MARKOS - LUKA

kitaplarıyla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

Lu 5:1-11 İsa ilk öğrencilerine çağırıyor tur kir
Lu 10:38-42 Meryem ile Marta tur kir
Lu 11:33-36 Ruhsal gözlerimize dikkat edelim tur kir
Lu 16:1-13 Sahtekar idarecí benzetmesi tur kir

Tiyatro:

"On Lepralı" - Luka 17:11-19
Sıradan bir Yahudi vatandaş cüzamdan hastanlıyor ve en sonunda İsa onu iyileştiriyor. Öbür dokuz lepralı teşekkür etmiyorlar.   
- yaş grubu: küçük/orta - zorluk derecesi: kolay - 7/8 sayfa
tur kir