2.Korintliler 5:11-17

Mesihin sevgisi bizi zorluyor

Giriş:

- Pavlusa hayran kalıyorum: o kadar fazla Rab için çalıştı, Rab için acılar çekti

- herşeye dayandı: açlık, taşlanmak, yolculuklar, eğlenmekler, vurulmaklar...

- hiç ağzını açmadı: ama bir konuya gelince okuyoruz nasıl gerçekten etkileniyor, gerçekten ona zor geliyor...

- Korintos, Efesus, gibi kasabalarda, nerede o kendisi topluluk kurdu... tam oraya sahte muallimler geldi, imanlıları puşutturdular, ve Pavlus karşı düşman yaptılar

- öyle bir şey insana bütün bedensel acılardan daha zor gelecek ve yazılarda belli oluyor

- bu gerçekten en acı bir şey: hayatını döküyorsun, bütün gücünü veriyorsun bir grup kişilere, onlara derinden, yürekten bağlanıyorun ... ondan sonra aynı kişiler sana karşı dönsünler... daha acı bir şey yok

- buna karşı Pavlus kendi çalışma metodunu anlatıyor, anlatırıyor, hangi düşünceyle Rab için işlermiş

- ve bunu okurken, biz de kendimize soralım: “Acaba, ben de Rab için nasıl yaşarım? Benim de Pavlus'ta olduğu gibi bir motivasyon var mı, Rab için işleyeyim?”

A. Allah korkusu yolun başlangıcıdır

(a.11) Ve madem biliyoruz, Rab'den korkmak ne imiş, insanları inandırmaya çalışıyoruz.

- 3 defa Mezmurlarda ve Sül.Özd. diyor: "RAB korkusudur bilginin temelidir" .. yani Allah hakkında birşey anlamk ve öğrenmek istersen, birinci olarak ondan lazım korkasın

- imansızlara kanun lazım - onlar lazım anlasınlar, Allah yakıp bitiren bir ateştir

- Romalılar mektubunda, Pavlus kendi öğretişini Aden Zeye anlatırıyor. Ama orada başlamıyor: "İsa seni kurtarıyor" - Hayır: "3 bölüm, bölüm birden üçe kadar , uzun uzun anlatırıyor başka bir tema: "Herkes günahlıdır... doğru olan bir tek kişi yok yeryüzünde... herkes işlediği günah yüzünden Allahın önünde ölümü hak ediyor"

- Rab biliyor ki, bu ders insanların kafasına çok zor giriyor. Onun için bir halk seçti, o halkla 1400 sene uğraştı... tek bir ders anlasınlar: "Ben kutsalım, onun için siz de kutsal olacanız"

- ve kim gerçekten uğraştıysa Allahın buyruklarını yerine gtirmeye, o lazımdı anlasın: "Ben yapamıyorum, zayıfım, bana bir kurtarıcı lazım"

Gal 3:24

"Böylelikle kanun bizim için bir terbiyeci oldu, bizi Mesihe getirsin. Öyle ki, ondan sonra imanla doğru sayılalım."

- terbiyeci... aslında pedagogos... pais kızan demek.. pedagogos gene okumuş, kültürlü bir köle idi, onun işi neydi: kızanı her gün mektebe getiriyor, orada muallimler ona ders versinler - bugün pedagog başka bir anlam kazandı, muallimin kendisi... ama aslında öyle değil

- Musanın kanunu bize asıl dersi veremez: muallim İsa Mesihtir... ama ona gelmek için kanun lazım

- bir kişi Allahın kanunu anlamazsa, imanlı olamaz... kimse kanunu yerine getirmekle imanlı olmuyor... ama kanunu anlamazsak, ihtiyaç hissetmeyecez bir kişi bizi kurtarsın

- sen anladın mı 'Allahın kanunu' ne demek? En ufak bir örnek: "Yalan söylemeceksin' - bu bir teklif değil, bir predlojenie değil, bir nasihat değil - bu kesin kanun !

- ve nerde yazıyor, "katillik yapmayacaksın", aynı sayfada da yazıyor "yalan söylemeyeceksin" - aynı biçimde suçlu oluyorsun

- kesin sonuç: kanundan başka bir yol yok İsaya gelmek için

- ne yazık ki, bugünlerde bu artık pek yapılmıyor - bakalım İncilde nasıl vaaz ederdiler:

- biz lazım Sodom kasabasın agelen o iki melek gibi haber yayalım:

Yaratılış 19:14

"Hemen buradan uzaklaşın! Çünkü RAB bu kasabayı yok etmek üzere."

- "madem biliyoruz, Rab'den korkmak ne imiş, insanları inandırmaya çalışıyoruz"

- Petrus: ""Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!" dedi. (Apo 2:40)

- Stefanus: "Çünkü işittik nasıl dedi, o Nasıralı İsa bu yeri yok edecekmiş" (Apo 6:

- Pavlus: "Tanrı, cahillik zamanlarını görmemezlikten geldi. Ama şimdi insanlara bildiriyor ki, her yerde herkes tövbe etsin. Çünkü bir gün seçti, o günde dünyayı doğrulukla davalayacak." (Apo 17:30-31)

- ama bugünlerde hemen anlatırıyoruz, İsa ne kadar güzel imiş, ne kadar fayda getirirmiş

- ve insanlar diyor: "iyi de, ama İsa bana ne için lazım olsun?" - ve asıl İncilin bakışını kaybettiğimiz için diyoruz: "Cennete gitmek için" ya da "O kurtarıcıdır"

- daha fazla o kadarını bile söylemiyorlar: "İsa şifa veriyor"... "İsa sana kızan veriyor"... "İsa seni zengin edecek"... "Yeryüzünde bereketlenecen"

- başkaları biraz daha güzel opakovka yapıyorlar: "İsa senin duygusal yaralarını iyileştirecek"


Allah biliyor, biz neyiz. Ve umut ediyorum, siz de duygunuzda bunu biliyorsunuz. 12 Çünkü ikinci defa kendimizi size tanıştırmak istemiyoruz. Ama size fırsat veriyoruz, bizimle övünesiniz. Bununla bazı kişilere cevap verebilirsiniz. Onlar değil yürekteki şeylerle, ancak görünen şeylerle övünüyorlar. 13 Kendimizde değil miyiz, o vakıt Allah içindir. Aklımız başımızda mı, o vakıt sizin içindir.


B. (a.14) Çünkü Mesihin sevgisi bizi zorluyor.

bizim motivasyonumuz: SEVGİ

kime çok bağışlandıysa, çok sevecek

Luka 7:40-47

40 İsa cevap verip ona dedi: "Simun, lazım sana bir şey söyleyeyim."

O da "Söyle, muallimim" diye cevap verdi. 41 "Bir faizci varmış. Adamın da iki borçlusu varmış. Birinin borcu beş yüz gümüş, öbürünün borcu elli gümüş imiş. 42 Ne vakıt yoktu paraları çevirsinler, adam her ikisinin borcunu silmiş. Acaba, bunların hangisi o adamı daha çok sevecek?"

43 Simun cevap verip dedi ki,"Sanıyorum o adam, kime daha büyük borç bağışlandı."

İsa da, "Doğru karar verdin" diye cevap verdi.

44 Sonra da kadına dönüp, Simun'a dedi ki,

"Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine girdim, bana ayaklarım için su vermedin. Ama bu kadın ayaklarımı gözyaşları ile ıslatırdı, saçları ile kuruturdu. 45 Sen bana öpücük vermedin. Ama bu kadın senin evine girdiğimden beri şimdiye kadar durmadakka ayaklarımı öpüyor. 46 Sen benim başıma zeytinyağı sürmedin. Ama bu kadın ayaklarıma parfüm sürdü. 47 İşte, onun için sana diyorum ki, onun günahları çoktur, ama hepsi af edildi. Çünkü bak, ne kadar çok sevgi gösterdi. Ama kime gene az bağışlandı, o az sevgi gösteriyor."

- düşün: Rab sana ne kadar bağışladı - değil bukvalno ne kadar kötü idin - mecbur değilsin katil olmaya

- ama: sen ne kadar anladın, Allaha karşı senin borcun ne kadar büyüktür

C. yeni bir efendi

(a.15) Artık şöyle düşünüyoruz: madem bir kişi herkes için öldü, o zaman herkes öldü. 15 Ve O, herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar da artık kendilerine yaşamasınlar, ama onlar için ölmüş ve dirilmiş olan Kişiye yaşasınlar.

- bu ayette anlayabilirsin, nasıl Meshin sevgisini kazanacaz:

(1) kendini ölü say - Allahın önünde zaten öyle bir durumdasın

(2) ama sen sonsuzca ölü kalmayasın diye, birisi senin için öldü

(3) bu yeni yaşamda artık senin 'benliğin' ölüdür - 'BEN' düşüncesi olmayacak

- düşün bakalım: sende öyle bir hastalık var, sana yeni bir karaciğer lazım, ama uygun bir donör bulunmuyor... en sonunda kesin ölecen: belki daha bir sene, belki iki... ama ölümün kesindir... ama sen daha 25 yaşındasın.

- sonra bir kişi bulunyor, tam senin karaciğer tipine uygun... ama o daha yaşıyor, gençtir... 33 yaşında, karısı var, iki kızanı var... sen beklersen o yaşlansın, eceliyle ölsün, daha önce sen ölecen

- ama o kişi diyor ki:"Bak, seni çok sevdim. Ben razıyım, daha şimdiden o karaciğeri sana vereyim" bu kendisi için kesin ölüm demektir... ve gene de razıdır... ve onun dediği gerçekleşiyor, sen ölmeyesin diye, o kendi hayatını veriyor.

- sonra sen iyileşiyon, onun cenazesine gidiyorsun ... cenazede onun karısına ne diyecen? ona karşı duyguların nasıl olacak? Ve o kadın senden bir rica ederse, onu yapacan mı?

- te işte İsa'ya itaat ediyoruz, İsa'nın dediğini yapıyoruz, O SEBEPten için, ve başka duygularla değil.

- İsa'nın sözleri bize sert bir buyruk gibi gelmiyor, İsa'nın sözlerini seve seve yerine getirecem, sanki o dul adın benden bir şey rica etmiş gibi.

- nasıl İsa'nın istediği seve seve yerine getirmeyecem? Nasıl ona hizmet etmeyecem?

- ama maalesef, birçok güdücü daha bu merhamet meselesini anlamamışlar: Kişilere

İsanın sözlerini kuru bir buyruk gibi anlatırıyorlar: "Madem imanlısın, şimdi lazım ... yapasın, yoksa cennete gidemeyecen!"

- Hayır, öyle değil, İsanın kurbanını iyi gibi anla... o zaman otomatik Ona hizmet edecen

D. Artık yenilik oldu

(a.16) Öylelikle artık hiç kimseyi bedence tanımıyoruz. Eskiden Mesihi bile bedence tanırdık. Ama artık Onu öyle tanımıyoruz. 17 Demek, bir kişi Mesihte midir, o vakıt yeni bir insandır: eski şeyler ortadan kayboldu, artık yeni şeyler geldi.

1. Mesihi bedence tanırdık:

(a) artık Yahudi değil - her milletin Mesihidir

(b) artık erkek değil - hem erkeklerin, hem kadınların kurtarıcısı

(c) artık geçmişte değil - bugün

İbraniler 13:8

"Çünkü İsa Mesih dün, bugün ve sonusuzlara kadar hep aynı kalıyor."

(d) artık Filistinde değil - onun Ruhu bütün dünyada

- yok artık kutsal eşyalar (327 senesinde Yeruşalimde İsanın haçı bulmuşlar (emperatorun anası Helena), 1500 senesinde Longinus'un mızrağı, 1502 Torino kasabasında: İsanın kefeni, İstanbul Topkapı sarayında: Yahyanın kol kemiği

- yok artık kutsal toprak: bugün İsa'nın gezdiği yerlerini gezmek bizi Rabbe yaklaştırmaz:

- Yeruşalime gitmek hacılık, İstabul'da bir arkadaşım vaftiz olmak istemezdi: "Ben bekleyecem, ne zaman fırsatım olursa, gidecem İsrail'e, İsa Yordan ırmağında nerede vaftiz olduysa, ben de aynı yerde vaftiz olacam"

- bütün böyle düşünenler bu ayeti anlamamışlar: hayır biz İsa'ya bile bedence bakmıyoruz artık

- İsanın haçı: o tahtadan yapılma bir şey değil. İsa istiyor "Sen hacını her gün kaldır ve arkamdan gel"

- İsayı öldüren mızrak: Apo 2 "Onu işitince yürekleri öyle oldu sankı bıçakla vurmurulmui" o materyala tapma.. öyle yumuşak ve etkilenecek bir yürek olsun sende.

- İsa'nın kefenine boşver: o kumaş sana bir fayda getirmeyecek - ama o günahkar kadın gibi: kendi cenaze için çok pahalı parfüm hazırladıydı, sonra hepsi onun İsa'nın ayaklarına döktü... sen aynı biçimde en pahalı neyin varsa, sana en kıymetli olan şeyi Rab için harcıyor musun?

- Yahya'nın kemiklerine hayran kalmak bir şey değil... sen Yahyanın haberine kulak astın mı: "Tövbe edin ve günahlarınızdan için vaftiz olun"

- birçok imanlı İsrailperest: İsrail bayrağı, Davudun yıldızı, yedi kollu şamdan... sanıyorlar ki, böyle Rabbe daha yakın olacaz... ama bakın Rab İsa ne diyor

- son defa İsa Mesih İsrail'de görünmedi.... Türkiye ve Yunanistanda göründü: Açıklama/ Otkrovenie 1 bölüm

- 1:20 "Benim sağ elimde gördün ya o yedi tane yıldızı; hem de o yedi altın mumluk - onların saklı anlamını sana anlatırayım: o yedi yıldız yedi topluluğun melekleridir. Gördüğün o yedi mumluk gene, yedi topluluktur."

- büyük bir şok o yedi kollu mumluk sadece tek bir yerde dururdu: Yeruşalimde, ama İsa'dan 40 sene sonra o tapınağı terle bir ettiler ve eşyaları taşıdılar.... Roma kasabasında bir kemer var, bugüne kadar duruyor... orada o stsenayı gösteriyor, nasıl o mumluğu taşıyorlar, götürüyorlar... o artık yok oldu!

- ve gene 25 sene sonra o ortaya çıktı, te Yuhanna yazıyor: "o yedi mumluk yedi topluluktur." - ne kadar büyük şok: o mumluk Yahudilerin sembolü oldu... ama o nerede Asya sancağındaki, yani Türkiyedeki 7 kilise: Efes, İzmir, Bergama...

- Ne? evet Allahın Ruhu artık orada işliyor... Yahudiler için büyük bir şok... o kasabalar sıradan yerler idi... o zaman kadar Allah orada hiç bir şey işlememişti

- BG durumuna geçirisek: "O mumluk yedi topluluğuktur: Çirpan, Yeni Zahra, Karnobat, Aytos, Burgas...

- hayır artık o düşünceler boş:

2.Kor 3:17

"Rab Ruhtur, ve Rabbin Ruhu nerede ise, orada serbestlik vardır."

1.Kor 6:17

"Ama kim Rab ile bir olursa, Onunla bir ruh oluyor."

- Mesihe yakın olmak istiyor musun, o zaman bak senin ruhun onun ruhuna yakın olsun... değil bedensel yakınlık, ama yürekten ve karakterde ona yakın olasın

2. Yeni kişiler olduk

(a.17) "Demek, bir kişi Mesihte midir, o vakıt yeni bir insandır: eski şeyler ortadan kayboldu, artık yeni şeyler geldi."

- bu ayet bazen çok yanlış anlaşılıyor: bazı tercümelerde yazıyor: "Herşey yeni oldu"... ve imanlılar kendilerine bakıp diyorlar: "Ama bende daha bir sürü eski alışkanlıklar var. Nasıl diyecem ki, herşey yeni oldu"

- ama bu ayetin manası başka: insanın bir özü var... bütün yaptıklarını neden yapıyorsun? Sana iş yerinde, akrabaların yanında, komşuların yanında, düğünlerde o hareketleri yaptıran güç nedir? Neden falanca yerde güldün, neden falanca zaman yalantırdın, neden o durumda ikiyüzlülük yaptın?

- İşte, İncil buna 'yürek' diyor, ya da 'benlik'...

Romalılar 6:6

"Biliyoruz, evelki kişiliğimiz Onunla birlikte haça gerildi, öyle ki, eski günah tabiyetimiz ortadan kaldırılsın ve artık günaha esir olmayalım."

- işte insan normal olarak bencildir: bir bebeği düşün, bebekler dünyanın en bencil yaratıklarıdır... gece gündüz ağlıyorlar, altını pisletiriyorlar... onların sloganı: "dakkada istiyorum"

- büyüyünce belki ağlamayı kesiyoruz, ama içten değişmiyoruz: "BEN istiyorum"... "Benim canım şunu, şunu, şunu istiyor..."

- ve şimdi büyük bir haber var: kim İsayı gerçekten, derinden anladıysa, işte o kişinin yüreğinde bir değişiklik oluyor

- onun yüreğinde BENlik kayboluyor, ve bir SENlik doğuyor...kendi keyfimi, kendi gururumu, kendi arzularımı gerçekleştirmeye bakmayacam artık, ama İsa ne isterse, onu yürekten ben de istiyorum

SON:

- bugün anladık Pavlus Mesihin habercisi olarak nasıl bir yol çizdi...

- ve bilmiyorum, sen o yolun neresindesin: en başta: Allahın kanunu var diye anladın mı? Sen onu yerine getirmeye uğraştın mı, denedin mi?

- ve uğraştıktan sonra, anladın mı ki, sen tutamayacan, günah biriktiriyorsun, ve tek bir sevap yok ... bir kurtarıcı için bağırdın mı, gelsin seni o durumdan kurtarsın?

- ve İsa Mesihin hacına geldin mi, onu iyi gibi anladın mı?... o tepede aslında 3 haç vardı, ama lazımdı 4 olsun...bir tanesi seni içim

- ve sen onu anladıysan, senin yüreğin değişti mi? Orada gerçekten diyebişlir misin? Ben hayatımı artık Mesih için yaşıyorum?

- bu yolun neresinde olursan ol, Rab seni bekliyor... senin kolunu tutup seni bu anlayış yolunda daha da öteye getirmek istiyor.