendini kurban edecek
Mez 22:6-17 1000 Mesih’in haçtaki ölümü
Mez 22:14 1000 Mesihin kemikleri kıvrılacak
Mez 22:15 1000 Mesih, ölürken susayacak
Mez 22:16 1000 Mesihin elleri, ayakları delinecek
Mez 22:18 1000 Mesihin rubaları için çöp atacaklar
Çık 12:46 1000 Mesihin kemikleri kırılmayacak (Mez 34:20)
Zekerya 12:10 520 Mesihi deşecekler, sonra onun için ağlayacaklar
Yeşaya 53:9 730 Mesih, aslında kötülerin mezarına koyul­acaktı, ama zengin bir kişinin mezarına koyulacak
Yeşaya 53:1-8 730 Mesih, suçsuz olarak acı çekecek
Yeşaya 53:4-6 730 Mesih, insanların suçları için ölecek

Mesihin dirilşi

Mez 16:9-11 1000 Mesih, ölülerden dirilecek
Mez 22:27-28 1000 Mesih, ölümünden sonra bütün milletlere krallık edecek
Yeşaya 53:12 730 Mesih, ölümünden sonra büyük bir kral olacak

Mesihin göke alınması

Mez 110:1 1000 Mesihin göke yükselişi
Dan 7:13-14 530 Mesih, İnsanolu adını taşıyacak ve göke alınacak

Mesih hem kral, hem de başgörevli olacak

Mezmur 110:4 1000Mesih, yeni bir başgörevli olacak
Mezmur 45:6 900 Mesih krallık sürecek
Yeşaya 2:1-5 730 Mesihin barış krallığı
Hez 17:22-24 580 Mesih, en yüksek yerden gelecek, büyük krallık kuracak
Zekerya 6:12-13 520 Mesih, Rabbin evini yapacak, ve başgörev­linin ile kralın görevini kendisinde birleştirecek

Mesih’in zamanında, Allahın Ruhu dökülecek

Yer 31:31-34 600 Rab, yeni bir anlaşma yapacak, kanunlarını insanların yüreklerine koyacak
Yoel 2:28 835 Allah, kendi Ruhunu bütün insanların üzerine dökecek

Mesih dünyanın sonunda milletleri davalayacak

Mezmur 110:6; Yeşaya 11:4; Mika 4:3

Mesih ne zaman gelecek?

Daniel 2:44 530 Mesih, Romalıların zamanında krallığını kuracak
Dan 9:24-25 530 Mesih, Yeruşalim’in yeniden yapılmasından 69 kere 7 sene (=483 sene) sonra ölerek kurban olacak ve peygamberlik görevine son verecek (peygamberlerin mührü olacak)