Powerpoint Dersleri

- prezentasyonun slaytlarini ekranda göster (türkçe harflerle)
tur - prezentasyonu indir, latince, yani türkçe harflerle
kir - prezentasyonu indir, kirilce, yani bulgar harflerle

Menü:İmanda temel dersler

"Kutsal Kitapta 10 çift"
- düğünler içim
lat
"İman - Umut - Sevgi"
- Grup çalışmaları için uygun bir ders
lat
"Kutsal Kitap - A'dan Z'ye"
- Kutsal Kitap'a bir kuş bakışı
lat
"İnsan ne için yaratıldı?"
- Yaratılış bölüm 1-2
lat kir
"İsa'nın yaşamı" kir
"Isa kimdir - Allah midir?"
- 7 cevap
lat
"Isa kimdir - mucizeleri" lat kir
"İsa için şahitler" - Yuhanna 5:31-39 tur
"Mesih hakkında peygamberlikler
- onun soyu"
tur kir
"Mesih hakkında peygamberlikler
- onun yaşamı"
tur kir
"Kutsal Ruh - Eski Antlaşmada ve şimdi nasıl işliyor? " tur kir
"Kutsallaşma"
- İmanlı otomatik olarak kutsal mı sayılıyor?i>
kir
"İnsan korkusu"
- Grup çalışmalarına uygun
kir
"Rabbin işçisi olmak"
-Kutsal Ruh vergilerim nedir?
kir

... menüye dön


Kutsal Kitap'a giriş

1 Kutsal Kitap neden doğrudur? lat
2 Kutsal Kitap nasıl yazıldı? Eski Antlaşma lat
3 Kutsal Kitap nasıl yazıldı? Yeni Antlaşma lat
4 Yaratılış kitabı lat

... menüye dön


Eski Antlaşma serisi

1. "İlk Zaman" - 1.bölüm kir
"İlk Zaman" - 2.bölüm kir
2. "Dedeler Zamanı" - 1.bölüm kir
"Dedeler Zamanı" - 2.bölüm kir

... menüye dön


Kutsal Kitabı doğru okuyalım

- Burada sadece yeni imanlılar için değil, her bir imanlı için faydalı yardımcı materyaller var. Kutsal Kitabı okurken çoğu defa gerekli olduğu gibi dikkatle okumuyoruz. Bu kurs imanlıya gösteriyor nasıl okumaktan daha fazla faydalanabilir.

1 "Eskiden nasıl yazılırdı?"
- eski yazı metodları, teksti ayıran işaretler
tur kir
2 "Kumran tekstleri"
- 1948 senesinde İsraelde bulunan en eski tekstler
tur kir
3 "Kutsal Kitabın parçaları"
- bütün kitapçıkların adları ve sıralanması
tur kir
4 "Okuma parçaları bölmek"
- tekstin içinde yardımcı materyaller
tur kir
5 "Sesli okuma metodları" - kalabalıkta nasıl okunuyor tur kir
6 "Haritalar / Geografiya"
- sağımızı solumuzu bilelim
tur kir
bütün dersler (tek bir ZIP dosyası; 3,8 MB)    tur kir

... menüye dön


İbrahim'in Hayatı

1. Yar 11-12 - Giriş, Ur'dan çıkmak tur
2. Yar 13 - Kenan ve Mısır'da tur
3. Yar 13-14 - İbrahim Lut'tan ayrılıyor, Melkizedek tur
4. Yar 15 - Rab'le antlaşma tur
5. Yar 16 - Hacer ve İsmail tur
6. Yar 17 - Sünnet: antlaşmanın nişanı tur
7. Yar 18-19 - Lut ve Sodom'un sonu tur
8. Yar 20 - İbrahim ve Avimelek tur
9. Yar 21 - İshak'ın doğumu, İsmail'in kovulması tur
10. Yar 22 - İshak'ın kurbanı tur
11. Yar 23,25 - Sara'nın ve İbrahim'in son yılları tur
1-11 Bütün dersleri birden indir (ZIP formatında) tur

... menüye dön


BİOGRAFİLER

- Bu seride eski ve yeni zamanlarda yaşamış olan birkaç imanlının hayatlarını araştırıyoruz. Yaptıkları işleri ve yaşadıkları olaylar kendi imanlı yaşamımızda çok büyük örnek olablir, bize çok fazla kuraj verebilir.

1 Asisili Françesko - Fakir olmanın sevinci tur kir
2 Martin Luther - Korkusuz reformcu tur kir
3 William Carey - Dünya tarihini değiştiren pabuççu tur kir
4 Gladys Aylward - Küçük kadının büyük imanı tur kir
5 Mehmet Şükrü - İlk türk misyoner tur kir

1863 yılında Türkiye'nin balkanlık tarafında doğan Mehmet, kısa bir zaman içinde İsa Mesih'in önemli bir öğrencisi oldu. İmanlı hayatında Türkiye, Gürcistan, Çin ve en sonunda Bulgaristan'da türkler arasında iyi haberi yaydı.

- Hayatını anlatan resimli kısa bir broşür (5 sayfa)
- Çok geniş biografyası (200 sayfa)tur

tur
kir

kir
6 Malatya Şehitleri
18.4.2007 Türkiye'nin Malatya kasabasında üç imanlı kardeşimiz korkunç bir şekilde öldürüldü.
  • PowerPoint dosyası (2 MB)
  • İzmir'de yapılan Necati, ve Malatya'da yapılan Tilmann kardeşinin cenazelerinin videosunu Youtube'da seyredebilirsiniz:
    İzmir  - Malatya
kir bul

... menüye dön


MATTA incili

1 Neden dört incil? lat
2 Matta inciline giriş lat
3 bölüm 1 lat
4 bölüm 2 lat
5 bölüm 3 lat
6 bölüm 4 lat
7 5:1-12 lat
8 5:13-48 lat
9 bölüm 6 lat
10 bölüm 7 lat
11 bölüm 8-9 lat
12 bölüm 10 lat
13 bölüm 11-12 lat
14 bölüm 13 lat
15 bölüm 14-16 lat
16 bölüm 16-17 lat
17 bölüm 18 lat
18 bölüm 19-20 lat
19 bölüm 21-22 lat
20 bölüm 23 lat
21 bölüm 24-25 lat
22 bölüm 26 lat
23 bölüm 27 lat
24 bölüm 28 lat
Test 1 (bölüm 1-4) lat
Test 2 (bölüm 5-7) lat
Test 3 (bölüm 8-10) lat
Test 4 (bölüm 11-13) lat
Test 5 (bölüm 14-17) lat
Test 6 (bölüm 18-23) lat

... menüye dön


APOSTOLLARIN İŞLERİ

1 Ap.İşleri'ne giriş lat kir
2 bölüm 1 lat
3 bölüm 2 lat
4 bölüm 3 lat
9 bölüm 8 lat
11 bölüm 10-11 lat
12 bölüm 12 lat
13 bölüm 13-14 lat
15 bölüm 16-18 lat
16 bölüm 18-20 lat
17 bölüm 21-23 lat
18 bölüm 24-26 lat
19 bölüm 27-28 lat

... menüye dön


ROMALILAR mektubu

1 Romalılara giriş lat
2 Romalılar'da geçen en önemli fikirler lat
3 Rom 1:1-17 lat
4 Rom 1:18-20 lat
5 Rom 1:21-32 lat
6 Rom 2:1-16 lat
7 Rom 2:17 - 3:20 lat
8 Rom 3:21-26 lat
9 Kurtuluş nedir? - Yedi yaklaşım lat
10 Isa'nın kanı lat
11 Rom 4 lat
12 Rom 5 lat
13 Rom 6 lat
14 Rom 7 lat
15 Rom 8:1-11 lat
16 Rom 8:12-27 lat
17 Rom 8:28-39 lat
18 Rom 9 lat
19 Rom 10 lat
20 Rom 11 lat
21 Rom 12:1 - 15:13 lat
22 Rom 15:14-33 lat
23 Rom 16 lat

... menüye dön


KADIN SEMİNARI

- Bu dersler tek tek olarak kullanılabilir, ama en güzel şekilde 2 günlük seminar olarak çalışılabilir. Birkaç kadın bu seminarı hazırlıyor, bütün toplantıdan ya da birkaç toplantıdan kadınlar katılıyor. Hatta konular müjdelemek için çok uygundurlar; mahalledeki kadınlar bile davet edilebilir.

1 "Günah ve hastalık"

Beden ile ruh arasındaki bağlantı

lat kir
2 "Sevinçle kadın olmak"

Kadınlar Allahın gözünde kıymetli mi?

lat kir
3 "Asıl güzellik"

İçten güzel olmak nasıl olur?

lat kir
4 "Karı-koca ilişkileri: Efesliler 5"

Ayrılmak, bağlanmak, bir olmak

lat kir
5 "Karı-koca ilişkileri: 1.Korintliler 7

Allah seks hakkında ne düşünüyor?

lat kir
6 "Kızanlar"

Evlatlarımız Rabden bize emanet edilmiştir.

lat kir
7 "Kaynana ile gelin"

İkisi nasıl anlaşabilirler? Erkeğin rolu nedir?

lat kir
8 "Menopoz - kritiçeski yaşlar"

Kadın yaşlanınca bedeni nasıl değişiyor?

lat kir
9 "Kadın ve gebelik"

Bebekler ana rahminde nasıl büyüyorlar?

lat kir
10 "Abort - Kürtaj"

Nasıl yapılıyor ve Allahın sözü bu konuda ne diyor?

Önemli: Bu ders için ayrıca bir video klip var:
Video klip

lat kir
11 "Gebelik önleme metodları"

Kimse istemeyerek gebe kalmasın

lat kir

... menüye dön


İLYAS'ın hayatı

1 - Giriş: Kral Ahav'ın zamanı - Baal ve Astarte - İlyas çağrılıyor kir
2 - Kuraklık - Rab İlyas'ı besliyor - Sarefat'taki dul kadın kir
3 - İlyas, Karmel Dağında Baal'ın peygamberleri ile karşılaşıyor kir
4 - İlyas kaçıyor - Rab ona yeni görevler veriyor kir
5 - Navot'un üzüm bağı - kral Ahav'ın ölümü kir
6 - İlyas'ın son günleri kir

... menüye dön


DANİEL kitabı

Giriş - Babil emperatorluğu, Yeruşalim'in yıkılışı, sürgünlük zamanı kir
Bölüm 1 - Daniel ve üç arkadaşı; 10 gün deneme kir
Bölüm 2 - Nebukadnezzar'ın gördüğü heykel kir
Bölüm 3 - Şadrak, Mişak ve Abed-Nego ateşli fırında kir
Bölüm 4 - Nebukadnezar'ın alçaltılması kir
Bölüm 5 - Belşazar'ın büyük sofrası; duvardaki el yazısı kir
Bölüm 6 - Kral Daryus; Daniel aslan çukurunda kir

... menüye dön


AÇIKLAMA (Esinleme, Vahiy) kitabı

Giriş - Yuhanna'nın zamanı; Romalı emperatorlar; kilisenin durumu v.s. tur kir
1 - İsa'nın görünmesi; yedi kilise tur
2-3 - yedi kiliseye mektup tur
4-5 - Allahın kral iskemlesi, kuzu ve tomar tur
6 - yedi mühür tur
7 - 144.000 kişi ve büyük kalabalık tur
8 - yedi borazan; 1.-4. borazan tur
9 - yedi borazan; 5.-7. borazan tur
10-11 - büyük melek ve tomar; iki şahit tur
12-13 - kadın, çocuk ve ejder; canavarlar ve sahte peygamber tur
14 - kuzu ile 144.000 kişi; üç melek, dünyanın harmanı tur
15-16 - yedi tas tur
17-18 - kadın ve canavar; Babilin yıkılması tur
19 - göklerin açılması ve beyaz beygirlinin görünmesi   
20 - Şeytanın bağlanması, 1000 sene ve sonsuz davalama   
21-22 - Yeni Yeruşalim, yaşam ırmağı ve son sözler   

... menüye dön


GÜDÜCÜLER için kurs

1 "BG'daki güdücülere uyarı" lat kir
2 "İsa ve kilise"
- Başçoban İsa'nın örneği
lat kir
3 "Kilisenin işi nedir?"
- Kilisenin en baştaki beş görevi
lat kir
4 "Kilisenin organizasyonu"
- Kilise içinde görevler. Kim el koyabilir?
lat kir
5 "Birlik ve ruhsal vergiler"
- Kilisenin içinde vergiler ve görevler
lat kir
6 "Kilise nasıl güdülür"
- Güdücülerin işi
lat kir
7 "Timoteyus'ta bir gezi"
- Timoteyus ve Titus mektuplarından güdücülere akıl
lat kir
8 "Çoban, ihtiyar, menecır"
- Güdücülük görevine üç farklı bakış
lat kir
9 "Ruhsal yetki nasıl kazanılır?"
- Kutsal Kitap'ta 6 kişinin hayatından dersler
lat kir
10 "Güdücüler için on emir"
- Güdücüler aralarında nasıl anlaşma olabilir?
lat kir
bütün dersler (tek bir ZIP dosyası; 2,3 MB) kir

... menüye dön


Ibraniler mektubu

1 Giris lat
2 bölüm 1-7 lat
3 bölüm 7: Melki-Zedek lat
4 bölüm 8-10 lat
5 bölüm 11 lat
6 bölüm 12-13 lat

... menüye dön


Değişik konular

Zincirde bir halkasın
Küçük sayılan ruhsal hizmetlerin önemi

KK'ta genç iman kahramanları

Yuhanna inciline giriş

Yesaya 53

Mesihçi ahlakına giriş

Samiriyeliler kimdir?

İncil'de adı geçen Samiriye halkı hakkında bir ders. Samiriyeliler nereden geldiler? Yahudilerle neden araları o kadar kötü idi? İsa onlara nasıl baktı ve davrandı? Bugün Samiriyeliler var mı?

Dünyanın büyükleri bugün nerede?

İsa'nın dirilişi hakkında bir prezentasyon. Krallar, şarkıcılar ve din adamları - dünyanın en büyük kişilerin nasıl öldüğünü, son olarak ne dediklerini ve nerede gömüldüğünü gösteriyor. İsa'nın dirilişi tarihsel bir hakikat olarak gösteriliyor hem de onun önemi anlatılıyor. Çok etkileyici!

Gençlerimizin geleceği
Bulgaristan çok hızlı değişmektedir. Bugünkü gençler bambaşka bir ortamda büyüyorlar. Bu ders büyükleri uyarmak istiyor ki, gençlerimize anlayış göstersinler.

... menüye dön


Osnovite na müslümanstvoto

- Bu kurs bulgar kardeşlerimizi müslümanlık konusunda aydınlatmak için hazırlandı (bütün dersler bulgarca ve PowerPoint formatında).

1 "Arabia predi Mohamed"

Arabistan'ın Muhammed'den önceki durumu

bul
2 "Jivotyt na Mohamed" - Muhammed'ın hayatı bul
3 "İstoriyata na islyama"

Muhammed'in ölümünden sonra islamiyetin tarihi

bul
4 "İslyamski ucheniya" islamiyetin temel öğretişleri bul
5 "Pyt, istina, jivot" Kuran ve Kutsal Kitap ayetleri yanyana bul
bütün dersler (tek bir ZIP dosyası; 3,5 MB) bul

... menüye dön


TEST