1. konu: Kutsal Kitap’ın Terbiye Prensipleri

Yasa’nın Tekrarı 11:18 21

"Bu sözlerimi aklınızda ve yüreğinizde tutun. Bir belirti olarak ellerinize bağlayın, alnınıza takın. Onları çocuklarınıza öğretin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. Öyle ki, RAB'bin atalarınıza vermeye söz verdiği topraklar üzerinde sizin de, çocuklarınızın da ömrü uzun olsun ve yeryüzünün üstünde gökler olduğu sürece orada yaşayasınız. “

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:12

Çünkü RAB, oğlundan hoşnut bir baba gibi, sevdiklerini azarlar.”

Süleyman’ın Özdeyişleri 13:24

Oğlundan değneği esirgeyen, onu sevmiyor demektir. seven baba özenle (zamanında / erkenden) terbiye eder.”

Matta 18:5 6

Ve her kim bunun gibi bir kızan benim adıma kabul ederse, o beni kabul etmiş oluyor. Ama her kim bana iman eden bu küçüklerden birini düşürürse, o adam için daha iyi olacak, ağır bir değirmentaşı onun boynuna asılsın, o da denizin en derin dibine atılsın. Vay dünyanın haline onun verdiği kösteklerden için! Olamaz bu köstekler gelmesin. Gene de, vay o adamın haline, hani bu kösteklere sebep oluyor.”

Markos 8:38

Bu şimdiki kuşak hayırsız ve günahlıdır. Ve her kim onların önünde benden ve sözlerimden utanırsa, işte, ben de ondan utanacam, ne vakıt İnsanoğlu Babasının şanıyla, ve kutsal meleklerle gelecek."

Luka 18:15 17

İsa'ya ufak kızanları da getirdiler, onlara dokunsun diye. Öğrencileri bunu görünce onlara engel oldular. Ama İsa kızanları yanına çağırıp dedi: "Brakın, kızanlar bana gelsin. Onlara engel olmayın. Çünkü Allahın krallığı böylelerindir. Size çok doğru bir şey söyleyeyim: Kim Allahın krallığını bir kızan gibi kabul etmezse, oraya asla girmeyecek."

1.Korintliler 4:14 15

Bunları sizi utandırmak için değil, sevgili çocuklarım olarak sizi uyarmak için yazıyorum. Çünkü Mesih’teki yaşamınızda sayısız eğiticiniz olsa bile çok sayıda babanız yoktur. Ben size Müjde’yi ulaştırmakla Mesih İsa’da manevi babanız oldum.”

1.Korintliler 6:9 11

Yoksa bilmez misiniz, haksızlık yapanlar Allahın krallığını miras almayacak. Hiç aldanmayın! Ne zinacılar, ne puta tapanlar, ne gezginciler, ne homoseksüellik yapanlar, ne de onu yaptıranlar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne içkiciler, ne küfürcüler, ne de dolandırıcılar Allahın krallığını miras almayacaklar. Ve bazılarınız böyle idiniz. Ama Rab İsa'nın adıyla ve Allahımızın Ruhu ile yıkandınız, kutsal kılındınız ve suçsuz kılındınız.”

Efesliler 4:22 31

Eski hayatınızdan için - hani eski insanı soyasınız (eski insan da aldatırıcı isteklerle çürüyüp gidiyor). Akıl ve düşüncede yeni olasınız. Ve yeni insanı giyiyesiniz (yeni insan da öyle yaratıldı ki, asıl doğruluk ve kutsallıkla Allaha benziyor). Onun için bütün yalancılığı bir tarafa atın. 'Herkes komşusuna hakikatı konuşsun', çünkü biz birbirimizin parçalarıyız. Kızdığın vakıt günah işleme. Güneş senin kızgınlığının üzerine batmasın. Şeytana fırsat vermeyin. Kim eskiden çalmışsa artık çalmasın. Onu yapacağına işlesin, kendi elleri ile iyi olanı yapsın. Öyle ki, elinde avucunda olsun, neyi muhtaç olanlarla paylaşsın.

Ağzınızdan hiç edepsiz bir laf çıkmasın. Sesleyenlere ne lazımsa, onlara kuvvet veren ne ise, onlara fayda getiren ne ise, sade öyle şeyleri konuşun. Allahın Kutsal Ruh'unu da üzmeyin. O Ruh ile kurtuluş gününe kadar mühürlendiniz. Her türlü acılık, her türlü öfke ve kızgınlık, her türlü bağırmak çığırmak ve sövmekten, ve her türlü kötülükten kendinizi temizleyin.”

Efesliler 6:1 4

Ey kızanlar! Ananızı ve babanızı Rab'de sesleyin; çünkü bu doğru bir şeydir. 'Ananı ve babanı sayacaksın' (burada Allah sefte bir şey buyurup aynı zamanda şöyle bir söz veriyor): 'Öyle ki, iyi yaşayasın ve yeryüzünde ömrün uzun olsun.' Ey babalar! Kızanlarınızı kızdırmayın. Onları Rabbin terbiyesi ve nasıhatları ile büyütürün.”

Koloseliler 3:9

Birbirinize yalan da söylemeyin, çünkü eski tabiyeti ve onun alışkanlıklarını soyundunuz.

Koloseliler 3:20 21

Ey kızanlar! Her meselede ananızı ve babanızı sesleyin. Çünkü o Rabbi memnun ediyor. Ey babalar! Kızanlarınızı kızdırmayın; yürekleri kırılmasın.”

1.Timoteyus 3:1 5

Şu söz çok doğrudur: "Bir kişinin merağı var mı, topluluğun güdücüsü olsun, demek iyi bir iş istiyor."

Ve topluluğun güdücüsü lazım şöyle olsun:

- olmasın neyle onu suçlasınlar

- bir karının kocası

- ağırbaşlı

- kendini kontrol eden

- saygın

- misafirleri kabul etmeyi seven

- iyi ders veren

- içikici değil

- kavgacı değil, ama yumuşak huylu

- zorbacı değil

- para sevgisinden uzak

- kendi evini de iyi gütmeyi bilen

kızanlarına tam bir saygınlıkla söz geçiren (Çünkü bir kişi kendi hanesini gütmeyi bilmedi mi, Allahın topluluğuna nasıl bakacak?)”

2.Timoteyus 3:16 17

Kitabı-Mukaddes'in hepsi Allahın soluğundan geliyor ve öğretirmek, günahları göstermek, hayatımızı düzeltirmek ve doğruluk yolunda terbiye etmek için faydalıdır. Öyle ki, Allah adamı tamam olsun, her iyi iş için hazır olsun.”

İbraniler 12:5 6

Yoksa unuttunuz mu, Allah size nasıl kendi evlatlarına konuşurmuş gibi konuşuyor:

"Oğlum, Rabbin terbiyesini hor görme,

O seni azarladı mı, sakın umudunu kesme.

Çünkü Rab kimi severse, onu terbiyeye çekiyor,

Ve kimi evlat yerine kabul ederse, onu şamarlıyor."

Yakup 3:9 10

Onunla Baba Allahı övüyoruz, ve gene onunla insanlara sövüyoruz, ki onlar Allahın benzeyişinde yaratıldı. Demek aynı ağızdan hem övmek, hem sövmek çıkıyor. Kardeşler, bu işler lazım öyle olmasın.

1.Yuhanna 4:18

Sevgide korku yok. Tamamlanmış bir sevgi korkuyu yok ediyor. Çünkü korku demek, ceza demektir. Ve kim korkarsa sevgide tamamlanmış değildir.”

Mahallede kızanlara nasıl terbiye veriliyor

O zaman kızanlar kendilerini nasıl hissediyorlar?

Kutsal Kitap’a göre uygun mu, uygun değil mi?

Kutsal Kitap’ın hangi terbiye prensipine göre?

 • bağırmak
 • sövmek, sövdürmek
 • ilenmek
 • kötü ad koymak
 • tükürmek
 • korkutmak
 • utandırmak
 • dövmek
 • şamarlamak
 • saçları çekmek
 • saçları kesmek
 • ısırmak
 • çimdiklemek, kıstırmak
 • yemek vermemek
 • kıra atmak
 • kıra salmamak, odaya kapatmak
 • ceza vermek
 • hediye vermek, rüşvet vermek
 • bir şey vereceğine söz vermek
 • kucaklamak
 • muska, büyü yaptırmak
2. konu: Kızan toplantıların farklılıkları

A. Kızanların özellikleri

1. Kızanlarda çok enerji var (tepişen bir kızan)

2. Kızanların çok merağı var yeni bir şey öğrenmeye

( kızan kafası muzakla, kulak ile..)

3. Kızanlar en çok oynayarak öğreniyorlar

4. Kızanlar birbirlerinden öğreniyorlar

5. Kızanlara engel olmayalım (Matta 18:1-14)

6. Kızanların en büyük ihtiyaçı : SEVGİ

3. konu: Kızan toplantısının planını yapmak

1. Neden lazım bir plan yapalım?

a. "Toplantıda Kutsal Ruh beni yürütecek"-

b. "Birkaç plan hazır evde, onları gene kullanayım."

2. Toplantıyı hazırlarken lazım dikkat edelim:

*Geçen hafta ne yaptık?

*Kızanlarımız ne seviyorlar, ne sevmiyorlar?

*Toplantımız nasıl değişikli olacak?

*Bugün kızanların merağı nasıl çekebilirim?

*Dersin konusu nedir?

*Kızanlar planın sırası alıştılar mı, rahatsız olacaklar.

Toplantıyı nasıl hazırlayabiliriz? Bakın "Toplantıyı hazırlanmak sırası"

Kızan toplantısında neler yapabiliriz? Evdekileri hemen hemen her toplantıda olsun.

Balonda olanları değiştirebiliriz.

3. Örnek: Bir kızan toplantısının planı

------------------------------------


Tema: Bizi kurtaran ve koruyan iyi çoban

1) Giriş: Hoş geldiniz.........

“Bir çobanın işi nedir, biliyor musunuz?”

(Sırayla çobanın işlerinden biri söylesinler.)


2) İlahiler: “Biliyor musun, çok değerlisin” (Hareketlerle)

“Niçin seyiyorsun sen İsa'yı?” (İki grup olarak: birinci grup soru çalıyor, ikincisi cevap veriyor.)


3) Dua: “Şükredelim Allah'a, biz değerli olduğumuz için ve o bizi kurtardığı ve koruduğu için.”


4) Oyun: Koyunları aramak (Kızan toplantısının yerindeki saklanmış koyunları arasın)


5) Ayet ezberletmek için: Yuhanna 10:11 “İyi çoban koyunlar için canını verdi”. (Hareket ile, Ayeti kızaca açıklarken giriş ile bağlantı yapın.)


6) İlahi: “Baba senin sevgin” (Hareketlerle)


7) Ders: İyi çoban, Luka 15:1-7+10; Yuhanna 10:1-21 (Giriş ile bağlantı yapın)


8) İlahi: ”İsa dedi, ben çobanım”


9) Ders tekrarlamak: İki grup olarak bir yarışma olsun (Çobanın hangi tarafta daha çok koyunları olacak)


10) İlahi: “İsa durur kapıda” (Hareketle, açıklamayı unutmayın)


11) Dua: İhtiyaçlarımız için


12) Kapatmak: Kızanlara kuraj verelim İsa'yı kabul etmeyi ve her durumda güvenmeyi çünkü tek kurtarabilen ve koruyabilen O'dur.

Bu toplantımız en az bir saat sürecek.- Daha kısa mı olsun? Şöyle de olabilir:

1) Hoş geldiniz.....

Giriş: Oyun "Koyunları aramak"


2) İlahi: İsa dedi, ben çobanım


3) Dua: Allah'a teşekkür edelim bizi baktığı ve koruduğu için


4) İlahi: Biliyor musun, çok değerlisin (Hareketle)


5) Ayet ezberletmek için: Yuhanna 10:11


6) İlahi: Baba senin sevgin (Hareketle)


7) Ders: İyi çoban Luka 15:1-7+10; Yuhanna 10:1-21


8) İlahi: Niçin seviyorsun sen İsa'yı?


9) Ders tekrarlamak: Yarışma çoban ve koyunlar ile


10) Dua: İhtiyaçlarımız için


11) Kapatmak: Kızanlara kuraş verelim İsa'yı kabul etmeyi ve her durumda güvenmeyi çünkü tek kurtarabilen ve koruyabilen O'dur.

Toplantı zamanı: 45 dakika

Dersi tekrarlamak için sorular:

1. Bir çobanın işi nedir?

2. Bu çobanın kaç koyun vardı?

3. Çoban neden 99 koyunları bıraktı?

4. Kaybolmuş olanı bulduğunda onunla ne yaptı?

5. Eve geldiğinde neden komşular ve arkaşlar çağırdı?

6. İyi çobanımız kim?

7. Biz neden kaybolduk?

8. İsa bizi kurtarmak için ne yaptı? Yuhanna 10:11

9. Her bir kurtulduğu kişi için kim sevinecek? Luka 15:10

10.............

-------------------------------------

4. Praktika

*Her bir primeri oku ve aşağıdaki sorulara cevap ver:

(1) Bu planın sırası uygun mu? Uygun değilse, sırayı değiştir ve lazımsa daha fazla ilahiler seç ve plana yaz.


(2) Her şey bir temaya göre mi? Uygun olmayan şeylerin yerine uygun olan bir şey koy.


(3) İlahiler kızanlara uygun mu? Sözler anlaşılır mı? Fazla uzun mu? Lazımsa başka ilahiler seç.

-----------------------------------

Birinci örnek:

Tema: İsa şeytanı yendi

1. İlahiler: “Allah konuşur kendi halkına”

Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin”

Allah'ın sözü çok büyüktür” (sevgisi, kudreti, merhameti....(Hareketle.

2. Dua: Birer birer teşekkür edelim bize konuştuğu ve sözünü tuttuğu için

3. Ders: İsrail halkı Kenan'a gitmeyi reddediyor (Sayılar 13 ve 14; 20:1-29 ; Yasanın Tekrarı 1:29-40)

4. Ders tekrarlamak: Yarışma: Kimin üzümü daha büyük olacak?

5. İlahiler: Tanrı'yla zafer kazanarız

İsa'nın isminde

6. Ayet ezberletmek: İbraniler 13:5-6

“Allah diyor:’Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam. İnsan bana ne yapabilir?’”

7. Dua: İhtiyaçlarımız için

8. Kapatmak: Kuraj verelim ki, her bir durumda Allah güvensinler

(Primer: Şahitlik verdiği zaman arkadaşlar gülüyorlarsa da devam etsinler.

-----------------------------------

İkinci örnek:

Tema: Allah sözünü tutuyor

1. Giriş: “Çok değerli bir şeyimi arkadaşıma verdim ona iyi baksın diye.

Ama onu geri istediğimde bozuktu.

Arkadaşım iyi bakacağına söz vermişti, ama şözünü tutmadı.

Allah böyle değil. O bize bir söz verdi mi, bunu mutlaka tutacak.”

2. Dua: Sözünü tuttuğu için Allah'a teşekkür edelim

3. İlahi: “Yunus, Yunus Ninive'ye git” (293)

4. Ders: Musa, Sayılar 21:1-9

5. Ders tekrarlamak: Birkaç kızan dersten anladıklarını anlatın

6. İlahiler: “Şükür edelim”

Kaldırırım ellerim sana”

7. Ayet ezberletmek: Sül. Mes. 3:5

“Rab'be bütün yüreğinle güven ve kendi aklına dayanma.”

8. İlahi: “Allah'ın sevgisi cok büyüktür” (sözü...)

9. Son Dua

-----------------------------------

Üçüncü örnek:

Tema: Allah bekliyor onun yanına gelelim

1. Hoş geldiniz

2. Dua: Allah bu toplantıyı mubareklesin diye

3. İlahiler: “Kim yaptı yanan yıldızları”

Her şey çok güzel Babamın evinde”

Kızanların istediği bir ilahi

4. Ayet ezberletmek: 1.Yuh.1:9

“Günahlarımızı Allah'a açıklarsak, sözünde duran Allah bizi affedecek.”

5. Ders: Zakkay Luka 19:1-10

6. İlahi: “Gümrükçü Zakkay”

7. Ders tekrarlamak: “Hangi Zakkay ağaca daha çabuk binebilir?”

8. Resim boyamak

9. Son dua

-----------------------------------

Dördüncü örnek:

Tema: Allah - Dünyayı yaratan

1. Giriş: Oyun: Hatırlatmak oyunu hayvan ile

Bütün hayvanları kim yarrattı?

2. İlahi: “Kim yaptı yanan yıldızları?”

3. Dua: Allah'a teşekkür edelim her şeyi yarattığı için

4. İlahi: Korkma, seninleyim korkma

5. Ayet ezberletmek: Efesliler 2:8 “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz.”

6. İlahi: “İsa durur kapıda””

7. Ders: Yaratılış (Tekvin) 1:1-2:3

8. İlahi: “Yol Rab İsa'dır hayat ve hakikattır”

9. Ders tekrarlamak:

10. Şahitlik: Kurtuluş şahitliği

11. Son dua

-----------------------------------

Beşinci örnek:

Tema: İsa Kurtarıcı

1. Dua

2. İlahiler: “Tanrı Kuzusu” , bütün kupletler

Yıllarca günahımla durdum”

3. Ders: Yahya'nın doğumu, Luka 1:5-25 + 39-44 + 57-66

4. Ders tekrarlamak:

5. Ayet ezberletmek: Matta 1:21 İsa halkını günahlarından kurtaracak.

6. İlahiler: Gökteki tahtını bırakıp da

O yaşıyor, O yaşıyor

Kurtarıcım Mesih'tir, bütün kupletler

7. Oyun: Zavallı kedicik

8. Son dua

-----------------------------------------

4. konu: Kızan Toplantısının GirişiA. Kızan toplantısının girişini planlamak neden önemli?

B. Bir giriş için ne yapabiliriz?

<1<. Soru sormak

<Primerler<:

1. Bir çobanın işi nedir? (Konu: İsa çobanımızdır)

2. Siz hasta olduğunuz zaman doktora gittiniz mi? Ne yaptı size? (Konu: İsa bizim doktorumuz)

3. Bir kral mahalemize gelirse, ne yapacaktık onu karşılamak için? (Konu: İsa kralımızdır)

<2<. Kızanların hayatlarına uygun bir primer vermek

<Primer<:

"Çok üzüldüm, birkaç hafta önce arkadaşıma en sevdiğim kasetkayı verdim. Bu ilahiler çok beğendim. Kaç kere söyledim ona geri çevirsin diye. Bugün kasetkayı çevirdiğinde çok sevindim ama evde fark ettim onun çok bozuk olduğunu. Ona çok güveniyordum, ama şimdi ne oldu?.........."

(Tema: Gerçek güvenilir tek olan Allah)

<3<. Derse uygun bir oyun oynamak

<Primerler<:

<(<1) Kızanlar iyi tanıyan şeyler hazırlayın dokunmak ya da koklamak için (bardak, tabak, çatal, kaşık, keskin olmayan bir bıçak, sabun, birkaç santim ya da başka para, kopça, kalem...........). Birkaç baş örtüsü ile kızanların gözleri bağlayın. Hazırladığın şeylerden birer parça verin. Onlar elindeki şeyin ne olduğunu tahmin etsinler (pretpolojenie).

(Tema: İsa bir körün gözlerini açıyor)

<(2) "Zavallı kedicik"

< (Tema: Bizi tanıyan ve her birinin adını bilen Tanrı)

<(3) “<Kaçış”

<

<(Tema: Filipililer 3:14)

<4<. Benzetme anlatmak

<Primerler<:

1. Kızanlar görebildiği bir yerde eldivenler olsun. Sen başlıyorsun eldivenler ile konuşmak: "Eldiven, bana bir kalem verir misin? ... Haydi, ver sene. Bekletme beni." (Eldivenlerin yanına git) "Ne oldu size, hiç tepişmiyorsunuz.... Kızanlar, ne yapayım onlarla?" (Giy onları) "Haydi, şimdi bir kalem ver bana... afferin sana." Eldivenler yalnız bir şey yapamazlar çünkü onlarda hayat yok. Giydim mi onu, kendi hayatımı verdim ona ve şimdi her şeyi yapabilir.

< (Tema: İsa bize hayat veriyor.2. İki büyük kızan ve onlardan biraz daha küçük biri orta yere çıksınlar. İki büyük kızanlar orta yerde birbirine karşı dursunlar. Üçüncü kızan onların ortasında dursun. Onun arkasında olan kızanın üstüne kendini salsın. Arkadaki olanı onu tutsun ve karşıdaki kızanın kucağına düşürsün.

<(Tema: Güvenmek)

<5<. Temaya göre çok uygun bir ilahi söylemek

<Primerler<:

1. "Kim yaptı yanan yıldızları" ya da "Göksel Babam..."

(Tema: Yaratılış)

2. "Sonsuz, güçlü Tanrı..."

(Tema: Bize güç veren ve taşıyan Allah)

3. "Allah büyüktür, güçlü ve kuddretli..."

<(Tema: Her şeyi yapabilen Allah)

4. "Niçin seviyorsun sen İsa'yı...."

(Tema: İsa kurtarıcımız)

<6<. Şahitlik yapmak

<Primerler<:

1. Allah beni nasıl tehelikeli bir durumda korudu.

(Tema: Bizi koruyan Allah)

2. Nasıl cok zor bir problem Allah'ın yardımıyla çözüldü.

(Tema: Her şeyi yapabilen Allah)

3. Nasıl hasta biri şifa buldu.

(Tema: Şifa verebilen Allah)

<7<. Resimler göstermek

<Primerler<:

1. Bir resim sürüye bakan bir çobandan kızanlara gösterin ve sorular sorun. Primer olarak: Bu adam kim? Ne iş yapıyor?....

<(Tema: İyi çoban)

2. İki resimler hazırlayın. Bir resim birbirinize karşı fena davrananlar insanları göstersin, öbürü insanların arasında esenlik olduğunu göstersin.

(Tema: Bizi şeytanın elinden kurtaran Allah ya da bize esenlik veren Allah)

<8<. Bir ayet okumak


5. konu: Kutsal Kitap’tan meseleleri anlatmak

A. İnceleceğimiz Durumlar:

 1. Fatme, fakir, okumamış, cok kızanı ve torunu var; toplantıda bir şey verilirse, geliyor bir şey almaya ama derslere katılmıyor (hiç bir şey söylemiyor ne de soruyor); cok seyrek geliyor.


 1. Mustafa, 4 kızanı var, en büyüğü evli; cok seyrek geliyor toplantıya çünkü toplantıda fazla erkek yok ve mahalledekilerden utanıyor, ama cok istekli öğrenmeye; evde hep kutsal kitabi okuyor.


 1. Yıldız, 5 yaşında, kısa bir zamandır toplantıya geliyor; cok istiyor Allah’tan öğrensin; babası bazen ssalmıyor ama annesi onu hep toplantıya gönderiyor.


 1. Birgül Teyze, okumamış, fazla Türkçe de bilmiyor; Çingenece konuşuyor, ama cok istiyor Allah’tan öğrensin; bir şey öğrendi mi, hemen torunlarına anlatıyor.


 1. Mümin, köyün birinci imanlısıydı; hep arkadaşları, komşuları toplanmayı çalışıyordu, onlara anlatıyor ne öğrendiğini Allah’tan; yeni öğrendiklerini yerine getirmeye çalışıyor.


 1. Murat Amca, Fabrikada çalışıyor; toplantıya gitmeden bir hafta geçirmiyor, ama yorgunluktan dikkat edemez ve vaaz edilirken uyukluyor.


 1. Sali, çok meraklı bir genç; cok okuyor İnçil’i ve anlamadığını toplantıda soruyor; cok dikkatle her vaazi dinliyor, ama öğrendiklerini çoğu zamanda yerine getirmiyor; boş zamanında kızlarla geziyor.


 1. Mehmet, 16 yaşında, sakat, konuşmaz, çalışamaz, onun hanesi ona bakmıyor, bet giyinmiş; kızanlar oynarken yalnız uzaktan bakıyor onlar; toplantıda kimse onun yanında oturmak istemiyor .


 1. Yüksel hanesi, zengin, para verdiler dua evi yapmak için; katılıyorlar toplantıları ama vaazleri fazla ilgilenmiyorlar; istiyorlar her şeyi onların istediğigibi olsun; istemiyorlar, cok fakirler ve cahiller gelsinler dua evine.


 1. Ayşe, bırakışmış; 9 yaşında bir çocuğu var; annesiyle beraber yaşıyor; Allah’a karşı cok açık; istiyor, daha cok Allah’tan öğrensin ve kendin evinde bir kızan toplantısı olsun.

Giriş:

*Hazırlamak için:

-Bir ayet üzerinde ya da kısa bir parça üzerinde üç dakkikalık bir konuşmasını hazırlıyorsun.

-Düşün, bu parçayı nasıl cok bilgili birine anlatabilirsin. (daha yüksek stilde konuş; konuşurken otur ve fazla tepişme)

-Şimdi bir grubun en zayıf olana göre anlatmayı pratik yap. (basit bir şekilde konuş, cok canlı anlatmayı çalış)

-Ya Keystudi deki primerler ya da onlara benzen primerler küçük ayrı ayrı listlerde yaz.

*Derste:

Öğrencilere birer list bir primer ile ver (emin ol ki, daha anlayışlı olan kişilerden de primer olsun, bir profesör bile olabilir). Herkes kendine değil, ama listdeki kişiyi olacak.

Hazırladığın gibi parçayı iki kere anlatıyorsun.

Aynı parçayı size iki kere anlatım. Sizin şimdi olduğunz kişiye göre hangisi daha iyi anlayabildiniz? Neden?”

(Öğrenciler lazım anlasın ki, bir gruba konuşursak, lazım en zayıf olanı bile konuştuğumuzu anlasın.)

Bu derslerde öğrenmek istiyoruz ki, bir grubun en zayıf olana göre bir meseleyi nasıl anlatabiliriz. Ama en zayıf olanı hakkında konuşursak, ne demek istiyoruz? Hangi taraftan en zayıf olanı arıyoruz? Gücünden mi, finanz durumdan mı, akıldan mı, anlayışdan mı, imanda mı, yoksa fisiksel mi? Biz daha cok anlayışdan ve akıldan en zayıf olanı arıyoruz.

Beden: Grubun en zayıfını nasıl seçeyebiliriz?

Öğrencilere akıl veya anlayış cok zayıf olan bir kişiden primer olarak anlat. Mümkünse, bu kişinin nasıl değiştiğini de anlat. Aşağıdaki primer gibi olabilir.

Ali, 9 yaşında, cok seyrek okula gidiyor, annesi bırakışık, kızanlara fazla bakmıyor, Ali sık sık toplantılara katılıyor, ama cok kahrediyor (kalkıp, yerini değişiyor, su içmeye gidiyor, ağzına bir şeyi sokuyor... ); belli değil, dersleri dinliyor mu? Anlayabilir mi? Yada yalnız öbür kızanların dikkatini mi çekiyor? Bazın düşünüyordum ki, Ali toplantılara gelmezse bütün grup için daha iyi olacak. O zaten anlamıyacaksa, öbür kızanların fırsatı olsun anlamak için. Ama biz Ali bıraktık, gelsin toplantıya; onu bir yardımcısının yanında oturtduk kahretmesin diye ve böyle aularca derslerimize yaptık. Bir gün geçen haftadaki dersimiz tekrarlamak için birkaç soru soruldu, ve Ali cevap vermeye kalktı. Birkaç hafta sonra dua etmeye başladı. Biz şaşıp kaldık. Gerçekten Allah için imkansız bir şey yok, ama biz de insanlara anlamaya yardım edebiliriz ne zaman basit ve onların dikkatlerini çeken bir şekilde anlatırsak.

B. Mesele anlatmanın sırası

1. Grubumuzun durumunu ve ihtiyaçlarını ölç!

- Birbirine karşı nasıl davranıyorlar?

- Herkese önem verilir mi?

- Ya topluluğun ya da kardeşlerin sıkıntılar var mı?

- Nasıl şahitlik veriyorlar?

- Nasıl dua ediyorlar?

- Toplantıda onun görevi var mı? Nasıl yapıyor onu?

- Nasıl bir haneden geliyorlar?

- Onların dış durumu nasıl? (Nerede yaşıyorlar?)

- Onların iş yeri var mı? Nerede çalışıyorlar?

- Hanesinden başka imanlılar ya da toplantıya gelenler var mı?

- Okumuşlar mı? Okumayı bilmeyenler var mı?

- Ne zamandan beri imanda ve toplantıda?

- Neler bilyorlar ya bilmiyorlar?

- Öğrenmeye istekli mi?

- Ne kadar vaaza dayanabilir?

2. Grubun en zayıfını seç!

- Nasıl toplantılara katılıyorlar?

- Kim katılmıyor ya da rahatsız ediyor? Neden?

- Kim sorulara kim cevap veremiyor?

- Kim dua ediyor ve nasıl?

- Kim şahitlik veriyor ve nasıl?

3. Dua et!

* o ne kadar vaaza dayanabilir?

*ne kadar basit lazım anlatalım?

*nasıl onun merağını daha iyi çekebiliriz?

*nasıl daha iyi anlayabilir ve hatırlatabilir?

4. Parçayı seç!

5. Parçayı gözden geçir!

Bu parçayı nasıl bölebilirsin? Her bir küçük bölümü kendi sözlerinle kısaca yaz.


(3) Açıklamak

Bu parçayı daha iyi anlayabilmek için lazım olabilir, bundan önce gelen olayla bağlantı yapalım (bundan önce gelen ayetlere okuyalım: İsa/İnsanlar nereden geldiler? Nereye Gidiyorlar? Bu mesele nasıl bir durumda oldu? Nerede oldu? Kimden kime vaaz edilir?) Kutsal Kitaptaki başka yerlerden ya da başka kitaplardan informatıa alabiliriz (primer olarak tarihler hakkında, haritalar, bu yere gösteren resimler....)


(4) Karşılaştırmak

Kutsal Kitapta nerede buna benzen bir mesele ya da buna bağlı ayetler var? Var olan kişilerin karakterleri, onların istekleri nedir? Nerede aynı kişi hakkında okuyabiliriz (primer olarak: Ferisiler hakkında; Onlar nasıl insanlar? Kime inanıyorlar? Niçin davrandığı gibi davranıyorlar?)


(5) Yapmak (Uygulamak)

Biz bu parçadan hayatlarımız için ne öğrenebiliriz? Ondan ne primer alabiliriz? Bu yapmak adımı bir köprü gibi bu parçanın öğretişleri insanların hayatlarla bağlasın. Hem imanlılar, hem de imansızlar nasıl bunu yerine getirebilirler? Sesleyenlere uygun bir primeri düşünün. Onlar bu derse göre kendi hayat için ne öğrenebilirler? Nasıl bunu yerine getirebilirler?

6. Parçayı anlatmaya hazırla!

a. Öğretiş - Bu parçayı inceledikten sonra kendine birkaç soru sor:


b. Tam olarak ne söyleyeceğini yaz

7. Meseleyi ezberle!


8. Anlatmak yolunu seç!

  1. Seçtiğin insana göre meseleden onu en ilgilendiren kişinin bakışına göre anlatmak

  2. İnsanların dikkatini nasıl çektirmek (Giriş) Meselenin başı böyle olsun ki, insanlar düşünceleri bırakıp ne olacağını merak etsinler. (Notlar: bir kızantoplantısının girişi)

  3. Hareket; ses; ilüstratia - Bütün anlatığımız zamında nasıl onların dikkatlerini tutabiliriz? Daha canlı anlatabilmek için ne instrument kullanabilriz?

   • Sesimiz:

Meselenin oluşuna göre sesimi değiştirebiliriz. (yavaş, çabuk, sesli, sessiz, üzgün, sevinçli, kaygılı, şüpheli.....)

Anlatığımızı bir szena gibi oynayabiliriz; böylece en önemli kişinin davranışları güçlendirebiliriz. Topluluğun önünde oynamayı utanıyorsan, aynanın önünde iyice pratik yapabilirsin. Bu instrument en faydalı ve her zaman var.

Meselenin durumunu daha iyi göstermek için çeşit şeyleri kullanılabilir: resimler, parçadaki insanların kullandığı şeyler (para, çaşka, ekmek, balık, sepet, ekinler......)


C. Bir ders primer olarak: Luka 19:1-10

Zakkay anlatıyor, elinde küçük bir cuval santimlerle; anlatırken onunla başında oynuyor:

Bugün işim gene cok iyi gitti. Ne kadar para kendim için kazanabildim! Kimsenin benim gibi kazandığı para yokmuş. Ne alayım kendime? Begir arabası mı? Daha çabuk begirler mi? Ama benimkilerden daha iyi şeyler var mı? Ben de her şeyi var. Kocaman, saray gibi bir evde bile yaşıyorum – ama sanki evim boş. Yalnız karım ve hizmetçilerim orada. Ama fazla insanlar yanıma gelmiyorlar.

Bu işi başlamadan önce cok arkadaşlarım vardı. Sonra bu yabancılar geldiler, dediler ki onlar için danık toplarsam, iyi para kazanacağım. O zaman zengin değildim. İnsanlar tam bilmiyorladır, danık ne kadar olmuş. Danıktan daha fazla para aldım. İşte, istediğim paraları lazım versinler. Başardım ben. Zengin oldum, hem de danık toplayanların başıyım. Ama öbür Yahudiler nefret etmişler benden. ‘Zakkay, sen de bir Yahudisin. Biz Allah’ın halkıyız. Ama Allah dedi ki, bizim yabancılarla işimiz olmasın çünkü onlar değil Allah’a, putlara tapıyorlar. Hem de bizim lazım olan sakonları da tutmuyorlar. Şimdi onlarla çalışıyorsun, onların fena işleri de yapıyorsun. Allah’ımızdan çok uzaklaştın sen.’ Evet, onlar doğru galiba, benim fena işlerim beni hem Allah’tan, hem de kendim halkımdan uzaklaştırdılar. İşte, param çok var, ama arkadaşlık ve mutluluk parayla alınmaz! Para beni gene Allah’la yaklaştırmıyor! Bir yol yok mu Allah bağışlasın bana?”

Birkaç gün sonra:

Bu insanlara bak! Cok heyecanlanıyorlar. Ne oldu acaba? ... Doğru mu duydum? İsa bizim kasabımız geçecek? Nasıralı İsa mı? Herkes konuşuyor onun hakkında. Nereye giderse, insanlar toplanıyorlar, dinliyorlar ona Allah hakkında anlatırken. Körlerin gözlerini açılıyor, hastalar iyileştiriyor, ölüler kaldırıyor, insanların kötü işleri bağışlatırıyor – her şey Allah’ın güçünle oluyormuş. Benim halkım da bize kurtaran birine bekliyorlar ve bazılar diyorlar ki bu İsaymış. Ben de bu İsa’yı görmek istiyorum, hem de çok. Belki beni Allah’a yaklaştırabilir. Ama, çok İnsanlar var. Bu kalabalıkta onu göremem. Keşke daha büyük olsaydım. Çok köseyim ben. ....Bir fikrim var: Ortadaki incir ağaca bineceğim. Cok güzel. Her şeyi görebilirim. Orada – İsa geliyor! Ağacıma yaklaştı şimdi. – İsmini mi duydum ?– İsa beni mi çağrıyor? Benim evimde ekmek yemek mi istiyor? Nereden tanıyor beni? Bilmiyor mu ne kadar kötüyüm ben? İnsanlar benden kaçıyorlar ve O beni ağrıyor! – Çabuk ineyim! ‘Hoş geldin, İsa! Buyur, gel evime!’ – Ama bu insanlar dışarıda ne konuşuyorlar? Şaştılar mı, çünkü İsa benim evimi seçti kalmak için. Kızkanmaktan onların başka işi yok. Belki düşünüyorlar, Allah’ın bütün zakonları tutmaya çalıştığı için benden çok daha iyiymiş. Ben fenaydım, gerçekten. Bu insanlar beni bağışlamak istemiyorlarsada İsa beni bağışladı. O beni arayıp buldu, beni kötülükten kurtardı. Artık çalıştığım gibi devam etmek istemiyorum. İsa bunu görmüş beni tanımadan bile. O her şeyi biliyor! ‘Isa, bak, benim paralarım bu! Bunların ve bütün malların yarısı fakirlere vereceğim. Hem de kimden haksızlıkla para aldım mı, dört katını geri vereceğim. İsa, sen beni Allah’ı yaklaştırdın, sen benim günahlarımı bağışlatırdın! Beni eski hayatımdan kurtardın. Bana gene bir şans veriyorsun seninle yaşayayım diye. Teşekkür sana!”

Siz Zakkay gibi kötülük yaptınız mı? Belki çalmaktan zengin olmamıştınız, ama azar azar başkaların paraları saptırmıştınız.


En önemli Düşünce

KK parçası

Ezberleme ayeti

1. Allah yaratıcımız ve her şeyden daha büyük, herkes onu lazım dinlesin; insanları seviyor ve onların iyiliğini istiyor.

Allah dünyayı ve insanları yarattıyor

Yaratılış 1:1-2:3, 2:4-25

Allah yarattıklarına baktı, ve herşey çok iyi olduğunu gördü. Yar.1:31

2. Allah’ın sözünü dinlemediler ve korku, utanç, suçlamak ... için kapıyı açtılar. Hanelerimizde ve dünyada kötülük coğalıyor.

Adem ve Hava Yar.3:1-24

Kain ve Abil Yar.4:1-16

Kayin Allah’ın huzurundan ayrıldı.

Yar. 4:16

Ya da 4:7b ?

3. Allah sözünü tutuyor ama insandan iman istiyor ve onların hayatının karşılığından kurban istiyor.

İbrahim ve İsaak Yar. 12:1-5; 15:1-6; 18:1-15; 21:1-7; 22

İbrahim dedi: Oğlum, kurban için kuzuyu Allah kendisi sağlayacak. Yar. 22:8

4. Allah kanunları veriyor, insanlar görsünler nasıl lazım yaşasınlar ama kendilerinden doğru yaşamıyorlar.

Musa – dana altından ve kanunları Çıkış 19; 20:1-21; 31:18-32:29

Allah’ın yolundan hemen saptılar.

Çıkış 32:8

5. Allah kurtarıcı için söz veriyor.

İsa’nın doğumu – bağlantı İşaya 59 (kızaca) ile; Luka 1:26-45 Matta 1:18-25

Luka 2:1-21

İsa Mesih halkını kurtaracak.

Matta 1:21

6. İsa tabiatdan ve cinlerden daha büyük, güçlü, kuvvetli.

İsa fırtınayı yatıştırıyor ve kötü ruhları kovuyor.

Mark.4:35-5:20

Bu kim olabilir – rüzgar ve deniz de onu sesliyor? Markos 4:41İsa Mesih Şeytan’ın yaptıklarına son vermek için geldi. 1. Yuh 3: 8

7. İsa hastalıktan ve ölümden daha büyük, güçlü, kuvvetli.

Dirilen Kız, iyileşen kadın

Mar. 5:21-43

İmanın seni kurtardı. Mar 5:34

8. İsa kötülükleri affediyor.

Zinacı kadın Yuh.8:1-11

İsa dedi: Ben de gelmedim doğru olanları çağırayım. Ben geldim günahkyarları çağırayım. Mar 2: 17

9. İsa tek kurtarıcı – gerçek kurban O’dur.

İsa’nın ölümü ve dirilişi

Yuhanna 18-20:18

Bizim günahlarımızı bağışlatıran kurban O’dur. 1. Yuh 2:2

10. İsa gene geliyor ve herkesi yargılayacak

Elç İş. 1:9-11, Matt 24: 29-31,

Esinleme 20:11-15

İbr 9:27

6. konu: Ayet ezberletmek

A. Kızanlar neden ayetler naizust öğrensinler (ezberlesinler)?

1. Yasanın Tekrarı 6:1-9'u okuyalım.

a. Yapmamız lazım olan 3 şey nedir?

Ayet 5

____________________________________________________________

Ayet 1+6

____________________________________________________________

Ayet 7-9

____________________________________________________________

b. Neden lazım Allah'ın zakonlarını öğretelim? Ayet 2+ 3

*____________________________________________________________

*____________________________________________________________

* ____________________________________________________________

c. Bu ayetlere göre ne lazım öğrenip öğretelim?

Ayet 1+6

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Yeşu 1:8'i ezberleyelim (naizust öğrenelim):

"Allah'ın sözü ağzından ayrılmasın ve ona göre yapmaya dikkat edesin diye gece gündüz onu düşün. O zaman yolun açılacak ve başarılı olacaksın."

Biz her zaman Allah'ın sözünü düşünürsek ve onu tutarsak, hayatımızın nasıl olacağını kendi sözlerinizle yazın:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3. Kızanların çok merağı var yeni bir şey öğrenmek için.

B. Hangi ayetler ezberlesinler

1. Ne çeşit ayetler ezberletebiliriz?

a. Allah'ın verdiği zakonlar:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

b. Allah'ın bizim ne yapmamız istediğini anlatan sözler:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

c. Bizi yanlış bir şey yapmaktan preduprejdenie yapan (uyaran) sözler:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

ç. Bize kuraj veren ayetler:

____________________________________________________________

d. Bize öğretiş veren sözler:

*Allah hakkında bilgi:

____________________________________________________________

*İsa hakkında bilgi:

____________________________________________________________

*İnsan hakkında bilgi:

____________________________________________________________

2. Öğretmek istediğimiz ayetler nasıl lazım olsun?

a. Toplantımızın konusuna göre olsun

---------------------------

örnekler:

toplantının konusu: “İsa'nın hayatı”

Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur.” (Matta 1:21)

Çünkü kendisi sınandığında acı çektiğine göre, sınananlara yardım edebilir.” (İbraniler 2:18)

Sonra herkese şunları söyledi : Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin.”

Arkamdan gelmek isteyen çarmıhını yüklenip beni izlesin.” (Luka 9:23)

Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı.”

Tanrı İsa'yı pek çok yükseltti ve O'na en üstün adı verdi”. (Filipililer 2:9)

Her Dil İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.” (Fil. 2:11)

---------------------------

b. Kızanların ihtiyaçlarına göre olsun

c. O kadar kolay olsun ki, grubumuzun en zayıf olan kızan onu anlayabilsin:

- uzun ayetleri kısaltalım

- anlaşılmayan ayetleri daha prostça söyleyelim

- ama dikkat et: ayetin en önemli anlamı kaybolmasın.

C. Ayetleri nasıl ezberletebiliriz?

1. Hareket ile:

Hareket ile daha çabuk ezberleyebilirler.

Ayetin her bir sözü için onun anlamını gösteren bir hareket yapıyoruz.

Düşün: “Bu ayetdeki şözler nasıl hareketle gösterebilirim?”

Primer: Yuh.14:6 " İsa diyor: Yol, Gerçek ve yaşam benim"

Tek tek gösteriyoruz:

Yol”: İki ellerimizle önümüzde yol gösteriyoruz

Gerçek”: Sağ eldeki işaret parmağı gösterin, hem de akıllı bir yüz yapın.

Yaşam”: - onu nasıl gösterecen?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Parmaklarımızı sayarak:

Ayetin sözlerini say - her bir sözü söylerken bir parmak daha kaldır

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3. İlahi olarak:

Ayetin sözlerini bir ilahiye çeviriyoruz. Melodiyayı söylerken, sözleri çok daha kolay kafada kalıyor.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4. Resim ve şekil ile:

Ayetin anlamını gösteren kolay resimler çiziyoruz tahtaya.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5. Birleştirme oyunu:

Ayetin bütün sözleri tahtaya yazıyoruz, ama çok karışık yerlerde - kızanlar lazım sözleri okuyup doğru sırayı bulsunlar.

6. Silmek / doldurmak metodu:

(1) yalnız sözleri yazalım


(2) bazı sözlerin yerinde bir resim çizelim:

ayrılmasın ve yapmaya dikkat edesin diye

düşün. O zaman açacaksın ve .

olacaksın.

Yeşu 1:8

C. Ayet ezberletmenin sırası

1.Toplantıdan önce:

2. Toplantıda: (yazılı olmayan ayetler)

3. Yazılı ayetler:

D. Ezberlemek için kısaltılmış ayetler

Tekvin:

Nuh Allah'ın sözünü dinledi.” - Yaratılış 6:22

Çıkış:

10 Buyruk - Çıkış 20:1-17

1. “Allah'ın Rab BEN'İM. Başka Allah'a tapmıyacaksın.” (a.2-3)

2. ”Hiç bir put ne yapmayacaksın ne tapmayacaksın.” (a.4-6)

3. “Allah'ın RAB'BİN ismini boş yere ağza almayacaksın.” (a.7)

4. “Çalışacak altı günün var, ama yedinci gün dinlenme günüdür.” (a.8-11)

5. “Babana ve anana saygı göstereceksin.” (a.12)

6. “Öldürmeyeceksin” (a.13)

7. “Zina etmeyeceksin” (a.14)

8. “Çalmayacaksın” (a.15)

9. “Komşuna karşı yalana şahitlik yapmayacaksın.” (a.16)

10. “Komşunun evine ya da karısına ya da komşunun hiç bir şeyine göz dikmeyeceksin.” (a.17)

Yeşu:

Allah'ın sözü ağzından ayrılmasın ve ona göre yapmaya dikkat edesin diye gece gündüz onu düşün.” - Yeşu 1:8a

O zaman yolun açılacak ve başarılı olacaksın.” - Yeşu 1:8b

Kuvvetli ol ve yürekli ol, korkma ve sıkılma, çünkü her yerde Allah seninle beraber.” - Yeşu 1:9

Allah'ımız Rab'be rob olacağız, ve onun sözünü dinleyeceğiz.” - Yeşu 24:24

1.Samuel:

Samuel Allah'a dedi: "Söyle, çünkü rob'un dinliyor.” - 1Samuel 3:10

Çoklukla da azlıkla da kurtarmak için Rab'be engel yoktur.” - 1.Samuel 14:6

İnsan yüze bakar, fakat Allah yüreğe bakar.” - 1.Samuel 16:7

Nehemia:

Rab'bin sevinci bizim kuvvetimiz.” - Nehemia 8:10

Mezmur:

Allah doğruların yolunu bilir, fakat kötülerin yolu yok olur.” - Mezmur 1:6

Işığım ve kurtuluşum Rab'dir. Kimden korkayım?” - Mezmur 27:1

Allah'a günahımın suçunu bildirdim ve O beni bağışladı.” - Mezmur 32:5

Yolunu Allah'a bırak ve ona güven; O ne lazımsa yapacak.” - Mezmur 37:5

Akşam, sabah ve öğleyin dua edeyim, ve Allah sesimi işitecek.” - Mezmur 55:17

Allah benimle, korkmam. İnsan bana ne yapabilir?” - Mezmur 118:6

Allah'a sığınmak, insana güvenmekten iyi.” - Mezmur 118:8

Allah'tan korkan ve onun yollarında yürüyen ne mutlu.” - Mezmur 128:1

Süleymanın Özdeyişleri:

Bütün yüreğinle Rab'be güven ve kendi anlayışına dayanma.” - Sül.Özd.3:5

Rab'den korkmak kötülükten nefret etmek demek.” - Sül.Özd. 8:13

Yeşaya:

Korkma, çünkü seni kurtardım; seni adımla çağırdım, sen benimsin.” - Yeşaya 43:1

Korkma seninleyim, Rab diyor.” - Yeşaya 43:1

Allah sana yol gösterecek ve kurak yerlerde senin canını doyuracak”. - Yeşaya 58:11

Biz çamuruz ve sen çömlekçimizsin; biz senin elinin işiyiz.” - Yeşaya 64:8

Yeremya:

Beni bilen ve gören Allah kalbimin ona karşı nasıl olduğunu deniyor.” Yeremya 12:3

Can aldatıcıdır ve çok çürüktür. Onu kim anlayabilir?” - Yeremya 17:9

Beni çağır da sana cevap vereyim, ve bilmediğin büyük ve erişelmez şeyleri sana göstereyim.” - Yermeya 33:3

Yeremyanın Ağıtları:

Allah'ın merhametleri bitmez, her sabah tazelenir.” - Yeremyanın Ağıtları 3:22+23

Zekarya:

"Kudretle değil, kuvvetle değil, ama benim Ruh'unla" Allah diyor.” - Zekarya 4:6

Matta:

İsa Mesih halkını günahlarından kurtaracak. - Matta 1:21

*Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Matta 6:24a

*Siz hem Allah'a, hem de paraya kulluk edemezsiniz. Matta 6:24b

*Ben değil doğru kişileri, günahkarları çağırmaya geldim. Matta 9:13

Cezur ol, kızım! İmanın seni kurtardı! - Matta 9:22

*Kızanlar bana gelsinler çünkü Allah'ın egemenliği (krallığı) onların. Matta 18:14

İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. - Matta 20:28

*İman ederek dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alacaksınız. Matta 21:22

Allah'ı bütün kalbinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev. - Matta 22:37

Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecek. - Matta 23:12

Benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak. - Matta 24:35

İsa ölümden dirildi. - Matta 28:7

Markos:

Korkma! Sadece iman et!” - Markos 5:36

İman eden biri için her şey mümkün.” - Markos 9:23

Birinci olmak isteyen herkesin hizmetçisi olsun”. - Markos 9:35

*İsa dedi: "Dünyanın her bir tarafa gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun. Markos 16:15

Luka:

Davut'un kasabasında bir kurtarıcı doğdu”. - Luka 2:11

Arkamdan gelmek isteyen çarmıhını yüklenip beni izlesin”. - Luka 9:23

İsa dedi ki, lazım günahlı insanların eline verilsin, çarmıha gerilsin ve üçüncü gün dirilsin”. - Luka 24:7

Yuhanna:

Kim Onun adına iman ediyor, onların hepsine hak verdi, Allah evlatları olsunlar.” Yuh. 1:12

" Bakın, Allah kuzusu budur, dünyanın günahını O kaldırıyor." - Yuh. 1:29

Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi.” - Yuh. 3:16a

O'na iman edenlerin hiç biri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun”. - Yuh. 3:16b

Allah oğlunu dünyayı O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.” - Yuh. 3:17

İsa'ya iman edenen sonsuz yaşamı var.” - Yuh. 3:36

İsa dedi:"Yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla açıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz" - Yuh. 6:35

Sonsuz yaşamın sözleri sende”. - Yuh. 6:68

Biliyoruz ve iman ediyoruz ki, sen Allah'ın Kutsal'sın”. - Yuh.6:69

İyi çoban koyunları uğruna canını verir” - Yuh. 10:11

İsa dedi "Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacak." Yuh. 11:25

"Ben gideceğim size bir yer hazırlamaya. Hazırladım mı, sizi almaya geleceğim." - Yuh. 14:2+3

"Yol, hakikat ve yaşam benim." - Yuhanna 14:6

"Beni görmüş olan Baba'yı görmüş." - Yuh. 14:9

"Baba bize bir yardımcı gönderecek." - Yuh. 14:16

Elçilerin İşleri:

Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız ve bütün dünyada benim şahitlerim olacaksınız.” - Elç. İş. 1:8

İsa'dan başka hiç kurtuluş yok. - Elç. İş. 4:12

Romalılar:

Allah sonsuza dek övülmeye layık.” - Rom. 1:25

İnsan zakonla değil, imanla kurtuluyor.” - Rom. 3:28

Günahın cezası ölüm. - Rom. 6:23a

Allah'ın hediyesi ise Rab'bimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşam.” - Rom.6:23b

Kim Allah'ın Ruh'u yürütürse, o Allah'ın kızanı.” - Romalılar 8:14

Biz Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin parçalarıyız.” - Romalılar 12:5

1.Korintliler:

İsa Mesih bize pobedayı getiriyor.” - 1.Korintililer 15:57

2.Korintliler:

Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız.” - 2.Kor. 5:7

Galatyalılar:

Ruh'un yemişi şöyle: sevgi, sevinç, selamet, sabır, yavaşlık, iyilik, sadık olmak, yumuşaklık ve kendini zaptettirmek.” - Gal. 5:22

Birbirinizin yüklerini taşıyın, böylece Mesih'in zakonunu yerine getirirsiniz.” - Gal. 6:2

Efesliler:

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz”. - Efes. 2:8

Allah sizi Mesih'te affettiği gibi, siz de birbirinize affedin”. - Efes. 4:32

Şeytana karşı durabilmek için Allah'ın verdiği bütün silahları kuşanın”. - Efes. 6:11

Filipililer:

Allah İsa'yı pek çok yükseltti ve O'na en üstün adı verdi”. - Fil. 2:9

İsa adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakiler diz çöksün”. - Fil. 2:10

Her dil İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin”. - Fil.2:11

Allah'ın nagradasını kazanmak için tsela (amaça) doğru koşuyorum.” - Fil. 3:14

Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin”. - Fil.4:4

Kolosililer:

Ey çocuklar, anaların ve babaların sözünü dinleyin çünkü bu Allah'ı sevindirir.” - Kol.3:20

2.Selanikiler:

O sizi kuvvetlendirecek, kötü olandan koruyacak”. - 2.Selanikiler 3:3

İbraniler:

İsa acı çektiği için bize yardım edebilir”. - İbr. 2:18

Kan dökülmeden bağışlamak yok”. - İbr. 9:22

İmanda anlıyoruz ki, Allah bütün dünyayı yarattı”. - İbr. 11:3

"Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam."

"Rab benim yardımcımdır, korkmam. İnsan bana ne yapabilir?" - İbr.13:5+6

İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır”. - İbr. 13:8

Yakup:

Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun”. - Yakup 2:19

1.Petrus:

Allah gururlu insanlara karşı, ama alçakgönüllü insanlara merhamet gösterir”. - Yakup 4:6; 1.Petrus 5:5

Mesih bizim için acı çekti, bizim için primer oldu.” - 1.Petrus 2:21

Bütün kahırlarımızı O'na yükleyin. Çünkü size bakan O'dur.” - 1.Petrus 5:7

1.Yuhanna:

İsa'nın kanı bizi her günahtan temizler.” - 1.Yuh. 1:7

Günahlarımızı Allah'a söylersek, sözünde duran Allah bizi affedecek.” - 1.Yuh. 1:9

Sözle ve dille değil, davranışla ve içtenlikle sevelim.” - 1.Yuh. 3:18


7. konu: İlahiler söylemek


A. Neden ilahi söyleyelim?

1.Allah'ı sevdiğimiz için övelim Mezmur 89:2

2.Allah bize yardım ettiği için övelim

3. Problemler olsa da onu övelim

4. Başkalara kuraj verebilmek için onu sesli olarak övelim

..... ve onları öğretmek için

5. İsa bize primer verdi


B. Toplantımız için nasıl İlahiler seçiyoruz?

1. Dersimizin konusunsa uygun olsunlar

2. Kızanlarımızın yaşına ve anlayışına uygun olsunlar

3. Toplantıda kaç tane ilahi söylensin?

4. Bir toplantıda kaç tane yeni ilahi öğretelim?C. Yeni ilahi öğretme metodu

1. Birer, ikişer söz birinci kupletten söyle, kızanlara tekrarlatır.

2. Birinci kuplet bir kere siz yalnız çal, sonra kızanlarla beraber söyle.

3. Melodia ve sözler iyice öğrendikten sonra varsa, hareketler öğretir.

4. Şimdi öbür kupletler birer birer öğretin. Fazlaysa, gelecek toplantısında devam edin.

5. İlahinin anlamını açıkla.

6. Toplantının sonuna doğru tekrarla. Gelecek toplantısında tekrarlatmayı unutma.


Dikkat: İyice bilmediğin bir İlahiyi öğretmeye kalkma

8. konu: Kızan toplantısını kantarlamak

Birkaç kişi kızan tolantısını güderse, ara sıra faydalı olabilir, bir kişi toplantıyı yürütrürken başka birisi onun yaptıklarına dikkat etsin ve dersten sonra gözden geçirsin. Tabii ki, dikkat ediyoruz dersi yapan kişiyi kırmayalım. Bunu yapmıyoruz yarışma olsun diye, ama derslerimiz daha faydalı olsun diye.

Toplantıyı yürüten: ___________

1. Toplantının konusu neydi?

_______________________________________________

_______________________________________________

Girişi nasıl yaptı?

_______________________________________________

_______________________________________________

Toplantıyı nasıl kapattı?

_______________________________________________

_______________________________________________

Yaptığı her şey konuya uygun muydu? evet ( ) hayır ( )

Ders kızanların en zayıf olana uygun muydu? evet ( ) hayır ( )

2. Kızanların dikkatini çekebildi mi? evet ( ) hayır ( )

Kızanlar yeterli tepiştirdi mi? evet ( ) hayır ( )

Konuşurken kızanlara baktı mı? evet ( ) hayır ( )

3. Seçtiği İlahiler kızanlar anlayabildiler mi? evet ( ) hayır ( )

Anlaşılmadığı ve açıklamadığı sözler : ______________________

____________________________________________________

Hangi İlahiler hareket ile söyletti? _________________________

____________________________________________________

Uygun olmayan hareket neredeydi? _______________________

____________________________________________________

4. Hangi ayeti ezberletti ya da tekrarlattı?______________________

_____________________________________________________

Bu ayeti nasıl açıkladı?__________________________________

_____________________________________________________Hareketleri iyi uydurdu mu evet ( ) hayır ( )

Öğrettiği ayeti kendisi ezberleyebildi mi? evet ( ) hayır ( )

Nasıl daha iyi öğretebilirdi? _______________________________

_____________________________________________________Ders veren :___________1. Hangi ders verdi? ________________________________________

Dersin en önemli düşüncesi neydi? __________________________

_______________________________________________________

Ne öğrendik:

Allah hakkında?__________________________________________

İsa hakkında?____________________________________________

İnsan hakkında?__________________________________________

Kızanlara ve derse göre hayatımızdan uygun hangi primer verdi?

________________________________________________________

Bu derse göre kızanlar ne lazım yapsınlar? _____________________

________________________________________________________2. Kızanların merakları neylerle çekti? ___________________________

________________________________________________________

Konuşurken onlara baktı mı? evet ( ) hayır ( )

Toplantının en zayıf olana göre konuştu mu? evet ( ) hayır ( )

Derse göre resimler iyice kullandı mı? evet ( ) hayır ( )

Bütün kızanlar resimleri görebildiler mi? evet ( ) hayır ( )

Tekrarlamak için uygun soruları sordu mu? evet ( ) hayır ( )

Nasıl daha iyi olabilir? ______________________________________

idatntıda k ç taneeyelim?yor , ---------494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949