Açıklama 13:1-8
Denizden çıkan canavar

a.1: O zaman denizden çıkan bir canavar gördüm.

- canavar: bunlar birer devlettir; ama değil sadece birer krallık: emperatorluk – demek; başka halklara saldırıp birçok devletleri yutan, sanki yiyen bir devlet

- canavarın tek amacı var: saldırmak – kendi vatandaşlarının iyi olmasına bakmıyor – kişilerin durumu önemli değil, padişahın şanlılığı önemli

Onun on boynuzu ve yedi kafası vardı. Boynuzlarının üzerinde on tane taç vardı. Kafalarının üzerinde gene, Allaha küfür eden bir ad vardı. 2 Gördüğüm canavar bir leoparda benzerdi; onun ayakları ayının ayaklarına benzerdi; ağzı da aslanın ağzına benzerdi.

Daniel 7:1-8

1 Babil Kralı Belşassar'ın krallığının birinci yılında, Daniel yatağında yatarken bir düş ve görümler gördü. Sonra düşünün özetini yazdı; 2 şöyle dedi: "Gece bir görümde göğün dört rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm.

3 Denizden birbirinden farklı dört büyük yaratık çıktı.

4 "Birinci yaratık aslana benziyordu, kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı, yaratık yerden kaldırıldı, insan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi.

5 "İkinci yaratık ayıya benziyordu. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında, dişleri arasında üç kaburga kemiği vardı. Ona, 'Haydi kalk, yiyebildiğin kadar et ye! dediler.

6 "Sonra baktım, parsa benzer bir başka yaratık gördüm. Sırtında dört kuş kanadı vardı. Bu yaratığın dört başı vardı ve ona egemenlik verilmişti.

7 "Bundan sonraki gece görümlerimde korkunç, ürkütücü, çok güçlü dördüncü bir yaratık gördüm. Büyük demir dişleri vardı; yiyip parçalıyor, artakalanı ayakları altında çiğniyordu. Kendisinden önceki yaratıklara benzemiyordu. On boynuzu vardı.

8 "Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken, onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan üçü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri, böbürlenen bir ağzı vardı.

- sırayla görüyor: Babil emperatorluğu – İranlıların emperatorluğu - Greklerin emperatorluğu (Aleksander Veliki / Büyük İskender) – Roma emperatorluğu

- sonuncusu en korkunç, normal yırtıcı hayvanlarına benzemiyor, ona ad bile bulamıyor: Romalıların devletini birşey durduramadı

- en uzun süren krallık idi: Babil: 90 sene – İranlılar: 180 sene – Grekler: 280 sene – Roma: 1600 sene (Fatih Sultan Mehmet)

- ama Daniel sadece politikaya merak etmezdi, kendi halkına ne olacak, en büyük merağı buydu: Allah bu durumlarda sustu mu? İnsanlar kendi kendilerini tanrılaştırıyor

Babil kulesini yeniden yapmaya başlıyorlar: Rab susacak mı, hiç harekete geçmeyecek mi?

- bu durumda Danielin görümü devam ediyor:

Daniel 7:9

Ben bakarken tahtlar kuruldu, Eskiden beri var Olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, Başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev, Tekerlekleri kızgın ateş gibiydi. 10 Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Binlerce binler O'na hizmet ediyordu; On binlerce on binler Önünde duruyordu. Mahkeme kuruldu, Kitaplar açıldı.

Daniel 7:11

Boynuzun söylediği övüngen sözleri duyunca baktım, yaratık gözümün önünde öldürüldü, bedeni kızgın ateşe atıldı, yok oldu. 12 Öbür yaratıklara gelince, egemenlik onlardan alınmış, ancak belirli bir süre için yaşamalarına izin verilmişti.

- bu korkunç krallığın sonunu anlatıyor

Daniel 7:13

Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan'ın yanına doğru ilerledi, O'nun önüne getirildi. 14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır."

- bu sahne gökte geçiyor: İnsanoğlu bulutlarla geliyor – artık biz onu anlıyoruz: o yğzden İsa kendine İnsanoğlu derdi: değil sade bir insanım demek çin, tam tersi, ben o Dan 7'de anlatılan kişiyim – bütün dünyanın üzerine kral oldum, Allahtan o gücü aldım - “Büütn güç bana verildi” (Mat 28)

- Yuhanna başka bir krallık gördü, Mesihin krallığına karşı ayaklanıyor (Mesih düşmanı)

- o krallık Dan7'deki krallıkları hepsini birleştiriyor: hepsinden daha kuvvetlidir (4 yaratıkta 7 kafa ve 10 boynuz vardı)

- ve Açıklama kitabı aynısını anlatıyor: nasıl Rabbin krallığı kuruluyor ve nasıl onun önünde bütün insan krallıkları yok oluyorlar

A. politik birlik – tek dünya hükümeti

ayet 2: “Ve ejder ona kendi kuvvetini, kendi kral iskemlesini ve çok büyük güdücülük verdi.”

ayet 7: Bütün cinsler, bütün halklar, bütün diller ve bütün milletlerin üzerine ona güdücülük verildi.

ayet 8: Yeryüzünde oturanların hepsi ona taptılar. Her kimin adı Kuzu'nun yaşam kitabında yazılmamış ise, onlar ona taptılar. O Kuzu, dünya kurulmazdan önce bile kesilmişti.

- eskiden beri bir dünya hükümeti kurmak inasnın hayalı idi: Babil kulesi – Nemrut (Nimrod)

1. birinci 'dünya hükümeti'

Yaratılış 10:8-11

Kûş'un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı. 9 RAB'bin önünde yiğit bir avcıydı. "RAB'bin önünde Nemrut gibi yiğit avcı" sözü buradan gelir. 10 İlkin Şinar topraklarında, Babil, Erek, Akat, Kalne kentlerinde krallık yaptı. 11 Sonra Asur'a giderek Ninova, Rehovot-İr, Kalah kentlerini ve Ninova'yla önemli bir kent olan Kalah arasında Resen'i kurdu.

Yaratılış 11:4

Sonra, "Kendimize bir kent kuralım" dediler, "Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız." ... 8 Böylece RAB onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu.

- bütün tarih boyunca emperatorlar bunu denediler, ama ancak şimdi gerçekten bütün dünyayı kontrol etmek için fırsat var: tehnolji

- bilgi: komputersiz bir şey olmuyor artık – artık sınırsız dannileri alıp işletiyoruz

İsa'nın zamanında sayım yapıldığı zaman çok ağır ve karışık bir iş: bugün seni yeryüzünde her yerde bulurlar. Amerikada prebroyavane: GPS koordinatları

- telefonlardaki pamet bile yeterli olacak bütün dünyadaki insanların hakkındaki bilgileri saklayasın

gözetmek: GPS her arabada: 2-3 m kadar hassas, satelitler artık değil sade yeryüzünü, yeraltındaki şeyleri bile görüyorlar,

- sen bulutsuz bir günde göke baktığın zaman, satelitler senin suratını ölçüp kim olduğunu anlayabilirler

- transport: Avustralyaya birinci gemiler 109 gün (3 buçuk ay) – bugün uçakla: 24 saat

London/New York sanki bir kasaba gibi oldu: Konkordla 3 ½ saat sürdü – çok kişi gidiyor alışveriş yapmaya: sabah gidip akşam dönüyorlar

- yeni uçaklar hazırlanıyor Hyper Sonic Transport: 4 mah/ ses hızı = 5000 km saatte = Avustralyaya 4 saatte, New York'a: birbuçuk saatte

- Fransada yeni trenler: 580 km saatte

- askeri güç: uçak gemileriyle flota ile ordu dünyanın istediği yere gidiyor, savaşıyor

- pilotsuz uçaklar: USA'da artık 20.000 var şimdilik, zamanla hepsi pilotsuz olacak – kendi devletinde de kontrol ediyorlar – silahlı: kimin signalı yok onu otomatik öldürebilriler

Bu yeni tehnolojiler hepsi kullanılacak insanları kontrol etmek için: dünya hükümetinin işlemesi için – Google: biz sanıyoruz bilgi aramak için yapıldı: ama aslında Amerikan gizli polisi (NSA) onu yaptı, her insanın hakkında bilgi toplasın: neye merak ediyorsun, kiminle yazışıyorsun, neye inanıyorsun...

- demek: artık fırsat var, tek bir dünya hükümeti olsun

- Allahın amacı başka:

Apo 17:26

Ve tek bir kişiden insanlığın her bir milletini çıkardı, bütün yeryüzünde otursunlar diye. Onların tarihlerine ve yaşayacak yerlerine O önceden karar verdi.”

- demek tek dünya hükümeti kurmak, Allaha karşı kafa kaldırmaktır2. bu dünya hükümeti eski emperatorluğun devamıdır

3 Kafalarının birine baktım, öyle yaralanmıştı, hani kesin ölecekti. Ama onun ölüm yarası iyileşmişti. Ve bütün dünya bu canavardan için şaş baş kaldı.

- sanki Roma emperatorluğu bitti ve yeniden dirildi: Romanın batı yarısı 476 senesinde düştü (Germanlara), doğu yarısı 1453 (Türklere)

- yeni dünya hükümeti bir anlamda onun devamıdır: o bir kerekte kurulmayacak, ama adım adım: önce bölgeler birleşecek, sonra hepsi OON'in kontrolun altında olacak

- burada en çok ilerlemiş olan: Avrupa birliği (Evropeyski Soyuz). Bütün dünyada ilk deneme: savaş olmadan devletler birleşiyor – onun başlangıcı: 1957 senesinde “Roma Antlaşması'

- Fransa, Germania, İtalya, Holanda, Belgia ve Luksemburg'un presidentleri toplandı ve boş dokumentlere imza attılar (matbaacılar grev yapmıştılar) – sembol: halk sorulmuyor, baştan karar verdiler, devletlerin hükümetleri rol oynamasınlar

- aynısı dakkada gerçekleşiyor Severna Amerikada (USA, Kanada, Meksika) - sonra olacak Afrika, Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Rusya/Kitay birliği

- en sonunda sade BM (OON) kalacak:

BM = Birleşmiş Milletler= OON

- önce sadece bir forum idi, nerede bütün devletler kendi problemlerini dünyaya tanıtırabilirdiler

- ama gittikçe daha fazla güç kazandı: ve artık hangi devlete savaş açılacak diye karar veriyor, sınıraları çiziyor v.s.


1950: Kore savaşında devletere çağırıyor yardım etsinler

1956: Suez krizinde – birinci barışı sağlamak askerleri

1964: Kıbrıs – Greklel Türklerin arasında

1966: Güney Afrika'dan hakkı alıyor, Namibia'yı idare etsinler

1974: PLO – Filistinleri tanıdı

1991: Angola'da barış gücü

1991: birinci İrak savaşı

1992: Yugoslavyada

3. bu sade politik sistem değil, Şeytani sistem

4 Ve ejdere taptılar, açan canavara öyle güdücülük verdi. Hem de canavara taptılar. Dediler ki, "Kim benziyor canavara? Kim onunla muharebe etmeye kalkabilir?"

- insanlar bu dünya hükümetine sevinecekler, ona tapacaklar – çünkü o barış getirdi: bu hükümetin başlanması için korkunç savaşlar lazım

- OON ikinci denemedir: birinci dünya savaşından sonra ilk deneme yaptılar: kişiler savaştan o kadar şok oldular ki, dediler, bir daha asla olmasın - beceremediler, onun için ikinci dünya savaşı oldu

- 1. dünya savaşı: 15 mio ölü / 2. dünya savaşı: 60 mio ölü / 3. dünya savaşı: ???4. bu sade politik sistem değil, ruhsal sistem

5 Ve ona öyle bir ağız verildi ki, büyük şeyler, Allaha küfür eden şeyler konuşsun. Ona verildi, kırk iki ay boyunca öyle devam etsin. 6 Ve ağzını açtı, Allaha küfürler etsin, Onun adına küfür etsin, Onun evine küfür etsin, hem de gökte oturanlara küfür etsin.

- bu dünya hükümetin başında tek bir insan olacak, o da kendini tanrılaştıracak

- Romadaki emperatorlar hepsi ölümdn sonra 'tanrılaştılar', ama Domitian başladı onu henüz yaşarken istesin: ona Rab dediler – imanlılar karşı geldiler

5. bu dünya hükümetinin düşmanı: imanlılar

7 Ve ona verildi, kutsallarla muharebe edip onları yensin.

2) ne demek: 'Kutsalları yensin'?

17:14 – Kuzunun yanında olanlar yenecek

12:11 Kuzu'nun kanıyla ve kendi şahitlik sözleriyle onu yendiler. Kendi canlarını da sevmediler, öyle ki ölümü bile göze aldılar.

- demek, bir olaya iki bakış var: canavar imanlılara baskı yapıyor: uğratıyor, kızanlarını alıyor, işkence yapıtrıyor, dava yapıyor, mapusa atıyor, ve en sonunda öldürüyor

- ama ölüm anında onlar Mesihin yanına gidiyorlar – Stefanus "Bakın, ben görüyorum, nasıl gök açık duruyor ve İnsanoğlu nasıl Allahın sağ tarafında duruyor." (Apo 7:56)

- ve öyle yapmakla Şeytanı ve canavarı yeniyorlar:

İbraniler 11:36-38

36 Başkaları eğlentiye alındılar. Kamçılar, zincirler ve mapusla denendiler. 37 Taşlandılar, bıçkılarla ortadan kesildiler, kılıçlarla parçalandılar. Ziyanlık içinde, ezilmiş ve uğratılmış vaziyette, koyun ve keçi postakilerini giyiyip avare avare gezdiler. 38 Dünya onlara layık değildi!

- bu beden en yüksek değer değildir: Şeytan ve onun yardımcısı canavar daha fazla istiyorlar: senin canını ! Ve onu almak için sana rahatlık vermeye hazırdırlar

- C.S. Lewis: usta denemeci Srewtape kendi kardeşkızanına instrukcia gönderiyor: ikinci dünya savaşında bir genç ingiliz onların pacientidir - kitabın sonunda adam imanlı olarak bir bombardımanda ölüyor – ve amcası Screwtape öfkeden kuduryoe “Nasıl izin verdin, adam bu durumda ölsün? Lazımdı ona rahatlık veresin, yavaş yavaş İsadan uzaklaşsın. Şimdi onu sonsuzluk için kaybettik”

- bütün dünya gerçek imanlılara karşı dönecek, onlara fanatik, sektant, aşırı gözüyle bakacak – aynı zaman 'hristiyanlara' dokunmayacaklar - “Sen İsaya iman et, problem değil. Ama sakın deme başkaları kurtulmayacak. İsa Rabdir – OK – ama başkalarına başka Rab var.”

- hangi metodla baskı olacak: 'nefret suçu' = başka sayılıyor bir kişi para için öldüresin, başkdaır onun ırkı için, siyah olduğu için öldüresin - böylece daha zayıf grupları korumak istiyorlar

- ama bu kanun kullanılıyor insanın fikirlerini yasak etsinler: sen bugün dersen: “Homoseksuellik yanlıştır, günahtır, Allah onu yapanları yargılayacak” - o zaman sen suç işlemiş oluyorsun, mahkemeden ceza yiyecen – Avrupada 21 devlet öyle kanunları koydular

- artık başladılar değil sadece onu yapanlara ceza versinler, ama onu yapmayı çnelemek istiyorlar, demek hiç fırsatın olmayacak onu yayasın (internette kill switch censura şalteri = canlı yayın kesebilecekler, telefonda konuşurken seni kesecekler)

- sen artık müjdeyi yayamazsın: o zaman başka dinden olanlara ve ateistlere karşı 'nefret suçu' işlemiş olursun – 'İsa Rabdir' demek başkaların inancına küfür etmek imiş

- müslümanları korumak için de aynı kanunu kullanıyorlar:

- Kanada'da Harding adında bir pastor – Bir gimnaziada müslümanlara izin verdiler Kuran dağıtsınlar, müslüman öğrencilere bir mescid yaptılar – daha önce hristiyan ve Yahudi öğrencilere onu yasak ettiler – buna karşı protesto etmek için broşürler dağıtırdı – ona dava açtılar 'nefret suçu'ndan – ceza: 340 saat müslüman organizasyonlar için işlemek – o dedi: “Müslümanlardan nefret etmiyorum, onları sevdiğim için istiyorum kurtulsunlar” - onu bir telefon konuşmasında söyledi – hükümet onun telefonunu dinledi, zapis yaptı ve o zapisler yayıldı – bunun üzerine bukvalno binlerce kişi ona telefon açtılar, küfür ve tehdit ettiler: “Kafirlere ölüm!” diye bağırdılar – tabii ki, hükümet buna karşı bir parmağını bile kaldırmadı

- Avustralyada: bir arap devletten kaçan bir Mesih imanlısı bir kilisede imanlılara paylaştı nasıl kendi devletinde ona baskı yaptılar, ve imanlılar nasıl lazım paylaşsınlar müjdeyi müslümanlarla – iki müslüman saklıdan girdiler seslediler – sonra zapis yapıp onu mahkemeye verdiler – mahkeme o imanlıya ceza verdi, müslümanlığa karşı küfür etti diye

- bugün gördük, nasıl politika konusunda dünya hükümeti birleşecek – sonraki haftalarda görecez, nasıl ekonomi ve din konusunda dünya birleşecek

SON:

- imanlılar buna karşı ne yapabilir? - dua edelim Rab o fikirden vazgeçsin (ama burada Rabbin kararını okuyoruz) – dua edelim bizim zamanımızda olmasın (ya kızanların?) - depresyaya düşelim, kader

- Rabbin cevabı:

9 Kimin kulağı varsa, şunu seslesin: "Kim mapusa düşecekse, o mapusa düşecek. Kim kılıçla öldürülecekse, o kılıçla öldürülecek." İşte, bu durumda kutsallara dayanmak ve iman lazım.

Dayanmak + iman

- İranlılarlarda, Şiilerde takiye diye bir şey var: korkunçluk durumda, gerçek inancını saklayabilirsin, yalan söyleyebilirsin – ama Rab öyle değil:


Matta 10:32-33

Her kim insanların önünde benim adımı anırsa, ben de gökte olan Babamın önünde onun adını anacam. 33 Ama her kim insanların önünde beni inkâr ederse, ben de gökte olan Babamın önünde onu inkâr edecem.

Açıklama 2:10

İzmire - Senin çekin on gün sürecek. Sen ölüm derecesine kadar sadikan ol. O zaman sana yaşam tacını verecem.

- on gün: demek: kim o çekide ise, Rab ona güö verecek dayansın, o çabuk geçecek ona

- bunu diliyorum bizim BG topluluklarımız için: öyle bir bakış – değil şimdiki bedeni, şindiki rahatlığı ve sağlığı en yüksek şey sayalım

7