1.Kor 2:6-10

Kaos kilisesi Korint - Allahın bilgisi

Giriş:

Birinci bölümde Pavlus büyük bir kontrast yapmıştı:

"haçın haberi perişan olacak kişiler için akılsızlıktır" (1:18)(

Allah, kendi aklıyla razı oldu, akılsız bir haber ilan edilsin, ve o habere iman edenler kurtulsunlar. (1:21)

Ve ilk bakışta bu bize iyi geliyor: “Allah bu dünyanın akılsız insalarını seçti, akıllıları utandırsın diye.” ... te, bu biziz, bizim için konuşuyor. Kim var aramızda üniversiteyi bitirmiş olsun? Kim var aramızda lise mezunu olsun? ... 3-4 kişi. Çoğumuz sekizince sınıfı zor bela bitirdik.

Biz de bu lafı alıp, onu hem gururumuzu, hem de tembelliğimizi beslemek için kullanıyoruz: “Madem Allah bizi bu vaziyette sevdi, seçti, kurtardı... o zaman bu vaziyette kalalım. Cahilliğimizi bozmayalım. Allah bilgili kişileri zaten sevmez.”

Ayetimiz de hazır:

Bilgi, insanın göğsünü kabartırır, ama sevgi başkasını ilerletirir. (1.Kor 8:1)

Aramızda, yani millet kiliselerimizide bilgili olmak neredeyse ayıp bir şeydir. Okumak, tam günah değil, ama günaha yakın bir şeydir. Küçük kızlarımıza kuraj vermiyoruz bir şey öğrensinler, ama makyaj yapıp köçek atsınlar.

Facebook'ta yüzlerce klip gördüm, nerede 10, 8, 6, 4 yaşında kızları çekiyorlar bunu yaparken... ana baba da yanında durup alkışlıyorlar.

Erkek çocuklarımız: OK bir zanaat öğrensinler, okusunlar bile. Ama okumanın amacı nedir: daha çok para kazansınlar. Demek bilginin kendisinde hiç bir kıymet yok, ancak para getirirse beeelki bilgiye müsaade ederiz.

Ondan sonra, topluluğun önderleri şaşıyorlar, nasıl gençlere Allahın sözünü okumaya alıştırsınlar. Boşuna kürek salıyorlar... o tren kalktı: eğer kızanlarımıza daha küçük iken bilgiye, öğrenmeye karşı bir sevgi alıştırmazsak, sonra sanki mümkün değildir.

Ve gösterdiğimiz ayetlere bakarsak, insana öyle bir duygu gelebilir. “Bilgi önemli değildir, sevgi önemlidir”. Sanki burada bir kontrast, bir zıtlık var. Ama ben sana diyorum: okudukça, öğrendikçe benim sevgim azalmıyor, hayır, artıyor: hem Rabbe karşı, hem de insanlara karşı.

Ama gerçekten bu duygu doğru mu? Rab gerçekten mi istiyor cahilliğimizde devam edelim? İsa Mesihin haçtaki ölümü mesajı, gerçekten insanları bilgili olmaktan uzak mı tutuyor? Bu mu Rabbin isteği?

Her gün, her an bile öyle cihazlar, aparatlar kullanıyoruz, hani bilginin peşinden giden insanlar olmazsaydı, hayatımız daha çoook ilkel olurdu. Daha en geri kalmış insanlar gibi mağaralarda yaşardık.

Demek dünya konularında bilgi iyidir... ama ruhsal konulara gelince bilgi kötüdür ! Öyle mi?

Bu bölümde Pavlus hep “biz - siz” olarak konuşuyor. Peki, 'biz' kimlerdir - 'siz' kimlerdir? Ve dikkatle okumazsan, hiç bir şey anlamayacan. Bu noktayı kaçırmamak lazım: ne zaman Pavlus “biz” derse, her zaman “biz apostollar”, ya da en kısacası “ben” demek istiyor. “Siz” derken gene, onu dinleyenler, ya da mektubunu okuyanlar demektir.

Ve burada apostolların, Mesihin görevli kişilerinin çalışma yöntemini, metodunu açıklıyor. İsa kendi işini onlara teslim etmişti. Neden siz apostollar o kadar basit sözler kullanıyorsunuz? Neden filozofların standartlarından o kadar uzaksınız?

Felsefe - Filozofiya ... iki sözden meydana geliyor: “fileo” = sevmek, beğenmek - “sofia” = bilgi, bilgilik, hikmet, anlayış. Yani, bilgiyi sevip onun peşinden gitmek, onu aramak demektir. Bu kötü bir şey mi?

Sofia... Bu sadece bizim başkentin adı değildir, ama Allahın sıfatından biri. Ve Pavlus bu sözü ilk 3 bölümde 18 defa kullanıyor. Demek bunu tartışıyor Grekler için önemlidir diye.

1.Kor 1:22

Çünkü Yahudiler mucize istiyorlar, ama Grekler akıllılık arıyorlar.

Onun için Pavlus burada bu önemli konu hakkında uzun uzun konuşuyor. Ve sanki diyor: “Tamam, İsa'nın haberi çok basit, Onu anlamak için filozof olmak gerekmez.

Ama Allahta sofia yok mu? Sizce onda bilgi eksik mi? Ya da O, sofiaya önem vermiyor mu? Mesihin haberinde bilgi için hiç mi yer yok?

Pavlus, Korint'e gelmeden önce,, Atina'daki filozoflara konuştu. Ve konuşurken baktı, onları akıllıca sözlerle kazansın, yani, filozoflara filozof omaya çalıştı. Sonuç: çok az kişi imana geldi.

Sonra anladı, bu Rabbin metodu değil: Korint kasabasında aynı hatayı yapmayacaydı:

1.Kor 2:2

Karar vermiştim, aranızda iken sade İsa Mesihi bileyim, hem de Onu haça gerilmiş olarak, başka bir şey değil.

Ama şimdi Pavlus devam ediyor: “Sanmayın Mesihin mesajı basit, prost bir şey... hayır. Ama Allahın Sofia'sı bambaşka. Ve o Sofia aramızda var. Onu şimdi size açıklayacam:

1.Kor 2:6-10

6 Ama gene de tamamlanmış kişilerin arasında bilgili konuşuyoruz. Ama bu bilgilik, bu dünyanın bilgiliği değildir. Ve bu dünyanın güdücülerinin bilgiliği de değildir, ki onlar zaten kaybolup gidiyorlar.

7 Ama, saklı bir şey olarak, Allahın bilgiliğini anlatırıyoruz. Bu, Allahın saklı bilgiliğidir. Allahın önceden bizim şanlılığımız için karar verdiği bir bilgiliktir.

8 Bu dünyanın güdücülerinden hiç kimse o bilgiliği anlayamadı. Anlamış olsalardı, zaten şanlı Rabbi haça germeyeceydiler.

9 Ama nasıl da yazıldı: "Allah, Onu sevenler için öyle şeyler hazırladı ki, hiç bir göz onları görmemiş, hiç bir kulak onları işitmemiş ve onlar hiç bir yüreğe girmemiştir."

10 Ama Allah bize bu şeyleri kendi Ruhu ile apaçık etmiştir. Çünkü Ruh herşeyi araştırıyor, Allahın derinliklerini bile.

1. kontrast: Dünyanın bilgiliği - Allahın bilgiliği (a. 6-7)

2. kontrast: Saklı bilgilik - açıklanmış bilgilik (a. 7-10)

3. kontrast: İnsanca konuşmak - ruhça konuşmak (a. 11-13)

4. kontrast: Beden düşüncesi - Ruhun düşüncesi (a. 14-16)

1. kontrast: Dünyanın bilgiliği - Allahın bilgiliği (a. 6-7)

Yeşaya 55:8-9

Rab diyor:

“Benim düşüncelerim Sizin düşünceleriniz değil,

Sizin yollarınız benim yollarım değil.

>Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,

Yollarım da sizin yollarınızdan,

Benim dDüşüncelerim sizin düşüncelerinizden yüksektir”

Her bir konuda görüyoruz, nasıl insan artık Allahın düşüncelerinden uzaklaştı, nasıl insanların en büyük bilim adamları, en akıllı, en bilgin kişilerin düşünceleri Rabbin bilgiliğinden farklıdır:

Bugünlerde insanların en hızlı fizikçileri diyor: “Evren kendi kendini yarattı. Önce hiç bir şey yoktu, sonra o hiç patladı ve herşey oldu.” Hiç de bizden özür dilemiyorlar. Ve gene de Allah yok diyorlar.

Evet, her konuda görüyoruz, nasıl insan bilgiliği Allahın bilgiliğinden farklıdır. İksi birbirlerine zıttır.

Ve Pavlus diyor: Her imanlı bile bu Allahın bilgiği anlamıyor: “6 Ama gene de tamamlanmış kişilerin arasında bilgili konuşuyoruz.”, yani; bu Allahın bilgiliğini öyle kişilere, öyle imanlılar arasında konuşuyoruz, kim artık olgunlaştı,

Tamamlanmış kişiler

Maalesef, Mesihçilerin çoğu bile, daha fazla öğrenmek, daha fazla anlamak istemiyorlar. Allahın hikmeti, onun bilgiliği dururken, ona yanaşmıyorlar: “Ben bu kadarını biliyorum: bu kadar yeter bana”

“İsa benim için kurban gitti” - iyi, ama onu nasıl yaptı, ona hiç merak etmiyor musun? Nasıl suçsuz bir kişi benim gğnahımı kaldırabilir?

“Bende Kutsal Ruh yaşıyor” - iyi de, o nasıl olacak. Bütün dünyayı yaratan Ruh senin zayıf bedeninin içinde nasıl duracak? Sen o zaman patalamayacan mı? Onu hiç düşündün mü?

“Benim adımla ne dilerseniz size verilecek” - iyi ama, kaç defa onu yapıyoruz ve bizi verilmiyor. Onu hiç araştırdın mı?

“Ben gidip size yer hazırlayacam” - İsa dakkada onu nasıl yapıyor? Şu anda gökte sana nazıl yer hazırlıyor?

... İşte, buna benzer yüzlerce soru var. Ve onlarla uğraştıkça Allahın bilgisini, Allahın Sofiasını kazanaıyoruz. Pavlus diyor: biz apostollar onu her imanlıya bildiriyoruz... ama sesleyen mi var, merak eden imanlı var mı?

Onun için diyor: “Tamamlanmış kişiler” içindir bu bilgi, bu Sofia. Her imanlı aslında tamamlanmış bir kişi olabilir. Mükemmel, kemalete ermiş diyoruz türkçe.

EA'da öyle bir kişi vardı: Eyup - Eyup için diyor:

Eyüp 1:1

Ûs ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı.

Ve burada geçen söz 'kusursuz', İbranicede bile yazıyor 'tam' bir kişi. Yani tğrkçe ve İbranice tesadüfen aynı sözü kullanıyor.1.Kor 14:20

Kardeşler, anlayışta artık kızanlar olmayın, ama kötülükte bebekler olun. Anlayışta büyük insanlar olun.

Matta 5:48

Onun için, gökteki Babanız nasıl kusursuz ise, siz de kusursuz olun!

Matta 19:21

İsa ona dedi: "Eger tastamam olmak istersen, git mallarını sat ve fukaralara dağıtır. O vakıt gökte zenginliğin olacak. Sonra gel, arkama düş."

2.Kor 13:11

Son olarak, kardeşler, sevinin, tamamlanın, kuraj alın, aynı fikirde olun, barışıklık içinde yaşayın. Sevgi ve barış Allahı da sizinle birlikte olacak.

İbraniler 5:14

Kuvvetli yiyenti gene, yetişkin kişiler içindir. Onlar, kendini alıştıra alıştıra, duygularını çalıştırmışlar, ve artık iyiyi ve kötüyü seçebilirler.

Efes 4:12

Bu kişiler kutsalları hazırlayacaklar, hizmet edip işlesinler ve böylelikle Mesihin bedenini ilerletirsinler. 13 En sonunda - hepimiz imanın birliğine erişecez, - Allahın Oğlu'nu iyi gibi tanıyacaz, - yetişmiş insanlar olacaz ve - Mesihin doluluğunun tam ölçüsüne varacaz.Kontrast: Bu dünyanın bilgisi - Allahın bilgisi

İsa'nın haçı: “Bu dünyanın gidicileri” - belki politik önderler (Pilatus, Hirodes, Kayafas) - belki de ruhsal dünyanın önderleri.

Dğnyaca bilgi: düşmanını yok et, İsa'yı haça ger ... ama tam onu yapmakla kendi kendilerine gol attılar.

Ve kilisede de ne zaman imanlılar dünyaca bilgili olmaya çalışıyorlar, sonuç korkunç:

Yakup 3:15-17

Bu tür bilgi yukarıdan değildir, ama dünyadandır, insanca isteklerden gelen bir şeydir, Şeytandandır.

2. tür bilgi: yukarıdan - aşağıdan. 3 düşmanımızdan gelen bilgi: 1. dünyadan 2. isteklerden 3 Şeytandan

16 Çünkü nerede kıskançlık ve çekişme var, orada karışıklık ve her türlü kötü iş var.

17 Ama yukarıdan gelen bilgi, en birinci saftır, sonra barıştırıcıdır, yavaştır, lafa anlayışa geliyor, merhamet ve iyi işlerle doludur. O bilgide iki türlü oynamak ve ikiyüzlülük yok.

2. kontrast: Saklı bilgilik - açıklanmış bilgilik (a. 7-10)

7 Ama, saklı bir şey olarak, Allahın bilgiliğini anlatırıyoruz. Bu, Allahın saklı bilgiliğidir. Allahın önceden bizim şanlılığımız için karar verdiği bir bilgiliktir.

SORU: Madem Allahın bu bilgiliği, bu sofiası saklıdır... nasıl onu kazanacaz?

Birinci yüzyılda en sık cevap: gizlilik dinlerinde. Birkaç din, tapınma kültü vardı.

Bir tanrı, bir ruhun tapınma sisteminde gizli bilgiler vardı. Ve daha fazla, doğrudan o tanrıya bağlanmaya çalıtıllat.

Ve onun arasında en yaygın olan: Dionizus tapınması.

Dıonizosi, ya da onun ikinci adı Bakhus, Zevsin oğlu imiş. Karısını Her bir insanlşa aldatırmış. o da gidip kadını yakmış, Zevs ancak oğlu Dionizos'u kğlelrden kurtarmış ve karısından saklamak içni bacağınını açıop orada örtrtmiş, Sonra oradan öıkarıp Dio ikinci defa doğmuş.

Dio da insanlara asma yetiştirmeye ve şarap yapmayı öğretmiş... ta Hindistan'a kadar.

Dio tapınma sisteminde şarap içmek en tsentralno idi. ona tapanlar sarfoş olmakla beraber müzik ritımleri dansla beraber transa girerdiler. O transa girince, bütün namus engellerini brakıp çıpak soyunurdular, seks yapardılar, kimisi kendine zarar verirdi....

Ama bütün bunların amacı vardı: Allahla bağlantı kurup onun saklı bilgilerini öğrenmek. Bu en eski bir metod:

Vaiz 2:3

>İnsanların göklerin altında geçirdiği birkaç günlük ömürleri boyunca, yapacakları iyi bir şey olup olmadığını görünceye dek, bilgeliğimin önderliğinde, bedenimi şarapla nasıl canlandırayım, akılsızlığı nasıl ele alayım diye düşündüm durdum.

İşte, Korint'teki imanlılar öyle bir ortamda İsa'ya geldiler, öyle bir düşünceyle. Ve Pavlus ne zaman diyor: sarfoş olmayon... o sıradan sarfoşluk değil, ama o rituel, putpları tapmakla ilgili sarfoşluk demek idstiyor.

Siz bizim Allahımızı tanımak isterseniz, ona Dionizos gibi yaklaşamazsınız. Ondaki saklı bilgiyi öyle tranlarda size verilmeyecek”.... Peki, o zaman nasıl verilecek?

10 Ama Allah bize bu şeyleri kendi Ruhu ile apaçık etmiştir. Çünkü Ruh herşeyi araştırıyor, Allahın derinliklerini bile.

O saklı bilgi, diyor Pavlus, Allahın Ruhu bana ve öbür apostollara açıkladı. Ve o saklı bilgiyi kazanmak isterseniz, bize geleceksiniz, bizden öğreneceksiniz.

Evet, nasıl Babaya giden tek yol İsa idi, onun ayrılmasından sonra apostollar onun yerine geçti... tek yol onlardır. Yuhanna da aynısını yazıyor:

1.Yuhanna 1:3

Evet, biz neyi gördük ve işittik, işte, onu size bildiriyoruz. Öyle ki, sizin de beraberliğiniz olsun bizimle. Bizim gene beraberliğimiz var Baba ile ve Onun Oğlu İsa Mesih ile.

Biz belki o Dionizosçular gibi sarfoş olup rezillik yapı Allaha bağlanmaya çalışmıyoruz. Ama bug]nlerde de aynı düşünce var: Allah bana direktno gösterdi. Apostolların konuştuğu, yazdığı şeyler eskide kaldı. Bana TAZE haber lazım !

Bu yol en başta çok heyecan verici görünüyor... ama en sonunda sapıklık, ve aşdanma var. Yahuda mektubunda ona “yağmursuz bulutlar” deniliyor. Ama apostolların şahitliğinde duranlar için büyük bir vaat var. Bunu göstermek için Yeşayadan aktarma yapıyor.... ama çok gevşek bir biçimde

Yeşaya 64:4

Çünkü kendisine umut bağlayanlar için Etkin olan tek Tanrı sensin; Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi, Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi.

9 Ama nasıl da yazıldı: "Allah, Onu sevenler için öyle şeyler hazırladı ki, hiç bir göz onları görmemiş, hiç bir kulak onları işitmemiş ve onlar hiç bir yüreğe girmemiştir."

SON:

Evet, apostolların bütün işi, son ayette dediği gibi, imanlılara Allahın hazırladığı güzel şeyleri bildirmek idi.

İbraniler 11'de bütün KK tarihinin iman kahramanlarını sıralıyor

Heb 11:16

Ama daha iyi bir vatanı, hani gökteki vatanı özlediler. Allahın kendisi onlara bir kasaba hazırladı.

Ve diyor, onların hepsi bu yeryüzünde yabancı, misafir ve yolcu idi. Rab onlara da, bize de kalıcı bir kasabayı hazırladı. Ve oraya girene kadar biz bu yeryüzünde rahat edemeyecez.