Rabbin tapınağı biziz - Haleluya !

1.Korintliler 3:16

Giriş:

1.Kor 3:16-17

Siz biliyorsunuz, Allahın evi sizsiniz ve Kutsal Ruh aranızda oturuyor. 17 Bir kişi Allahın evini yıkarsa, Allah da onu yıkacak. Çünkü Allahın evi kutsaldır, ve Allahın evi sizsiniz.

Geçen hafta bu ayetlere baktıkç Ve Pavlus çok ciddi, hatta korkutucu bir şey söyledi.

Ama devam etmeden, istiyorum, bu söz, bu fikir üzerinde azıcık duralım: “Allahn evi, Allahın tapınağı biziz” ... bu tam olarak ne demek oluyor?

1. KUTSAL (farklı, ayrı, özel, Rabbe ait)

Rabbin evi, Rabbin olduğu yer her zaman ayrı idi, özel idi, farklı - kutsallık bu demektir. Aynı biçimde Allahın evi olan kilise de kutsal olmalı.

1.Petrus 2:4

Ona gelin, diri kayaya gelin! O belki insanlar için reddedilmiş bir kayadır, ama Allah için seçili ve kıymetli bir kayadır.

1.Petrus 2:5

Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de, o evin içinde diri taşlar olun.

Bu kutsallık en başta senin çabanla olan bir iş değilidir. Diyelim, gelinlik giyimişsin, kışın ortasında. Sonra çamura düştün, bütün gelinlik battı. Onu nasıl temizlersin? Mümkün değil.

Bir kişi lazım sana yepyeni, bembeyz bir gelinlik versin. İşte, Rab kurtuluşta onu yapıyor. sadece bizi cezadab kurtarmıyor, ama yanı anda bizi kutsal kılıyor.2. RABBİN ŞANLILIĞI ORADA

1.Krallar 5:5

RAB, babam Davut'a, 'Tahtına oturtacağım oğlun benim adıma bir tapınak yapacak diye söz verdi. Ben de Tanrım RAB'bin adına bir tapınak yapmaya karar verdim.

- ONUN adının şanı için bir ev - bütün krallar kendi adının şanı için binalar yapıyor

Daniel 4:29-30

On iki ay sonra kral Babil Sarayı'nın damında geziniyordu. Kral, "İşte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil!" dedi.

1.Samuel 15:12

Ertesi sabah Samuel Saul'la görüşmek için erkenden kalktı. Saul'un Karmel Kenti'ne gittiğini, orada kendisine bir anıt diktikten sonra aşağı inip Gilgal'a döndüğünü öğrendi.

Ama biz farklıyız: anladık ki, Rabbin kendisi insanların arasında yaşıyor:

Çıkış 40:33-35

Musa konutla sunağı avluyla çevirdi. Avlunun girişine perdeyi asarak işi tamamladı. 34 O zaman bulut Buluşma Çadırı'nı kapladı ve RAB'bin görkemi konutu doldurdu. 35 Musa Buluşma Çadırı'na giremedi; çünkü bulut her yeri kaplamış, RAB'bin görkemi konutu doldurmuştu.

Onun için uğraşıyoruz ki, Onun şanlılığı belli olsun: her ne yaparsak, her ne düşünürsek, amacımız odur. Kişiler bize bakıp “Aşkolsun” demesinler, ama gökteki Babamızı şanlasınlar.

Neden öyle? Neden o kadar aşırı sözler kullanılıyor? Cevap: kurtuluş ! İsrail halkı Mısır'dan çıkmakla Rabbin kurtuluşundan tattı. Biz gene daha büyük, daha kalıcı, sonsuz bir kurtuluş gördük.

Zaten kurtulduğumuz için Rabbin tapınağı için uğraşıyoruz, hayatımız Onun şanı yansıtsın diye uğraşıyoruz.3. SÜSLÜ

Allahevinin eşyaları nereden gelmeliydi? Onlar ne gökten düştü - ne de savaş yapıp onları başka halklardan zorbacılıklan aldılar.

Çıkış 25:1-9

RAB Musa'ya şöyle dedi: 2 "İsrailliler'e söyle, bana armağan getirsinler. Gönülden veren herkesin armağanını alın. 3 Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır: Altın, gümüş, tunç*; 4 lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı, 5 deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı, 6 kandil için zeytinyağı, mesh yağıyla güzel kokulu buhur için baharat, 7 başkâhinin efoduyla* göğüslüğü* için oniks ve öbür kakma taşlar. 8 "Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. 9 Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın."

İsrail halkı Mısır'da köle iken ve sonra çölde dolaşırken bu eşyaları nereden aldılar? Cevap komşularından:

Çıkış 11:2-3

Halkına söyle, kadın erkek herkes komşusundan altın, gümüş eşya istesin." RAB İsrail halkının Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağladı.

Komşuları neden razı geldiler o kadar fazla versinler? - Bunca senenin himetinin karşılığı olarak. Demek, biz alınteri ile aldığımız şeylerle Allahın evi olan kiliseyi süslemeye çalışıyoruz.

Luka 21:5

Ve bazıları Allahevinden için konuşurdu, nasıl güzel taşlarla ve ehalenin adadığı bahşişlerle süslenmişti.

Bütün dünyadan Yahudiler, Yeruşalim'e para yollayıp altın tabelalar yaptırdılar, Hirodes'in tapınağının üzerine astılar.

2.Korintliler 8:1-4

Kardeşler, size anlatmak istiyoruz, Allah Makedoniya'daki topluluklara nasıl bir vergi verdi: 2 Onlar büyük bir sıkıntı ve deneme içinde idiler. O kadar fukaraydılar, ama gene de öyle bir sevinçle doldular ki, cömertçe verdiler. O cömertlik de onların zenginliği oldu. Onlar için şahitlik yaparım ki, kendilerinden kalkıp, ne kadar fırsatları varsaydı, hem de daha da fazlasını verdiler. 4 Bize çok yalvarıp rica ettiler, kutsallara yapılan bu hizmete katılsınlar - onu bir şeref saydılar.

Titus 2:9-10

Hizmetçilere şunları buyur: - kendi efendilerini seslesinler, - her meselede onları memnun etmeye çalışsınlar ve - onlara karşı konuşmasınlar, 10 - çalmasınlar, - tersine, onlara tam güvenilir diye göstersinler. Böylelikle her meselede kurtarıcımız Allahın öğretişini süslesinler.4. KAHİNLERİN HİZMETİNE FIRSAT VERİYOR

1.Petrus 2:5

Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de, o evin içinde diri taşlar olun. Öyle ki, bir kutsal görevliler grubu olasınız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesihin eliyle Allaha makbul oluyorlar.

a. müjdelemek

Rom 15:16

Allahın bana verdiği merhamet şudur: milletler için İsa Mesihin hizmetçisi oldum. Kutsal vazifem, Allahın 'iyi haberini' yaymaktır. Öyle ki, milletler Allaha makbul ve Kutsal Ruh'tan kutsal kılınmış bir adak olsunlar.

b. müjdeleyenleri desteklemek

Flp 4:18

Ama ben her şeyi tamamına aldım. Artık bolluk içindeyim. Epafroditus'tan sizin gönderdiğiniz şeyleri aldım ve artık hiçbir eksiğim yok. Onlar hoş bir koku, makbul ve Allahı memnun eden bir kurban oldu.

c. Rabbi övmek

Ibr 13:15

Öylelikle her daim Allaha övmek kurbanları getirelim; Onun adına şükür etmekle dudaklarımız yemiş getirsin.

d. iyilik yapmak - sevap

Ibraniler 13:16

İyilik yapmayı ve mallarınızı paylaşmayı unutmayın. Çünkü Allah öyle kurbanlardan hoşlanıyor.

e. kendi hayatımız, kanımız

Flp 2:17

Ama belki de benim kanım, bir adak şarabı gibi dökülecek, sizin imanınıza bir kurban ve hizmet olsun diye. Gene de sevinecem, hem de sevincimi hepinizle paylaşacam.5. BÜYÜMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Haggay 1:4-7

"Bu tapınak yıkık durumdayken, sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanızın sırası mı?" 5 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "Şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün! 6 Çok ektiniz ama az biçtiniz; yiyorsunuz ama doyamıyorsunuz, içiyorsunuz ama neşelenemiyorsunuz; giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz; ücretinizi alıyorsunuz ama paranızı sanki delik keseye koyuyorsunuz." 7 Her Şeye Egemen RAB, "Tuttuğunuz yolları iyi düşünün!" diyor, "Dağlara çıkıp kütük getirin, tapınağı yeniden kurun. Öyle ki, ondan hoşnut olayım, yüceltileyim.

Efesliler 4:16

Bütün beden Ondan fırsat alıyor. Hani şöyle: bağlı olan her parça bir şey katıp bedeni bir arada tutuyor ve birleştiriyor. Her bir parça tek tek tertipli işliyor. Böylelikle bütün beden kendi kendini sevgide büyütürüyor ve yetiştiriyor.