Bulgaristan için dua

1 - Gotse Delçev
2 - Peştera
3 - Pazarcık
4 - Kriçim
5 - Plovdiv
6 - Asenovgrad
7 - Karlovo
8 - Kazanlık
9 - Haskovo
10 - Kırcali
11 - Çirpan
12 - St. Zagora
13 - N. Zagora
14 - Sliven
15 - Yambol
16 - Karnobat
17 - Aytos
18 - Burgas
19 - Pomorie
20 - Varna
21 - Dobriç
22 - Silistra
23 - Ruse
24 - Razgrad
25 - Şumen
26 - Tırgovişte
27 - Omurtag
28 - P. Trımbeş
29 - V. Tırnovo
30 - Sevlievo
1. gün: GOTSE DELÇEV

Yunanistan sınırına çok yakın olan bu kasabada bugün 20.000 kişi yaşıyor; bunların büyük bir kısmı Pomak'tır. Yaklaşık 3.000 kişilik türk mahallesi de vardır.

Türkçe konuşan iki topluluk vardır.

Dua edelim:

2. gün: PEŞTERA

19.000 kişilik Peştera, halkın etnik yapısı bakımından belki de Bulgaristan'ın en karışık yeridir. Bulgarların yanında Türkler, Çingeneler, Pomaklar, Vlahlar (Eflaklar) ve daha başka halklar bulunuyor. Ediveren ve Lukovitsa adında iki mahallede 4.000 türkçe konuşan kişi yaşıyor. Birçokları eskiden bütün yaz ayları balkanlıkta geçirip, mantar ya da odun toplardı. Şimdi ise çokğu Fransa ve Almanya'da çalışıyorlar. Lukovitsa'da ve de Ediveren'de birer topluluk var.

Dua edelim:

3. gün: PAZARCIK

Pazarcığın nüfusu gittikçe düşüyor: şu anda 76.000'dir. Türkçe konuşan mahallede ancak her dördüncü evde oturanlar var. Fanatik müslümanlar başka devletlerden destek görüp en birinci bu şehirde halkı fanatikleştirmeye başladılar. Bugünlerde Pazarcık'ta uzun sakallı, şalvarlı, sarıklı erkekleri görmek normaldır.

Müslümanlar için Pazarcık nasıl en önemli kasaba ise, Mesih imanlıları için de öyledir. Eskiden burada en azında 1200 türkçe konuşan imanlılar vardı. Şimdi ise Almanya ve Avusturya'da yeni topluluklar kurdular.

Dua edelim:

4. gün: KRİÇİM

Kriçim, Plovdiv'den 30 km uzak, Rodop Dağları'nın eteğinde bulunan 10.000 kişilik bir kasabadır. Bulgarlar, Türkler, Pomaklar, Çingeneler hepsi barış içinde bir arada yaşıyorlar.

Türklerin arasında iki ayrı mahallede toplantı var. 'Yukarıki mahalle'de müslümanlara müjdelemek için firsat var ve o konuda dua desteğimize muhtaçtır.

'Aşağıki mahalle' denilen yerde iki topluluk bulunuyor.

Dua edelim:

5. gün: PLOVDİV

Bugün 340.000 kişi ile Bulgaristan'ın ikinci büyük kasabası ve önemli bir ticaret, sanayı, eğitim ve idare merkezidır. Çok eski bir kasaba olan Plovdiv, tarih boyunca değişik adlar taşımıştır. Bugüne kadar türkçe Filibe olarak geçiyor.

Dört ayrı mahallede yaklaşık 65.000 türkçe konuşan kişi yaşıyor. Bunların arasında 'Stolipinivo' denilen yerde 50.000 kişi yaşıyor, o da bütün Bulgaristan'da en büyük mahalledir.

Ne yazık ki, bu en büyük mahallede imanlıların sayısı, Bulgaristan standartlarına göre, çok fazla düşüktür: üç topluluk içinde 200 türk imanlı ya var, ya yok. Son senelerde müslümanlar, mahalle halkının arasında çalışıp, herkesi imanlılara karşı döndürdüler, artık müjdelemek çok zor oldu.

Dua edelim:

6. gün: ASENOVGRAD

Plovdiv’den 15 km uzakta olan Asenovgrad'ın nüfusu, bütün devletteki durumdan farklı olarak, aynı kalıyor. Bulgarların ve Türklerin sayısı hemen hemen aynıdır. Toplulukların bulunduğu mahallede 4.000 kişi yaşıyor. Kardeşler, 'aşağıki toplantı' ve 'yukarıki toplantı' adlandırılan iki yerde toplanıyorlar. Sağlam öğretişe ve gerçek tövbeye önem veriliyor.

Dua edelim:

7. gün: KARLOVO

24.000 kişilik bu kasaba Balkan Dağları’nın (Stara Planina) eteğinde bulunuyor. Karlovo'da çok sayıda Türk yaşıyor. Ama ne yazık ki, aralarında ne topluluk, ne de tek bir imanlı bile vardır. Bunun sebebi bir tarafta buradaki müslümanların çok kapalı ve tutucu olmalarıdır. Öbür tarafta bugüne kadar kimse ciddi olarak bir Türk kiliseyi kurmaya çalışmamıştır. Ama Karlovo önemli bir yerdir; buradan etraftaki köylere de müjde yayılabilir.

Dua edelim:

8. gün: KAZANLIK

47.000 kişilik bu kasaba, Balkan Dağları (Stara Planina) ve onların önünde duran Sredna Gora Dağları’nın arasında bulunuyor. O vadi bir kazana benziyor; kasaba da adını oradan almıştır. Karlovo'ya kadar uzanan o vadi, Bulgaristan'da 'Güller Ovası' olarak ün kazanmıştır. Eskiden bütün Osman Emperatorluğu'nda gül yağının üretiminin merkeziydi.

Kasabada çok Türk vardır, ama kendi mahalleleri yoktur, dağınık yaşıyorlar. O da müjdelemeyi ve sağlam bir toplantı kurmayı zorlaştırıyor.

Dua edelim:

9. gün: HASKOVO

Bugünlerde Haskovo'da 76.000 kişi yaşıyor, bunların en azı 30% Türktür, birçoğu da Alevidir. Millet mahallesi epey büyüktür, yaklaşık 10.000 kişi orada yaşıyor.

Hasköy'de yaşayan imanlıların işi hiç de kolay değildir. En büyük 'cinci kocalar' burada yaşıyor.

Dua edelim:

10. gün: KIRCALİ

Kırcali’de bugünlerde yaklaşık 44.000 kişi yaşıyor, nüfusu da gittikçe düşüyor. Halkın 70% Türktür ve Türklerin DPS partisi politik durumu kontrol ediyor. Ne yazık ki bütün bunların arasında sadece bir mahallede bir topluluk var. Onun kurulması da 1992 senesinde bir Bulgar pastorunun dua ve uğraşlarına dayanıyor.

Dua edelim:

11. gün: ÇİRPAN

13.000 kişilik bu kasaba Stara Zagora’ya bağlıdır. Millet ve Çingene mahalleleri içiçedir ve yaklaşık 3.000 kişi orada yaşıyor. Toplam sekiz topluluk bulunuyor, oysa hepsinde imanlıların sayısı düşüktür. Başka devletlere göç edenler çoktur. Kimileri yanlış öğretişlere kapıldılar.

Dua edelim:

12. gün: STARA ZAGORA

Nüfusu 138.000 kişi olan bu kasaba, Bulgaristan’ın altıncı yerindedir. Türk adı, Eski Zahra'dır. Stara Zagora'nın kenar mahallelerinde çok sayıda Çingeneler ve Türkler yaşıyor. Toplantının birisinde hem çingeneler, hem de Türk imanlıları katılıyor, ama ortak dili Bulgarcadır. Birçok yerde olduğu gibi, ayrı bir türkçe toplantı kurmanın önemi anlaşılmıyor, daha fazla bölücülük olarak kabul ediliyor. Oysa İsa'nın müjdesini halkın anadilinde yaymak çok önemlidir.

Dua edelim:

13. gün: NOVA ZAGORA

Bu 23.000 kişilik küçük kasabanın eski türk adı, Yeni Zahra'dır. Mahallede yaklaşık 10.000 kişi yaşıyor, büyük çoğunluğu da türkçe konuşuyor. Fanatik müslümanlar da çok agresiftirler. İmanlılar eski adetlere çok bağlıdırlar ve onlardan kesin bir dönüş yapmaya gerek görmüyorlar. Mahallede türkçe konuşan beş topluluk var.

Dua edelim:

14. gün: SLİVEN

Balkan dağlarının eteğinde, Bulgaristan'ın ortasında bulunan bu kasabada 92.000 kişi yaşıyor. Sliven, Bulgaristan'ın 'çingene başkenti' olarak ün kazandı. Ama Sliven'de çok sayıda Türkler de yaşıyor. Aralarında 7 topluluk var, hepsi de tek önderlidir.

Dua edelim:

15. gün: YAMBOL

72.000 kişilik bu kasaba Trakya Ovası’nda bulunuyor. Tunca nehrinin boyundaki bu kasabanın eski türk adı, Yanbolu'dur. Edirne kardeş kasabasıdır ve Türkiye'den sık sık heyetler geliyor.

Mahallede birçok çingene toplantının yanında dört tane türk toplantısı da bulunuyor. Son aylarda işsizlik yüzünden birçok imanlı başka Avrupa devletlerine göç etmeye başladılar. O da büyük bir ruhsal düşüşe sebep oldu.

Dua edelim:

16. gün: KARNOBAT

Karnobat, Burgas sancağında bulunan 22.000 kişilik bir kasabadır. Azınlıklardan 50 kişilik bir toplantı var; içinde hem Türk, hem de Çingeneler bulunuyor.

Dua edelim:

17. gün: AYTOS

25.000 kişilik bu kasabanın en azında bir çeyreği Türktür; mahallede aşağı yukarı 4.000 kişi yaşıyor.

Millet mahalllesinde bir toplantı vardır. Oysa Aytos'a bağlı en azında 50 türk köyü vardır. Onarın arasında müjdeleme başlatıldı.

Dua edelim:

18. gün: BURGAS

Burgas, 260.000 kişi ile Bulgaristan'ın dördüncü büyük kasabasıdır. Burgas'ın Kumluk Mahallesinde (bulg.: Kvartal Pobeda) 10.000 kişi yaşıyorlar. Orada üç topluluk vardı, şimdi sadece bir tanesi ayakta kaldı.

Ayrıca kasabanın kenarında Kv. Meden Rudnik (türkçesi: Karabayır) adında bir mahalle var. Oradaki türk topluluğu çok eski ve köklüdür, ve çok aktiftir.

Dua edelim:

19. gün: POMORİE

13.000 kişilik bu kasaba, Karadeniz kıyısında bulunuyor; tuzculuk, balıkçılık, şarapçılık ve en çok turizmle ün kazandı. Pomorie'nin mahallesinde belki 1.500 kişi yaşıyor. Aralarında iki toplantı var.

Dua edelim:

20. gün: VARNA

Varna, 330.000 kişi ile Bulgaristan’ın üçünü kasabası ve Karadenizin en önemli merkezidir. Her yerde kocaman alışveriş merkezleri, hoteller ve yeni dükkanlar mantar gibi türemeye başladı.

Varna'nın, Vladislavovo ve Asparuhovo mahallelerinde toplam 30.000 türk yaşıyor ve her birinde imanlı topluluklar bulunuyor.

Dua edelim:

21. gün: DOBRİÇ

Dobriç, Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda bulunuyor ve devletin 'ekmek sepeti' olan Dobruca ovasının merkezidir. Toplam nüfusu 90.000 kişinin arasında en azında 9.000 türkçe konuşanlar var. Uzun yıllardan beri imanlı Türkler var. Zamanla etraftaki köylere ve kasabaları da müjdelemeye başlasınlar.

Dua edelim:

22. gün: SİLİSTRA

35.000 kişilik bu kasaba tam Tuna (Dunav) kenarında bulunuyor. Bugünlerde nüfusun yaklaşık 15%'i Türktür. Onların arasında 20-30 kişilik küçük bir toplantı vardır. Önderi, Silistre'den 45 km uzaklıkta bulunan Bogdantsi köyünde yaşıyor ve toplantıları yürütmek için her hafta gidip gelmek zorundadır. Başka köyleri ziyaret ettiği için zamanı kıttır. Son zamanlarda, her uerde olduğu gibi, burada da gurbetçilik yüzünden bir gerileme görülüyor.

Dua edelim:

23. gün: RUSE

Ruse (türkçesi: Rusçuk) bugünkü 150.000 kişilik nüfusu ile Bulgaristan'ın beşinci büyük kentidir. 19. yüzyılında Ruse'nin önemi daha büyüktü: Orta Avrupa'dan gelen yolcular, gemiyle Tuna üzerinden buraya varıp yolunu İstanbul'a devam ederdiler. O yüzden Ruse, çok yabancıların yaşadığı, kozmopolit ve özgürlüğü seven bir yer idi.

Ruse'nin nüfusunun en azında 20% Türktür. Şu anda iki küçük topluluk var.

Dua edelim:

24. gün: RAZGRAD

Bugünlerde 34.000 kişilik Razgrad kasabasında işsizlik ve umutsuzluk hakimdir. Yurt dışına göç büyük bir problemdir ve hem sokakları, hem de kiliseleri boşaltırıyor.

Bütün bölgede çok Türk varken, ne yazık ki, sadece az sayıda imanlılar var. Razgrad'ın içinde iki toplantı kaldı.

Dua edelim:

25. gün: ŞUMEN

Bugün nüfusu 81.000 olan bu kasaba, Bulgaristan’daki Türklerin önemli bir merkezidir. En büyük tarihi cami ve devletin tek islamiyet fakültesi burada bulunuyor.

Son senelerde yabancı bir kardeşin hizmetiyle yeni bir topluluk oluştu. Başka bir türk karı koca etraftaki köylere ve kasabalara ulaşmaya çalışıyorlar.

Dua edelim:

26. gün: TIRGOVİŞTE

Bugün 38.000 kişinin yaşadığı bu kasabada mahalle orta büyüklüktedir. 30 kişilik bir topluluk vardır. Eskiden etraftaki köylerde altı tane topluluk vardı, ama son zamanlarda hepsi yok oldu. Bu üzücü gelişme bütün Bulgaristan'da görülüyor.

Dua edelim:

27. gün: OMURTAG

Bugün nüfusu sadece 8.600 kişi olan bu kasaba Balkan Dağları’nın kuzey eteğinde bulunuyor. Kasabanın içinde bir mahalle, etrafında da onlarca Türk köy bulunuyor.

Topluluk şu anda yaklaşık otuz kişiliktir ve çocuk derslerine önem veriyor.

Ayrıca yakın bir köyden olan Dahil adında bir kardeş, müjdeci olarak Bulgaristan'ın her yerinde, ama özellikle de Omutag'ın etrafında Rab İsa için şahitlik yapmaktadır.

Dua edelim:

28. gün: POLSKİ TRIMBEŞ

Bu 4.500 kişilik küçük kasaba, Veliko Tırnovo ile Ruse arasında bulunuyor. Burada tek bir türk topluluk vardır. Haftada bir defa mahallede türkçe, öbür günler ise bulgar kilisesi ile birlikte toplantı yapılıyor.

Dua edelim:

29. gün: VELİKO TIRNOVO

Bulgaristan'ın tam ortasında bulunan bu kasabanın tarihi öenmi büyüktür: Orta Çağda Bulgarların başkenti idi ve 19. yüzyılın sonunda kurtuluş savaşından sonra birinci parlamentonun toplandığı yer idi. Kasabada kimi Türk kalmışsa da, aralarında imanlı yok. Küçük bir mahalle var (yaklaşık 1.500 kişi); onların arasında ancak bir avuç yaşlı imanlı bulunuyor. Onlar da kendi aralarında toplanacak kadar kalabalık olmadıkları için, bulgar topluluğuna katılırlar.

Dua edelim:

30. gün: SEVLİEVO

25.000 kişilik bu kasabada yaklaşık 5.000 Türk yaşıyor, ve 20-30 kişilik türkçe konuşan tek bir topluluk vardır. Bütün ükede olduğu gibi, buradakilere de yeni kan ve taze iman lazım.

Dua edelim: