1.Kor 3:16-17

Kaos kilisesi Korint - Allahın evini yıkanlar16 Siz biliyorsunuz, Allahın evi sizsiniz ve Kutsal Ruh aranızda oturuyor.

17 Bir kişi Allahın evini yıkarsa, Allah da onu yıkacak. Çünkü Allahın evi kutsaldır, ve Allahın evi sizsiniz.Pavlus burada 3. defa bu konuya değiniyor: insan tutmayın, toplulukta ayrım yapmayın

1.Kor 1:12-13

Çünkü biriniz, "Ben Pavlus'çuyum!" diyor ve başkası "Ben de Apolos'çuyum!" diyor. Madem öyle, siz beden düşüncesi içinde değil misiniz? 13 Mesih paramparça mı oldu? Pavlus sizin için haça gerilmedi ki! Yoksa Pavlus'un adına mı vaftiz oldunuz?

1.Kor 3:5

Apolos da kimdir? Ve Pavlus da kimdir? Sadece hizmetçidirler. Her ikisi Rabbin verdiği fırsatla aracı oldular, siz imana gelesiniz:Durum neydi? Daha önceki ayetlere bir göz atalım:

1.Kor 3:11-15

Koyulan temel İsa Mesihtir. Ondan başka bir temel hiç kimse koyamaz. 12 Şimdi, bu temelin üzerinde kişi ev kaldırmaya kalkıyor: kimisi altın, gümüş ve kıymetli taşlarla, kimisi gene tahta, ot ve kamışla. 13 Herkesin işi belli olacak. O gün, o işi ilan edecek. Çünkü ateşle açığa çıkarılacak. Ve herkesin işi nasıl olduğunu, ateş onu ölçecek. 14 Eger kişinin kaldırdığı ev ayakta kalırsa, bir karşılık alacak. 15 Eger kişinin işi yanarsa, o zararını çekecek. Gene de kendisi kurtulacak. Yalnız, ateşin içinden geçmiş gibi kurtulacak.

Bir ev yapmak konusu, ve anlıyoruz bu herhangi bir ev değil, ama Allahın evi, tapınak.

Sanki bir temel dökülüyor... sonra bu temelin üzerine iki dülger aynı anda bina kaldırmaya başıyor. Temel aynı, ama farklı materyal kullanıyorlar. kaliteli ve kalitesiz.

En başta ikisi de iyi görünüyor... ama ateş düştü mü, o zaman belli olacak kim daha akıllı iş yaptı. Bu ateş olabilir yeryüzündeki problemler, sıkıntılar (nasıl Matta 13, derin olmayan, kayalı toprak “Sözden için çekiler ve kovalamalar”) ... yada son ateş, Rabbin günündeki ateş... Rab her önderin işini yargılayacak.

Ve bu durumda Rab iki kişiyi yargılayacak. zayıf materyal kullanan o önderi - o kurtulacak... ama sanki ateşinden gibi

Ama başka bir önder var: aktif olarak Allahın evini yıkıyor !

17 Bir kişi Allahın evini yıkarsa,

Herhalde, Pavlus ayrıldıktan sonra, konuşma yeteneği güçlü olan biri gelip insan felsefesine dayanan öğretişler yaymaya başladı. Korint'teki imanlılar da onun sözlerine bayılıp ona taptılar.

Ama Pavlus o adamın işini nasıl değerlendiriyor: "Bir kişi Allahın evini yıkarsa".

O söz iki türlü tercüme edilenilir: "kirlettirse" ya da "yıkarsa". Yani Allahın evini kirletmek onu yıkmak anlamına geliyor.

A. Tapınak, Allahın evi nerede - Rab nerede oturuyor?

3:16 Siz biliyorsunuz, Allahın evi sizsiniz ve Kutsal Ruh aranızda oturuyor.

1. İsa'nın bedeni -

“Bu tapınağı yıkın, ben onu 3 günde yeniden yapacam” (Yuh 2:19)

2. evrensel kilise -

“Tek bir beden vardır ve tek bir Ruh vardır, nasıl da tek bir umuda çağrıldınız. Tek bir Rab vardır, tek bir iman vardır, tek bir vaftiz vardır, Ve tek bir Baba Allah vardır. ” (Efes 4:4-6)

3. imanlının bedeni

"Yoksa bilmez misiniz ki, bedenleriniz Mesihin parçalarıdır? Madem öyle, kalkıp Mesihin parçalarını bir yolsuzun bedenine parça yapayım mı? Olamaz öyle şey!" (1.Kor 6:15)

4. yerel kilise

1.Kor 3:16'daki anlam yerel kilisedir: bir grup Mesihçi, yani tövbe etmiş, yeniden doğmuş, aklanmış kişiler bir yerde oturup, sürekli toplandı mı ve birbirlerine bağlandılar mı, o zaman Rab özel bir anlamda onların arasında oturuyor, kendine yeryüzünde bir ev hazırlıyor.

her halkta tapınaklar tanrıların insanlarla buluştuğu yerlerdi. Sen bir tanrıyla bağlantı kurmak istediğin zaman onun tapınağına gidiyorsun, başka yerde onu bulamazsın.

Süleyman ne zaman Yeruşalim'deki tapınağı, Allahevinin açılışını yaptı:

1.Krallar 8:27

Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki!

2.Tarihler 2:5

Yapacağım tapınak büyük olacak. Çünkü Tanrımız bütün tanrılardan büyüktür. 6 Ama O'na bir tapınak yapmaya kimin gücü yeter? Çünkü O göklere, göklerin göklerine bile sığmaz. Ben kimim ki O'na bir tapınak yapayım! Ancak önünde buhur yakılabilecek bir yer yapabilirim.

Bugünlerde Allah nerede oturuyor diye sorarsan, değişik binalar gösterilebilir... ama hepsi yanlış. Pavlus'un bu sözü Yahudiler için büyük hakaret. Çünkü Yeruşalim'deki tapınak daha duruyordu, “Bizim tanrımızın evi orası” diye övünürdüler.

Hem de Pavlus demiyor sadece, “Allah bir grup insanlarda oturuyor”, ama nasıl bir grup insan gösteriyor? Hani dersen, Yeruşalem kilisesi, hepsi Yahudiler. Yada Mısır'daki İskenderiye kasabası, nerede Yahudilerin merkezi....

ama hayır... KORİNT ! O zamanın Las Vegas'ı, O zamanın Sodom'u .... oradaki imanlılar tezlere kadar putlara tapardılar ve bugüne kadar domuz yiyorlar ! Onlar mı? Onlar mı Allahın evi olsunlar?

Yetmiyor o, ama hala günah dolu insanlar. Hem de değil sadece biraz günah, aşırı !

B. Bir kişi Allahın evini nasıl yıkar?

1.Kor 3:17

Bir kişi Allahın evini yıkarsa, Allah da onu yıkacak. Çünkü Allahın evi kutsaldır, ve Allahın evi sizsiniz.

1. İmanlıların bedenlerini yok etmekle

Rab söz verdi: Matta 16 “ölüler devletinin kapıları ona dayanamayacak” - demek evrensel kilise asla yıklıamaz, yok olamaz

ama yerli kiliseler yok olabilir: Efes kilisesi - Açık 2:4 - İsa kendisi yerel kiliseyi yok edecek

Doğu Türkistan'da, Şinjiang Kaşgar kentinde 1930larda

İsveç misyon başkalarının yapamadığını başardı: büyük özveriyle hayatlarını kurban ettiler, yerli Uygurlara her durumda hizmet ettiler: hastaneler kurdular, fakirlere elbise dağıttılar, yetimhaneler ve on tane okul kurdular, kıtlık zamanında yemek getirdiler. O alçakgönüllü hizmetle Uygurların kalplerini kazandılar.

Korkusuzca koyu müslümanlara, hatta hocalara basılan İnciller ve broşürler dağıttılar.

1939 yılında 200 vaftiz edilmiş Uygurlar vardı. Onların çocuklarını da saysak, 500 kişilik bir kilise vardı.

Nisan 1933'te Uygurlar ayaklanıp binlerce Çinli öldürdükten sonra, 'Doğu Türkistan Cumhuriyetini' ilan ettiler.

Abdullah Han adında bir askeri emir İsveç misyoner doktoru Nyström'ü çağırttı; o da iki İsveçli kardeşi ile geldi. Abdullah Han odaya girerken ağzını mendille örttü, 'kafirlerin' soluduğu havayı solumamak için.

Öfkeyle dedi: "Şeriatımıza göre sizi idam etmeliyim, çünkü yaydığınız haberle halkımızın imanını bozdunuz. Ölmeye hazırlanın". Fakat son saniyede bir hizmetçi onların hayatı bağışlansın diye yalvardı. Yabancılar zorlukla Rusya üzerine Isveç'e döndüler.

Bütün Uygur imanlılarını hapsettiler, dövdüler ve işkence ettiler. Erkeklerin hepsini öldürdüler: kimini kafa keserek, kimisi hapiste öldü. Kadınları ve kızları müslüman beylerin haremlerine kapatıp köle ettiler.

Böylelikle bütün Uygur kilisesi bir günde yok oldu.

Açıklama 6:8-9

Ne vakıt beşinci mühürü açtı, kurbanyerini gördüm. Onun altında o kişilerin canları bulunurdu, hani Allahın haberinden için ve şahitlik ettikleri için öldürüldüler. 9 Ve yüksek sesle şöyle bağırdılar: "Ey kutsal ve doğru efendi, ne zamana kadar davalamayacan ve yeryüzünde oturanlardan kanlarımızın intikamını almayacan?"

Rev 16:4-6

Üçüncü melek çıkıp tasını ırmakların ve su kaynaklarının üzerine döktü. O zaman kan oldular.

5 Ve işittim, suların üzerindeki melek şöyle dedi: "Ey Rab, şimdi var Olan ve eskiden var Olan, Kutsal olan, sen doğrusun, madem bunları davaladın. 6 Çünkü onlar kutsal kişilerin ve peygamberlerin kanını döktüler. Sen gene onlara kan içirdin. Evet, onu hak ettiler."

2. Kiliseye günah sokmakla yada izin vermekle

Vahiy 2:18

Gene de sana karşı birkaç şeyim var: İzebel adındaki kadın kendini peygamber getiriyor. Sen de ona veriyorsun, öğretiş versin ve benim hizmetçilerimi saptırsın; zina etsinlermiş ve putlara adanmış yiyentilerden yesinlermiş. 19 Ben ona zaten zaman tanımıştım. Ama o istemiyor, zinasından tövbe etsin.

20 Bakın, ben onu hasta yatağına atacam. Ve kim onunla zina ettiyse, eger işlerinden tövbe etmezlerse, onları büyük çekiye brakacam. 21 Onun evlatlarını gene ölümlü hastalıkla vuracam. Ve bütün topluluklar bilecek, yürekleri ve düşünceleri araştıran ben'im. Bilecekler ki, her birinize yaptığınız işlere göre karşılık verecem.

Bu İzebel sembolik bir ad: Kral Ahav'ın karısı

Matta 18:6

Ama her kim bana iman eden bu küçüklerden birini düşürürse, o adam için daha iyi olacak, ağır bir değirmentaşı onun boynuna asılsın, o da denizin en derin dibine atılsın.

imanlı hayatımda kaç imanlı gördüm ki, onların önderlerinin yüzünden düştüler, imandan vazgeçtiler.

Elbette, herkes kendi imanı için sorumlu; tabii ki şu laf doğrudur: "Rabbe bakan yaşar, insana bakan şaşar"

Ama bunlar hepsi olgun imanlılar için geçerli. Olgun bir imanlı bir önderde günah, sahtekarlık yada yanlış öğretiş bulursa, ondan etkilenmez, imanlı hayatının sonu değildir.

Onun için ayette zaten "bu küçüklerden birini düşürürse" diyor. Küçükler burada kızanlar değil, ama yeni, zayıf imanlı demektir.

3. İmanlıları saptırmakla - yanlış öğretişlerle

1.Tim 1:19-20

İmanı sağlam tut. Vicdanını da temiz tut. Var birtakım kişiler, bu vicdanı bir kenara atmışlar. İmanları da gemi gibi batmıştır. 20 İmeneyus ve Aleksander bunların arasındadır. Ben onları terbiye etmek için Şeytana teslim ettim. Maksat, Allaha küfür etmekten vazgeçsinler.

- buradaki küfür, rabbe uygun olmayan, sahte öğretişler

2.Petrus 2:1

Ama halkın içinde sahte peygamberler de çıktı. Aynı bunun gibi, sizin aranızda da sahte muallimler olacak. Onlar saklıdan yıkıcı ve ayrılık getiren öğretişler sokacaklar. Onları satın almış olan büyük Efendiyi inkâr edecekler. Kendi kendilerini çabucak yok ettirecekler.

2.Tim 2:16-18

Ama dünyaca boş langırtı laflardan uzak dur. Onlar daha fazla Allahsızlığa sebep oluyor. 17 Ve öyle sözler kangren gibi yayılacak. İmeneyus ve Filitus da onlardandır. 18 Onlar hakikattan saptılar. Diyorlar ki, diriliş zaten olmuş bitmiştir. Ve böylelikle kimi kişilerin imanını yıktılar.

Flp 3:17-18

Kardeşler, beni örnek alın. Ve bizim örneğimize göre yaşayanlara dikkat edin. 18 Çünkü bir sürü kişiler var, size onlardan için çok defa anlatırdım. Ve şimdi size gene gözyaşlarla anlatırıyorum: onlar Mesihin haçının düşmanlarıdır.

- bugünkü sahte öğretişler: imanımızın merkezi artık İsa'nın haçı değil. Ondan nefret ediyorlar.... sabaha kadar Haleluya, İsa, Kutsal Ruh diye bağıracaklar... ama İsa'nın haçı mı? Ondan uzak duralım, onun hakkında fazla konuşmayalım.

- çünkü neden: Gal 6:14 ... Onunla dünya benim için haça gerildi, ben de dünya için haça gerildim.

- dünya haça gerildi: paralar, evler, arabalar, düğünler, eğlence, sağlık, başarı, rahatlık ... bütün bunlar dünya. Ve bugünkü vaizlerin çoğu onu vaaz ediyorlar. Kimisi çok kaba bir biçimde “Rab seni zengin edecek” - “Rab hepimize söz verdi hep şifa versin” ... başkaları daha nazik, daha örtülü biçimde: “Rab senin psiholojik yaralarını iyileştirecek” senin duygularını düzeltecek” ... senin, senn, senin ... sen, sen, sen

- yanlış öğretişlerin ortak tarafı: imanımızın merkezinde SEN varsın, Rab herşeyi yapacak senin için. Biz yaşamıyoruzi Rabbe şan ve saygu getirelim... hayır Allahın tek bir hakkı var: seni mutlu etsin ... yoksa defolsun, lazım değil bana !

- buna karşı doğru öğretmenler ve vaizler diyor ki: Evet İsa senin içim öldü... ama sor bakalım ne için:

2.Kor 5:15

Ve O, herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar da artık kendilerine yaşamasınlar, ama onlar için ölmüş ve dirilmiş olan Kişiye yaşasınlar.

Ve böylece yanlış öğretişle her sene binlerce kiliseyi yıkıyorlar, milyonlarca kişiyi ateşe sürüklüyorlar.

4. İmanlıların birliğini bozmakla

Şimdi de son metoda bakacaz nasıl kilise yok edilebilir: birliği bozmakla. O da Pavlus'un buradaki anlamıdır. Zaten bölüm 1-5 hepsi bu konudadır... ne kadar büyük bir tema.

Neden bir kilisenin birliğini bozmak onu yıkmak demektir?

(a) günaha kapıyı açıyorlar

Rom 16:17

Kardeşler, size yalvarırım: var kişiler, aldığınız öğretişe karşı ayrılıklar yapıyorlar ve günaha düşmek için sebep veriyorlar. Onlara dikkat edin, onlara sokulmayın.

(b) beden düşüncesi, imansız gibi düşünüyorlar ve davranıyorlar

1.Kor 3:3

Çünkü hâlâ beden düşüncesi içindesiniz. Madem aranızda kıskanmak ve çekişmek ve ayrışmak var, o vakıt hâlâ beden düşüncesinde değil misiniz, hâlâ insanca yaşamıyor musunuz?

(c) Rabbin duası ve isteğine karşı gidiyorlar

Yuh 17:21

Ve diliyorum, onların hepsi bir olsunlar. Aynı nasıl sen, Baba, bendesin ve ben sendeyim. Öyle ki, dünya inansın, sen beni gönderdin diye.

Sen hiç gerek yokken, yani ne günah, ne de yanlış öğretiş ortada yokken, sen kalkıp kiliseyi bölersen, kişileri kendi peşine sürüklersen, kısacası: sen birliği bozarsan ... arkadaş KORK ! Sen ateşle oynuyorsun. Sen kiliseyi yaktın... Rab de seni yakacak.