Yakup mektubu - giriş

A) Kim yazdı

1) Yazar kendini Yakup adı altında tanıtıyor. (1:1)

2) İncilde bu adı taşıyan dört kişi var

(1) İsak’ın oğlu Yakup. Sonra onun adı değişti İsrail oldu

(2) İsa’nın kardeşi (Mat 13:55)

(3) apostol - Zebedinin oğlu ve Yuhanna’nın kardeşi; Petrus, Yuhanna ve Yakup İsa’ya en yakın apostollar idi. İ.S. 44 senesinde, Kral Hirodes onu öldürttü. (Mat 4:21; 17:1; 26:37)

(4) apostol - Alfay’ın oğlu; öbür apostollardan ayırmak için ona ‘küçük’ lağabını da taktılar(Mar. 15:40)

3) Bu dört kişiden sade İsa’nın kardeşi bunu yazmış olabilir


B) Kime yazıldı


C) Ne zaman yazıldı


D) Ne için yazıldı

Ders planı


1. ders: Denemeler (1:1-18)

2. ders: Seslemek ve yapmak (1:19-27)

3. ders: İnsan seçmek (2:1-13)

4. ders: İman ve işler (2:14-26)

5. ders: Dili zaptetmek (3:1-12)

6. ders: İki tür bilgilik (3:13-18)

7. ders: Allah’a boyun eğmek (4:1-12)

8. ders: Büyük konuşmak (4:13-17)

9. ders: Zenginler için ve çekilere dayanmak (5:1-12)

10. ders. İmanla dua etmek (5:13-20)


1. ders Denemeler (1:1-18)

1:1 “Dağılmış olan Allah halkının oniki cinsine selam”DENEME


soru: Her bir deneme Rabb’den mi? (hayır)

- örnek: Biz insan olarak, her şeyi deniyoruz? Alıcı: acaba mal iyi mi, Kaynana: gelin iş yapacakmı, Baba: oğlunun çalıp çalmayacağını


1:2 Nasıl denemelere düşebiliriz?


1:2-4 Allah ne için denemelere izin veriyor?


1:5 Bir imanlı daha fazla ne için dua ediyor?


1:6-8 İmanlılar şüpeye düşebilirmi?


1:9 Zenginve fukara kardeş ne için övünsün?


1:12-15 İmanlılar bu yaşam tacını nasıl alacaklar?


1:13-14 Ne zaman deneniyoruz?

1:15 Bir kişi neyden gebe kalıyor? (cevap: kendi İstektekten)


1:17 Allah kendi sözünden döner mi?


1:18 Kim bizi doğurdu ve nasıl?

2. ders Seslemek ve yapmak (1:19-27)

1:19-21 – İnsan davranışlarına dikkat etsin

(Vaiz 5:1-2; 7:9)


soru: Yakup bizim nasıl olmamızı istiyor?


soru: Bunlar bizim hayatımızda olursa ne olacak?1:22-25 – Seslemek ve yapmak


1:22 Kendimizi aldatmamak için ne lazım yapalım? (cevap ayetin içinde).


soru: Hangi sözü yerine getirelim?


1:25 Nasıl bir kişi olmalı? - unutkan dinleyici değil.


1:26 Bu adam kendini ne için aldatırmış? (Mez 39:1-2 1.Pe 3:10)


1:27 Kişinin Allah adamı olduğu nasıl belli olacak?

3. ders Aranızda ayrım yapmayın (2:1-13)

2:1-4 Yakup kimin için konuşuyor?  imanlılar için.

Ne istiyor imanlılardan?  ayrım yapmasınlar.

Nerede ayrım yapmasınlar?  toplantı yerinde

Yakup hangi zaman için konuşuyor?  onların zamanı içinsoru: Bugün bizim topluluklarda aynı ayrım oluyor mu?

 • sade zenginlerin ve fukaraların arasında mı ayrılık var? (hayır)
 • örnekler: kardeşlerin arasında, çocukların arasında, gelinlerin arasında, milletlerin arasında.
 • Rom 2:11; 3:22


2:5-7 Ne olmuş topluluklarda?

 • İmanlılar fukaraları hor görürmüşler. 1.Kor 11:22; Sül 17:5
 • Zenginler imanlıları kırıp dökermişler.
 • Davalara sürüklermişler.
 • Bunu yapmakla İsa’ya sövermişler (İşaya 52:5; 2.Pet. 2:2)


soru: O zaman ne için onlara bu kadar itibar ediyorlar?

 • onları kazanmak için mi
 • yumuşatmak için mi
 • para ve korkudan mı


2:5 Allah dünyanın fukaralarını seçti?

 • 1.Sam 2:8; Luk 6:20


2:8-11 Ne için diyor: ‘’komşunu kendin gibi sev?

 • bunu yaparsan, kişilerin arasında ayrım yapmayacan. Çünkü herkesi sevecen. Kimse için kötülük düşünmeyecen.


soru: Kanunu neden atıyor ortaya

 • Yahudıler Musa’nın kanununa çok bağlı idiler. Onlar suç işlerken, onun suç olduğunu anlıyorlar. Yakup bunu hatırlatmak istiyor.

2:12-13 Ne zaman kişiler davalanacak?

 • ne zaman merhamet etmediyiseler.


4. ders İman ve işler (2:14-26)

2:14 Yakup neden “sade iman değil ama işler de lazım” diyor? - Pavlus gene sade iman diyor (Ef 2:8-10)

soru: Yakup iman derken ne demek istiyor?

 • cevap: sade kafadan bir iman.
 • örnek: kişiler bu iş doğrudur diyorlar, ama benim için değil. Allah ne isterse yapsın, ama benim işlerime karışmasın. Böyle iman boş.
 • Yakup gören şeyleri yazıyor. O gördü imanlılar nasıl ayrım yapıyorlar ve kişileri hor görüyorlar, bunun için de diyor: ‘’imanın işleri lazım olsun’’. Böyle iman sade kafadan.


soru: Pavlus iman derken ne demek istiyor?

 • cevap: yürekten iman. (Rom. 10:10)
 • örnek: bir kişi yürekten iman etti mi, bu doğru diyecek ve bunların hepsi benim için olmuş diyecek. İşler de kendiliğinden gelecek.2:15-16 Yakup neden bu örneği anlatıyor?

 • İmanlıları uyarmak istiyor: böyle kişilere bakmadılar mı, imanları boş.
 • Tes 15:11; Sül 19:17; İş 58:7; 1.Yu 3:17-18; Mat 25:31-45 (koyunlar ve keçiler benzetmesi)


2:17 işsiz iman tek başına ölüdür:

 • Bu gösteriyor kişilerin canı kimse için acımıyor. Onlar sade kendileri için yaşıyor. Bunun için iman ölüdür diyor. 26cı aiyete bakalım.


2:19 Kişinin imanı nasılmış?

 • Allah birliğine inanıyor.


soru: Ne için diyor: ‘’kötü ruhlarda iman ediyor ama titremekle

 • kötü ruhlar Allahtan korkuyor, ama insanlar korkmuyor.


2:20-24 İbrahim nasıl suçsuz sayılmış? cevap: işleri ile


2:25 Rahav da aynı işlerle suçsuz sayıldı (İbraniler 11:31)


2:26 Ruhsuz beden ölüdür. (1.Krallar 17:21)


5. ders Dili zaptetmek (3:1-12)

3:1 Ne için diyor “çoğunuz muallim olmayın”?

 • muallimler çok büyük sorumluluk taşıyorlar hem de cevap verecekler
 • Pet 5:1-3; Luk 12:47)

3:2 Nasıl bir kişiler muallim olabilir?

 • sözleriyle günah işlemeyen ve bedenini kontrol eden.
 • Yak 1:26; 1.Pet 3:10
 • 1.Tim 3:1-7 muallim olmak için

3:3-12 Dil insanın bedeninde en zehirli diyor. Bu dogru mu?


soru: Bu dille hangi günahlar işlenebilir?

yalan söylemek, sövmek, kavga etmek, dolandırıcılık, insan kırmak, miskin laf söylemek, dedikoduculuk, ilenmek, ikiyüzlülük, (


soru: Neden dille günah işliyoruz – sebepler:


1) Yüreğimiz kötülükle dolu


Matta 12:34-37 (Luka 6:45)

 • Yürek nasıl taşıyor?

- Bir kişinin kötülüklerine artık dayantıramamak.

 • Hazine nedir?

- İnsanın yüreği

 • İyi insan nasıl belli oluyor?

- İyi insan, içindeki iyilik hazinesinden iyilik çıkarır.

 • Bu boş sözlerin karşılığı ne olacak

- yargı gününde hesap verecekler.


- Bunun çaresi :

Mezmur 51:10-17

Benim yüreğim ne kadar kötülükle dolu iyise, dua edeyim Rab onları benden temizlesin, yüreğim doğruluğu arasın, dilim de Rabbi övsün.2 - Ağzımız kötü lafa alışmış


Sül.Meseleleri 19:20

'Söz çokluğunda hata eksik olmaz; fakat dudaklarını tutan akıllı davranır. Salihin dili seçme gümüş gibidir.'


soru: Bir kişi ne zaman sözlerine kontrol edemiyor?

 • öfkelendiği zaman.


soru: Ne zaman insan öfkeleniyor?

 • örnekler: Malların çaldığı zaman, kızanını dövdükleri zaman, kocanın ya da karının bir yalnışlığını gördüğün zaman, kardaş ya da kıskardaş ne için böyle yaptı ve daha çok şeylerde öfkeleniyoruz.- Bunun çaresi :

Koloseliler 3:8

Ama şimdi, kızgınlık, öfke, kötülük, siz bunların hepsini bir tarafa atın. İftira ve sövmek ağzınızdan uzak olsun.

Mezmur 39:1

Dedim; yollarıma bakayım da, dilimle suç etmeyeyim. Kötü adam karşımda oldukça ağzıma bağ vurup tutayım.'


3 - Açık konuşmaya alışmadık.

Başkalarını kırmak istemiyoruz,

ikiyüzlülük yapıyoruz.


Biz açık konuşmaya alıştık mı?

 • örnek: Ben kardaşıma dargınım, ama onun yüzüne söylemiyorum,

Yeremya 9:8

'Onların dili öldürücü bir ok. hile söylüyor; ağzı ile komşusuna selamet der, ve içinden ona pusu kurar.'

Sül.Meseleleri 27:6

'Dostun açtığı yaralar sadıktır; fakat düşmanın öpüşleri boldur.'


- Bunun çaresi :

Efesliler 4:25

'Bunun için yalanı bırakın. Her biriniz komşusuyla gerçeği konuşsun. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz.'


Bütün bu dersten ne anladık?

 • Dil insanın bedeninde en kötüdür. O seni Allah’tan koparabilir. Çünkü insana çok günah işlettiriyor. İmanlılar onu uslantırmalıdırlar.
6. ders İki tür bilgi (3:13-18)

soru: Yakup kişileri övüyor mu yoksa aşağılıyor mu?

 • Aşağlıyor.

soru: Neden aşağılıyor?

 • Kendilerini çok övermişler.


3:13-14 Nasıl bir övgü varmış kişilerde?

 • Çok anlayışlı ve bilgili imişler.


İki tür bilgiti karşılaştıralım:


A. dünyadan bilgi B. Gökten bilgi

1. Kuvvet arıyor (Apo.İşl.8:9-11; Kol 2:18) - Sevgi arıyor

2. Kendi faydasını arıyor (1.Tim. 6:59 - Başkasının faydasını arıyor

3. Ayrılık getiriyor (1.Tim. 6:3-4; 1.Ko.8:1-3,11) - Birlik getiriyor

4. Şeytanın işini bitiriyor - Rabbin işini bitiriyor


Nasıl şeytanın işini bitiriyon?

 • Kavgacılık, sövmek, kıskançlık, yalancılık, hırsızlık, dedikoduculuk, zina,


Nasıl Rabbin işini bitiriyon?

 • örnek: Bir çok işlerde kişiler giyisilerinden belli oluyor, ne iş yapıyorlar. mesela polısler, bodigartlar, benzinciler ve sayre.
 • İmanlılarda giyisilerinden belli olsun ne iş yapıyorlar.


Bizim giyisilermiz ne imiş bakalım?

 • değil tenlerimizin üstünde, ama karakter
 • saflık, barıştırıcılık, yavaşlık, lafa anlayışa gelmek, merhamet, iyi işler.
 • bunlar sende oldu mu, belli olacan sen Rabbin işçisisin


Aşağıdan bilgi insanın kendisi için. Yukardan bilgi başkaları için.

 • Kişilerin kendileri kötülüklerle dolu, gene de övünüyorlar.
 • Yakup onları tanıdığı için, yüregi ezilirdi. O isterdi, kişiler anlayışa gelsinler.
7. ders Allaha boyun eğmek (4:1-12)

1:1-3 Bütün kavgalar ve çekişmeler ne için olurmuş?

 • göz kalıyor; 1Bende de lazım olsun1 düşüncesi .
 • Kıskançlık bir hastalık gibidir. O seni içten yeyor, rahata bırakmıyor.


soru: bizim imanlıların arasında kıskançlık var mı?

 • cevap: evet


soru: Ne için kıskançlıklar olur?

 • örnekler: araba almışın, ev düzeni, yemeklerin bol, ev yapmışın, paran bol, giyimek bagajın bol. (Luk 12:15)


soru: Acaba onların istedikleri ne olabilir?

 • örnekler: Tarla, dana, para, mal.


soru: Bunlar için ne yaparmış kişiler?

 • cevap: İnsan öldürürmüşler.
 • Köyülülerin hayatında en önemli tarladır. imanlılarda zorla kişilerin tarlarını alırmışlar. Üstelik kişiler övünürmüşler ve gülürmüşler.


4:4-6 Bir kişi nasıl dünyayla dost olabilir?

 • kendini gezginciliğe, sarhoşluğa, eylenceye, zinaya verdiği zaman.


4:7 Bunlar Allaha boyun eyirmişlermi?

 • hayır. Bunun için şeytan onlarda duruyor.


4:8-9 Allahla biribirilerine yakınmı imişler?

 • hayır.


soru: Yakup bunlar için ne diyor ne yapsınlarmış?

 • kahırlansınlar, ağlasınlar, yas tutsunlar, sevinçleri üzüntüye dönsün


soru: ne için?

 • cevap: Yakup onlara günahkarlar diyor.


soru: kişiler ne yapmış?

 • cevap: Katillik, ikiyüzlülük, zinacılık, gururluluk, başkasını yargılamak, biri biri için kötü konuşmak.


Acaba böyle birşeyler bizim topluluklarda var mı?


4:10 kişiler kendilerini nasıl hisedermişler?

 • cevap: başkalarından kendilerini çok daha yüksek.


4:11-12 Neden kanunu konuşuyor?

 • Bütün İsrail kanuna bağlı idi. Bütün kanunu yerine getirmek zorunda idiler.
 • Yakup insanı bir kanun gibi gösteriyor. Sen kişiyi yargıladın mı, kanunu yargılamış oluyorsun.
 • Demek bunu yaptın mı, hakim oluyorsun. Kanundan daha büyük oluyorsun.
8. ders Büyük konuşmak (4:13-17)

soru: Bunlar kimlerdi?

 • imanlı kişiler


soru: Nerede bu kazancı yapacaklar.

 • başka devlette


soru: Kaç vakıt için gidecekler?

 • bir sene


soru: Bunlar ne iş yapacaklar da para kazanacaklar?

 • mal satacaklar


soru: Bunlar gece gündüz neyi düşünecekler?

 • parayı


soru: Bunları yapmak ve zengin olmak kötü mü?

 • 1.Tim. 6:9-10
 • örnek: Balam (2.Pet 2:15-16)


soru: Bugün, imanlıların arasında böyle bir şeyler oluyormu?

 • kişiler örnekler versin.


soru: Yakup, ne için diyor: ‘’Yarın ne olcağınızı bilmiyorsunuz?

 • Kişi yola çıkabilir oraya vardında ertesi gün belki de ölebilir.
 • Belki de yaptığı planlar suya düşer ve hayatı maf olur.
 • Sül. Mes. 27:1 Yarınla övünme, çünküne getireceğini bilmezsin.


soru: Neyle övünürmüşler?

 • boş laflarla (1.Yuh. 2:16; 1.Kor. 13:4)


soru: Bu iyi olan şey nedir?

 • günahtan uzak durmak. (Luk. 12:18)


soru: O zaman imanlılar ne yapsın?

 • Tim.6:6-8
 • Allahın verdiğine kanaat kılmak ve teşekür etmek. (1.Kor 7:29-31)
 • Kendi düşüncelerine ve planlarına güvenme.
 • İsa’dan uzaklaşmamayı düşün.
 • Dünyanın mallarına sahip olduğun zaman, onlarla övünme.
 • İsa’nın istediklerinde yaşamayı düşün.
9. ders Zenginler için (5:1-6)

5:1 Yakup zenginlere iyi mi davranıyor?

 • Hayır


soru: Yakup neden bu zenginlere ağlayın diyor?

 • Başlarına bela gelecek.


Bu zenginler kimlerdi? (Luk 6:24)

 • Bunlar ikinci bölümde geçen zenginler. Bunlar toplantılara katılırdılar.


soru: zengin olmak kötü mü?

 • hayır


soru: Zengin olanlar nasıl olmalı?

 • Yak 1:9
 • 1.Sam 2:7-8


5:2 Yakup onların zenginlikleri ve rubaları için neden böyle konuşuyor?

 • Mat 6:19


5:3 Bu kişiler ne için uğraşırmışlar?

 • Zenginlik biriktirmeye


5:4 Kim kimi aldatmış?

 • Zenginler fukaraları aldatmışlar. (Ere. 22:13)


5:5 Bu kişiler nasıl yaşarmışlar?

 • Bunlar kendi canları için yaşardılar.
 • Luk. 16:19 garip Lazar örneği


5:6 Kim kimi öldürttü?

 • kendilerini düşünen, avtoritetlerini kaybetmek istemeyenler İsa’yı öldürttü.
 • Sül.Mes. 17:15
10. ders Çekilere dayanmak (5:7-12)

SABIR


5:7 Yakup ne için onlara diyor sabredin?

 • çünkü zenginler onlara istedikleri gibi çektiriyorlar.


5:8 İmanlılar, onların yaptıklarına dayanıyorlar mı? (cevap: hayır)

 • İmanlıların sabrı tükenmiş
 • Yürekleri zayıflamış.


MIRMIRDANMAK


5:9 Kim kime karşı mırmırdanıyor?

 • cevap: kardeşler biribirilerine


soru: kime karşı mımırdanıyorlar?

 • Rabbe karşı (Say 16:41-49)


5:10-11 Kimlerden örnek alalım?

 • peygamberlerden
 • bazı örnekler aklına geliyor mu?


YEMİN ETMEK


5:12 Ne için yemin etmeyin diyor?

(1) Allahın adını boş yere ağzına alma

(2) Yapamayacağın bir şeyi yapacağına yemin ediyorsun.

(3) Kimin ihtiyacı var yemin etsin, demek o yalancıdır.


Mal. 3:5

Hüküm için size yaklaşacağım yalan yere and edenlere ben şahid olacağım.


Mat. 5:33-37

soru: İmanlılar, sıkıntılarından ötürü, sabırları ve yürekleri zayıflıyor mu?

soru: İmanlılar Allaha karşı mımırdanıyorlar mı?

soru: Biz yeminlerde bulunuyoruz mu?