Bugün: 27. 11. 2022
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Mika 1:1-16

1 - Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında RAB Moreşetli Mika'ya, Samiriye ve Yeruşalim'le ilgili olarak bir görümde şunu bildirdi:

2 - Ey halklar, hepiniz duyun; Ey dünya ve bütün içindekiler, dinleyin. Egemen RAB kendi kutsal tapınağından size karşı tanıklık edecek.

3 - İşte, RAB yerinden çıkıp gelecek, yeryüzüne inip dağ doruklarında yürüyecek.

4 - Dağlar O'nun önünde ateş karşısında eriyen balmumu gibi eriyecek, Vadiler, bayır aşağı akan sular gibi yarılacak.

5 - Bütün bunlar Yakupoğulları'nın isyanı Ve İsrail halkının günahları yüzünden olacak. Yakupoğulları'nın isyanından kim sorumlu? Samiriye değil mi? Yahuda'daki putperestlikten kim sorumlu? Yeruşalim değil mi?

6 - Bu yüzden RAB, “Samiriye'yi kırdaki taş yığınına, Bağ dikilecek yere çevireceğim” diyor, “Taşlarını vadiye döküp temellerini açacağım.

7 - Bütün putları paramparça edilecek, Tapınaklarındaki fahişelere verilen armağanlar yakılacak. Samiriye'nin bütün putlarını yok edeceğim. Fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar Yine fahişelere ücret olacak.”

8 - Ben Mika, bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım, Çırçıplak, yalınayak dolaşacağım. Çakal gibi uluyup baykuş gibi öteceğim.

9 - Çünkü Samiriye'nin yaraları onmaz. Yahuda da aynı sona uğramak üzere. Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandı yıkım.

10 - Bunu Gat'a duyurmayın, Ağlamayın sakın! Beytofra'da toz toprak içinde yuvarlanın.

11 - Ey Şafir halkı, Çıplak ve utanç içinde geçip git. Saanan'da yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar, Beytesel halkı yas tutacak. Kesecek sizden yardımını.

12 - Marot'ta yaşayanlar kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü RAB'bin gönderdiği felaket Yeruşalim'in kapılarına dayandı.

13 - Ey Lakiş'te oturanlar, atları koşun arabalara. Siyon Kenti'ni günaha ilk düşüren siz oldunuz. Çünkü İsrail'in isyanını örnek aldınız.

14 - Bundan ötürü Moreşet-Gad'a veda armağanları vereceksiniz. İsrail kralları Akziv Kenti'nden boşuna yardım bekleyecek.

15 - Ey Mareşa'da yaşayanlar, RAB kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek. İsrail'in yüce önderleri Adullam'daki mağaraya sığınacak.

16 - Sevgili çocuklarınız için saçlarınızı yolup kazıyın. Akbabalar gibi kafalarınızın keli görünsün. Çünkü çocuklarınız sizden alınıp sürgüne götürülecek.


Luka 10:1-42

1 - Bundan sonra Rab yetmiş başka kişi seçti. Hangi kasabaya, hangi köye gitmek istedi ise, onları ikişer ikişer kendisinden önce oraya yolladı.

2 - Onlara şöyle konuştu: "Harman sahiden de büyük, ama işçiler az. Onun için, harmanın sahibine yalvarın ki, işçiler yollasın harmanına.

3 - Gidin! İşte, ben sizi koyunlar gibi kurtların arasına yolluyorum.

4 - Yanınıza kese, torba ya da pabuçlar almayın. Yolda iken kimseye de selam vermeyin.

5 - Hangi eve girerseniz, 'Bu eve barış olsun' diye dileyin.

6 - O evde bir barış adamı oturursa, sizin barışınız onun üzerinde duracak. Ama yoksa, tekrar size dönecek.

7 - O evde kalın. Size ne verirlerse onu yiyin, için. Çünkü her işçi aylığını hak ediyor. Başka başka evlerde gecelemeyin.

8 - Ne vakıt bir kasabaya girerseniz, onlar da sizi kabul ederlerse, önünüze ne koyarlarsa onu yiyin.

9 - O kasabadaki hastalara şifa verin, halka ilan edin ki, 'Allahın krallığı size yakınladı.'

10 - Ama ne zaman bir kasabaya girerseniz ve onlar sizi kabul etmezlerse, sokaklara çıkın ve şöyle konuşun:

11 - Sizin kasabanızdan bize yapışan tozlarını bile silkiyoruz, size karşı şahitlik olsun diye. Şunu bilesiniz: Allahın krallığı size yakınladı.'

12 - Ben size şu kadarını söyleyeyim: O Günde Sodom'un hali o kasabanınkinden daha iyi olacak.

13 - Vay senin haline, ey Horazin kasabası! Vay senin haline, ey Beytsayda kasabası! Çünkü sizde yapılan kuvvetli işler Tire ve Sidon'da yapılmış olsaydı, onlar çoktan çuval ve kül içinde oturup tövbe edeceydiler.

14 - Ama davalama gününde Tire ve Sidon'un hali o kadar korkunç olmayacak, ne kadar o kasabanın hali korkunç olacak.

15 - Ve sen, ey Kefernahum! Sen göke kadar yükselmişsin. Ama sen cendemin dibine batacan.

16 - Kim sizi seslerse, beni seslemiş olur. Ve kim sizi kabul etmezse, beni kabul etmemiş olur. Ve kim beni kabul etmezse, beni Göndereni kabul etmemiş olur."

17 - Yetmişler sevinç içinde döndüler. İsa'ya dediler: "Rab, kötü ruhlar bile senin adınla bizi seslediler."

18 - O da onlara şöyle cevap verdi: "Ben baktım, Şeytan bir şimşek gibi gökten düştü.

19 - Ben size kuvvet veriyorum, yılanlar ve akrepler ve düşmanın bütün kuvvetini ezesiniz; o da size hiç zarar vermeyecek.

20 - Gene de sevinmeyin, kötü ruhlar sizi sesliyorlar diye, ama sevinin, adlarınız gökte yazılıdır diye."

21 - O vakıt İsa Kutsal Ruhta coştu. Dedi ki, "Sana şükür ediyorum, ey Baba, gökün ve yerin Rabbi, çünkü bu meseleleri bilgili ve akıllı kişilerden sakladın, ama kızan aklında olanlara açtın. Evet, Baba, çünkü sen razı idin öyle olsun."

22 - Öğrencilerine dönüp dedi: "Babam herşeyi benim elime verdi. Oğul kimdir diye, Baba'dan başka kimse bilmez. Ve Baba kimdir diye, Oğul'dan başka kimse bilmez. Sade Oğul kime açıklamak isterse, o kişi de Baba'yı tanıyacak."

23 - Gene öğrencilerine dönüp dedi: "Ne mutlu o gözlere ki, sizin gördüklerinizi görüyorlar.

24 - Size şunu söyleyeyim: Çok peygamber ve krallar vardı, sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Ve sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler."

25 - Bir Allah kanunun muallimi kalkıp İsa'yı denedi. Dedi ki, "Muallim, ne lazım yapayım da, sonsuz yaşamı alayım?"

26 - İsa ona şöyle dedi: "Allah Kanununda ne yazıyor. Orada ne okuyorsun?"

27 - Öbürü cevap verip dedi: "Rab Allahını bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün kuvvetinle ve bütün fikrinle seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin."

28 - İsa ona dedi: "Sen doğru cevabı verdin. Öyle yap, yaşayacan."

29 - Ama öbürü istedi, kendini haklı çıkarsın. İsa'ya dedi: "Peki, komşum kim?"

30 - Cevap olarak İsa ona şöyle konuştu: "Adamın biri Yeruşalim'den Eriha'ya inerken haydutların eline düşmüş. Onu soymuşlar, dövmüşler, ölü gibi ortada brakıp gitmişler.

31 - Ama Allahevindeki görevlilerden biri rastgele oradan geçiyormuş. O da adamı görünce yolun öbür kenarından geçmiş.

32 - Aynı onun gibi bir Levili Allah adamı o yere gelmiş, onu görmüş, ama o da yolun öbür kenarından geçmiş.

33 - Ama yolculuk yaparken, Samiriyeli bir yabancı onu bulmuş. Adamı görünce ona acımış.

34 - Ona gidip zeytinyağı ve şarap sürüp onun yaralarını sarmış. Sonra kendi hayvanına bindirip onu en yakın hana götürmüş, orada ona bakmış.

35 - Ertesi gün ayrılırken çıkarmış iki gümüş para, onları hancıya vermiş, ve ona demiş: 'Adama iyi bak. Ve eger daha fazla harcarsan, ben onu dönüşte sana öderim.'

36 - Peki, sence haydutların ellerine düşen o adama bunlardan hangisi bir komşu oldu?"

37 - Adam dedi: "Bence o adam, hani öbürüne merhamet etmiş." İsa adama dedi: "Sen de git, aynı onun gibi yap."

38 - Onlar yolculuk yaparken bir köye geldiler. Marta adında bir kadın da Onu kendi evine misafir etti.

39 - Meryem adında bir kız kardeşi vardı. O da İsa'nın ayaklarının dibinde oturup Onun sözlerine kulak verdi.

40 - Marta gene, çok uğraştı hizmet etsin; büyük bir telaş içinde idi. Gelip dedi: "Efendimiz, bakın, kızkardeşim beni yalnız braktı, bütün işleri yalnız yapayım. Sen de ona hiç aldırmıyorsun. Söyle de, bana yardım etsin."

41 - Rab ona cevap verip dedi: "Marta, Marta, sen çok şeyler için kahırlanıyorsun, kaygı çekiyorsun.

42 - Ama sade bir şey lazım bize. Meryem daha iyisini seçti, ve onu ondan hiç kimse almayacak."