1.Kor 1:1-9

Kaos kilisesi Korint - Giriş

Giriş:

Ey evlatlarım! Mesih sizin içinizde belli bir biçim alana kadar, gene sizinle doğum ağrıları çekiyorum

Sizde iyi bir iş Başlattıran, onu Mesih İsa'nın gününe kadar tamamlayacak, ondan eminim.

A. Selamlar (1:1-3)

1 Ben Pavlus, Allahın isteğine göre çağrılan İsa Mesihin bir apostolu, ve Sostenis kardeş,

Korint kasabasında olan Allahın topluluğuna: Mesih İsa'da kutsal kılındınız ve kutsal olmaya çağrıldınız. Hem siz, hem de her yerde Rabbimizin adını, onların Rabbi ve bizim Rabbimiz, İsa Mesihin adını çağıran herkes.

3 Babamız Allahtan ve Rab İsa Mesihten size merhamet ve barış olsun.

1. kimden: bir apostoldan

2. kime yazıldı: Allahın topluluğuna

Hem siz, hem de her yerde Rabbimizin adını, onların Rabbi ve bizim Rabbimiz, İsa Mesihin adını çağıran herkes.

3 Babamız Allahtan ve Rab İsa Mesihten size merhamet ve barış olsun.

Yakup 1:17

Her güzel bahşiş, her kusursuz vergi, yukarıdan geliyor, Işıklar Babası'ndan geliyor.

Yuhanna 14:27

Size barış (şalom) brakıyorum, size benim barışımı veriyorum. Dünyanın verdiği barışı size vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın, ne de korkmasın.

B. Şükranlar (1:4-9)

4 Ben Allahıma her vakıt şükür ediyorum hepinizden için, ve size Mesih İsa'da verilen Allahın merhameti için.

Rom 1:8

En peşin İsa Mesihte Allahıma hepiniz için şükür ediyorum; çünkü sizin imanınız bütün dünyada konuşuluyor.

Ve bakalım, Pavlus hangi konularda şükür ediyor:

5 Öyle ki, her meselede Onda zengin oldunuz: hani sözlerde ve anlayıştan yana zengin oldunuz.

6 Ve artık gösteriyorsunuz ki, Mesihten için yapılan şahitlik doğrudur. 7 Hani şöyle: sabırla bekliyorsunuz, Rabbimiz İsa Mesih ortaya çıksın, ve Ruh vergilerinden hiç bir eksiğiniz yoktur.

Korint'teki halk nasıl bilecek, iyi haberin doğru olduğunu?

(1) sabırla Mesihin gelişini bekliyorsunuz: Korint'teki Mesihçiler artık bu dünyanın önemli saydığı şeylerin peşine gitmiyorlar, onlara umut bağlamıyorlar. Onların tek umudu Mesihin dönüşüdür.

(2) Kutsal Ruhun vergileri: tamam, o konuda Korint kilisesinin çok hataları vardı: zayıf, ruhsal konularda büyümemiş imanlı bebekler gibi, o ruhsal vergileri kullanırdılar kendi faydaları için, gurur yapardılar....

1.Kor 14:5

İstiyorum, hepiniz dilde konuşasınız; ama daha fazla istiyorum, peygamberlik edesiniz.

1.Kor 14:1

Sevginin peşinden koşun ve uğraşın, ruh vergileri alasınız. En çok gene, peygamberlik edesiniz.

1.Sel 5:19-20

"Kutsal Ruhu söndürmeyin! Peygamberlikleri bir kenara atmayın!"

Eph 4:16

Bütün beden Ondan fırsat alıyor. Hani şöyle: bağlı olan her parça bir şey katıp bedeni bir arada tutuyor ve birleştiriyor. Her bir parça tek tek tertipli işliyor. Böylelikle bütün beden kendi kendini sevgide büyütürüyor ve yetiştiriyor.Son:

Çünkü

8 O da size sona kadar kuvvet verecek. Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesihin gününde kusursuz olasınız.

Evet, şu anda Mesihin işi budur: gelini, yani bizleri, hazırlıyor düğün için

9 Allah sadikandır. O kendisi sizi çağırdı, onun Oğlu, bizim efendimiz İsa Mesihle beraberliğiniz olsun diye.

2Ti 2:12-13

Eger dayanırsak, Onunla birlikte krallık sürecez. - Eger Onu inkâr edersek, O da bizi inkâr edecek. Ama sadikan kalmasak, o gene desadikan kalıyor. Çünkü kendi kendini inkâr edemez.