Sahte peygamberler ve müjdenin doğruluğu

1.Yuh 4:1-6

1 Sevgililer, her bir ruha inanmayın. Ruhları deneyin, acaba Allahtan mıdırlar diye. Çünkü bir sürü sahte peygamberler dünyaya yayılmıştır.

2 Allahın Ruhunu şöyle tanıyacaz: 'İsa Mesih bir beden içinde gelmiştir' - bunu açık açık söyleyen her ruh Allahtandır.

3 Ve İsa'yı tanımayan hiç bir ruh Allahtan değildir. Öyle bir ruh Mesih düşmanının ruhudur. Siz duydunuz, o Mesih düşmanı dünyaya gelecek. Ve şimdiden bile dünyadadır.

4 Evlatlar, siz Allahtansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizin içinizde Olan, dünyada olandan daha büyüktür.

5 Onlar dünyadandırlar. Çünkü bu dünyadan konuşuyorlar, dünya da onları sesliyor. 6 Biz gene, Allahtanız. Kim Allahı tanırsa, bizi sesliyor. Kim Allahtan değilse, bizi seslemiyor. İşte, böylelikle hakikatın ruhu ve yalanın ruhunu fark edebiliriz.

Giriş:

Kilise çağında peygamberlik var mı? Apo kitabında birçok örnek görüyoruz:

Apo 11:27 “O zamanlarda Yeruşalim kasabasından birkaç peygamber Antakya'ya geldi.”

Apo 13:1 “Antakya'daki topluluğun içinde peygamberler ve muallimler vardı: - Bar-Nabas, - Simeon (onun lağabı 'Niger' idi) - Lukiyus (o Kirene sancağından idi) - Manaen (sancak kralı Hirodes ile birlikte büyüdü) - ve Saul.”

Apo 13:6 “Bütün adayı boydan boya geçip Pafos kasabasına geldiler. Orada Bar-Yesus adında bir Yahudi buldular. O bir büyücü ve yalancı peygamber idi.”

Apo 15:32 “Yahuda ve Silas kendileri de peygamber idiler. Ve birçok sözlerle kardeşlere kuraj verip onları sağlamlaştırdılar.”

Apo 21:9 “Bu adamın (Filip'us) dört delikanlı kızı vardı, hepsi peygamberlik yapardılar.”

Apo 21:10 “Birkaç gün orada kaldık. O vakıt Yahudiye'den Agabus adında bir peygamber geldi”

İki türlü peygamberlik görevi var:

- her imanlı İsa hakkında şahitlik yapmakla görevli. Onu yerine getirdik mi, İsa'yı tanımayanlar için peygamber oluyoruz (Açık 19:10)

- onun dışında apostolların zamanında kilisenin için peygamberlik yapanlar vardı.

Efes 2:20

Evin köşe taşı İsa Mesihin kendisidir. Temeli de apostollar ve peygamberlerdir. Siz gene, onların üzerinde kuruluyorsunuz.

Demek, kilisenin ilk yıllarında peygamberler, apostolların işine yardımcı oldular. Kiliseleri tek tek gezerek, onlara doğru öğretiş verdiler, gizli günahları ortaya çıkardılar ve baskı zamanında onlara teselli verirdiler.

Ama apostolların görevi daha üstündü: hiç bir perygamber apostolların öğretişine aykırı ders ve peygamberlik veremezdi.

Ama diyelim, toplantınıza dışarıdan bir adam (yada kadın) geliyor. Sen onu tanımıyorsun. Ve başlıyor ağır ağır sözlerle seni korkutmaya, öyle ki, en sonunda tir tir titriyorsun, Allahın gazabından korkuyorsun.

Ve diyor: “Sen evliysen, eşinin ruhsal durumuna bak: eğer Rabbe tamaaaamen adanmamışsa, brak onu, ayrıl ondan kendine daha ruhsal bir eş bul!” - Peki, o durumda ne yapacan? Eminim, birçokları adamın ağzına tapıp hemen eşini boşamaya karar veririler.

Ya da diyelim, kendine peygamber diyen o adam diyor: “Haberlere baktığınızda sıkılabilirsiniz. Ama korkmayın, Rab izin vermeyecek başına kötü bir şey gelsin. Değil mi, onun evladısın... ve kralın evladı ne oluyor: prens yada prenses. Gökteki baban seni seviyor ve seni sevdiği için gökteki hazineyi kucağına dökecek” - bu adama inanacak mısın?

A. Peygamberlerden korkma - sen onlardan büyüksün !

1 Sevgililer, her bir ruha inanmayın. Ruhları deneyin, acaba Allahtan mıdırlar diye. Çünkü bir sürü sahte peygamberler dünyaya yayılmıştır.

Evet, Rab burada önemli bir prensip ortaya koyuyor: gerçek peygamberler ve sahte perygamberler var... ve onun arasındanki farkını sen anlayacan. SEN karar vereceksin, acaba adam doğru mu konuşuyor !

EA'da sahte peygamberler için birinci test:

Yasa 18:21-22

Bir sözün RAB'den olup olmadığını nasıl bilebiliriz? diye düşünebilirsiniz. 22 Eğer bir peygamber RAB'bin adına konuşur, ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse, o söz RAB'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın.

Evet, bugüne kadar birçok sahte peygamber kulağına birtakım sözler konuşuyorlar: “Sıkılma, kocan ölmeyecek, tezlerde ayağa kalkacak” - “Kısır mısın? Sıkılma Rab diyor ki: Ana rahmine açan benim. Bir daha bu toplantıya geldiğim zaman iki tane evladın olacak”

Ve biz o sözleri duyunca heyecanlıyoruz. Ama 90% yanlış çıkıyorlar. Biz de o sözlere söylemiş olana kızacağımıza, suçu kendimizde buluyoruz: “Belki bende yeterince iman yoktu. Ya da gizli bir günah işledim!”

Hayır! Rab ayette ne dedi: “Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın.” - Ama biz ne yapıyoruz: korkuyoruz.

Heriflerin ayetleri de hemen hazır: “Kutsal Ruhu söndürmeyin. Peygamberlikleri bir kenara atmayın! (1.Sel 5:19-20) "Meshettiklerime* dokunmayın, Peygamberlerime kötülük etmeyin!" (Mezmur 105:15)

Yeter artık”, diyeceksin. “Defolun, siz sahtekarlar. Beni bu ayetlerle korkutamayacan, sen sahtekarsın, senden korkmuyorum! Duygularımla oynayıp, paramı çalmacaksın!”

Yasa 13:1-4

Aranızdan bir peygamber ya da düş gören biri çıkarsa, bir belirtiyi ya da şaşılası bir olayı önceden bildirirse, 2 'Bilmediğiniz başka ilahlara yönelip tapınalım derse, söz ettiği belirti, şaşılası olay gerçekleşse bile, 3 o peygamberi ya da düş göreni dinlememelisiniz. Tanrınız RAB kendisini bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevip sevmediğinizi anlamak için sizi sınamaktadır. 4 Tanrınız RAB'bin ardınca yürüyün, O'ndan korkun. Buyruklarına uyun, O'nun sözüne kulak verin. O'na kulluk edin, O'na bağlı kalın.

B. Peygamberler için acele Covid Testi

Şimdiye kadar EA'ya baktık. Orada bir prensip gördük: Rab sahte peygambere izin veriyor Allahın halkına konuşsunlar. O anda Rab seni deniyor - sen de o peygamberleri dene !

Ve YA'ya geçince o hakikat yok olmuyor:

1.Kor 14:29,32

(Toplantıda) iki ya da üç peygamber konuşsun. Sesleyenler de konuşulan sözleri araştırıp karar versinler. - 32 Peygamberlerin ruhları peygamberleri sesliyorlar.

Bugünlerde kiliselerde korkunç sapıklıklara izin veriliyor. Ve bunun bir tanesi: sahte peygamberlik sözleri. Ucuz teselli dağıtan Allahın işportacıları. Allahın halkını protein ve vitaminler yerine pamuk şekeri ile beslemeye kalkan sahtekarlar. Ve sahneye çıkıp sahte sözleri söylediler mi, kimsenin cesareti yok onları oradan indirsinler.

Artık Rabbin yanında olan eski bir pastör bana anlattı: bütün BG'dan 300 kilise önderi bir konferans için toplanmışlardı. Bir de Amerika'dan 3 sözümona peygamber getirdiler, o meşhur Kansas peygamberleri. Onlardan bir tanesi söz alıp arkadaşımı parmakla gösterip dedi ki: "Sen, kardeş, ayağa kalk. Rab şöyle diyor: "Sen balkan tarafında yaşıyorsun..."

Arkadaşım gene Pazarcık kasabasından, yani dümdüz ovalık bölgesinden, dağlardan uzak. O anda lazımdı konferansın görevlilerinden bir kişi sahneye çıkıp o 'peygamberi' durdursun, mikrofununu elinden alsın ve desin ki: "Kusura bakma, ama sen sahtekarsın. Eminim Kutsal Ruh'un BG çoğrafyasından haberi var, ve maden bu en basit konuda hata yaptın, demek ondan sonra söyleyeceklerin de yanlış olacak !"

Ama tabii ki, öyle olmadı. Kimse o adamı konuşmaya engel olmadı. Herif de devam etmiş... "Kardeş, Rab senin gözyaşlarını gördü ve şimdi memlektine döndün Rab seni öyle meshedecek ki, yüzlerce kişiye şifa vereceksin, sakatları ayağa kaldıracaksın v.s." - Eee, ne oldu? Kardeş eve gidince kendi kızı çok ağır hastalandı ve ne kadar dua ettiyse de, ne kadar uğraştıysa da, kızı iyileşmedi. İşte, boş teselli sözleri.

Ve aynı onun gibi çok Beni Hinciler var: Benny Hinn sadece onlarca örneklerden biri, ama en tanınmışı: şifa verdiklerini iddia ederler, büyük bir özgüvenle peygamberlik ettiğini söylerler... ama her şey sahte, her şey şov ve uydurma.

Her sene yaptıkları gibi 2020'nin başında büyük büyük prognozalar yaptılar, Rab bu yıl ne kadar bereket dökecek... ama tek bir peygamber Covid'in geleceğini önceden anlamadı.

Ve 2020'nin Mart ayın sonunda, Kenet Copeland büyük bir şov yaptı: "Ben Covid'i yok ettim, o etkisiz hale getirildi, onu yakıp kül ettim. Vatanımız şifa buldu." - Tabii ki, bütün Covid olayı daha iki sene sürdü.

Herkes Donald Trump'un kazanacağını söyledi. Seçimi kaybettikten sonra bile dediler "Biden asla Prezident olmayacak"... ve hepsi rezil oldular.

Benny Hinn daha 2 hafta önce büyük bir peygamberlik yaptı: Suudi Arabistan İsrail'le barışacak ve arkasından İsrail ile Filistinliler'in arasındaki düşmanlık bitecek. Sonra? Biliyoruz ne oldu!

Bu kadar büyük rezillikler olduktan sonra gene hiç kimse demiyor: "Siz hepiniz sahte peygambersiniz. Aslında sizi kiliselerden kovmaları gerekiyor!" Halk gene de o şarlatanlara kurban gidiyor.

Hayır ! Bu işe "Dur" demenin zamanı geldi artık ! Sen de artık o sahtekarlara kanma ! "Ruhları deneyin, acaba Allahtan mıdırlar diye.”

Evet, o EA'daki iki testi bugüne de uygulayacaz: (1) Kendini peygamber getiren adamın sözleri gerçekleşti mi?

Ve (2) Kendini peygamber getiren adamın sözleri Allahın Sözü'ne, eski peygamberlerin sözlerine uyor mu?

Ama YA'da üçüncü bir test daha verildi bize:

2 Allahın Ruhunu şöyle tanıyacaz: 'İsa Mesih bir beden içinde gelmiştir' - bunu açık açık söyleyen her ruh Allahtandır.

Evet, üçüncü test İsa'nın kişiliği ile ilgilidir:

Mat 16:13-16

Öğrencilerine şöyle sormaya başladı: "İnsanlar ne diyor, İnsanoğlu kim imiş?"

Bu soru hayatında en büyük sorudur ve her bir insan bir gün ona resmi bir cevap verecek. Bütün kaderin de vereceğin cevaba başlıdır. Ve ayetin devamında o iki tür cevabı görüyoruz:

14 Ona dediler: "Kimisi 'Vaftizci Yahya' diyor. Başkaları da 'İlyas' diyorlar. Gene başkaları 'Yeremiya', ya da 'eski peygamberlerden biri' diyorlar. 15 İsa onlara sordu: "Ya siz? Sizce ben kimim?" 16 Ve Simun Petrus cevap verip dedi: "Sen Mesihsin. Yaşayan Allahın Oğlu'sun."

"İsa en yüksek peygamberdir", "İsa Allahın yaratıklarının en yücesidir", "İsa'yı çok seviyorum, o benim herşeyimdir" ... bütün bu cevaplar eksiktir. Tek Yuhanna'nın standardı geçerli, onun sözlerine bir daha dikkat edelim:

"İsa Mesih bir beden içinde gelmiştir"

Bu basit cümlede kocaman iki hakikat saklanıyor: "bir beden içinde" - bu İsa'nın insan tarafını vurguluyor. Evet, İsa 100% insandı: bir tek yumurtacıktan meydana geldi, ana rahminde büyüdü, normal bir doğumla dünyaya geldi, bedeni bütün aşamalardan geçerek büyüdü... ve en sonunda öldü.

Ve lazımdı öyle olsun: bütün bu gelişmeden geçmeyen birisi bizim halimizden nasıl anlasın? Bize nasıl yardımcı olabilir ki?

İsa bir lazer projekyonu değildi, İsa bir avatar değildi, İsa yeryüzüne yollanılan bir robot değildi... senin benim gibi bir insan idi.

Ama bu sadece madalyanın bir yüzü. Öbür hakikat da şudur:

'İsa Mesih bir beden içinde gelmiştir'

Gelmek sözü dışarıdan demektir, başka bir durumdan bu şimdiki duruma gelmiş. O da ne olabilir? Senin benim için kimse demeyecek: "Hüsnü bir beden içinde gelmiştir", saçmalık olur.

Ama İsa, insan değilken insan oldu, bedeni yokken beden aldı - evet İsa'nın kişiliğinin öbür tarafı da budur. İsa yüz kaç insan ise, o kadar da Tanrıdır, Allahtır.

1.Tim 3:16

Hiç şüpesiz Allah korkusunun şu saklı sözü büyüktür: O, - beden içinde ortaya çıktı ve Ruhla haklı çıkarıldı, - meleklere göründü ve milletlere ilan edildi, - bütün dünyada iman edildi ve şanlılık içinde yukarıya alındı.

Evet, ancak İsa'nın bu iki tarafını kabul eden ve vaaz eden kişi gerçekçi olabilir. Ve hiç şaşmadan şunu fark ediyoruz: Sahte peygamberlerin ortak tarafı, İsanın kişiliğini ve Kutsal Üçlübirliği inkar etmektir.

Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, T.D. Jakes, Joyce Meyer ve bütün Nijeryalılar... hepsi bu konuda yalan söylüyorlar.

Açık açık İsa'nın Tanrılığını inkar etmezseler de, dolaylı yoldan onu yapıyorlar. "Tamam İsa Tanrıdır, ama özel değildir: SEN de tanrısın ("Küçük 'T' ile")."

Ama İsa için bir söz kullanılıyor incilde 'Monogenes' - TEK doğan. Benzeri çok, ama eşi yok olan.

Onun için, sağlam öğretiş kendi kilisenden al, senin çobanın sana sağlam ruhsal yiyenti veriyor. Sağda sola dönüp başka başka seslere fazla kulak verme.

Ve her zaman şunu sor: "Bu adam İsa'yı nasıl tanıtıyor: hem tam insan, hem tam Tanrı olarak mı... yoksa başka bir biçimde mi? Öyle ise "Baybay - seninle işimiz buraya kadar".

C. Sahte peygamberlerin gücü nereden geliyor?

3 Ve İsa'yı tanımayan hiç bir ruh Allahtan değildir. Öyle bir ruh Mesih düşmanının ruhudur. Siz duydunuz, o Mesih düşmanı dünyaya gelecek. Ve şimdiden bile dünyadadır.

Üçüncü büyük hakikat şudur: Sahte peygamberlerin gücü, sadece insan gücü değildir, ama kötü ruhların gücüdür. Daha doğrusu “Mesih düşmanı”nın gücü: Antihrist - Antimesih !

Ve bu 'anti' sözünün iki anlamı var: 'karşı' ve 'yerinde'. Bu Antimesih kimi kere imanlılara karşı koyuyor: yasaklarla, engellerle ve korkunç şiddetle.

Başka zaman gene farklı bir strateji kullanıyor: anti bu sefer 'yerinde' demektir: koyun postunda bir kurt - bir 'antikoyun' olarak toplulukların içine süzülüyor, gerçek, apostolların Mesihin yerine bir Anti-Mesih, bir sahte Mesih bildiriyor.

Bu Antimesih ne zaman ortaya çıkacak? Kim olabilir: Brejnev mi, Gorbaçov mu, Putin mi, Bin Laden mi... yoksa Saddam Hüseyin miydi? Hmm?

Ayete güzel bakın: “Ve şimdiden bile dünyadadır”. Bence bu mesele, apostolların ölümü ile ilgilidir: Apostollar sağ iken, yetkilerini kullanarak her türlü sahte öğretişe ve peygamberlere karşı gidebildiler. Ama şimdi Yuhanna yaşlandı, son apostol kaldı ve her yerde mantar gibi türeyen sahte peygamberleri susturamıyor.

D. Sahte peygamber dünyadandırlar - sen Allahtansın

4 Evlatlar, siz Allahtansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizin içinizde Olan, dünyada olandan daha büyüktür.

5 Onlar dünyadandırlar. Çünkü bu dünyadan konuşuyorlar, dünya da onları sesliyor. 6 Biz gene, Allahtanız. Kim Allahı tanırsa, bizi sesliyor. Kim Allahtan değilse, bizi seslemiyor. İşte, böylelikle hakikatın ruhu ve yalanın ruhunu fark edebiliriz.

Gerçek öğretmenler ve vaizler o kadar popüler değilken, sahte peygamberler, sahte öğretmenler neden o kadar başarılı? Neden herkes onların peşinden gidiyor? - Bu soru çok defa Rabbe sadık hizmet edenleri rahatsız ediyor, bazen umutsuzluğa bile itiyor.

Cevap kolay: Onlar kişileri geniş yola davet ediyorlar. Kolaylık vaaz ediyorlar. Onların malı DÜNYA'dır ve dinleyicileri de zaten onu arıyorlar. Dünyada ne varsa, onların hoşuna giden odur. Ve Yuhanna ikinci bölümde açık açık söyledi 'dünya' sözü ne demek:

1.Yuh 2:16

Bu dünyada sade şunlar var: - beden tabiyetinin istedikleri, - gözlerin istedikleri ve - bu hayatın boş gururu. Ve bunlar Baba'dan değil, dünyadandırlar.

Fark ettin mi: Beden tabiyetinin istedikleri - sahte peygamberler sana onu veriyorlar. Kendini sıkma, rahat ol. Canın ne isterse, onun peşine git, Rab zaten senin yüreğinin isteklerini vermekten zevk alacak.

Homoseksüel mi, pedofil mi - nyamaş problem, sıkıntı yok, biz herkesi kabul ediyoruz. Uyuşturucu kullanmak mı - eh, o kilisede olmuyor... ama onun yerine bizde Kutsal Ruh'la sarfoş olabilirsin. Daha ucuz: artık bir şişe viski içeceğine, pastor sana el koyacak, hemen yere düşersen.

Sonra: gözlerin istedikleri - işte o açgözlülük sahte peygamberlerin toprağıdır. Milyoncuklarını oradan biçerler. Benny Hinn Milano'da Avrupa'nın en pahalı hotelinde kalıyor: bir gece 26 bin dolar. Birçok televangelistlerin bir tane jet uçağı yetmiyor, iki, üç tane alıyor: tanesi 60, 80, 100 nilyon dolar. Neden olmasın? Joyce Meyer ofisi için kendine bir masa alıyor, tek bir masa: 36.000 dolar. İyi geldi mi?

Ama neden onlara maana buluyoruz? Kusur o sahte peygamberlerde değil. Onlardan başka bir şey bekleme - onlar dünya insanları. Onların bütün düşünceleri bu dünya ile ilgilidir... daha ötesi bir şey yok onlara.

Hayır, problem onları dinleyen kişilerde, onlara son paralarını yollayan gariban imanlılarda. Çünkü aradıkları paradır, bu dünyanın mallarıdır.

Ve bu dünyada üçüncü şey: "Bu hayatın gururu". Evet, bütün sahte peygamberler, ister Muhammed olsun, ister Benny Hinn olsun, hepsi sana gurur kakıyorlar.

Joel Osteen: "İstiyorum, benim kiliseme gelenler kendilerini iyi hissetsinler. Eve gittikleri zaman pozitif düşüncelerle ayrılsınlar. Onun için günah hakkında fazla konuşmuyorum"

Yeşaya 30:9-10

Çünkü o asi bir halk, yalancı bir soy, RAB'bin yasasını duymak istemeyen bir soydur. 10 Bilicilere*, 'Artık görüm görmeyin diyorlar, Görenlere, 'Bizim için doğru şeyler görmeyin diyorlar, Bize güzel şeyler söyleyin, asılsız şeyler açıklayın diyorlar,

SON:

a. 6: Kim Allahı tanırsa, bizi sesliyor. Kim Allahtan değilse, bizi seslemiyor. İşte, böylelikle hakikatın ruhu ve yalanın ruhunu fark edebiliriz.

Buradaki 'bizler' kim oluyor? APOSTOLLAR... İsa onları seçti, kilisenin tek temeli onlardır. Bu temel üzerinde sağlam durabilirsin.

Ama kat üstüne kat yapıp da her katı daha geniş yapasan, en sonunda bütün bina düşecek.