Apostolların (Elçilerin) İşleri

Kitabıyla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

Apo 4-15 Barnabaslar olalım tur kir

Dersler:

"Elçilerin İşleri kitabından devlet adamlarına dersler" tur kir
"Pavlus'un hayatı - zaman şeridi" tur kir

Powerpoint:

1 Ap.İşleri'ne giriş tur kir
2 bölüm 1 tur
3 bölüm 2 tur
4 bölüm 3 tur
9 bölüm 8 tur
11 bölüm 10-11 tur
12 bölüm 12 tur
13 bölüm 13-14 tur
15 bölüm 16-18 tur
16 bölüm 18-20 tur