Bugün: 27. 05. 2024
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Yeşaya 29:1-24

1 - Ariel, Ariel, Davut'un ordugah kurduğu kent, vay haline! Sen yıla yıl kat, bayramların süredursun.

2 - Ama seni sıkıntıya sokacağım. Feryat, figan edeceksin, Benim için sunak ocağı gibi olacaksın.

3 - Sana karşı çepeçevre ordugah kuracak, Çevreni rampalarla, kulelerle kuşatacağım.

4 - Alçaltılacaksın, yerin altından konuşacak, Toz toprak içinden boğuk boğuk sesleneceksin. Sesin ölü sesi gibi yerden, Sözlerin fısıltı gibi toprağın içinden çıkacak.

5 - Ama sayısız düşmanların ince toz, Acımasız orduları savrulmuş saman ufağı gibi olacak. Bir anda, ansızın,

6 - Her Şeye Egemen RAB gök gürlemesiyle, Depremle, büyük gümbürtü, kasırga ve fırtınayla, Her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle seni cezalandıracak.

7 - Sonra Ariel'e karşı savaşan çok sayıda ulus, Ona ve kalesine saldıranların hepsi, Onu sıkıntıya sokanlar bir rüya gibi, Gece görülen görüm gibi yok olup gidecekler.

8 - Rüyada yemek yediğini gören aç kişi, Uyandığında hyalya açtır; Rüyada su içtiğini gören susuz kişi, Uyandığında susuzluktan hyalya baygındır. İşte Siyon Dağı'na karşı savaşan Kalabalık uluslar da böyle olacak.

9 - Şaşırın, şaşkına dönün, Kendinizi kör edin, görmez olun. Şarap içmeden sarhoş olun, İçki içmeden sendeleyin.

10 - Çünkü RAB sizi derin bir uykuya soktu, Gözlerinizi mühürledi, ey peygamberler, Başlarınızı örttü, ey biliciler.

11 - Sizin için bütün görüm Mühürlenmiş bir kitabın sözleri gibi oldu. İnsanlar böyle bir kitabı Okuma bilen birine verip, "Rica etsek şunu okur musun?" diye sorduklarında, "Okuyamam, çünkü mühürlenmiş" yanıtını alırlar.

12 - Kitabı okuma bilmeyen birine verip, "Rica etsek şunu okur musun?" diye sorduklarında ise, "Okuma bilmem" yanıtını alırlar.

13 - Rab diyor ki, "Bu halk bana yaklaşıp Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni yüceltiyor, Ama yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da İnsanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur.

14 - Onun için ben de bu halkın arasında yine bir harika, Evet, şaşılacak bir şey yapacağım. Bilgelerin bilgeliği yok olacak, Akıllının aklı duracak."

15 - Tasarılarını RAB'den gizlemeye uğraşanların vay haline! Karanlıkta iş gören bu adamlar, "Bizi kim görecek, kim tanıyacak?" diye düşünürler.

16 - Ne kadar ters düşünceler! Çömlekçi balçıkla bir tutulur mu? Yapı, kendini yapan için, "Beni o yapmadı" diyebilir mi? Çömlek kendini yapan çömlekçi için, "O bir şeyden anlamaz" diyebilir mi?

17 - Lübnan pek yakında meyve bahçesine, Meyve bahçesi ormana dönmeyecek mi?

18 - O gün sağırlar kitabın sözlerini işitecek, Körler koyu karanlıkta görecek.

19 - Düşkünlerin RAB'de buldukları sevinç artacak, Yoksullar İsrail'in Kutsalı sayesinde coşacak.

20 - Çünkü acımasızlar yok olacak, alaycılar silinecek, Kötülüğe fırsat kollayanların hepsi kesilip atılacak.

21 - Onlar ki, insanı tek sözle davasında suçlu çıkarır, Kent kapısında haksızı azarlayana tuzak kurar, Yok yere haklının hakkını çiğnerler.

22 - Bundan dolayı, İbrahim'i kurtarmış olan RAB Yakup soyuna diyor ki: "Yakup soyu artık utanmayacak, Yüzleri korkudan sararmayacak.

23 - Elimin yapıtı olan çocuklarını Aralarında gördüklerinde Adımı kutsal sayacaklar; Evet, Yakup'un Kutsalı'nı kutsal sayacak, İsrail'in Tanrısı'ndan korkacaklar.

24 - Yoldan sapmış olanlar kavrayışa, Yakınıp duranlar bilgiye kavuşacaklar.


3.Yuhanna 1:1-15

1 - İhtiyar olan, sevgili Gayus'a (onu hakikatta seviyorum).

2 - Canım, senin için diliyorum, nasıl senin ruhun da iyidir, her meselede iyi olasın ve sağlıklı olasın diye.

3 - Ne vakıt kardeşler geldi ve şahitlik yaptılar senin hakikatından için, hani sen nasıl hakikatta yürüyorsun, o vakıt daha da fazla sevindim.

4 - Benim evlatlarım hakikatta yürüsünler - ondan daha büyük bir sevincim yok.

5 - Canım, sen kardeşlere, hem de hiç tanımadığın kardeşlere çok sadikan davranıyorsun.

6 - Onlar topluluğun önünde senin sevginden için şahitlik yaptılar. Onları Allaha layık bir biçimde yolcu ettin mi, iyi edersin.

7 - Ne de olsa, o Ad için yola çıktılar ve imansız milletlerden yardım kabul etmediler.

8 - Onun için öyle kişileri kabul etmeliyiz. Böylelikle hakikatın iş arkadaşları oluyoruz.

9 - Ben topluluğa da bazı şeyler yazdım. Ama Diyotrefis var ya, hani hep istiyor onların arasında birinci olsun, işte o bizi kabul etmiyor.

10 - Onun için, ben geldim mi, onun yaptığı işlerini ortaya çıkaracam: bizden için kötü konuşuyor ve bizi boş boş şeylerle suçluyor. Ama bu ona yetmiyor - hem kendisi kardeşleri kabul etmiyor, hem de kabul etmek isteyenlere engel oluyor ve onları topluluktan uğratırıyor.

11 - Canım, sen kötü olanı örnek alma, iyi olanı örnek al. Kim iyi olanı yaparsa, o Allahtandır. Ama kim kötü olanı yaparsa, o Allahı hiç görmemiştir.

12 - Ama Dimitriyus'tan için herkes şahitlik yapıyor, hakikatın kendisi de şahitlik yapıyor. Biz de şahitlik yapıyoruz, ve biliyorsunuz, bizim şahitliğimiz doğrudur.

13 - Çok şeyler vardı sana yazayım, ama istemiyorum, sana kâğıt ve kalemle bunları anlatırayım.

14 - Ama umut ediyorum, tezlerde seninle görüşeyim ve yüz yüze konuşacaz.

15 - Sana barış olsun! Arkadaşlar selam söylüyorlar. Arkadaşlara adlı adınca selam söyle.