İsa'nın açıklaması

Açıklama 1

Giriş:

İnsanlar İsa'yı nasıl tanıyorlar: beşikteki bebek ve haçtaki ölü

İmanlılar onu nasıl tanıyor: ekmekleri çoğaltan mucizeci ... ya da günahlarımızı tekrar ve tekrar bağışlatan kurban

Ve bunlar hepsi doğrudur. Ama İsa'yı hepimizden daha iyi tanıyan biri vardı: apostol Yuhanna... İsa'nın sevdiği öğrencisi, sofralarda onun kucağında yatan

İsa'nın etrafında değişik krıglar vardı: 120 - 70 - 12 - 3 ... Yuhanna en yakın olanı idi:

1.Yuhanna 1:1

“En baştan beri var idi, biz onu işittik, kendi gözlerimizle onu gördük, ona baktık ve ellerimizle onu elledik, hani yaşam sözünden için konuşuyorum” ....

Kaldı desin, beraber yemek yedik.... o kadar yakındı...

Ama o bile İsa'yı görünce onu tanıyamadı. Bugün onu okumak istiyoruz:


1 Bu, İsa Mesihin bir açıklamasıdır. Onu Allah Ona verdi, kendi hizmetçilerine göstersin, tezlerde neler olacak diye. Bu açıklamayı bildirmek için, kendi meleğini hizmetçisi olan Yuhanna'ya gönderdi.

1. Bu kitapçıkta ne açıklanıyor?

İsanın açıklanması” - iki türlü: hem İsa bize gelecek zaman hakkında bazı konular açıyor - hem de açıklanan İsa'nın kendisidir

'Apokalipsis' - örtüyü çekmek - örtü göktür

Apo 3:21 “Ve o vakıta kadar gök lazım İsa'yı tutsun”. Bu kitapçık bize İsa'yı gösteriyor. Şimdiye kadar o kendini bütün şanıyla dünyaya göstermedi, dünya onu daha tanımıyor

Ama kim bu kitapçığı okursa, İsa'yı tanıyacak. O sormayacak: “Benim başıma ne gelecek?” - ama: “Ne zaman herkes İsa'nın önünde diz çökecek? Ne zaman herkes ona Rab diyecek”

Kardeş, sen Açıklama / Vahiy kitabını okumaya ve anlamaya hevesleniyorsun. Neden? Motivasyonun nedir? Gerçekten İsa'nın gelişine özledin mi: Bak, bu kitapta İsa'nın son sözü nedir:

Açık 22:20

Bu meselelere şahitlik yapan Kişi, "Evet, ben tezlerde gelecem," diyor. Amin, gel Rab İsa!”

Maranata ? Rab tez gel ! Bekleyemiyorum. Senin gelişinden başka konu kalmadı benim için!”

Sen onu demeye hazır mısın? Doğrusu, ben değilim. Ben daha bu hayata, bu yeryüzüne bağlıyım. Bütün bağlarımı koparmadım. Ruhsal dünya henüz o kadar yakın değildir bana.

2. Bu kitapçık kimin içindir?

Allah kime gösterecek tezlerde ne olsun? Kendi HİZMETÇİlerine.

Başka mektuplarda daha fazla diyor 'kutsallara'. Ama burada başka: her bir imanlı Rabbin işçisidir. Rab seni kurtarmadı sadece kurtulasın diye. Öyle olsaydı daha vaftiz olduğumuz zaman hemen bizi tranzit alsın yanına daha iyi. Hayır, Rab seni brakıyor yeryüzünde onun işçisi olasın.

Ve ancak kim Rab için işlerse, bu kitabı anlayacak. Ancak kim Rab için işlerse, kim kendini düşünmezse, ancak o bilecek ne için söz oluyor. Rabbin şanı, onun kral olması, ancak kim o konuya merak ederse bu sembolik sözleri doğru anlayacak. Sen işçisin, ve firmanın kazancı senin birinci prioritetin olmalı.

3. Yuhanna neyi gördü: İnsanoğlu'na benzeyen biri

12 Dönünce, yedi tane altın mumluk gördüm. Ve bu yedi mumluğun ortasında İnsanoğlu'na benzeyen biri dururdu.

Demek bu kişi mutlaka bir insandır, ama nasıl bir insan? Onun özelliklerini inceledik mi, anlayacaz, o sadece insan değil, ama Allahın sıfatlarını taşıyor.

'İnsanoğlu' sözü İsa'nın kendisi için en sık kullandığı addır. En sonunda, ona dava yaptıkları zaman dedi:

Tanrı'nın Oğlu Mesih* sen misin?" dedi.

Matta 26:64

"Yaşayan Allahın adına sana yemin ettiriyorum - söyle bize, Mesih sen misin, Allahın Oğlu sen misin?"

İsa ona dedi: "Sen kendin söyledin. Gene de size söylüyorum: bundan sonra İnsanoğlu'nu göreceniz, nasıl en kuvvetli Olanın sağında oturacak, ve nasıl gökteki bulutların üstünde gelecek."

Bunun üzerine Allahevinin güdücüsü rubalarını yırttı ve dedi: "Adam Allaha küfür etti. Artık ne ihtiyacımız kaldı şahitlere? Siz kendiniz işittiniz, nasıl Allaha küfür etti.

İnsanoğlu sözü alçalmak meselesini göstermiyor, tam tersi: Damiel 7'de onu görüyoruz, nasıl yeryüzünden Allahın katına biniyor ve Ona en fazla güç ve şanlılık veriliyor. Yani o söz İsa'nın yüceliğini gösteriyor.

(1) giysileri

Bu rubalar, Allahevindeki görevlinin ofitsyalno rubalarıdır. Bir Allah görevlisi olarak en başta Allah kurbanlar sunardı. EA'da öyle: ancak bir Allah görevlisi senin hayvanını kabul ettiği zaman geçerli sayılırdı. Sen belki para ayırıp hayvanı satın aldın, ama senin hakkın yok onu Allahın huzurunda kesesin. Onu kahin yapıyor.

Ve bu kitapçıkta da kurban var: bölüm 5'te imanlılar Rab için öldürülenleri görüyoruz. Onların canları kurbanyerinin altında toplanmış bağırıyorlar: Ey Ran ne zamana kadar bizim kanımızın intikamını almyacaksın.

Ve işte, onların ölümü boş bir rastlantı değil, ama Rabbe makbul bir kurban olarak gösteriliyor. İşte, İsa'nın beyaz rubası bunu gösteriyor.

Ve Allah görevlisinin başka bir işi: tütsü yakmak. Bugünlerde onu Ortodoks kiliselerde hala yapıyorlar. Ama onun aslısı EA altında tapınakta yapılırdı.VE aynı onun gibi bölüm 8'de görüyoruz nasıl İsa imanlıların dualarını alıp onlara çok sayıda duman ekliyor.

Biz du aettiğimiz zaman İsa onları babasının önüne getiriyor. Neden? Allah bizim dilimizi mi anlamıyor? Tabii ki, öyle değil. Ama İsa kendi Oksini veriyor, sanki kendi damgasını vuruyor. O yüzden İsa'nın adında dua ediyoruz.

(2) saçları

Bu da Allahın sıfatlarından biridir: Daniel 7 - "Giysileri kar gibi beyaz, Başındaki saçlar yün gibi apaktı."

Bu da saygınlık ve hikmet gösteriyor. Nasıl biz 'aksakal' diyoruz. Demek adamm o kadar yaşamış, bütün saçları bembeyaz olmuş. Öyle bir kişiye güvenebilirsin. Bütün bilgi, anlayış, hikmet var onda..

Yeşaya 11

1 İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek.

2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.

3 RAB korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.

4 Yoksulları adaletle yargılayacak, Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.

Evet, İsa şu anda o durumdadır. O kilisesinde hükmediyor. Onun krallığı orası. Ve o bütün bilgiye sahiptir. O yaşadı, yoldan geçti. Ona danışabiliriz: ilerde ne var?

Heb 6:20

Bizim önümüzden koşan İsa da, Melki-Zedek'in sırasından bir başgörevli kılındı ve oraya girdi.

Birçok konuda kafamız işlemiyor, bilgimiz yok, hikmet lazım: nerede yaşayayım,

Pro 16:25 Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, Ama sonu ölümdür.

Öyleyiz... bize çakıldan fazla akıl lazım. İşte: Aksakallı İsa en güzel kaynaktır

(3) gözleri

İsa hakim olarak insanları yargılayacak. Ama doğru karar vermesi için bilgi lazım. İşte o durumda İsa'nın gözlerinin gösteriyor: onlar herşeyi görüyor. Ateştirler.

Ne zaman Yuhanna 4'te kuyudaki kadınla konuştu: Kocanı getir - kocam yok - doğru söyledin: 5 kocaya cardın, ve şimdi kimile yaşıyorsun, o senin kocan değil.

Kadın rahatsız oldu, demesi; ben kime çattım? “Efendim, görüyorum, sen bir peygambersin” . Bu sefer hemen konuyu saptırmaya çalışlı. “Şey, nerede lazım tapalım: bu balkanda mı, yoksa Yeruşalimde mi?”

İşte, İsa'nın gözleri öyle: bütün bahanelerimizi, bütün yalanlarımızı meydana çıkarıyor

Açıklama 2:19 - Tiyatira kilisesi: orada toplantıda zina vardı - sahte kadın peygamber vardı ve İsa diyor: “Gözleri alev alev yanan şöyle diyor...”

Evet, İsa herşeyi görüyor: Yuhanna 1 - Natanayel - “Sen incir ağacının altında oturuken ben seni gördüm” - Natanael: “Ey muallim! Sen Allahın Oğlu'sun. Sen İsrail'in kralısın"

İsa: “Sen bunlardan daha büyük şeyler görecen! Size çok doğru bir şey söyleyeyim: siz göreceniz, gök nasıl açık duracak ve nasıl Allahın melekleri 'İnsanoğlu'nun üstünde yukarı çıkıp inecekler.”

(4) ayakları

Ve Tiyatira'daki topluluğa konuşmaya devam diyor: “Sadece alev alev yanan gözlerim yok... aynı zaman ateşli ayaklarım var” ... İsa'nın ayak bastığı yerlerde yangın olluyor, herşey eriyor... bir şey kalmıyor.

Bir savaştan sonra, savaşı kaybeden general yere yatardılar. Yenenler de ayaklarını onların ensesine basardılar. Yani: “Seni her an öldürüp yok edebilirim”

O ayaklarıyla bütün düşmanlarını ezip yok edecek. Daha iyi olacak, İsayı kendimize düşman yapmayalım.

(5) sesi

Sular: şelale - vodopad. Öyle bir ses, başka sesler kalmıyor... hem de değil sadece kısa bir bağırmak, ama durmadakk devam eden bir ses

O da EA'da Allah sesi olarak tanıtılıyor - Mezmur 93:4 "Yücelerdeki RAB engin suların gürleyişinden, Denizlerin azgın dalgalarından Daha güçlüdür."

Rabbin düşmanları oradan buradan çok nağara yapıyorlar.... “Allah yoktur”, “İsa hiç yaşamadı” - “KK'a güvenemeyiz” - “Allah baba iyidir, herkes kurtulacak” - “İsa haça gerilmedi” - “Papazlar incili değiştirdiler” ... ve hep öyle devam ediyorlar.

Ve İsa geldiği zaman diyecek: “Yeter artık, susun. Şimdi ben konuşacam”

Habakuk 2:20 Oysa RAB kutsal tapınağındadır. Sussun bütün dünya O'nun önünde."

Mezmur 46:10 "Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! Uluslar arasında yüceleceğim, Yeryüzünde yüceleceğim!

Zekerya 2:13 Ey insanlar, RAB'bin önünde sessiz durun! RAB kutsal konutundan kalkmış geliyor!

Ne kadar önemlidir, biz de daha şimdiden, Rab İsanın sesinden başka bütün sesler bastıralı, yok edelim, çünkü bizi saptırmak, şaşırtmak ve İsadan ayırmak istiyorlar

İsanın sesini mi işitmek isitorsun? O zaman en başta bütün başka sesleri susturacan. Tvdan başla... en çok senin kafanı karıştıran Şeytanın enstrumentı odur.

Sonra: komşuların, akrabaların, bütün imansızların sesini sustur

En sonunda: içindeki sesi de sustur. Duyguların, şüphelerin, kaygıların, sıkıntıların sesi çok nağaralı

(6) kılıcı

Bu İsa savaşa hazırdır, onun kılıcı var... demek düşmanlarını yok edecek.

Birinci hakikat: kılıç onda, bizde değil. Biz bekliyoruz, İsa o kılıcı kullansın. O ne zaman uygun görürse o kılıcı kullanacak. Bize düşmüyor kılıcı kullanalım.

Ne zaman İsa öğrencileriyle Samiriyr'de yolculuk yaparken bir köyde onu kabul etmek istemediler, hemen Yakup ve Yuhanna dediler: “Efendimiz, ,st,yor musun biz buyruk verelim gökten ateş düşsün?” - Luk 9:55 Ama İsa dönüp onları azarladı: "Siz bilmiyorsunuz ki, hangi ruhtansınız” sankşi demek istiyor: “İçinizde benim ruhum yok, Şeytanın ruhu var”

İkinci hakikat: İsa gelene kadar Mesihin kılıcı onun düşmanlarına kesmiyor... BİZE kesiyor:

Mat 10:34 Sanmayın ki, geldim yeryüzüne barışıklık getireyim. Ben gelmedim barışıklık getirmeye, geldim bir kılıç getirmeye. 35 Çünkü ben bir adamın babasıyla arasını bozmaya geldim; ve bir kızın anasıyla arasını bozmaya geldim; ve bir gelinin kaynanasıyla arasını bozmaya geldim.

İsa dünyanın krallarıyla nasıl savaşacak:

Açıklama 16:16

Ruhlar da dünyanın krallarını bir yere topladılar. O yerin adı İbranice dilinde 'Har-magedon'dur.

Ve İsa geldiği zaman, Şeytanla ya da Antihristle uzun uzun savaş yapmayacak: Onun kılıcı onu elinde değildir: AĞZINDADIR. Demek o savaşçı değil, ama hakemdir. Bir sözle düşmanlarını yok edecek:

Açıklama 19:15-16

Onun ağzından keskin bir kılıç uzanıyor, öyle ki, onunla milletleri vursun. Onları demir çomakla güdecek. Ve Allahın üzüm çiğnemek yerinde üzümleri eziyor. Her şeyi güden Allah, kızgın öfkesini oraya dökmüştür.

Rubasında ve kalçasında şöyle bir ad yazılıdır: 'Kralların kralı ve Rablerin Rabbi'.

(7) yüzü

Güneşin etkisi iyi mi, kötü mü? - Bir tarafta güneş hayatın kaynağıdır, hayat için ona muhtacız. - O yüzden Mısırlılar ve birçok halk güneşe taptılar

Ve onun için biz İsa'nın yüzüne bakmaya kuraj buluyoruz: ancak ona bak baka enerji bulacaz bu hayat için. Bir çiçeği karanlık odaya kapart ölecek. Biz de öyle:

2.Kor 3:18

“Ve biz hepimiz, sanki bir bakır aynasına bakarak, örtülmemiş bir yüzle Rabbin şanlılığını görüyoruz. Ve Rabbin Ruhu bizi bir şanlılık derecesinden başka dereceye değiştiriyor. Böylelikle bizi gördüğümüz görüntünün haline getiriyor.”

Ama kim İsaya düşman ise korku ve panikaya kapılacak:

Açıklama 6:16-17

Ve balkanlara ve kayalara dediler: "Üzerimize düşün, saklayın bizi kral iskemlesinde Oturan'ın bakışından ve Kuzu'nun öfkesinden. Çünkü onların öfkesinin o büyük günü geldi artık, ve kim ayakta kalabilir?"

(8) mumluklar ve yıldızlar

Açıklama 1:19

“Benim sağ elimde gördün ya o yedi tane yıldızı; hem de o yedi altın mumluk - onların saklı anlamını sana anlatırayım: o yedi yıldız yedi topluluğun melekleridir. Gördüğün o yedi mumluk gene, yedi topluluktur.”

Büyük şok: 70 senesinden sonra yedi kollu mumluk (Menora) Yahudiliğin sembolü oldu. Ve burada diyor: yedi mümlük yedi kilisedir... Ama onlar İsrailde değil: Asya sancağında... Yahudi olmayanlar.

O kasabalarda özel bir kutsallık yok: sanki - Çirpan, Peştera, Nova Zagora, Haskovo, Tutrakan

Allahın halkı, asıl ve gerçek Yahudi halkı, İsanın halkıdır... öbürlerine “Şeytanın sinagogu” diyor.

İsa bir başkahin gibi mumluklara bakıyor, güzel yansınlar ışık versinler: yeterince zeytinyağı var mı? Yağ temiz midir? Fitiller yerinde mi?

İşte aynı biçimde Mesih şu anda bizim topluluğumuzla da uğraşıyor. Onun amacı: daha çok aydınllık olalım, daha çok aydınlık verelim.

Ve o zaman öbür sözü de geçerli: yıldılzar İsanın elinde. Kiliseler onun koruması altında... Kimse onlar eşlimden kapamayacak

Birçok kişi geleceği için yıldızlara bakıyor, horoskoplara bakıyor. Ama onlar da İsa'nın elinde. Ben eskiden öyle bir kişi idim. Geleceğimi, kaderimi bilmek istiyordum. Ama şimdi gelecek zaman için İsaya güveniyorum. Ben onun elindeyim... Ya sen?