Açıklama 1:4-6

Son zamanlar için İsa hakkında 7 hakikat


Giriş:

Bugünlerde ne zaman bütün dünya bir krize girdi, birçok imanlı Açıklama kitabını okumaya başlıyor. Bu kitaptan hem bilgi, hem teselli bekliyorlar.

Dünyanın sonu hakkında bilgi kazandık mı, sanki dünyaya gelen felaketler bize o kadar fazla zarar veremeyecek.

Ama bu anlayış yanlış: sanki bu konuda bilgi isterken, daha fazla kendimizi düşünüyoruz. Sanki merkezde biz bulunuyoruz. Nasıl Petrus İsanın dirilişinden sonra İsa ona geleceğini bildirdi: “Sen yaşlanınca, seni idam edecekler”

O zaman Petrus kendini tutamadı: “Ya Rab, Yuhanna'ya ne olacak?” - Petrus geleceği hakkında bilgi istedi, çünkü kendini düşündü: “Bu haksızlık, beni öldürecekler, ama Yuhanna raht rahat eceliyle yatağiında ölecek”.

Ama İsa'nın cevabi Petrus'u düzeltiriyor:

Yuhanna 21:22 İsa ona dedi: "Ben istesem bile, o benim gelişime kadar sağ kalsın, ondan sana ne? Sen benim arkamdan gel!"

Sen benim arkamdan gel: yani... kendi geleceğini unut, kendini düşünme, ama beni düşün. Beni merkeze koy!”

İşte bugün aynısını yapmak isyiyoruz: dünyanın sonunu düşünürken, İsa'yı merkeze koymak, birinci yeri Ona vermek.

Unutmayın ki, bu kitabın adı aslında “Apo-kalipsis”, o demek: örtüyü çekmek, saklı olanı açıklamak. Ve 1:4 diyor: “Bu İsa Mesihin açıklamasıdır” - İsa hem açıklayandır... hem açıklanandır. Hem bize bilgi veren odur, hem bize onun hakkında biligi veriliyor.

Kardeş, bizi kara günler bekliyor. Ve o kara günlerde en fazla kendini, aileni, akrabalarına düşünürsen, Rabden huzur bulamayacan. Ama kendini unut. Kendi güvenliğini düşünme, İsa'nın şanını, Onun şerifini, Onun krallığını düşün.

Geçen hafta, biraz sırasız olarak, baktık, nasıl Açıklama 1'de İsa görünüyor. Sanki İsa kendini tanıtırıyor. Onun görünüşünün her bir tarafı bile büyük ruhsal bir ders verdi.

Bugün 1:4-6 ayetleri okumak istiyoruz. Burada İsa kendi kendini değil, ama Yuhanna onu tanıtırıyor. Ve bu sözler bile baskı altında olan imanlılara büyük kuraj vermek istiyor:

1:4 Yuhanna, Asya sancağında bulunan yedi topluluğa: size merhamet ve barış olsun. Bu merhamet ve barış geliyor - şimdi var Olan, eskiden var Olan ve gelecekte var Olan'dan ve - Onun kral iskemlesinin önünde bulunan yedi ruhtan,

1:5 - ve İsa Mesihten:

İsa hakkında 7 hakikat

1. sadikan şahit Odur

İsa'yı hemen, en birinci öyle tanıtıyor. Demiyor, İsa Allahtır, İsa kurtarıcıdır, İsa Mesihtir... ama: sadikan şahit.

Son zamanların içinde bize gerekli olan özellik odur. İsa şahitlik yaptı, sen de şahitlik yaparken Onun gibi davranacaksın !

1.Tim 6:13

Herşeye yaşam veren Allahtır. Pontuslu Pilatus'un önünde bu doğru imana şahitlik yapmış olan da Mesih İsa'dır. Bunların önünde sana şu vazifeyi veriyorum:

Pavlus, Timoteyus'a iş veriyor. Ve onu yaparken İsa ve Pilatus sahnesini andırıyor: “İsa sadikan kaldı. İnkar etmedi, caymadı, kendini kurtarmak için kompromiş yapmadı.... Madem öyle, SEN DE sadikan kalacan, sen de kompromis yapmayacan !!!

Yuhanna bu Açıklama kitabını yazarken, kiliseler çok tehlikeli ve sıkıntı dolu günlere girdi: 2. baskı zamanı başlamıştı.

Bu durumda topluluklar ne yapsınlar? Bazıları dedi “Ah, azıcık devlete saygı göstermekten ne olacak sanki”. Ama Yuhanna kesin diyor “Kim kompromis yaparsa, Allah onu ateşe atacak. SADİKAN bir ŞAHİT ol !!

Ve dünyanın sonu yaklaştıkça gene Nero ve Domitian gibi empratorlar çıkacak ve imanlıları da zorlayacaklar, devlete saygı !!!

O zaman İsaya bak: o nasıl Pilatus'un önünde inkar etmedi: “Sen Yahudilerin kralı mısın?” - “Evet, dediğin gibidir”

2. ölülerden birinci doğan Odur

demek: Senin kesin bir umudun var. İsa sadece kendisi için düşünmedi... ama bizim kesin bilgimiz olsun diye dirildi. Maden ona iman edersin, emin olabilirsin ki, herşey ölümle bitniyor... arkası var. Ölüm bir son durak değil, ama bir uykudur.

Ve kim bu anlayışa gelmişse, o artık insanlardan da korkmuyor !

3. dünya krallarının başı Odur.

Şaşırtıcı... ve en başta bu hakikatı aklımızda tutmak lazım: dünyada, politikada ne olursa olsun. Haberlerde ne de işitirseniz... Evet dünyada krallar, başbakanlar, güçlü adamlar var ... ama İsa asıl kraldır: “Dünya Kralların başı” - Kralların kralı, Rablerin Rabbi

Şah-in-Şah - Pers Enperatorluğunun padişahının ünvanı

Daniel 6:1

Darius bütün ülkeyi yönetecek yüz yirmi satrap* atamayı uygun gördü.

120 padişah... ama sadece 1 tane şah-in-şah, yani kralların kralı

Özellikle son zamanlar yaklaşınca, korkunç şeyler okuyoruz: tek dünya hükümeti kesin kurulacak... ve dakkada gözlerimiz önünde bu gerçekleşiyor !!!

Açık 13:7

Ve ona verildi, kutsallarla muharebe edip onları yensin. Bütün cinsler, bütün halklar, bütün diller ve bütün milletlerin üzerine ona güdücülük verildi.

İnsan bu sözleri okusun da korkmaz mı? Bir düşün: Rusya, Çin, Amerika, Almanya, Arjentina... yok artık... tek bir güç bütün onları kontrol ediyor.

Ama bu tek dünya sistemi bir demokrasi değildir, bir diktatörlüktür. Ve daha korkuncu: Kutsallarla, Mesihçilerle savaşacak, ... “ve onları yenecek” diyor !!!

O zaman insanların imanı denenecek: gözlerinle görecen nasıl kardeşini kelepçelerle mapusa götürüyorlar. Nasıl Mesihle eğleniyorlar. Ve imanlılarda şüphe olacak: Şef kim, Rab kim, kontrol eden kim?

Ve o yüzden kitabın başında, her şeyden önce Yuhanna kerdeşleri uyarıyor: “Rahat olun, sıkılmayın: İsa Şah-in-şah'tır, Kralların kralıdır... dünya kralların başıdır. İşler öyle görünmezse de, kontrol İsa'dadır.

Almanya'da Nazi zamanında, Wilhelm Buş adında korkusuz bir pastor, devletin ideolojisini kabul etmedi, ama İsa'nın Rab olduğunu korkusuzca vaaz etmeye devam etti. Ne zaman Gestapo polisleri gelip onu mahpusa götürdüler, giderken, uzun, karanlık bir koridordan geçtiler.

Ve birdenbire imanlı kardeşimiz bir ses işitti. Birisi ilahi söylemeye başladı, Almanyada herkesin bildiği bir ilahi:

İsa yenecek - bu söz sonsuzca geçerli,

Bütün dünya onun olacak.

Ölümünün karanlığından sonra,

her şey onun eline verildi.

Haçta savaştıktan sonra, gökteki tahtına bindi.

Evet, İsa yeniyor, İsa yeniyor.

Evet, İsa yeniyor. Rabbin halkı yenik düşse bile,

Şeytan oklarını kurnazca ona karşı atarsa bile,

O zaman İsa tüm yangınları söndürüyor.

En sonunda Rab yengiyi kazanıyor.

Evet, İsa yeniyor, İsa yeniyor.

Demek o polislerden biri o da imanlı idi. Devlet adamı olduğu için Wilhelm Buş'u mahpusa götürmek zorunda idi, ama ona kuraj vermek istedi.

4. O bizi sevdi, kendi kanıyla bizi günahlarımızdan pakladı.

Ve gene İsa'nın yolu, imanlının yolu oluyor: İsa imanlıları, kendi halkını, kutsalları SEVDİ. Bu sadece bir duygu, bir emotsya değil: İsa onu işleriyle gösterdi, ispatladı.

Bazıları diyor: “Sevgi söylenmez, ama gösteriliyor”. Yani, ancak işlerinle bir kişiyi sevdiğini gösterebilirsin.

Sen insanları seviyor musun? Komşunu kendin gibi seviyor musun?

Bakalım, İsa bu sevgiyi nasıl gösterdi: kendi kanıyla bizi günahlardan pakladı... kendi kanıyla. İsa'nın haçtaki ölümünü, insanlara nasıl göründü? Sanki İsa kaybetti. Sanki Şeytan üstün çıktı. Ama tam öyle yapmakla Şeytanı yendi.

Ve biz imanlılar da öyle karanlık bir zamanı geçirirsek, ne zaman Mesihin düşmanları sanki üstün çıkarsa... o zaman İsa'nın örneğini aklımıza getirelim

İbraniler 12:2

Gözlerimizi İsa'ya dikelim, imanımızı başlattıran ve tamamlayan Odur. Kendisi için bir sevinç hazırlanmıştı, ve o sevincin uğruna haçın utancına hiç önem vermeden dayandı. Ve artık Allahın kral iskemlesinin sağında oturdu.

5. O bizi birer kral yaptı,

Bu şimdi en büyük kontrast: dünyada mesihçiler mapuslarda, aslanların önüne atılıyor, her yerde baskı, eziyet görüyorlar ve eğlentiye alınıyorlar.... sonra İsa diyor: “Sen bir kralsın, sen bir kraliçesin!”

Açıklama 20:6

Kimin payı varsa bu birinci dirilişte, o mutlu ve kutsaldır. O kişilerin üzerine ikinci ölümün hakkı yoktur. Hayır, onlar Allahın ve Mesihin kutsal hizmetçileri olacaklar ve Onunla birlikte bin sene krallık sürecekler.

Ama unutmayalım: Davut da kral olarak meshedildi, ama hemen saraya girmedi. Saul onu senelerce kovaladı, onu öldürmeye çalıştı, her türlü fenalık yaptı. 25 sene sürdü, ancak o zaman Davut tahtta oturdu.

Ve ikinci hakikat: Mesihle birlikte krallık sürecez. Ancak onun yanında olduğumuz zaman, onun krallığını paylaşacaz.

6. Allaha ve Onun Babası için birer kutsal hizmetçi yaptı.

Ne kadar büyük bir hak, bir privilegiya. Herkes karanlıkta gezerken, sen aydınlıktasın. Herkes Allaha düşman iken, sen onun evinde bir hizmetçisin. Rabbe hizmet etmek bir yük sayılmasın, ama büyük bir hak, bir sevinç sayılsın.

1.Petrus 2:5, 9

Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de, o evin içinde diri taşlar olun. Öyle ki, bir kutsal görevliler grubu olasınız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesihin eliyle Allaha makbul oluyorlar

9 Ama siz... seçilmiş bir halksınız, krallar gibisiniz, kutsal Allah görevlilerisiniz, kutsal bir milletsiniz, Allahın kendi halkısınız. Öyle ki, Allahın iyi tabiyetini ilan edeseniz. O sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığına çağırdı.

İşte, şanlılık ve kuvvet sonsuzlara kadar Onun olsun!

7. İsa geliyor

Açıklama 1:6 “Bakın, bulutlarla geliyor!”

Bulut = Allahın huzuru, Allahın gücü

Her göz Onu görecek. Onun bedenini kimler deldi, onlar bile Onu görecekler.

Ve O sebep olacak, dünyanın bütün milletleri ağlayıp çitmelenecekler. Evet, amin!

O kadar büyük pişmanlık olacak herkesteSon: