Bilgi yarışması
Nr.19: İsa'nın benzetmeleri

test no.19:
"İncilde Aramice sözler"

İncil'deki bu yabancı sözlerin karşılıklarını bul !
Hazır mısın?
BAŞLAYALIM !