Bugün: 27. 11. 2022
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


1.Tarihler 22:1-19

1 - Davut, "RAB Tanrı'nın Tapınağı ve İsrail için yakmalık sunu sunağı burada olacak" dedi.

2 - Davut İsrail'de yaşayan yabancıların toplanmasını buyurdu. Tanrı'nın Tapınağı'nı kurmak için onları yontma taşlar hazırlamakla görevlendirdi.

3 - Giriş kapılarının çivileri ve kenetleri için çok miktarda demir, tartılamayacak kadar çok tunç sağladı.

4 - Ayrıca sayısız sedir tomruğu da sağladı. Çünkü Saydalılar'la Surlular Davut'a çok sedir tomruğu getirmişlerdi.

5 - Davut, "Oğlum Süleyman genç ve deneyimsiz" dedi, "RAB için kurulacak tapınak bütün ulusların gözünde çok büyük, ünlü ve görkemli olmalı. Onun için hazırlık yapmalıyım." Böylece, ölmeden önce, tapınağın yapımı için büyük hazırlık yaptı.

6 - Davut, oğlu Süleyman'ı yanına çağırdı. Onu İsrail'in Tanrısı RAB için bir tapınak kurmakla görevlendirdi.

7 - Sonra Süleyman'a şöyle dedi: "Oğlum, Tanrım RAB'bin adına bir tapınak kurmak istedim.

8 - Ama RAB bana, 'Sen çok kan döktün, büyük savaşlara katıldın' dedi, 'Benim adıma tapınak kurmayacaksın. Çünkü yeryüzünde gözümün önünde çok kan döktün.

9 - Ama barışsever bir oğlun olacak. Onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Adı Süleyman olacak. Onun döneminde İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım.

10 - Adıma bir tapınak kuracak olan odur. O bana oğul olacak, ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrail'de sonsuza dek sürdüreceğim.'

11 - Şimdi, oğlum, RAB seninle olsun; Tanrın RAB kendisine tapınak kurman için verdiği söz uyarınca, seni başarılı kılsın.

12 - Tanrın RAB seni İsrail'e önder atadığı zaman yasasını yerine getirmen için sana sağgörü ve anlayış versin.

13 - RAB'bin İsrail'e Musa aracılığıyla verdiği kurallara, ilkelere dikkatle uyarsan, başarılı olacaksın. Güçlü ve yürekli ol! Korkma, yılma!

14 - İşte sıkıntılar içinde RAB'bin Tapınağı için yüz bin talant altın, bir milyon talant gümüş, tartılamayacak kadar çok miktarda tunç, demir, tomruk ve taş sağladım. Sen de bunlara ekleyebilirsin.

15 - Birçok işçin var. Taşçıların, duvarcıların, marangozların ve her tür işte hünerli adamların var.

16 - Ölçülemeyecek kadar altının, gümüşün, tuncun, demirin de var. Haydi, işi başlat. RAB seninle olsun!"

17 - Davut bütün İsrail önderlerine oğlu Süleyman'a yardım etmelerini buyurdu.

18 - Onlara, "Tanrınız RAB sizinle değil mi?" dedi, "Her yanda sizi rahata kavuşturmadı mı? Çünkü bu ülkede yaşayanları elime teslim etti. Bu yüzden ülke RAB'bin ve halkının yönetimi altındadır.

19 - Şimdi yüreğinizi ve canınızı Tanrınız RAB'be adayarak O’na yönelin. RAB Tanrı'nın kutsal yerini yapmaya başlayın. Öyle ki, RAB'bin adına kuracağınız tapınağa RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı ve Tanrı'ya ait kutsal eşyaları getiresiniz."


1.Petrus 3:1-22

1 - Aynı onun gibi, siz karılar, kendi kocalarınıza boyun eğin. Öyle ki, kimi kocalar belki imansızdır. Onlar karılarının hareketleriyle ve hiç konuşmadan kazanılacak.

2 - Kocalarınız görsünler, hareketleriniz ne kadar doğrudur ve Allahtan nasıl korkuyorsunuz.

3 - Siz süslenmeyin dışarıdan, mesela ördüğünüz saçlarla, astığınız altınlarla ya da giyidiğiniz rubalarla.

4 - Hayır, siz yürekteki saklı kişilikle süslenin. Yavaş ve sakin bir ruhla süslenin. Öyle bir güzellik hiç solmayacak ve Allah katında çok kıymetli bir şeydir.

5 - Çünkü eski vakıtlarda yaşayan ve Allaha güvenen kutsal kadınlar da öyle süslenirdiler ve kocalarına boyun eğerdiler.

6 - Mesela Sara, İbrahim'e 'efendi' diye bağırırdı ve öylelikle ona boyun eğerdi. İyilik yaptınız mı, ve korkuya yer vermediniz mi, siz de Sara'nın kızları oluyorsunuz.

7 - Aynı onun gibi, siz kocalar karılarınızla birlikte otururken anlayışlı olun. Çünkü kadınların bedeni daha zayıftır. Hem de sizinle birlikte aynı mirası, hani Allahın bahşişi olan yaşamı paylaşacaklar. Ona göre onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza engel çıkmasın.

8 - Son olarak, hepiniz bir fikirde olun, duygularınızı birbirinizle paylaşın, kardeşleri sevin, yavaş davranın, alçakgönüllü olun.

9 - Kötülüğe karşı kötülük etmeyin. Kötü laflara karşı kötü laflarda bulunumayın. Tam tersi: bereket dileyin. Çünkü biliyorsunuz, bunun için çağrıldınız. Öyle ki, siz de bereketi miras alasınız.

10 - "Çünkü kim isterse, yaşamı sevsin ve iyi günler görsün, o dilini zaptetsin, kötü konuşmasın, dudaklarından da aldatırıcı sözler çıkmasın.

11 - Kötülükten uzak dursun ve iyilik yapsın. Barışı arasın ve onun peşine düşsün.

12 - Çünkü Rabbin gözleri doğru kişilerin üstündedir. Onun kulakları da o kişilerin yalvarışlarına açıktır. Ama Rab kötülük yapanlara karşı duruyor."

13 - İyi olan şeyler için uğraştınız mı, size kim kötülük etsin ki?

14 - Gene de doğruluk için çeki çekerseniz, ne mutlu size! Ama onların korkuturmalarından korkmayın, ne de sıkılmayın!

15 - Yüreklerinizde Mesihe, Rab olarak yer ayırın. Kim sizden soruyor, 'Acaba, sizin içinizde bu umut nedir?', her daim hazır olun öyle kişilere cevap vereseniz.

16 - Yalnız, bunu alçakgönüllülük ve saygı ile yapın. Belki kişiler size karşı kötü konuşuyorlar, hani kötülük yaparmışınız diye. Ama duygunuz bu meselede temiz olsun. Mesihteki güzel yaşamınızı kötüleyen kişiler utandırılsınlar

17 - Çünkü daha iyidir, iyilik yaptığınız için çeki çekesiniz (madem Allah bunu uygun görüyor), ne kadar kötülük yaptığınız için çeki çekesiniz.

18 - Çünkü Mesih de günahlar için bir kere çeki çekti. Doğru Olan doğru olmayanlar için çeki çekti ki, bizi Allaha getirsin. Bedence öldürüldü, ama Ruh'un yardımıyla diriltirildi.

19 - Gene bu Ruhla gidip mapustaki ruhlara konuştu.

20 - Bir vakıtlar bu ruhlar seslemediler. Bir vakıtlar, Nuh'un günlerinde, o gemi hazırlanırken, Allah sabırla bekledi. O gemide az kişi, tam olarak sekiz kişi, sulardan geçerek kurtuldu.

21 - Bunun karşılığı gibi, şimdi de vaftiz sizi kurtarıyor. Değil onda bedenin pisliği çıkartırılsın. Hayır, İsa Mesihin dirilişine dayanarak, kişi Allaha bakıp temiz bir duygu istiyor.

22 - Melekler, ruh güçleri ve kuvvetli ruhlar İsa'nın altına koyulmuştur. Sonra O göke gitti ve şimdi Allahın sağında duruyor.