2.Korintliler 4:7-12

Çömlek kaplardaki hazinemiz

Giriş:

2.Korintliler 4:7-12

7 Bu kadar büyük bir kuvvet bizden gelmiyor, ama Allahtan geliyor. Bu anlaşılsın diye, bu hazinemiz çömlek kaplarda bulunuyor. Hani şöyle:

8 Türlü türlü sıkıntılarımız var, ama ezilmiş değiliz. Şaşırılmış durumdayız, ama brakılmış değiliz. 9 Bize eziyet ediyorlar, ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılıyoruz, ama maf olmuş değiliz.

10 Bedenlerimizde her yerde Rab İsa'nın ölümünü taşıyoruz. Öyle ki, İsa'nın yaşamı da bedenlerimizde belli edilsin. 11 Çünkü biz yaşayanlar İsa'dan için her an ölüme teslim ediliyoruz. Öyle ki, İsa'nın yaşamı da ölümlü bedenlerimizde belli edilsin. 12 Demek, bizde ölüm işliyor, sizde gene yaşam işliyor.

A. Büyük bir hazinemiz var (a.7)

- BG'da hep kendimizi fukara sayıyoruz, ama aslında büyük zenginlikler var:

(1) su – birçok devletlerde büyük su sıkınıtısı var

(2) zaman

- (a.6) Ve şimdi bizim yüreklerimize de ışık saldı, Onun şanlılığını bilelim diye. Ve Allahın şanlılığı Mesihin yüzünde belli oldu.

Efesliler 1:3

3 Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun. O bizi Mesihte bereketlemiştir, göklerde bulunan her bir ruh bereketiyle:

Matta 6:19-21

19 Yeryüzünde kendinize zenginlikler biriktirmeyin. Burada böcekler ve küf onları yiyip bitirirler. Hırsızlar da girip onları çalırlar. 20 Hayır! Kendinize gökte zenginlikler biriktirin. Orada ne böcekler ne de küf onları yiyip bitirmez. Hırsızlar da girip onları çalamazlar. 21 Çünkü zenginliğiniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacak.

- İsa sade demiyor “Zenginliği sevmeyin” ama aynı anda diyor “gökte zenginliğiniz olsun”

- biz hemen “Aman sevap düşüncesi” diyerek ondan kaçıyoruz, sanki çumadan kaçarmış gibi

- ama İsa sana kuraj vermek istiyor, asıl, gerçek, kalıcı zenginliği peşinden gidesin, hayatını onu elde etmek için harcasın

- sen kendine nasıl bir hazine biriktiriyorsun: ev mi? Şaşıyorum, insanlar ne kadar para harcıyorlar, ne kadar zahmet yaparlar, nereden o kadar enerji buluyorlar, ağlaşıyorlar “Sırtım ağrıyor” diye, ama evde remont yapmak için kazma kürek sallarlar

- Nedir bu zenginlik?

(1) gölge ve asıl şey

- bütün dinler sade semboldur, rituallar tekrar ve tekrar yapılan ama aslısı olmayan hareketler

- bütün dinler kendilerine ayakta tutmak için belli rubalar, kutsal eşyalar, sembolik hareketler var - ama biz her şeyi sade yapıyoruz, süsler olmadan

- bize uzun sakallar, saçlar altınlar ve başka süsler lazım değil - çünkü dinimiz içimizde, lazım değil hep kişilere hatırlatıralım

- bütün dinler ya karanlıkta, ya da gölgede - demek ya bütün yanlışlık içinde, ya da henüz açıklık yok

- “O sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığına çağırdı.” 1.Petrus 2:9

- bilmiyorum, sen nasıl düşünüyorsun, ama ben ne karanlıkta, ne de gölgeden yaşamak istiyorum - ben istiyorum hayatım aydınlıkta geçsin

(2) günahlara af

- bugünlerde oficial propaganda diyor ki: “İnsanın suçu yok. Sen o adama öldürmedin, toplum seni o dereceye getirdi” - senin anan baban suçlu, devlet suçlu, beyazlar suçlu

- suç sadece suçluluk duygusu olarak anlaşılıyor. Eskiden insanlar topluluğun güdücülerine giderdiler, ruhsal yardım için. Bugün psihatyra gidiyorlar, o da onlara bir ilaç veriyor suöluluk guygularını yok etmek için.

- dinler hep senin vicdanını yatıştırmaya, sana güzel duygular vermeye çalışıyorlar, o dine inanıyorsun diye - hep başkaları düşman, problem onlardır

1.Yuhanna 1:8

“Eger günahımız yok dersek kendi kendimizi aldatırıyoruz”

Rom 8:1

“Mesih İsada olanlara artık hiç bir suçluluk yok” - değil belki, “Allah bilir”, değil bekle görecen, ama şimdi, iu anda eminim tam ve kesin af

(3) sonsuz yaşam için güvenç

İbraniler 2:14-15

“madem evlatlar et ve kandandırlar, O kendisi de aynı tabiyeti aldı. Öyle ki, ölmekle ölümün kuvvetine sahip olanı, hani Şeytanı, yensin. Öyle ki, insanları serbest etsin, çünkü ölümden korktukları için hayat boyunca esir idiler.” -

- değil kör kader - sonsuz bir umudumuz var - kaderimiz kör değil , ama bilinçli: biliyoruz bize ne olacak: Mesihişn benzerliğine değiştiriliyoruz (Rom 8:29)

- bir kişi kendi kaderini önceden bilirse, ne kadar para verecek - ama biz biliyoruz

(4) Allah evladı olmak

- Allah demedi, “Tamam, kurtuldun günahtan, ölümden - ama şimdi seni, brakıyorum uğraşacan temiz kalasın”

- değil kul, köle, değil Allahın önünde robot - ama sevgili bir evlat

- müslümanlar biza maana buluyorlar, neden secde etmiyoruz, yani dua ederken alnımız neden yere değmiyor - bu hareket bir köleye yakıiıyor, çünkü onu yapmasa padişahın askerleri onun kafasını kesecekler, motivasyon sadece korkudur

- senin oğlun, senin kızın senin önündeöyle yaparsa hoşuna gitmeyecek

Rom 8:15

“Çünkü kölelik ruhu almadınız ki, sizi tekrar korkuya soksun. Ama evlatlık ruhu aldınız. Biz de o Ruhla 'Abba', hani 'Babacığım', diye bağırıyoruz.”

(5) sonsuz beraberlik

- Allah ne vakıt Adem ve Havayı yarattı, onun amacı neydi: melekler vardı, hayvanlar vardı: yeterince hizmetçi vardı - gerek yoktu değişik bir yaratık yapsın, sade sade ona hizmet etmek için

- ama onları yarattı başka amaçla: Allahla beraberlikleri olsun dşye, aralarında bir sevgi bağı olsun diye - onu ne hayvanlar, ne de melekler yapabiliyor

- ve bizim kurtulşumuz son amacı odur zaten: Aden bahçesinde kaybettiğimiz beraberliği yenşden kazanalım

Romalilar 5:2

“Ve artık övünüyoruz ki, Allahın şanlılığına erecez diye.”

- Allah cehennemin ateşini yaratmadı insanlar orada yansın diye:

“Ayrılın benden, lanetli olanlar! Şeytan ve onun melekleri için hiç sönmeyen bir ateş hazırlandı. Siz oraya gidin.” (Matta 25:41)

- müslümanlıkta: cehennem yaratıldı, insalarla dolsun diye - İncilde: insanlar Şeytanın tarafını seöiyorlar, onun için Şeytanın son halini paylaşıyorlar

- aynı zamanda cennet yaratılmadı, orası Allahsız bir eğlence yeri olsun, nasıl uzun uzun Kuranda anlatıyor: yeryüzünde yasak olan herşey orada serbesttir

- ama sonsuzlukta İncil cehennem-cennet düşüncesine bile yer vermiyor, orada sonsuz yaşam ve sonsuz ölüm var

- sonsuz yaşam Allahla beraberlik demektir. Ona hizmet ve paylaşmak demektir, onun yanında bulunmak demektir

- bütün bunlar HAZİNE, bunlara sahibiz diyor, bütün bunlar bizim - çok büyük bir zenginlik bulduk.

- ama Pavlus devam ediyor: bu zenginlk nerede? Değil demirle kaplı bir sandıkta, ama ÇÖMLEK içinde - zayıf, çabuk kırılan bir şey

- burada konuşuyor kendi hizmeti için: o kadar büyük şeyler anlatırıyor - bekliyorsun onun hayatı çok büyük kuvvetle dolu olsun, madem o kadar büyük bir Allaha hizmet ediyor, lazım Allah onu her türlü zorluklardan, belalardan korusun

- ama öyle değil: bedensel olarak onun gücü azdır, her türlü sıkıntı ve dert var onda, hatta öyle belalar, hastalıklar, problemler oldu onun hayatında: bugün birçok pastor ona diyeceklerdi: “Sende lazım gizli günah olsun”

- ve biz o durumda değiliz, bizim dertlerimiz, sıkıntılarımız nasıl: 95% öyle şeyler ki, imansızlar da yanısını çekiyorlar

- bugünlerde korkunç bir yalan: “Madem Allah evladısın, lazım hayatında bir zorluk olmasın”, ama İncilde: “Senin bedensel hayatın bir çömleğe benziyor”

1. Bize yol göstermek için

Sül.Özd. 20:30

“Yaralayan darbeler kötülüğü temizler, Kötek iç varlığın derinliklerini paklar.”

- en birinci Rab kimi kere hayatımızda bir ateş yakıyor, bizi harekete geçirmek için - bir tekerleği nasıl kontrol edebilirsin, nasıl onu aydayabilirsin? Anacak hareket ettiği zaman, lazım dönsün

- Yeruşalimdeki topluluk çok güzerldi, rahat idi, herşeyi vardı, - ama Rab onlara bir görev vermişti: gidin bütün Yahudiye ve Samiriyeye - ve onu yapmak için Steafnusun ölümüne razı geldi

2. Bizi araştırmak için

- insanlar çay poşetlerine benziyor: Onların içi nasıl diye anlamak için sıcak suya brak, kaynak su onların kalitesini gösteriyor

1.Petrus 1:7

“Bununla imanınız belli ediliyor. Çürüyen altın bile ateşten geçmekle deneniyor. Ama sizin imanınız ondan daha kıymetlidir. Denemeleriniz sebep olsun, İsa Mesih görüneceği vakıt övgü, şanlılık ve saygı kazanasınız

3. Bizi düzeltirmek için

- “Acı çekmek, benim için iyi oldu: böylece öğrendim senin sıralarını”. - Mezmur 119:71

- “Acı çekmeden önce, yolumu şaşardım; fakat şimdi, sözüne uyuyorum.” Mezmur 119:67

- hayatının birçok derslerini ancak çekmekle anlıyoruz. Ve kafamız ne kadar az işlerse, o kadar fazla çekilerden öreniyoruz

- analarımız babalarımız, ufak kızan iken derdiler: “Sobaya dokunma, yanacan” Ama ancak bir defa yanmakla bu dersi öğrendik

4. Biz bağlamak için

- bir cenaze oldu mu, herkes geliyor, değil mi, başka devletlerden bile geliyorlar. Belki önce konuşmazdılar, ama kişinin cenazesinde lazım beraber olsun

- aynı biçimde hayatımızda acı şeyler bizi hem Rabbe bağlıyorlar, hem birbirlerimize

- toplulukta herkesin işi yağ bal gibi gitti mi, o zaman kişiler hiç birbirlerine muhtaç değil - o zaman topluluğun ruhsal hayatı bir hobiye dönüyor, artık realno değil

- sıkıntılarımız oldu mu, bütün kuzucuklar çobana yaklaşıyorlar, ve onunla birlikte birbirlerine de

5. Bizi korumak için

- sıcak bölgelerde çilek yetiştiren çiftçiler bir metod kullanıyorlar meyvaları korumak için: ne vakıt dereceler düşüyor ve korkunşluk var hepsiş donsunlar, üzerine su pükürtüyorlar, aacık buz tutsun - ve o buz çilekleri daha soğuk havadan koruyor

- kimi kere Rab hayatımızda zorluklara izin veriyor, öyle ki, daha büyük belalar olmasın

- Yusufun hayatına bakalım:

“Siz bana kötülük düşündünüz, ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi.” (Yaratılış 50:20)

6. Bizi tamamlamak için

- biz alıştık sade bu hayat için düşünelim, Rab gene sonsuzluk için uğraşıyor sonsuzlukta senin iki şeyin kalıcıdır: 1. Rable ilişkin ve 2. senin karakterin

- Rab senin karakterini değiştirmek için uğraşıyor - değil sana keyifli bir yaşam versin

- “Ama değil sade onun için, sıkıntılarla bile övünüyoruz. Çünkü biliriz ki, sıkıntı dayanma kuvveti yetiştiriyor. Dayanma kuvveti de denenmiş bir kişilik yetiştiriyor.” (Romalılar 5:3-4)

7. Bizi kendi işinde kullanmak için

Filipililer 1:12

“Şimdi, kardeşlerim, istiyorum şunu bilesiniz: başıma gelen şeyler sebep oldu, 'iyi haber' daha çok yayılsın.”

- kurtuluşumuzun başı kolay olmadı, onun yayılması da zorluklarla olacak - öyle bir müjde anlatıyoruz, nerede kan var, nerede acı çekmek var, nerede ölüm var - ama ölümden yaşama geçmek de var

- madem öyle o haberi yayanlar da bir parça çekerler, yoksa bizim haberimiz yapmacık olacak, gerçekçi olmayacak

- ne senin Rabbin haçta öldü, ama sen o haberi yayarken bir elin yağda, bir elin balda olmuyor

Son:

- ilahi var 257: “Rabbi bekleyenin tazelenir kuvveti, kartal gibi kanat gerip yükseliyor o”

- Kartallar bir fırtınmayı gördü mü, ne yapıyor biliyor musunuz? Fırtınanın kenarına yaklaşıyor, sonra o rüzgarın kuvveti kullanıyor yükselmek için

- hayatımızdaki zorlukları öyle kullanalım