Kuzu ile Aslan

Açıklama 5A. Ferman kağıdı

Açıklama 5

1 Ve kral iskemlesinin üstünde Oturan'ın sağ elinde bir ferman kâğıdı gördüm. O içerden ve arkadan yazılı idi ve yedi mühürle mühürlenmiş idi.

2 Ve kuvvetli bir melek gördüm. O yüksek sesle şunu ilan etti: "Kim layıktır ferman kâğıdını açsın ve onun mühürlerini çözsün?"

3 Ve ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yerin altında, hiç kimse ferman kâğıdını açıp içine bakamadı.

4 Ben de çok ağlamaya başladım, madem kimse layık bulunmadı, ferman kâğıdını açıp okusun ya da içine baksın.ferman kağıdı: Allahın isteği, padişahlar, kendi isteklerini öyle yerine getiriyorlardı:

B. Aslan-Kuzu

5 Ama ihtiyarlardan biri bana dedi: "Ağlama artık! Bak, Yahuda cinsinden gelen Aslan, Davud'un kökü Olan, o yendi. Öyle ki, ferman kâğıdını açsın ve onun yedi mühürünü çözsün."

6 Ben de baktım ve, işte, kral iskemlesinin ve dört malüğün ortasında bir Kuzu dururdu. Sanki kesilmiş gibi idi. Onun yedi boynuzu, hem de yedi gözü vardı (bunlar bütün dünyaya gönderilmiş olan Allahın yedi ruhudur).

7 Kuzu gelip, kral iskemlesinin üstünde Oturanın sağ elinden o ferman kâğıdını aldı

1. Yahuda cinsinden gelen ASLAN

Yaratılış 49

1 Yakup oğullarını çağırarak, "Yanıma toplanın" dedi, "Gelecekte size neler olacağını anlatayım. 2 "Yakupoğulları, toplanın ve dinleyin, Babanız İsrail'e kulak verin.

3 "Ruben, sen benim ilk oğlum, gücümsün, Kudretimin ilk ürünüsün, Saygı ve güç bakımından en üstünsün. 4 Ama su gibi oynaksın, Üstün olmayacaksın artık. Çünkü babanın yatağına girip Onu kirlettin. Döşeğimi rezil ettin.

5 "Şimon'la Levi kardeştir, Kılıçları şiddet kusar. 6 Gizli tasarılarına ortak olmam, Toplantılarına katılmam. Çünkü öfkelenince adam öldürdüler, Canları istedikçe sığırları sakatladılar. 7 Lanet olsun öfkelerine, Çünkü şiddetlidir. Lanet olsun gazaplarına, Çünkü zalimcedir. Onları Yakup'ta bölecek Ve İsrail'de dağıtacağım.

8 "Yahuda, kardeşlerin seni övecek, Düşmanlarının ensesinde olacak elin. Kardeşlerin önünde eğilecek.

9 Yahuda bir aslan yavrusudur. Oğlum benim! Avından dönüp yere çömelir, Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın. Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir?

10 Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak, Yönetim hep onun soyunda kalacak, Uluslar onun sözünü dinleyecek.

11 Eşeğini bir asmaya, Sıpasını seçme bir dala bağlayacak; Giysilerini şarapta, Kaftanını üzümün kızıl kanında yıkayacak. 12 Gözleri şaraptan kızıl, Dişleri sütten beyaz olacak.

- Yahuda sadece 4. siradaydı - ama kardeşlerinin arasında birinci yerde olacak, krallık onun olacak - Davud, Yahuda cinsinden idi ve bütün krallar onun soyundan geldiler.

- krallıklarının sembolü hep güçlü bir hayvan: en yaygın aslan ve kartal - güç, kuvvet, herkesi yenmek, yetki sahibi olmak, korkudan kimse ona yaklaşmayacak

Davudun kökü - İsa'nın zamanında Davud'un soyu çoktan krallık sürmezdi, 587 senesinde Babillerle sonu buldu. Ama Yeşaya ve Yeremya peygamberlik yaptılar, o soydan bir daha bir kral, bir süper kral çıkacak.

2. Davud'un KÖKÜ

Yeşaya 11:1-2,10

İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek. 2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.

10 “O gün İşay'ın kökü ortaya çıkacak, Halklara sancak olacak, Uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak.

Yeremya 23:5

"İşte Davut için doğru bir dal Çıkaracağım günler geliyor" diyor RAB. "Bu kral bilgece egemenlik sürecek, Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.

Mat 2:23 Gidip Nasıra denilen bir kasabaya yerleşti. Öyle ki, peygamberlerin söylediği söz yerine gelsin, hani 'Ona Nasıralı diyecekler'.

1.Petrus 1:19-20

Hayır, Mesihin kıymetli kanıyla kurtuldunuz. Onun kanı, kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanı gibidir. 20 Sahi, O dünya kurulmadan önce bile bellendi; ama artık tarihin sonunda sizin faydanız için ortaya çıktı.

Açıklama 13:8

Yeryüzünde oturanların hepsi ona taptılar. Her kimin adı Kuzu'nun yaşam kitabında yazılmamış ise, onlar ona taptılar. O Kuzu, dünya kurulmazdan önce bile kesilmişti.

Açık 12:10

Kuzu'nun kanıyla ve kendi şahitlik sözleriyle onu yendiler. Kendi canlarını da sevmediler, öyle ki ölümü bile göze aldılar.

C. Allahın taht odasındakiler tapıyor

8 Ve ne vakıt ferman kâğıdını aldı, dört malük ve yirmi dört ihtiyar Kuzu'nun önünde yere kapandılar. Her birinde gitaralar ve tütüzle dolu altın taslar vardı (onlar kutsalların dualarıdır).

Mezmur 141:2

"Duam önünde yükselen buhur gibi, El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!" - bie dilek ama emin değil

9 Ve şu yeni ilahiyi söylediler:

"Sen layıksın ferman kâğıdını almaya ve onun mühürlerini açmaya. Çünkü sen kesilmiştin, ve kendi kanınla her bir cinsten, her dilden, her halktan ve her milletten kişiler Allah için satın aldın.

10 Onları bizim Allahımız için krallar ve kutsal hizmetçiler yaptın. Ve dünya üzerine krallık sürecekler."

1.Kor 7:23

"Bir fiyatla satın alındınız. İnsanlara köle olmayın."

D. Melekler tapıyor

11 Bir baktım, ve çok meleklerin seslerini işittim. Kral iskemlesinin, malüklerin ve ihtiyarların etrafını sarmışlardı. Onların sayısı binlerce binler ve milyonlarca milyonlar idi.

12 Yüksek sesle şöyle dediler: "Kuvvet, zenginlik, bilgilik, kudret, saygınlık, şanlılık ve övgü - evet, kesilmiş Kuzu bunları almaya layıktır."E. Herkes tapıyor

13 Ve işittim nasıl gökte, yeryüzünde, yerin altında ve denizde, bütün bunların içinde bulunan her varlık şöyle dedi: "Kral iskemlesinin üstünde Oturana ve Kuzu'ya sonsuzlara kadar övgü ve saygı ve şanlılık ve kudret olsun."

14 O dört malük, "Amin!" dediler. Yirmi dört ihtiyar da yere kapanıp sonsuzlara kadar Yaşayana taptılar.