ÇIKIŞ

kitabıyla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

12:1-20 Fısıh ve Mayasız Ekmekler Bayramı tur kir
12:21-51 Mısırdan çıkmaya hazırlık tur kir
13:1-22 Mısırdan çıkarken tur kir
14:1-31 Kızıldenizden geçerken tur kir
15:1-27 Sevinç ve deneme tur kir
16:1-36 Ağlaşmalar başlıyor tur kir
17:1-16 Kayadan çıkan su tur kir
19:1-25 Özel bir halk tur kir
20:1-12 On Emir (1-5) tur kir
20:13-17 On Emir (6-10) tur kir
20:18-26 Korku ve Kurban yeri tur kir
24:1-8 Antlaşma tur kir
24:9-18 Rabbin huzurunda tur kir
31:1-11 Rabbin ustaları tur kir
32:1-35 Altın dana tur kir
33:1-23 Rab halkından ayrılıyor tur kir
34:1-35 Musa ikinci defa tabelalar alıyor tur kir
b. 35-40 Rabbin evi tur kir
  Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında) tur kir

Dersler:

Musa'nın kanunu tur kir
Bayramlar tur kir

Tiyatro:

"Musa'nın Hayatı"
Musa'nın doğuşu, Mısır'dan kaçışı, Midyan'da evlenmesi, Rab tarafından çağrılması ve Mısır'a dönmesi.
- yaş grubu: orta/büyük - zorluk derecesi: zor - 14 sayfa
tur kir

Resimler:

Yanan çalıya kadar link
Çıkışa kadar link
Horev'e kadar link
Tapınak link