2.Kor 2:14-16

Mesih'in yengi alayında yürüyoruz

Giriş:

- her sene May ayında Bulgaristan'da büyük kutlamalar var: abiturientler (lise mezuniyeti)

- bütün kasaba gençlerle doluyor - herkes pahalı pahalı arabalar kiralıyor, süslü püslü rubalar giyiyor, büyük nağara ile kasabayı geziyorlar, korna çalarak

- kimisi limuzina kiralıyor, başkası motorla geliyor, başkası gene faytonla - maksat herkesin dikkatini çeksin, herkes görsün ki, “Ben artık mektebi bitirdim”

- demek maksat nedir: değil sadece mektebi bitiresin, ama bitirdiğini herkese ilan edesin

- ben bu kadar abartmalı hareketleri hiç anlamıyorum: imanlı bir genç tabii ki, mektebinin organizasyonuna katılmak zorunda, ama öyle boş olaylarla gurur duymak, herkese kendimizi zengin göstermek bize yakışmaz.

- Hem de bütün gece gezmekler, sarhoş olmak ve daha neler yapılırsa abiturient gecesinde zaten bambaşka bir tema...

- ama ben burada dikkatinize bu alaya çekmek istiyorum: gençler sanki gösteriyor ki, “Ben bu mektebi yendim” - bu tabii ki, biraz gülünç bir gurur meselesi: alt taraftan bir lise bitirdin - doktor, profesor ya da prezident olmadın

- bugün bu alayların çok daha büyük bir tanesine bakacaz - ve ben o olayın içinde yer almak istiyorum - o da Mesihin yengi alayı

2.Kor 2:14-16

14 Ama Allaha şükürler olsun: O bizi her zaman Mesihin yengi alayında yürütürüyor. Onu tanımak hoş bir koku gibidir. Ve bu hoş kokuyu her yere yaymak için bizi kullanıyor. 15 Hem kurtulanlar, hem de maf olanlar için Allaha getirilen Mesihin hoş kokusu biziz. 16 Kimilerine ölüme götüren ölüm kokusuyuz. Kimilerine gene yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böyle işe kim yeterlidir? 17 Birçok kişinin yaptığı gibi yapmıyoruz. Onlar Allahın sözünü ticaret yapmak için kullanıyorlar. Biz gene Mesihte, Allahın gönderdiği kişiler gibi ve Allahın önünde dürüstlükle konuşuyoruz.

- burada imanlı hayatımız neye bemzetiriliyor: bir yengi alayına

- sen kendi imanlı hayatını daha fazla neye benzetiriyosun:

(1) müslümanlar ve başka imansızlar: hayat bir denemedir. Allah sana gökten durmadan denemeler gönderiyor, eğe dayanırsan sonsuz yaşama layık olacan

(2) hayat bir bekleme odası (sanki garada bir kavede): bileti almışın, artık cebinde - tek bir iş kalıyor, treni beklemek. Ara sıra kavenin sahibi geliyor, sen de utanıp aacık konsumacia yapıyon. "Te işte, Allahı ödiyorum, haftada bir iki saat"

(3) hayat, supermarkette bir gezi: "Allahtan ne istesem bana veriyor" Rabden ne istersen koyacan sepetine: bereketler, hoş duygular - en sonunda kasada ödüyon ondalıkla.

(4) Başkaları için, imanlı hayat ruhsal bir savaş tır: Şeytana karşı savaşıyoruz. İncilde bu geçiyor - ama burada bize başka bir bakış veriyor:

(5) Bu savaş aslında zaten bitti. İsa kazandı ve biz de onunla kazandık. Şimdi onun yengisini kutluyoruz

A. Romalı zamanında bir yengi alayı:

- çok seyrek yapılırdı ve çok büyük bir olay idi, sadece Roma kasabasında yani emperatorluğun başkentinde yapılırdı

- sadece parlamento buna karar verirdi, ne zaman bir general yeni bir devlet yendi ve emperatorluğa kattı

- mesela: burada Pavlus Korint topluluğuna yazıyor, o da Gırtsya'da (Yunanistan'da) bulunuyor. Bu mektup yazılmadan 190 sene önce Romalı general Lusyus Mummius, Korinti ve bütün o bölgeyi ele geçirdi - ve yendikten sonra ona Roma kasabasında kocaman bir yengi alayı verdiler

- bütün kasabayı bir alayla dolaşırdılar ve alayın sırası şöyle idi:

(1) en önde çalgıcılar: borular, lirler, barabanlar: generala övgü

(2) arkadan delikanlı erkekler kurban hayvanlarını götürürdüler - boynuzları altınla kaplanmış ve boyunlarında çiçeklerden halkalar

(3) sonra: büyük faytonlarda düşmandan alınan mallar, beygirler, arabalar

(4) sonra: yenilen halkın kralları, prensleri, soyluları ve generalları gösterirdiler: hepsi zincirlere vurulmuş, zincilerin sesi çinliyorudu - herkes onlarla eylenirdi - onların bazılarını öldürürdüler

(5) zaferli generalın kendisi: ergivan renkli kaftan - kafasında taç: önce sade defne yaprağından, sonra saf altın - altın ve fildişinden yapılma bir araba - 2 beyaz beygir; kimi kere başka hayvanlar: geyikler, aslanlar, tigerler (kaplanlar), slonlar (filler) - çocukları onun yanında arabada, ya da beygirlerin sırtına binmiş

- onun önünde insanlar sokağa çiçek atardılar ve yüksek sesle generalı överdiler

(6) generalın arkasında: bütün senatodaki parlamento erkekler - Roma emperatorluğunun önderleri

(7) en arkada: kahinler ve kurban için gerekli instrumentler: yanlarında beyaz bir öküz vardı - en büyük kurban olarak

- o günde kasabada bütün tapınaklarda bir kerekten kurbanlar sunulurdu, tütüzler yakılırdı

- her sokakta hoş kokular yakılırdı, her yerde hoş kokular yayılırdı

B. general İsa'nın kendisidir

- bakalım nasıl bir savaşı kazandı, onun düşmanı kimdi: Ferisiler mi, Yahudilerin önderleri mi, Romalılar mı?

- hayır, hiç sanmayın İsa Mesih birhangi insanlarla boğuştu, savaştı - onun yendiği düşmanlar insanlardan çok daha kuvvetli...

1. İsa Mesih ölümü yendi

Apo 2:24

Ama Allah Onu tekrar diriltirdi. Onun ölüm acılarına son verdi. Ölümün fırsatı yoktu, İsa'yı daha fazla kendi kuvvetinde tutsun.

- sanki bir güreşmek oldu ve ölüm kaybetti, gücü yetmedi, nasıl Yakup melekle güreşti ve yendi

2.Tim 1:10

Ama şimdi kurtarıcımız İsa Mesih ortaya çıktı ve o merhamet besbelli edildi. Mesih, ölümün kuvvetini kırdı ve 'iyi haber'le yaşamı ve çürümezliği aydınlığa çıkardı.

- bu hakikat imanımızın temelidir, İsanın dirilmesi olamazsaydı hiç iman edemeyecektik

- ama olabilir, biz onu banalno alalım, bu hakikatın gücünü anlamayalım

- ama uyanalım: madem İsa o paskalya gününde dirildi, biz ne yapalım: senede bir defa onu analım, yumurtaları boyayalım, yoksa bir piknk mi yapalım: hayır: her gün hatırla: İsa dirildi - İsus vızkrese

- her gğn anla: sen sonsuza kadar yaşayacan: bu benim düşüncelerimi değiştiriyor - başka bir perspektif kazanıyorum: sade sonsuza kadar kalacak olan şeyler önemli

- ne yazık kaç imanlı var, bu yeryüzünde çok şeye sahip, ama sonusluğa dayanan şeylerde onlar çok fukara

- ikinci dünya savaşından sonra: kağıt paranın hiç değeri kalmadı; yeni para sigara oldu - belki evinde yüzbinlerce leva biriktirmişin, matağın altında, birhangi kutuda saklamışın - kendini zengin sanıyorsun - ama bir günde herşey değişiyor, o kağıtların hiç değeri kalmıyor - bütün sistem değişti

- aynı biçimde: İsa dirildi; herşeyin alamı değişti - artık sadece sonsuzluğa kadar kalan şeylerde zengin olabilirsin Yeryüzünde birktirdiğin paralar, yaptığın remontlar, yaşadığın güzellikler, hepsi değersiz kalıyor

- sadece ne kadar sevgi gösterdiysen, ne kadar bencilliğini yendiysen, onlar geçerli

2. İsa Mesih Şeytanı yendi

Açık 12:10

10 Ve gökte şöyle yüksek bir ses işittim:

"Allahımızın kurtarması ve kuvveti ve krallığı, işte şimdi oldu.

Onun Mesihinin kuvveti, işte şimdi oldu.

Çünkü kardeşlerimizi kim suçlardı, o dışarı atılmıştır.

Onları Allahımızın önünde gece gündüz suçlardı.

11 Kuzu'nun kanıyla ve kendi şahitlik sözleriyle onu yendiler.

Kendi canlarını da sevmediler, öyle ki ölümü bile göze aldılar.

12 Onun için, ey siz gökler ve onlarda oturanlar, sevinin.

Ama vay dünyaya ve denize ve onlarda oturanlara,

çünkü Şeytan size indi ve onun öfkesi çok büyük,

- şimdi ne kadar korkutucu şeyler varsa, Şeytan senin önüne neyi ve kimi getirirse, ondan korkmayız

- Şeytann en büyük gücü nedir, ne yapabilir:

1) Şeytan sana yalan söylebilir

- Yuh 8:44 - yalanın babası (kesinlikle ölmeyecen - Allah gibi olacan - kimse görmeyecek - bir kere yaptın mı sayılmıyor - aldanmayan bir Allah - naapalım, herkes yapıyor...

2) Şeytan yoluna engeller koyabilir

- hem gündelik olaylarda engel:

1.Sel 2:18

Onun için biz istedik size gelelim. Hele ben Pavlus birkaç defa denedim, ama Şeytan bize hep engel oldu.”

- hem de kötü ruhsal güçleri sana karşı gönderiyor: Danıel 9: „Greklerin prensi bana engel oldu iki hafta“

3) Şeytan seni korkutabilir

- gümbürdeyen aslan gibi (1.Petrus 5:8)

- nasıl Daniel zamanında Nebukadnesar korkutturdu herkesi: kim benim heykelimin önünde diz çökmezse, onu ateşli çukura atacaz

4) Şeytan sende suçluluk duyguları yaratabilir

2.Kor. 2:7,11

7 Tam tersi: öyle bir kişiyi af edeceksiniz ve ona kuraj vereceksiniz. Öyle ki, o daha büyük bir sıkıntı içinde boğulmasın. ... 11 Öyle ki, biz Şeytanın oyununa gelmeyelim. Ne de olsa, onun düşüncelerinden habersiz değiliz.

5) ama en büyük silah Şeytanın elinden alındı: seni Allahın önünde suçlayamaz

- o en hızlı silahı idi - çünkü o zaman yalan söylemezdi, doğruyu söylerdi

Rom 8:33

Allahın seçtiği kişileri kim suçlayacak? Suçsuz çıkaran Allahtır. “

3. İsa Mesih günahı yendi -

Kol 2:12-14

Kabahatlarınız içinde ve bedence sünnetsiz iken ölü idiniz. Ama sizi Onunla birlikte diriltirdi. Evet, bütün kabahatlarımızı O af etti. 14 O, borç kâğıdı, bize karşı olan, bize ters düşen buyrukları, sildi. Onu haça mıhlayıp ortadan kaldırdı.

C. biz bu alayın içinde generalın yanında yer alıyoruz

O bizi her zaman Mesihin yengi alayında yürütürüyor”

- sence o generalin yanındaki askerlerin suratı nasıl idi: asık mı, yoksa güleryüzlü mü. Duyguları nasıl: sıkıcı mı, yoksa coşku ile mi?

- bu ayet bize kuraj vermek istiyor: bugünlerde birçok imanlının kurajı kırık: sanki bizde güç kalmadı, sanki başkaların sırası daha kalabalık, daha nağaralı

- ama Rab bu savaşı zaten yendi: şimdiki işimiz değil, savaşalım da, Rab yensin - bu çok yanlış bir anlayış - Rab İsa zaten yendi, ve şimdi biz kişilere bunu bildiriyoruz

- onların reaksyası önemli:

“Kimilerine ölüme götüren ölüm kokusuyuz. Kimilerine gene yaşama götüren yaşam kokusuyuz.” - savaşı kaybettikten sonra bir halkın iki seçeneği vardı: ya boyun eğiyor, o zaman artık Romalıların mütefiki olurdu (soyuznik) - ya da boyun eğmezdi: o zaman kesin ölüm

- bir zafer alayında da aynısı idi: bazı düşmanlar hayatta kalırdılar: köle olarak hizmet sinler - başkalarını gene arenalarda gladiator olarak dövüştürürdüler, vahşi hayvanlarla oynatırırdılar

- biz kişileri davet ediyoruz, Mesihin yengisini paylaşsınlar

D. biz başkalarının aldığı bir kokuyuz - İsa'nın kokusunu yayıyoruz

1. o kokuyu yayıyoruz: İsanın haberini yayıyoruz

,

- o yengi alaylarında köleler büyük çanaklar içinde tütsü taşırdılar - sokaklara kokulu çiçekleri dökerdiler - kurbanyerlerinde kurban etleri yakardılar - her taraf kokularla dolu idi - yakalanan düşmanlar da o kokuları alırdılar

- ama o kölelerin bazıları yaşayacaklardı - başkaları gene öleceklerdi - aynı koku kişiler için iki türlü anlam taşırdı

- bu koku İsa Mesihin haçında salındı: o haç insaları ayırıyor, bütün insanlığı iki grup yapıyor

- bazıları o haça bakıp, o sağdaki hırsız gibi diyecekler: “O doğru bir adamdır, ama biz cezayı hak ettik. Bugün krallığına geldiğinde beni an” - bizim iöin İsanın haçı kurtuluş getiriyor

- başkaları gene, aynı haça bakıp gurur yüzünden onu kabul etmek istemyorlar - kabul edemiyorlar ki, insanın günahı o kadar kötü bir şey Allahın oğlu lazımdı onun için ölsün

- onun için bazıları haçın anlamını sapıtırıyorlar: “Tamam İsa öldü, ama bir sembol olarak, bize örnek olarak. Biz de lazım Allaha öyle teslim olalım” - kurban temasını işitince rahatsız oluyorlar - kabul edemiyorlar

- başkaları müslümanlar gibi, hepten inkar ediyorlar: “Hayır İsa ölmedi” - Şeytan o kişilerin gözlerini kör etti: tarihçiler o olayı yazdılar - hem imansız Romalı Tasitus - hem de imansız Yahudi Yosefus

- gene de diyorlar: başkası ona benzetirdi: nasıl: Allah sevdiği Meryem anayı da mı aldatırdı, açan o haçın dibinde durdu - öğrencileri de mi aldatırdı?

- görüyorsunuz, nasıl kıvranıyorlar, kaçacak delik arıyorlar, yeter ki İsanın haçını kabul etmesinler !

- çünkü o kokuyu aldılar ve onlara ölüm kokusu geliyor, anlıyorlar ki, eğer İsanın haçı doğru ise, o zaman ben ölüyüm, yapacağım Hiçbir şey kalmıyor: ne dua, ne sevap, ne de kendim cehennemde ödeyim - hepsi boşuna

- onun için aynı haber kimi insanlara yaşam getirecek, başkalarına gene ölüm

2. O kokunun kendisi biziz

- ama sonra benzetme değişiyor ve diyor ki: “Biz kendimiz o kokuyuz”

Efesliler 5:1-2

1 Onun için Allahın sevgili evlatları olarak, Onu örnek alın. 2 Mesih kendini bizim için verdi. Allaha bir adak ve kurban oldu, Ona hoş bir koku oldu. İşte, siz de öylelikle sevgi yolunda yürüyün.

- bu koku yayılıyor ne zaman bir şey yakılıyor - yanıyor musun? - Yanmak bitmek demektir: ancak hizmet etmekle geçen bir hayat o koku salabilir

- bu mumu görüyor musun? - çok güzel kokusu var: ama bu fitil, ve bu mum (stearin) lazım yansın, yok olsun, ikisini koruyamazsın

- imanlı hayat da öyle bir şey: ancak hizmet ettiğin zaman bu kokuyu başkalarına verebilirsin - ve o amaç için Mesih seni kurtardı

- başkaları senin adını duydular mı, akıllarına ne geliyor: “Bu adam her zaman hizmet etmeye ve yardım etmeye hazırdır. O çok yavaş bir kişi. Yoksa: “Aa, o adam yolunu buluyor, beceriyor.

Rom 8:37-39

37 Hayır! Bütün bu şeylerin içinde bizi seven Mesihin sayesinden öyle büyük bir yengi kazanıyoruz ki! 38 Eminim, ... ne ölüm ne de yaşam, ne melekler, ne Şeytanlar, ne de başka ruh kuvvetleri, ne şimdi var olan şeyler ne de gelecekteki şeyler, ne yükseklik ne de derinlik ne de yaratılmış birhangi başka şey ... bizi Allahın sevgisinden ayıramayacak, ve o sevgi Rabbimiz Mesih İsa'da bulunuyor.