2.Korintliler 4:5-6

Allahın aydınlığı yüreklerimizde

5 Bu 'iyi haber' Mesihin şanlılığını gösteriyor; Mesih de, Allahın görüntüsüdür. 6 Allah bir vakıt bir sözü ile karanlıktan ışık parlatırmıştı. Ve şimdi bizim yüreklerimize de ışık saldı, Onun şanlılığını bilelim diye. Ve Allahın şanlılığı Mesihin yüzünde belli oldu.

Giriş:

- Pavlus kendini savunuyor, kendi hizmetini anlatıyor

- aacık yukarıda dedi ki: “Musa gibi değiliz: bizim şanliılığımız azalmıyor, gittikçe artıyor – ve o artık bize kuvvet veriyor

- para alınca hepimiz seviniyoruz – bizi övdüler mi, hepimiz seviniyoruz - şifalandığımız zaman hepimiz seviniyoruz

- Pavlus öyle bir şeyi bekleseydi, işini hizmetini asla yapamacaydı: o beklemedi bedeni şifalansın, beklemedi para gelsin ve kesinlikle beklemedi kişiler onu övsünler

- bize aslında kuvvet veren başka bir şeydir: kuvvet müjdenin İÇİNDEDİR – müjdenin temalarını düşündükçe kuvvet alıyoruz

- biliyorum imanlı hayat zordur. Ama onu yaşamak için dkuvvet istersen, doğru yere bak: beleme hayatın rahat geçsin: müjdenin temalarına bak

A. Asıl haberimiz nedir: Mesihin şanlılığı

a.5-6

Bu 'iyi haber' Mesihin şanlılığını gösteriyor; Mesih de, Allahın görüntüsüdür. 6 Allah bir vakıt bir sözü ile karanlıktan ışık parlatırmıştı. Ve şimdi bizim yüreklerimize de ışık saldı, Onun şanlılığını bilelim diye. Ve Allahın şanlılığı Mesihin yüzünde belli oldu.

- değil bir peygamber geldi, değil 'gel kurtul', değil 'Allah seni bereketlemek istiyor”, değil bir sistem, değil bir religiya

- asıl haberimiz: bir kişi - insanları davet ediyoruz onunla tanışsınlar

1. birinci ışık, aydınlık:

Yaratılış 1:1-4

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. 3 Tanrı, "Işık olsun" diye buyurdu ve ışık oldu. 4 Tanrı, "Işık olsun" diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı.

- Allahın birinci işi değil toprağı ve denizleri yaratsın ama aydınlık yapsın – ama bu bizi şaşırtıyor: güneş çak 4. günde yaratıldı – güneş olmadan nasıl aydınlık olabilir?

- Allaha iman etmeyen astrononomlar bile 'büyük patlama' hakkında konuşuyorlar: 13 milyar sene önce bütün bugünkü kosmos bir iğnenin ucuna kadar bir yerde toplanmıştı

- 'engin karanlık' vardı 380,000 sene sürdü - ve birkaç sekunda içinde ışık oldu, super şimşek gibi çaktı. O kadar büyük bir ışık ki, bugüne kadar onu radyasyon olarak her yerde ölçülüyor (Kozmik mikrodalga arkaplan ışıması)

- bu ışıkla Allah kendi karakterini sanki görünen dünyaya kopya etti. Allah “Yaklaşılmaz aydınlıkta oturuyor”

Yuhanna 1:4-5

4 Onda yaşam vardı. Yaşam da insanların aydınlığı idi. 5 Işık karanlıkta parlardı, ama karanlık Onu kabul etmedi.

- Allah burada kesin bir ayrılık yapıyor: aydınlık ile karanlık – aydınlık yaşam veriyor, karanlıkta gene sade ölüm var

- kapkaranlık bir kutu düşün – kenarlarını silikonla kapatıyoruz: orada Hiçbir şey büyümeyecek – hayat yok – her bir yaşam aydınlıktan geliyor

- Allah birinci defa onu yaptı bedensel dünyada onu anlayalım diye, ama aslısını İsa Mesih'te yaptı

2. ikinci aydınlık

- İsa Mesihi gönderirken Allah ikinci defa “Aydınlık olsun” dedi - ikinci defa yaşam başlatırdı: bu sefer sonsuz yaşamı

- önce karanlık vardı: insanlar Allah karakterini göremezlerdi, onların gözleri açık kör idi

- ama İsa Mesihin gelmesiyle, o karanlığı dağıldı, güneş doğunca nasıl gecenin karanlığı dağılırsa

- Mesih de, Allahın görüntüsüdür – Kol 1:12 “görünmez Allahın görüntüsüdür.”

- küçükken babamla pikinik yapmaya gittik, ve küçük bir tüpgazımız vardı – babam da gazı saldıve yaktı – güneş de vurunca gazın gölgesi oldu – babam dedi: “Te, gas görünmüyor, ama gölgesi görünüyor”

- İsa Mesih de tam onu yaptı: Allahın kendisini anlamıyoruz, göremiyoruz

- onun için dünyanın dinleri değişik türlü çeşit fikirler meydana getirdiler, çünkü bütün peygamberler v.s. din adamları hepsi karanlık içindeler

- ama İsa Allahtan gelen bir kişi idi onun için

Yuhanna 1:18

Hiç kimse, hiç bir zaman Allahı görmemiştir - ama Tek Doğan, kendisi Allah Olan, evet Babanın bağrında Olan, işte O Allahı açıkladı.

- İsa çok büyük laf yaptı: “dünyanın aydınlığı benim” - sanki diyor: güneş benim – ben olmadan hayat yok

- ikinci defa bir ayrım oluyor: aydınlık ile karanlık – İsa'yı kim kabul ettiyse onlar aydınlığa geçti, kim kabul etmediyse karanlıkta kalıyor

Yuhanna 9:39

"Ben davalamak için bu dünyaya geldim. Öyle ki, görmeyenler görsün, görenler gene kör olsun."

- onun için önce İsa bir kör adamın gözlerini açtı: hor görülmüş kişiler ona bakarak sevindiler – ama Ferisiler maana buldular, istemediler

3. üçüncü aydınlık

Ve şimdi bizim yüreklerimize de ışık saldı”

- bu demek değil ki, artık doğruyu ve yanlışı fark edebiliriz – o oluyor Allahın kanunu tanımakla, onun için İsa lazım değil

- benim hayatımda öyle oldu, sanki ben önce bir karanlık odada gezerdim, hep masaya iskemlelere çarpardım ve her an düşebilirdim – ama sonra birisi geldi ve bir kerekten şalteri indirdi – artık herşeyi kesin ve net olarak görürdüm

- her insan bir parça doğru ve yanlışı biliyor – her insan bir parça Allah vardır iananıyor

- ama sadece ne zaman İsanın aydınlığı senin yüreğine girerse, o zaman Allahı anlamaya başlıyorsun, o zaman senin için realno oluyor

- o zaman Eyub gibi konuşacan:

Eyub 42:5

Senin hakkında bildiklerim hepsi Kulaktan duymaydı, ama şimdi gözlerimle gördüm seni.

4. madem aydınlık olduk, İncil diyor ki, lazım aydınlıkta yürüyelim

- demek: devam edelim

1.Yuhanna 1:7

Ama O aydınlıktadır, ve biz de aynı onun gibi aydınlıkta yürüdük mü, o zaman birbirimizle beraberliğimiz oluyor. Ve Onun Oğlu İsa Mesihin kanı bizi her bir günahtan temizliyor.

a. iki ayrı yaşam sürmemek

- bir kilise hayatı - bir de normal hayatımız

b. açık ve görünen bir hayat sürmek

- bu değil iki standartlı ama kapalı bir kişi olmak

- Holandada hükümet vergi toplamak için perdeler üzerine vergi koyarılar - insanlar alıştı perdesız evlerde yaşasınlar – direktno onların hollarına bakabiliyorsun

- imanlılar da aynı: madem kardeşiz, kızakrdeşiz neden utanıyoruz?

- ve gene de görüyoruz imanlılar çok işleri saklıdan, gizliden yapıyorlar – kardeşlere haber vermeden

- aydınlıkta yürümek ne demek olduğunu anladık mı?

c. aydınlık işler yapalım

- İsa hem diyor: Dünyanın aydınlığı benim – hem diyor dünyanın aydınlığı sizsiniz

Efes 5:9

8 Çünkü bir zamanlar karanlık idiniz, ama şimdi Rab'de aydınlıksınız. Aydınlığın evlatları gibi de yaşayın. 9 Çünkü aydınlığın yemişi her türlü iyilik, doğruluk ve hakikattır.


Yuhanna 9:4-5

Ben lazım beni göndermiş Olanın işlerini bitireyim, henüz gündüz iken. Gece yakınlıyor, ve o vakıt kimse işleyemeyecek. 5 Ben dünyada bulunduğum kadar, dünyanın aydınlığıyım."

- bu işte bir acele var: henüz gündüz iken – iki türlü gece olabilir

Yuhanna 12:36

Henüz aydınlığınız varken, aydınlığa iman edin, öyle ki, siz de aydınlığın evlatları olasınız." İsa bunları söyledikten sonra onlardan ayrılıp saklıda kaldı.

- Rab diyor ki, bu aydınlık iş demektir – sen aydınlığın işini nasıl yapıyorsun?

Son:

- kardeş unuttun mu o karanlık günleri – bu dünyada Allasız idiniz – gerçekten öyle, Allah var, ama bizim gibilerle ilgilenmiyor

- öyle hissederdim kendimi: yeryüzüne atılmış ve sonra unutulmuş biri gibi

- ama şimdi ne kadar zorluklar gelse de biliyorum, aydınlıktayım, Allah beni kullanıyor bir aydınlık gibi – o bana umut ve kuvvet veriyor

- (1.Petrus 2) “O sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığına çağırdı” - o aydınlıkta yaşam var, kuvvet var, amaç var

- sen belki kendine imanlı diyorsun, ama bu aydınlıkta yürüyüyor musun? Gel birlikte brakalım eski şeyleri ve Rabbin aydınlığında yaşayalım.