İBRANİLER

Mektubuyla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

1:1-3 İsa ve peygamberler tur kir
1:4-14 İsa meleklerden üstündür tur kir
2:1-9 İsa, biz ve melekler tur kir
2:1 "Usulcacık - Rabden nasıl uzaklaşıyoruz" tur kir
2:10-18 İsa'nın kardeşleriyiz tur kir
3:1-6 İsa, Musa'dan büyüktür tur kir
3:7-19 İmansız olmayalım tur kir
4:1-13 Allah halkının dinlenmesi tur kir
4:14-16 Büyük başgörevlimiz tur kir
5:1-10 Melki-Zedek tur kir
5:11-14 İmandan düşmeyin tur kir
6:1-12 Düşenler ve tembeller tur kir
6:13-20 Allahın sözü kesindir tur kir
7:1-10 Allahın Başgörevlisi Melki-Zedek tur kir
7:11-28 İsa ve Melki-Zedek tur kir
8:1-13 Yeni başgörevlimiz İsa tur kir
9:1-10 Allahevinde bir gezi tur kir
9:11-28 Mesihin kanı tur kir
10:1-4 Mesih, kurbanlar ve Musa'nın kanunu tur kir
10:5-18 Mesihin kanı ne iş bitiriyor? tur kir
10:19-39 Mesihin kanı bize cesaret veriyor tur kir
12:1-13 Allahın terbiyesi tur kir
12:14-29 Allahtan yüz çevirmeyin tur kir
13:1-8 Son nasıhatlar 1 tur kir
13:9-14 Son nasıhatlar 2 tur kir
13:15-25 Son nasıhatlar 3 tur kir

Powerpoint:

1 Giris tur
2 bölüm 1-7 tur
3 bölüm 7: Melki-Zedek tur
4 bölüm 8-10 tur
5 bölüm 11 tur
6 bölüm 12-13 tur

Kitaplar:

İBRANİLER mektubu - komentar
- Çok detaylı, her ayeti tek tek inceleyen bir açıklama kitabı
- Yazar: Rod Harbottle - (81 sayfa A5)
tur