Yakup mektubu - giriş

A) Kim yazdı

1) Yazar kendini Yakup adı altında tanıtıyor. (1:1)


2) İncilde bu adı taşıyan dört kişi var

(1) İsak’ın oğlu Yakup. Sonra onun adı değişti İsrail oldu

(2) İsa’nın kardeşi (Mat 13:55)

(3) apostol - Zebedinin oğlu ve Yuhanna’nın kardeşi; Petrus, Yuhanna ve Yakup İsa’ya en yakın apostollar idi. İ.S. 44 senesinde, Kral Hirodes onu öldürttü. (Mat 4:21; 17:1; 26:37)

(4) apostol - Alfay’ın oğlu; öbür apostollardan ayırmak için ona ‘küçük’ lağabını da taktılar(Mar. 15:40)

3) Bu dört kişiden sade İsa’nın kardeşi bunu yazmış olabilir


B) Kime yazıldı


C) Ne zaman yazıldı


D) Ne için yazıldı

Ders planı


1. ders: Denemeler (1:1-18)


2. ders: Seslemek ve yapmak (1:19-27)


3. ders: İnsan seçmek (2:1-13)


4. ders: İman ve işler (2:14-26)


5. ders: Dili zaptetmek (3:1-12)


6. ders: İki tür bilgilik (3:13-18)


7. ders: Allah’a boyun eğmek (4:1-12)


8. ders: Büyük konuşmak (4:13-17)


9. ders: Zenginler için ve çekilere dayanmak (5:1-12)


10. ders. İmanla dua etmek (5:13-20)


1. ders

Yakup 1:1-18

Denemeler

1:1Dağılmış olan Allah halkının oniki cinsine selam”DENEME


soru: Her bir deneme Rabb’den mi? (hayır)

- örnek: Biz insan olarak, her şeyi deniyoruz? Alıcı: acaba mal iyi mi, Kaynana: gelin iş yapacakmı, Baba: oğlunun çalıp çalmayacağını


1:2 Nasıl denemelere düşebiliriz?


1:2-4 Allah ne için denemelere izin veriyor?


1:5 Bir imanlı daha fazla ne için dua ediyor?


1:6-8 İmanlılar şüpeye düşebilirmi?


1:9 Zengin ve fukara kardeş ne için övünsün?


1:12-15 İmanlılar bu yaşam tacını nasıl alacaklar?


1:13-14 Ne zaman deneniyoruz?

1:15 Bir kişi neyden gebe kalıyor? (cevap: kendi İstektekten)


1:17 Allah kendi sözünden döner mi?


1:18 Kim bizi doğurdu ve nasıl?

2. ders

Yakup 1:19-27

Seslemek ve yapmak1:19-21 – İnsan davranışlarına dikkat etsin

(Vaiz 5:1-2; 7:9)


soru: Yakup bizim nasıl olmamızı istiyor?


soru: Bunlar bizim hayatımızda olursa ne olacak?1:22-25 – Seslemek ve yapmak


1:22 Kendimizi aldatmamak için ne lazım yapalım? (cevap ayetin içinde).


soru: Hangi sözü yerine getirelim?


1:25 Nasıl bir kişi olmalı? - unutkan dinleyici değil.


1:26 Bu adam kendini ne için aldatırmış? (Mez 39:1-2 1.Pe 3:10)


1:27 Kişinin Allah adamı olduğu nasıl belli olacak?

3. ders

Yakup 2:1-13

Aranızda ayrım yapmayın
2:1-4 Yakup kimin için konuşuyor? imanlılar için.

Ne istiyor imanlılardan? ayrım yapmasınlar.

Nerede ayrım yapmasınlar? toplantı yerinde

Yakup hangi zaman için konuşuyor? onların zamanı içinsoru: Bugün bizim topluluklarda aynı ayrım oluyor mu?


2:5-7 Ne olmuş topluluklarda?


soru: O zaman ne için onlara bu kadar itibar ediyorlar?


2:5 Allah dünyanın fukaralarını seçti?


2:8-11 Ne için diyor: ‘’komşunu kendin gibi sev?


soru: Kanunu neden atıyor ortaya


2:12-13 Ne zaman kişiler davalanacak?


Bu dersten ne anladık?


4. ders

Yakup 2:14-26

İman ve işler


2:14 Yakup neden “sade iman değil ama işler de lazım” diyor? - Pavlus gene sade iman diyor (Ef 2:8-10)

soru: Yakup iman derken ne demek istiyor?


soru: Pavlus iman derken ne demek istiyor?2:15-16 Yakup neden bu örneği anlatıyor?


2:17 işsiz iman tek başına ölüdür:


2:19 Kişinin imanı nasılmış?


soru: Ne için diyor: ‘’kötü ruhlarda iman ediyor ama titremekle


2:20-24 İbrahim nasıl suçsuz sayılmış? cevap: işleri ile


2:25 Rahav da aynı işlerle suçsuz sayıldı (İbraniler 11:31)


2:26 Ruhsuz beden ölüdür. (1.Krallar 17:21)


5. ders

Yakup 3:1-12

Dili zaptetmek3:1 Ne için diyor “çoğunuz muallim olmayın”?

3:2 Nasıl bir kişiler muallim olabilir?

3:3-12 Dil insanın bedeninde en zehirli diyor. Bu dogru mu?


soru: Bu dille hangi günahlar işlenebilir?

yalan söylemek, sövmek, kavga etmek, dolandırıcılık, insan kırmak, miskin laf söylemek, dedikoduculuk, ilenmek, ikiyüzlülük, (


soru: Neden dille günah işliyoruz – sebepler:


1) Yüreğimiz kötülükle dolu


Matta 12:34-37 (Luka 6:45)

- Bir kişinin kötülüklerine artık dayantıramamak.

- İnsanın yüreği

- İyi insan, içindeki iyilik hazinesinden iyilik çıkarır.

- yargı gününde hesap verecekler.


- Bunun çaresi :

Mezmur 51:10-17

Benim yüreğim ne kadar kötülükle dolu iyise, dua edeyim Rab onları benden temizlesin, yüreğim doğruluğu arasın, dilim de Rabbi övsün.2 - Ağzımız kötü lafa alışmış


Sül.Meseleleri 19:20

'Söz çokluğunda hata eksik olmaz; fakat dudaklarını tutan akıllı davranır. Salihin dili seçme gümüş gibidir.'


soru: Bir kişi ne zaman sözlerine kontrol edemiyor?


soeu: Ne zaman insan öfkeleniyor?- Bunun çaresi :

Koloseliler 3:8

Ama şimdi, kızgınlık, öfke, kötülük, siz bunların hepsini bir tarafa atın. İftira ve sövmek ağzınızdan uzak olsun.

Mezmur 39:1

Dedim; yollarıma bakayım da, dilimle suç etmeyeyim. Kötü adam karşımda oldukça ağzıma bağ vurup tutayım.'


3 - Açık konuşmaya alışmadık.

Başkalarını kırmak istemiyoruz,

ikiyüzlülük yapıyoruz.


Biz açık konuşmaya alıştık mı?

Yeremya 9:8

'Onların dili öldürücü bir ok. hile söylüyor; ağzı ile komşusuna selamet der, ve içinden ona pusu kurar.'

Sül.Meseleleri 27:6

'Dostun açtığı yaralar sadıktır; fakat düşmanın öpüşleri boldur.'


- Bunun çaresi :

Efesliler 4:25

'Bunun için yalanı bırakın. Her biriniz komşusuyla gerçeği konuşsun. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz.'


Bütün bu dersten ne anladık?


6. ders

Yakup 3:13-18

İki türlü bilgi

soru: Yakup kişileri övüyor mu yoksa aşağılıyor mu?

soru: Neden aşağılıyor?


3:13-14 Nasıl bir övgü varmış kişilerde?


İki tür bilgiti karşılaştıralım:


A. dünyadan bilgi B. Gökten bilgi

1. Kuvvet arıyor (Apo.İşl.8:9-11; Kol 2:18) - Sevgi arıyor

2. Kendi faydasını arıyor (1.Tim. 6:59 - Başkasının faydasını arıyor

3. Ayrılık getiriyor (1.Tim. 6:3-4; 1.Ko.8:1-3,11) - Birlik getiriyor

4. Şeytanın işini bitiriyor - Rabbin işini bitiriyor


Nasıl şeytanın işini bitiriyon?


Nasıl Rabbin işini bitiriyon?


Bizim giyisilermiz ne imiş bakalım?


Aşağıdan bilgi insanın kendisi için. Yukardan bilgi başkaları için.
7. ders

Yakup 4:1-12

Allaha boyun eğmek1:1-3 Bütün kavgalar ve çekişmeler ne için olurmuş?


soru: bizim imanlıların arasında kıskançlık var mı?


soru: Ne için kıskançlıklar olur?


soru: Acaba onların istedikleri ne olabilir?


soru: Bunlar için ne yaparmış kişiler?


4:4-6 Bir kişi nasıl dünyayla dost olabilir?


4:7 Bunlar Allaha boyun eyirmişlermi?


4:8-9 Allahla biribirilerine yakınmı imişler?


soru: Yakup bunlar için ne diyor ne yapsınlarmış?


soru: ne için?


soru: kişiler ne yapmış?


Acaba böyle birşeyler bizim topluluklarda var mı?


4:10 kişiler kendilerini nasıl hisedermişler?


4:11-12 Neden kanunu konuşuyor?


8. ders

Yakup 4:13-17

Buyük konuşmak


soru: Bunlar kimlerdi?


soru: Nerede bu kazancı yapacaklar.


soru: Kaç vakıt için gidecekler?


soru: Bunlar ne iş yapacaklar da para kazanacaklar?


soru: Bunlar gece gündüz neyi düşünecekler?


soru: Bunları yapmak ve zengin olmak kötü mü?


soru: Bugün, imanlıların arasında böyle bir şeyler oluyormu?


soru: Yakup, ne için diyor: ‘’Yarın ne olcağınızı bilmiyorsunuz?


soru: Neyle övünürmüşler?


soru: Bu iyi olan şey nedir?


soru: O zaman imanlılar ne yapsın?

9. ders

Yakup 5:1-6

Zenginler için5:1 Yakup zenginlere iyi mi davranıyor?


soru: Yakup neden bu zenginlere ağlayın diyor?


Bu zenginler kimlerdi? (Luk 6:24)


soru: zengin olmak kötü mü?


soru: Zengin olanlar nasıl olmalı?


5:2 Yakup onların zenginlikleri ve rubaları için neden böyle konuşuyor?


5:3 Bu kişiler ne için uğraşırmışlar?


5:4 Kim kimi aldatmış?


5:5 Bu kişiler nasıl yaşarmışlar?


5:6 Kim kimi öldürttü?


10. ders

Yakup 5:7-12

Çekilere dayanmakSABIR


5:7 Yakup ne için onlara diyor sabredin?


5:8 İmanlılar, onların yaptıklarına dayanıyorlar mı? (cevap: hayır)


MIRMIRDANMAK


5:9 Kim kime karşı mımırdanıyor?


soru: kime karşı mımırdanıyorlar?


5:10-11 Kimlerden örnek alalım?


YEMİN ETMEK


5:12 Ne için yemin etmeyin diyor?

(1) Allahın adını boş yere ağzına alma

(2) Yapamayacağın bir şeyi yapacağına yemin ediyorsun.

(3) Kimin ihtiyacı var yemin etsin, demek o yalancıdır.


Mal. 3:5

Hüküm için size yaklaşacağım yalan yere and edenlere ben şahid olacağım.


Mat. 5:33-37


soru: İmanlılar, sıkıntılarından ötürü, sabırları ve yürekleri zayıflıyor mu?

soru: İmanlılar Allaha karşı mımırdanıyorlar mı?

soru: Biz yeminlerde bulunuyoruz mu?