Gal - Efes - Fil - Kol

Mektuplarıyla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

Galatyalılar

2:20 "Mesihle beraber haca gerildim" tur kir

Efesliler

1:3-14 "Gökten gelen bereketler" tur kir
1:20 "Mesih göklerde oturuyor" tur kir
2:6 "Mesih'le birlikte göklerdeyiz" tur kir
3:10 "Gökteki kuvvetlere ilan ediyoruz" tur kir
6:12 "Gökteki kuvvetlerle savaşıyoruz" tur kir
1:15-19 "Pavlus bizim için dua ediyor" tur kir
2:1-5 "Eskiden ölü - şimdi diri" tur kir
6:10-18 "İmanlının silahları" tur kir

Filipililer

Fil 2:12-13 Kurtuluşunuzu tamamlayın tur kir
Fil 3:10-11 Dirilişin kuvvetini anlamak tur kir

Koloseliler

Kol 1:9-13 Pavlus bizim için dua ediyor tur kir

Dersler:

EFESLİLER mektubu
- Soru / cevap biçiminde bir kurs; ciddi öğrenciler için. / (40 sayfa A5 - 230 KB)
tur kir

Powerpoint:

Efes 4 "Birlik ve ruhsal vergiler"
Kilisenin içinde vergiler ve görevler
lat kir
Efes 5 "Karı-koca ilişkileri"
Ayrılmak, bağlanmak, bir olmak
lat kir

Kitaplar:

GALATYALILAR mektubu - komentar
- Çok detaylı, her ayeti tek tek inceleyen bir açıklama kitabı
Yazar: Rod Harbottle - (79 sayfa; A5)
tur
GALATYALILAR mektubu - komentar
- Aynı zaman detaylı ve geniş bakışlı bir açıklama kitabı
Yazar: Tomas Kosmades - (62 sayfa; PDF formatinda)
tur