Bugün: 30. 05. 2023
Kutsal Kitap okuma planı: AKŞAM


Yeşaya 30:1-33

1 - RAB, "Vay haline bu dikbaşlı soyun!" diyor, "Benim değil, kendi tasarılarını yerine getirip Ruhuma aykırı anlaşmalar yaparak Günah üstüne günah işliyorlar.

2 - Bana danışmadan firavunun koruması altına girmek, Mısır'ın gölgesine sığınmak için oraya gidiyorlar.

3 - Ne var ki, firavunun koruması onlar için utanç, Mısır'ın gölgesine sığınmaları onlar için rezillik olacak.

4 - Önderleri Soan'da olduğu, Elçileri Hanes'e ulaştığı halde,

5 - Kendilerine yararı olmayan bir halk yüzünden hepsi utanacak. O halkın onlara ne yardımı ne de yararı olacak, Ancak onları utandırıp rezil edecek."

6 - Negev'deki hayvanlara ilişkin bildiri: "Elçiler erkek ve dişi aslanların, Engereklerin, uçan yılanların yaşadığı Çetin ve sıkıntılı bir bölgeden geçerler. Servetlerini eşeklerin sırtına, Hazinelerini develerin hörgücüne yükleyip Kendilerine hiç yararı olmayan halka taşırlar.

7 - Mısır'ın yardımı boş ve yararsızdır, Bu yüzden Mısır'a 'Haylaz Rahav' adını verdim.

8 - Şimdi git, söylediğimi onların önünde Bir levhaya yazıp kitaba geçir ki, Gelecekte kalıcı bir tanık olsun.

9 - Çünkü o asi bir halk, yalancı bir soy, RAB'bin yasasını duymak istemeyen bir soydur.

10 - Bilicilere, 'Artık görüm görmeyin', Görenlere, 'Bizim için doğru şeyler görmeyin, Bize güzel şeyler söyleyin, asılsız şeyler açıklayın' diyorlar,

11 - Yoldan çekilin, yolu açın, Bizi İsrail'in Kutsalı'yla yüzleştirmekten vazgeçin.'

12 - Bu nedenle İsrail'in Kutsalı diyor ki: "Madem bu bildiriyi reddettiniz, Baskıya ve hileye güvenip dayandınız,

13 - Bu suçunuz yüksek bir surda Sırt veren çatlağa benziyor. Böyle bir sur birdenbire yıkılıverir.

14 - O, toprak çömlek gibi parçalanacak. Parçalanması öyle şiddetli olacak ki, Ocaktan ateş almaya ya da sarnıçtan su çıkarmaya Yetecek büyüklükte bir parça kalmayacak."

15 - Egemen RAB, İsrail'in Kutsalı şöyle diyor: "Bana dönüp huzur bulun, kurtulursunuz. Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz. Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.

16 - Hayır, atlara binip kaçarız' diyorsunuz, Bu yüzden kaçmak zorunda kalacaksınız. 'Hızlı atlara bineriz' diyorsunuz, Bu yüzden sizi kovalayanlar da hızlı olacak.

17 - Bir kişinin tehdidiyle bin kişi kaçacak, Beş kişinin tehdidiyle hepiniz kaçacaksınız; Dağ başında bir gönder, Tepede bir sancak gibi kalana dek kaçacaksınız.

18 - Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor, Size merhamet göstermek için harekete geçiyor. Çünkü RAB adil Tanrı'dır. Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere!

19 - Ey Yeruşalim'de oturan Siyon halkı, Artık ağlamayacaksın! Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek!

20 - Feryadını duyar duymaz seni yanıtlayacak. Rab ekmeği sıkıntıyla, Suyu cefayla verse de, Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek, Gözünüzle göreceksiniz onu.

21 - Sağa ya da sola sapacağınız zaman, Arkanızdan, 'Yol budur, bu yoldan gidin' Diyen sesini duyacaksınız.

22 - Gümüş kaplı oyma putlarınızı, Altın kaplama dökme putlarınızı 'Kirli' ilan edecek, Kirli bir yadet bezi gibi atıp 'Defol' diyeceksiniz.

23 - Rab toprağa ektiğiniz tohum için yağmur verecek, Toprağın ürünü olan yiyecek bol ve zengin olacak, O gün sığırlarınız geniş otlaklarda otlanacak.

24 - Toprağı işleyen öküzlerle eşekler Kürekle, yabayla savrulmuş, Tuzlanmış yem yiyecekler.

25 - Kalelerin düştüğü o büyük kıyım günü Her yüksek dağda, her yüce tepede Akarsular olacak.

26 - RAB halkının kırıklarını sardığı, Vuruşuyla açtığı yaraları iyileştirdiği gün, Ay güneş gibi parlayacak, Güneş yedi kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar parlak olacak.

27 - Bakın, RAB kendisi uzaktan geliyor, Kızgın öfkeyle kara bulut içinde. Dudakları gazap dolu, Dili her şeyi yiyip bitiren ateş sanki.

28 - Soluğu adam boyuna dek yükselmiş taşkın ırmak gibi. Ulusları elekten geçirecek, değersizleri ayıracak, Halkların ağzına yoldan saptıran bir gem takacak.

29 - Ama sizler bayram gecesini kutlar gibi Ezgiler söyleyeceksiniz. RAB'bin dağına, İsrail'in Kayası'na Kaval eşliğinde çıktığınız gibi İçten sevineceksiniz.

30 - RAB heybetli sesini işittirecek; Kızgın öfkeyle, her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle, Sağanak yağmurla, fırtına ve doluyla Bileğinin gücünü gösterecek.

31 - Asur RAB'bin sesiyle dehşete düşecek, O'nun değneğiyle vurulacak.

32 - RAB'bin terbiye değneğiyle onlara indirdiği her darbeye Tef ve lir eşlik edecek. RAB silahlarını savura savura onlarla savaşacak.

33 - Tofet çoktan hazırlandı, Evet, kral için hazırlandı. Geniş ve yüksektir odun yığını, Ateşi, odunu boldur. RAB kızgın kükürt selini andıran Soluğuyla tutuşturacak onu.


Yahuda 1:1-25

1 - Yahuda, İsa Mesihin bir hizmetçisi ve Yakub'un kardeşi, Çağrılmış, Baba Allahta sevilmiş ve İsa Mesihte korunmuş olanlara.

2 - Size bola gani merhamet, barış ve sevgi diliyorum.

3 - Sevgililer, aslında çok isterdim, paylaştığımız kurtuluştan için size yazayım. Ama mecbur kaldım, size yalvarmak için yazayım: kutsallara bir kere teslim edilmiş olan iman için uğraşın!

4 - Çünkü var birtakım kişiler, saklıdan aranıza sokuldular. Onların davalanması çoktan beri yazılmıştır. Bunlar Allahsız kişilerdir. Sanıyorlar, Allahımızın merhameti rezillik için fırsat oluyor. Böylelikle biricik efendimizi, Allahımız ve Rabbimiz olan İsa Mesihi inkâr ediyorlar.

5 - Ama size şu meseleyi andırmak istiyorum (ki, aslında herşeyi zaten biliyorsunuz): Rab bir kere halkı Mısır'dan kurtardı, ama sonra iman etmeyenleri yok etti.

6 - O melekler de, hani baştaki işlerinde durmayıp kendi yerlerinden ayrıldılar, Allah onları sonsuz zincirlerle karanlık içinde mapus etti, çak o büyük davalamak gününe kadar.

7 - Sodom ve Gomora ve onların etrafındaki kasabalar da öyle oldu: onlar kendilerini zinaya vermişler, hem de başka türlü zinaya. Bir örnek gibi gösterilmek için, ceza olarak sonsuz ateş gördüler.

8 - Aynı onun gibi, o rüyacılar da bedeni lekeliyorlar. Güdücülüğü hiç saymayıp şanlı varlıkları kötülüyorlar.

9 - Başmelek Mihail bile, Şeytanla Musa'nın bedeni için kavga ederken, kuraj bulamadı, Şeytanı kötüleyip davalasın. Dedi ki, "Allah seni azarlasın!"

10 - Bu kişiler gene hiç anlamadıkları şeyleri kötülüyorlar. Ve o şeyleri, hani beden düşüncesiyle, sanki kafasız hayvanlar gibi anlıyorlar, o şeylerle kendi kendilerini yıkıyorlar.

11 - Vay onların haline! Çünkü Kain'in yolunu tutmuşlar ve Balam'ın günahına düşüp paranın peşinden koşuyorlar, ve Kora'nın kafa kaldırmasında maf olmuşlar

12 - Bunlar sizin kardeş sofralarınızda bulunan örtülü kayalardır. Hiç korkmadan da sizinle birlikte yiyorlar. Sade kendilerini besleyen kişilerdir. Rüzgârın dağıtırdığı susuz bulutlardır. İki defa ölmüş, köklerinden sökülmüş, yemişsiz son bahar ağaçlarıdır

13 - Kendi rezilliklerini köpürük gibi çıkaran denizin kudurmuş dalgalarıdır. Gezici yıldızlardır. İşte, bunlar için sonsuzlara kadar süren koyu bir karanlık hazırlanmıştır

14 - Adem'den sonra yedinci kuşak olan Hanok bu kişilerden için şöyle konuştu: "Bakın, Rab onbinlerce kutsallarıyla geldi.

15 - Öyle ki, herkesi davalasın ve bütün Allahsız kişileri suçlu çıkarsın. Allahsızlıkla ne kadar Allahsız işler yaptılarsa, ve Allahsız günahkârlar Ona karşı ne kadar ters laflar yaptılarsa, işte onların hepsini suçlu çıkaracak."

16 - Onlar hep mırmırdanan, hep ağlaşan, hep kendi istediklerine göre yaşayan kişilerdir. Ağızları palavracı laflar söylüyor. Öylelikle kazanç için kişilerin ağzına bal sürüyorlar.

17 - Ama siz, sevgililer, Rabbimiz İsa Mesihin apostolları önceden ne söylediler, o sözleri hatırlayın.

18 - Hani size hep dediler ya, zamanın sonunda alay edenler olacak. Onlar kendi Allahsız isteklerine göre yaşayacaklar.

19 - Onlar ayrılık getiren, bedence yaşayan ve Kutsal Ruh'a sahip olmayan kişilerdir.

20 - Ama siz, sevgililer, Kutsal Ruhta dua edip kendinizi en kutsal olan imanınızda ilerletirin.

21 - Allahın sevgisinden dışarı çıkmayın. Rabbimiz İsa Mesihin merhameti, hani sonsuz yaşamı bekleyin.

22 - Kimileri kararsızdırlar - onlara acıyın.

23 - Kimilerini ateşin içinden çıkarıp kurtarın. Kimilerine gene korku içinde acıyın ve bedenin lekelediği rubalarından bile tiksinin.

24 - Ama var Biri, sizi ayakta tutabilir, öyle ki hiç kösteklenmeyesiniz. Ve O yapabilir ki, kendisinin önünde şanlılık ve büyük sevinç ile durasınız.

25 - Kurtarıcımız olan biricik Allaha, Rabbimiz İsa Mesihin eliyle, bütün zamanlardan evel, şimdi ve sonsuzlara kadar şanlar, büyüklük, güdücülük ve kuvvet olsun. Amin.