Bugün: 30. 05. 2023
Kutsal Kitap okuma planı: SABAH


Yasanın Tekrarı 2:1-37

1 - Sonunda geri dönüp RAB'bin bana buyurduğu gibi Kızıldeniz yolundan çöle gittik. Uzun süre Seir dağlık bölgesinde dolanıp durduk.

2 - RAB bana, 'Bu dağlık bölgenin çevresinde yeterince dolaştınız' dedi,

3 - Şimdi kuzeye gidin.

4 - Sonra halka şu buyrukları vermemi söyledi: 'Seir'de yaşayan kardeşlerinizin, Esavoğulları'nın ülkesinden geçeceksiniz. Sizden korkacaklar. Çok dikkatli davranın.

5 - Onları savaşa kışkırtmayın. Size onların ülkesinden hiçbir toprak parçası, ayağınızı basacak bir yer bile vermeyeceğim. Çünkü Seir dağlık bölgesini mülk olarak Esav'a verdim.

6 - Yiyeceklerinizi, içeceklerinizi onlardan para karşılığında alacaksınız.'

7 - Tanrınız RAB el attığınız her işte sizi kutsadı. Bu geniş çölde dolanıp durduğunuz sürece sizi korudu. Tanrınız RAB geçirdiğiniz bu kırk yıl boyunca sizlerleydi ve hiçbir eksiğiniz olmadı.

8 - Böylece Seir'de yaşayan kardeşlerimizin, Esavoğulları'nın yanından geçtik. Eylat ve Esyon-Gever'den Arava'ya giden yoldan saparak yolculuğumuzu Moav Çölü yolundan sürdürdük.

9 - RAB bana, 'Moavlılar'a düşman gözüyle bakma, onları savaşa kışkırtma' dedi, 'Onların ülkesinden hiçbir toprak parçasını sana mülk olarak vermeyeceğim. Çünkü Ar Kenti'ni Lut soyuna verdim.'

10 - -Daha önce orada Anaklılar kadar uzun boylu, güçlü ve kalabalık olan Emliler yaşıyordu.

11 - Emliler Anaklılar gibi Refalılar'dan sayılırdı. Ama Moavlılar onlara Emliler adını takmıştı.

12 - Daha önce Seir'de Horlular yaşardı. Esavoğulları orayı onların elinden aldı. İsrailliler'in RAB'bin mülk edinmek için kendilerine verdiği ülkede yaptıkları gibi, Esavoğulları da Horlular'ı yok edip yerlerine yerleştiler.

13 - RAB, 'Haydi kalkın, Zeret Vadisi'nden geçin' dedi. Biz de Zeret Vadisi'nden geçtik.

14 - Kadeş-Barnea'dan yola çıkıp Zeret Vadisi'nden geçinceye dek otuz sekiz yıl yol aldık. RAB'bin içtiği ant uyarınca, İsrail halkından o kuşağın bütün savaşçıları yok olmuştu.

15 - RAB, ordugahtaki bütün savaşçıları ortadan kaldırıncaya dek onları cezalandırmıştı.

16 - Topluluktaki bütün savaşçılar öldükten sonra,

17 - RAB bana şöyle dedi:

18 - Bugün Moav topraklarından ve Ar Kenti'nden geçeceksin.

19 - Ammonlular'a yaklaştığında onlara düşman gözüyle bakma, onları savaşa kışkırtma. Çünkü mülk edinmen için Ammonlular'ın ülkesinden sana hiçbir toprak parçası vermeyeceğim. O ülkeyi mülk olarak Lut soyuna verdim.'"

20 - -Bu bölge Refalılar ülkesi diye bilinir. Refalılar önceden orada yaşıyordu. Ammonlular onlara Zamzumlular adını takmıştı.

21 - Zamzumlular Anaklılar kadar uzun boylu, güçlü ve kalabalıktılar. Ama RAB onları Ammonlular'ın önünde yok etti. Ammonlular Zamzumlular'ın topraklarını alıp yerlerine yerleştiler.

22 - RAB Seir'de yaşayan Esavoğulları için de aynısını yapmış, Horlular'ı onların önünde yok etmişti. Esavoğulları Horlular'ın topraklarını almış, yerlerine yerleşmişlerdi. Bugüne dek orada yaşıyorlar.

23 - Gazze'ye kadar uzanan köylerde yaşayan Avvalılar'ı da Kaftor'dan gelen Kaftorlular yok edip yerlerine yerleştiler.-

24 - Haydi kalkın! Arnon Vadisi'nden geçin! İşte Heşbon Kralı Amorlu Sihon'u ve ülkesini elinize teslim ettim. Ona saldırın ve ülkesini mülk edinmeye başlayın.

25 - Bugünden başlayarak göğün altındaki uluslara korkunuzu, dehşetinizi salacağım. Haberinizi duyunca korkuyla titreyecekler.

26 - Bundan sonra Kedemot Çölü'nden Heşbon Kralı Sihon'a barış önerileriyle ulaklar gönderdim. Öneriler şöyleydi:'İzin ver, ülkenden geçelim. Dosdoğru ana yoldan, sağa, sola sapmadan geçeceğiz.

27 - Yiyeceğimizi, içeceğimizi para karşılığında bize vereceksin. Yeter ki ülkenden geçelim. Seir'de yaşayan Esavoğulları ile Ar Kenti'nde yaşayan Moavlılar sınırlarından geçmemize izin verdiler.

28 - Şeria Irmağı'ndan geçip Tanrımız RAB'bin bize vereceği ülkeye gitmemize sen de izin ver.

29 - Ne var ki, Heşbon Kralı Sihon ülkesinden geçmemize izin vermek istemedi. Tanrınız RAB, şimdi olduğu gibi, Sihon'u elinize teslim etmek için onun yüreğini duygusuzlaştırıp onu inatçı yaptı.

30 - RAB bana, 'İşte Sihon'u ve ülkesini senin eline teslim etmeye başladım. Haydi, ülkeyi ele geçir ve mülk edinmeye başla' dedi.

31 - "RAB bana, 'İşte Sihon'u ve ülkesini senin eline teslim etmeye başladım. Haydi, ülkeyi ele geçir ve mülk edinmeye başla' dedi

32 - Sihon bizimle savaşmak için Yahesa'da bütün halkıyla karşımıza çıktı.

33 - Tanrımız RAB onu elimize teslim etti. Onu, oğullarını ve bütün halkını yok ettik.

34 - Bütün kentlerini ele geçirdik, hepsini yok ettik. Kadın erkek, çocuk, kimseyi sağ bırakmadık.

35 - Hayvanlara ve ele geçirdiğimiz kentlerdeki mallara ise el koyduk.

36 - Arnon Vadisi kıyısında Aroer'den ve vadideki kentten Gilat'a dek, ele geçirmediğimiz hiçbir kent kalmadı. Tanrımız RAB hepsini elimize teslim etti.

37 - Ama Tanrımız RAB'bin buyruğu uyarınca, Ammonlular'ın ülkesine -Yabbuk Irmağı kıyılarına, dağlık bölgedeki kentlere- yaklaşmadınız."


Mezmurlar 83:1 - 84:12

1 - Ey Tanrı, susma, Sessiz, hareketsiz kalma!

2 - Bak, düşmanların kargaşa çıkarıyor, Senden nefret edenler boy gösteririyor.

3 - Halkına karşı kurnazlık peşindeler, Koruduğun insanlara dolap çeviriyorlar.

4 - Gelin, bu ulusun kökünü kazıyalım diyorlar, "İsrail'in adı bir daha anılmasın!"

5 - Hepsi sözbirliği etmiş, düzen kuruyor, Sana karşı anlaşmaya vardı:

6 - Edomlular, İsmailliler, Moavlılar, Hacerliler,

7 - Geval, Ammon, Amalek, Filist ve Sur halkı.

8 - Asur da onlara katıldı, Lutoğulları'na güç verdiler. Sela

9 - Onlara Midyan'a, Kişon Vadisi'nde Sisera'ya ve Yavin'e yaptığını yap:

10 - Onlar Eyn-Dor'da yok oldular, Toprak için gübreye döndüler

11 - Onların soylularına Orev ve Zeev'e yaptığını, Beylerine Zevah ve Salmunna'ya yaptığını yap.

12 - Onlar: "Gelin, sahiplenelim Tanrı'nın otlaklarını" demişlerdi.

13 - Ey Tanrım, savrulan toza, Rüzgarın sürüklediği saman çöpüne çevir onları!

14 - Orman yangını gibi, Dağları tutuşturan alev gibi,

15 - Fırtınanla kovala, Kasırganla dehşete düşür onları!

16 - Utançla kapla yüzlerini, Sana yönelsinler, ya RAB.

17 - Sonsuza dek utanç ve dehşet içinde kalsınlar, Rezil olup yok olsunlar.

18 - Senin adın RAB'dir, Anlasınlar yalnız senin yeryüzüne egemen en yüce Tanrı olduğunu

1 - Ey Her Şeye Egemen RAB, Ne kadar severim konutunu!

2 - Canım senin avlularını özlüyor, İçim çekiyor, Yüreğim, bütün varlığım Sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor.

3 - Kuşlar bile bir yuva, Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu Senin sunaklarının yanında, Ey Her Şeye Egemen RAB, Kralım ve Tanrım!

4 - Ne mutlu senin evinde oturanlara, Seni sürekli överler! Sela

5 - Ne mutlu gücünü senden alan insana! Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte.

6 - Baka Vadisi'nden geçerken, Pınar başına çevirirler orayı, Güz yağmurları orayı berekete boğar.

7 - Gittikçe güçlenir, Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar.

8 - Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle, Kulak ver, ey Yakup'un Tanrısı! Sela

9 - Ey Tanrı, kalkanımıza bak, Meshettiğin krala lütfet!

10 - Senin avlularında bir gün, Başka yerdeki bin günden iyidir; Kötülerin çadırında yaşamaktansa, Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

11 - Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar; Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

12 - Ey Her Şeye Egemen RAB, Ne mutlu sana güvenen insana