İmanlı hayatın neye benziyor?

1.Petrus 2:1-10

Giriş: Bekleme odası

- garalarda özel odalar yapmışlar, yolcular orada trenlerini beklesinler. Ve kimi yerde herkesi brakmıyorlar. Kontrol ediyorlar gerçekten biletin var mı. Kırdan gelmiş biri olmayasın. Ama biletin cebinde mi, rahatsın, hakkın var o bekleme odasında durasın.

- maalesef, birçok kişi de, imanlı hayat denildi mi, öyle bir şey düşünüyorlar

- vaftiz olduğun zaman biletini almışın ve şimdi bekliyon tren gelsin... kurtuluiun hazır - şimdi sade kaldı, İsa gelsin seni cennete götürsün

- sanki imanlı hayatta en önemli şey: var olan bir durumu korumak : aman, kurtuluşumu kaybetmeyim

- sen var mı uzun zaman bir treni bekleyesin? Özellikle ne vakıt trenin geliş saatini bilmiyorsun - o zaman çok sıkıcı oluyor. Canın patlayacak sanki.

- biz bir kere, Belgraddan gelen treni beklerdik, İstanbula gideceydik. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat - yazın; yalın güneş, kızanları artık durduramıyoruz - gittim gara şefine: “Aa nereden bileyim, ne zaman gelecek?” - bittik orada

- biz de bilmiyoruz, bizim trenimiz İsa ne vakıt gelecek, her an tetikte olmak lazım

- eğer imanlı hayatını sadece öyle görürsen, çok sıkıcı bir hayat olacak, bıkacan her şeyden: bıkacan toplantılardan, çünkü yenilik yok - bıkacan kardeşlerden, çünkü hep aynı suratlar - bıkacan ilahi ve dua etmekten, çünkü hep aynı laflar - ve en sonunda bıkacan İsanın kendisinden: çünkü oyalanıyor.

- ama çok şükür, İsa senin imanlı hayatını öyle görmüyor, o seni kurtardı ölümden, günahtan, pislikten, bataktan başka bir amaçla.

- istemiyor imanlı hayatın sade onu beklemekle geçsin, ama bambaşka şeyler hazırladı senin için. Hazır mısın, aç kulaklarını ve sesle: İsa senden nasıl bir imanlı hayat istiyor:

1.Petrus 2:1-10

1 Onun için, her türlü kötülük ve her türlü kurnazlık, ikiyüzlülük, kıskançlık ve her türlü zem yapmak - bunları bir tarafa atın. 2 Allahın sözü temiz süte benziyor. Siz de, yeni doğmuş bebekler gibi, o sütü özleyin. Öyle ki, onunla kurtuluşta büyüyesiniz. 3 Çünkü Rabbin yavaşlığından bir dat aldınız.

4 Ona gelin, diri kayaya gelin! O belki insanlar için reddedilmiş bir kayadır, ama Allah için seçili ve kıymetli bir kayadır. 5 Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de, o evin içinde diri taşlar olun. Öyle ki, bir kutsal görevliler grubu olasınız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesihin eliyle Allaha makbul oluyorlar. 6 Çünkü Kutsal Kitapta şöyle diyor:

"Bakın, ben Siyon'da seçili ve kıymetli bir köşe kayası koyuyorum. Ve kim ona iman ederse, hiç utandırılmayacak."

7 Sizin gibi iman edenler için o kaya kıymetlidir. Ama iman etmeyenler için...

"Ustaların bir kenara attıkları kaya, işte, köşe kayası o oldu." 8 ve...Köstekleme taşı ve düşüren kaya"

... o oldu. Onlar seslemeyip Allahın sözüne kösteklendiler. Ve Allah zaten karar vermişti, öyle olsunlar diye.

9 Ama siz seçilmiş bir halksınız, krallar gibisiniz, kutsal Allah görevlilerisiniz, kutsal bir milletsiniz, Allahın kendi halkısınız.

Öyle ki, Allahın iyi tabiyetini ilan edeseniz. O sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığına çağırdı. 10 Bir zamanlar siz bir halk değildiniz, şimdi gene Allahın halkısınız. Allah sizi af etmezdi, şimdi gene size merhamet ediyor.

1. İmanlı hayat büyümek demektir

1 Onun için, her türlü kötülük ve her türlü kurnazlık, ikiyüzlülük, kıskançlık ve her türlü zem yapmak - bunları bir tarafa atın. 2 Allahın sözü temiz süte benziyor. Siz de, yeni doğmuş bebekler gibi, o sütü özleyin. Öyle ki, onunla kurtuluşta büyüyesiniz. 3 Çünkü Rabbin yavaşlığından bir dat aldınız.

- yaşayan şeylerin özelliklerinden biri büyümektir. Biologlar yeni bir şey buldular mı, ve öğrenmek istediler mi, acaba o canlı bir şey, sorular: Bu şey büyüyor mu?

- imanlı hayatımız da öyle bir şey: ölü ve diri imanlılnın arasındaki fark bu: Mesihçi büyüyor mu, yoksa hep aynı mı kalıyor?

- imanda bebek misin, yoksa yetişkin insan mı oldun?

a. bebekler kendilerini pisletiriyorlar: lazım başkası gelsin, onları temizlesin.

- günaha düştüğün zaman, kendiliğinden toparlanıyor musun? Günahı kendin görüp hal ediyor musun? Kendin kalkıp başkasına açıklar mısın?

- yoksa saklıyon mu? Lazım başkası gelsin, sana gnahını gşstersin, de öyle belki ondan vazgeçecen

- büyümüş bir Mesihçi artık kendi hayatına dikkat ediyor, onu kendisi ayıdyor, gerek yok, başkası gelsin, ona günahlarını göstersin

b. bebekler kendi kendilerini besleyemiyorlar: lazım başkası gelsin, onlara bes versin

- imanlı nasıl büyüyor, ona bes olarak ne veriliyor: ALLAHIN SÖZÜ ile

c. bebekler egoisttir, bencildir

- daha sonra kızan öğreniyor, başka insanlar var, başka insanların ihtiyaçlarına saygı göstermeyi öğreniyor

- sen daha egoist misin? Hayatında ne var: sade kendini düşünmek, yoksa başkalarını da düşünüyorsun?

2. İmanlı hayat bir ruhsal eve benziyor

4 Ona gelin, diri kayaya gelin! O belki insanlar için reddedilmiş bir kayadır, ama Allah için seçili ve kıymetli bir kayadır. 5 Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de, o evin içinde diri taşlar olun.

- dindar Yahudiler günde 3 defa dua ediyorlar, Allahevi yeniden yapılsın - belki yanlış bir anlayış - ama sen günde 3 defa dua ediyor musun, Allahın ruhsal evi kaldırılsın? Burgas'ta, Karlovo'da, Silistre'de, Azerbeycan'da?

- her topluluk önce uğraşıyor, kendine bir bina yapsın: hramcağızımız, tapınağımız

- biz artık anladık ki, asıl kilise bina değil, insanlardır. Tuğlalar insanlardır - onlar lazım dizilsin, onlar lazım kaldırılsın.

- burada imanlıya 2 önemli vazife düşüyor

(1) nasıl diri bir taş oluyorsun: “Ona gelin” - İsa reddedilmiş taş, YA en sık yapılan aktarma, tsitat, demek çok önemli.

- nasıl Mesih reddedildi, imanlı da atılıyor, kendini dışarıda buluyor, mahaleye uymuyor artık, yabancılaşıyor, onlara ayak uyduramıyor, onlar gibi düşünemiyor, onlar gibi hayatını dizemiyor.

- bu imanlının hayatı anlatırıyor: eskiden mahalle düşüncesine yakın, ama Rabden uzak idik. Şimdi bakıyoruz, mahalle düşüncesinden uzaklaşalım, Rab İsaya yaklaşalım. Bu uzun bir protses, gelişme. Hayatımız bununla geçiyor

(2) diri taş olduktan sonra: sen yalnız değilsin - bir taşla duvar olmuyor, çok kişi lazım.

- usta geliyor, taşı alıp, uygun yere koyuyor - bu usta İsa'dır ve topluluğun güdücüleri ona bu konuda yardım ediyorlar.

- bugün tuğlalar standard, hepsi aynı. Eskiden her taş farklı idi, ve usta ona bakıp, duvardaki en uygun yere yerleştirirdi, bir pazıl gibi.

- imanlı hayatımız öyle geçiyor: Rab toplulukta bizim için en uygun yeri buluyor, bizi oraya yerleştiriyor - orada hizmet ediyoruz, ve en önemlisi: orada başka kayalarla bağlanıyoruz.

3. İmanlı hayat bir görevliler grubuna benziyor

Öyle ki, bir kutsal görevliler grubu olasınız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesihin eliyle Allaha makbul oluyorlar.

eskiden: Levililer ve kahinler

- Allah halk içinde bir ayrım yaptı: herkes bana hizmet edemez, hallkın cinsleriniden biri, sade benim işime bakacaklar. Onlara toprak yok, siz onları besleyeceniz. Onlar da imanla yaşayacaklar.

- Levinin 3 oğlu vardı: Gerşon, Kehat, Merari

Gerşon

Sayılar 3:26

konutla sunağı çevreleyen avlunun perdelerinden, avlunun girişindeki perdeyle iplerden ve bunların kullanımından sorumlu olacaktı. - kumaşları

Kehat

Sayılar 3:31

Kehatlılar Antlaşma Sandığı'ndan*, masayla kandillikten, sunaklardan, kutsal yerin eşyalarından, perdeden ve bunların kullanımından sorumlu olacaktı

- tapınaktaki eşyaları

Merari

Sayılar 3:36

Merarioğulları konutun çerçevelerinden, kirişlerinden, direklerinden, tabanlarından, takımlarından ve bunların kullanımından, Num 3:37 konutu çevreleyen avlunun direkleriyle tabanlarından, kazıklarıyla iplerinden sorumlu olacaktı.

- tahtaları

Davud'u zamanında dördüncü bir kategori eklenedi:

1.Tarihler 15:16

Davut Levili önderlere, kardeşlerinden çenk, lir ve zil gibi çalgılar eşliğinde yüksek sesle sevinçli ezgiler okuyacak ezgiciler atamalarını söyledi.

- sen ilahi söylediğin zaman, aynı görev yapıyorsun. Bu senin kutsal görevindir. Onun için maytap yapmıyoruz, ciddisizlikle söylemiyoruz (Aacık uyanalım!)

- ama bunlar sade Allahevinin eşyalarına bakacaklar, hakları yok onları kullansınlar

- onun için daha küçük bir grup vardı: kahinler, Allahevin görevlileri - bunlar Harun'un torunları, ondan gelmiş olan Levililer - büyük şeref

- sen ne vakıt toplantıdasın, bu bir çeşit tapınmadır, kutsal görevindir: bu görevini yaptıkça Allah yüceltiliyor. Sen bunu yapmıyorsun kendin için, sana iyi gelsin. Ama Rab için.

- ne vakıt Zekerya, Yahyanın babası, seçildi duman yaksın, bu çok büyük bir görev, büyük bir fırsat idi. Onun zamanında o kadar fazla kahinler oldu, sıra ile görev yapardılar - belki hayatında ilk ve son defa onu yaptı.

- iki tane görev daha var:

1.Samuel 12:23

Bana gelince, sizin için RAB'be yalvarmaktan vazgeçip O'na karşı günah işlemek benden uzak olsun! Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim.

- dua etmek başkaları için, sürekli, onların temaları için - değil benim ihtiyaçlarım için

- doğru yolu öğretmek: kişilere İsanın yolunu anlatırmak

- her sene paskalya zamanında, TV gösteriyor ortodoks kilisenin törenlerini: uzun sakallı papazlar, altınlarla süslü uzun beyaz rubalar, ellerinde altın kapaklı Kutsal kitap - herkes onlara bakıyor, büyük bir hava ile, ikonaları öpüyorlar - herkes hayran kalıyor.

- ama okuduğumuz ayet diyor ki, senin hayatın budur. Bütün bu süsleri yok ediyoruz, ama Rabbe hizmet etmek, onun görevlisi olmak kalıyor - bu senin hayatın... İşte, onun için sen kurtarıldın. Bu görev çok büyük bir şereftir - onu sevinçle yerine getir.

4. İmanlı hayat bir kutsal halka benziyor

- radikal Yahudiler var, ve birçok imanlılarda da şimdi öyle bir heves var, öyle bir hareket var, istiyorlar, Süleyman'ın tapınağını yeniden kaldırsınlar. Para toplayıp kutsal eşyaları yapmışlar: yedi kollu mumluk, ekmek masası, kurbanyeri, altın duman kurbanyerini, Antlaşma Sandığı, hatta başgörevlinin rubaları hazırdır.

- kırmızı inek meselesi: Sayılar 19:2 başgörevlinin arındırma töreni - o yapılmadan kimse başgörevli olamaz - orada lazım kırmızı bir inek kurban edilsin, yakılsın, külleri suya karıştırıp, başgörevli onunla yıkansın.

- problem: İsrail'de kırmızı inek yok. Birkaç sene evvel, Amerika'da bir çiftlikte kırmızı bir inek buldular, onu İsrail'e yollamışlar. Ondan başka inekler doğsun, her şey hazır olunca o kurbanı yapabilsinler.

- diyecen, ”Eee? Neden bunları anlatırıyorsun?” - Çünkü değil sade İsayı kabul etmeyen Yahudiler, ama birçok imanlılar, evangelist kiliselerden gelen imanlılar da bu düşünceye katılıyorlar, heyecanlanıyorlar. İsrail'e bakıyorlar, sanki orada bizim imanımız için birhangi ruhsal fayda bulunuyor.

- sesleyin İncilin sözlerini, İsanın sözlerini: 1.Petrus 2:9-10

"Ama siz seçilmiş bir halksınız, krallar gibisiniz, kutsal Allah görevlilerisiniz, kutsal bir milletsiniz, Allahın kendi halkısınız. Öyle ki, Allahın iyi tabiyetini ilan edeseniz. O sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığına çağırdı. 10 Bir zamanlar siz bir halk değildiniz, şimdi gene Allahın halkısınız.“

- Petrus bu sözleri kime yazıyor: Türkiye'de, Anadolu'da yaşayan imanlılara, ve onlar Yahudi değidli: açık açık yazıyor: “bir vakıt halk değildiniz”

- Matta 21:43 “Onun için size diyorum: Allahın krallığı sizden alınacak ve öyle bir millete verilecek, hani ona uygun yemişler veriyor.”

- Filipililer 3:3 “Asıl sünnetli olanlar biziz. Biz ki, Allaha ruhta hizmet ediyoruz, Mesih İsa'da seviniyoruz ve beden şeylere de güvenmiyoruz.” (sünnetli İncilde her zaman Yahudi demektir)

- burada apaçık diyor, İsa'nın bahsettiği yeni halk kimdir: Mesihçiler - asıl Yahudi biziz, diyor Pavlus, yani Mesihçiler

- onun için: başka imanlılardan, başka kiliselerde, internette böyle öğretişleri gördüğünüz zaman aldanmayın, boşuna eyvahlanmayın

- ama bakalım: en başta Rab neden bir halkı seçti ve onu neyi yapmaya seçti:

Yasa 7:2-9

2 Tanrınız RAB bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda, tümünü yok etmelisiniz. Bu uluslarla antlaşma yapmayacaksınız, onlara acımayacaksınız.

3 Kız alıp vermeyeceksiniz. Kızlarınızı oğullarına vermeyeceksiniz; oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız.

4 Çünkü onlar oğullarınızı beni izlemekten saptıracak, başka ilahlara tapmalarına neden olacaklardır. O zaman RAB size öfkelenecek ve sizi çabucak yok edecek. 5 Onlara şöyle yapacaksınız: Sunaklarını yıkacaksınız, dikili taşlarını parçalayacaksınız, Aşera* putlarını devireceksiniz, öbür putlarını yakacaksınız.

6 "Siz Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız. Tanrınız RAB, öz halkı olmanız için, yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti. 7 RAB'bin sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil. Siz sayıca öbür halklardan azdınız.

8 RAB size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı; köle olduğunuz ülkeden, Mısır Firavunu'nun elinden sizi kurtardı. 9 Tanrınız RAB'bin Tanrı olduğunu bilin. O güvenilir Tanrı'dır. Kendisini sevenlerin, buyruklarına uyanların bininci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır.

- kutsal bir halk olduk, değil Yahudilerden daha iyiyiz diye, ama merhamet yüzünden, sevgi yüzünden bizi seçti

- bir amaçla: putperestliği yok etmek için, kompromis yapmamak için, Rabbin gerçek adını yaymak için

- binici kuşağa kadar: nasıl itaatsızlık bela ve lanet getiriyor, Rabbe bağlı kalmak, onu evlatlarımıza öğretirmek bereket getiriyor. İşte Rab seni çağırdı, değil sadece sen cennete gidesin diye, ama bu lanetli mahallede yeni bir cins, yeni bir halk türesin diye - bu güzel bir çağrı değil mi?

5. İmanlı hayat bir maceraya benziyor

- bilmiyorum, ama var insanlar, bu hayata bakıyorlar sanki rahatsız edici bir şey: bu hayatı bitirmek istiyorlar, problemsiz, sanki dalgasız geçsin, te burada köşeceezimde brak beni hayatımı bitireyim.

- ben öyle değilim, bende var bir duygu, büyük bir olayın bir parçası olmak istiyorum. Benim için rahatlık en büyük şey değil. Ama hayatım anlamlı olsun istiyorum.

Yuhanna 3:7-8

7 Sana dedim ya, yeniden doğmalısın; ona şaşma. 8 Rüzgâr nerede isterse, orada esiyor. Sen belki onun sesini işitiyorsun, ama nereden geliyor, nereye gidiyor, onu bilemezsin. İşte, Ruh'tan doğmuş olan her kişi de öyledir."

6