BALAM

Tekst:

Sayılar 21:1 – 24:25

A. Balam her bir tanrıya hizmet etti,

- gerçek Yahve'ye de, yalancı putlara da

1. Bütün dünyadan kişiler ona gelirdi

- Balak'ın habercileri 700-800 km yolculuk yaptılar

- her gelen kişi, kendi tanrısının adını söylerdi, Balam da o tanrının adına büyü yapardı

- biraz Baba Vanga gibi, bütün BG'den gelirdiler

2. ama aynı zamanda gerçek tanrıyı da tanırdı

- Yahve adında konuşuyor

B. Balam kazanç için uğraştı

1. Rab onu deniyor: acaba gerçekçilik var mı onda

- ilk gelen kişiler ona para teklif edince, hemen kabul etmiyor, önce Rabbe danışıyor

- Rab açıkça diyor ki, "İsrail halkına karşı lanet okuma"

- ikinci gelişte onu tekrarlıyor, ama diyor ki, "Durun, belki bu gece başka konuşacak"

- bu saçmalık, Rab zaten konuştu - ama Balam gene de deniyor - "Dur bakalım, belki de bir şeyler koparabilirim!"

- sebep, bu sefer daha çok para teklif ettiler

2. Rab bazen izin veriyor, biz de denenelim: "Senin imanın kaç paralık?"

a. bir atasöz: "Herkesin bir fiyatı var"

- demek: uygun durumlarda herkes imanından vazgeçebilir

- Amerikada TV programında - kadına soruyorlar: "100.000 dolar için Tom Kruz'la bir gece geçirecen mi?" - kadın düşündü, taşında, "Hmmm, neden olmasın" dedi - sonra: "Peki, aynısı 20 dolar için yapacan mı?" - kadın ona bir şamar atıyor "Beni ne sanıyorsun, saygısız herif?" - cevap: "Aa, niye kızıyon? Asıl meselede anlaştık, şimdi sade fiyatı konuşuyoruz."

b. kaç imanlı da bu sebeble Rabden döndü

- kimisi kendini açıkça para için satıyor: Yahuda gibi

- kaç kişi bir gecede değişti: Uganda'da - büyük evangelisator - onun sayesinde yüzlerce kilise kuruldu - önce afetmezlik - sonra müslümanlardan para teklifi geldi - şimdi başka müslümanlarla kiliselerin etrafını dolaşıyor, imanlıları korkutmaya çalışıyor

3. kimisi de bir kerekten değil, adım adım kendini satıyor

- çok az kişi kendi imanını hemen satıyorlar, ama dilim dilim oluyor

- salam taktikası: "Sucuğundan bir dilim kesebilir miyim?" "olur ya!" - hiç anlamadn bütün sucuk gitmiş

- dikkat etmesek, Şeytan bize de aynı oyunu yapacak

- 2.Tim 4:9-10 - Pavlus mahpusta, yardıma muhtaç

Uğraş, bana daha şevik gelesin. Çünkü Dimas beni terk etti. Bu dünyayı daha fazla sevip, Selaniğe gitti.

- Dimas bence imansız olmadı, ama Rabbin işine önem vermemeye başladı - Pavlus'la beraber işlerdi, sonra başka meseleler daha önemli oldu.

- biz de aynı değil miyiz: birkaç sene önce daha büyük fukaralık vardı. bütün kadınlar ağlaşırdı: "Bütün gün çamaşır yıkıyorum, vakıt kalmıyor" şimdi otomatil peralna var, ama Rab için daha da az vakıt bulunuyor

- önce: kino (indiysko), sonra video, satelitna, şimdi kabelna, komputer, - dilim dilim

- işte Balam, "Biliyorum, Rab istemiyor, ama gene de deneyecem"

C. Balam Rabbi kontrol edebileceğini sandı

1. Rab eşeği konuşturuyor

- Rab izin veriyor yola çıksın, ama sonra ona öfkelendi - neden?

- yolda Balam ne kadar kazanacağını düşündü

2. onun için Rab ona hatırlatırıyor: "Ben seni konuşturacam - onun dışında bir şey söyleme" - ve ona canlı bir ders veriyor

- eşek, "gözleri açılmış" Balam'dan daha fazla ruhsal dünyayı görüyor

- büyük rezillik: Balak'ın habercilerin önünde gülünç duruma düşüyor

- 2. Petrus 2:15-16

15 Doğru yolu terk edip yolunu şaşırmışlardır. Beyor'un oğlu Balam'ın yolunu tutuyorlar. O, günahlı parayı seven biri idi. 16 Ama yaptığı kötülüğü için azarlandı: konuşamayan eşek bir insan sesiyle konuştu ve o peygamberin çılgınlığını zaptetti.

3. Rab ders verdi: nasıl konuşamayan eşeği konuşturdum, aynı onun gibi seni de konuşturacam

a. Rabbin gücü var, en uygunsuz kişileri bile konuştursun

(1) kral Saul - istemeyerek peygamberlik etti

(2) başkahin Kayafas: Yuh 11:49-51

"Siz hiç bir şey bilmiyorsunuz. 50 Ne de şunu düşünmüyorsunuz: bütün halk yok olacağına, tek bir kişi halkın yerinde ölsün. Bu sizin için daha faydalı olacak."

51 Bunu da kendisinden söylemedi. Ama o sene Allahevinin güdücüsü olduğu için, bir peygamberlik yaptı, hani, İsa halk için ölmek üzere idi diye.

b. ama bu peygamberlikler hepsi sade bir an, kısa bir zaman için

c. Balam'ın peygamberlikleri.

- 3 uzun - 4 kısa söz

- diyor ki, 24:8-9

" 8 Tanrı onları Mısır'dan çıkardı, O'nun yaban öküzü gibi gücü var. Düşmanı olan ulusları yiyip bitirecek, Kemiklerini parçalayacak, Oklarıyla onları deşecekler. 9 Aslan gibi, dişi aslan gibi Yere çömelir, yatarlar, Kim onları uyandırabilir? Seni kutsayan kutsansın, Seni lanetleyen lanetlensin!'"

- İbrahim'in bereketi tekrarlanıyor

- en önemli peygamberlik: 24:17-19, 24

17 'Onu görüyorum, ama şimdilik değil, Ona bakıyorum, ama yakından değil.

Yakup'tan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek.

- bütün etraftaki halkların yenileceğini bildiriyor

- ama en sonunda: a.24

Kittim kıyılarından gemiler gelecek, Asur'la Ever'i dize getirecekler, Kendileri de yıkıma uğrayacak."

- Kittim, ostrov Krit demek - Ever gene, İbraniler demektir

- I.Ö. 63 yılında romalı general Pompeyus, Krit adasından gelip İsraili ele geçirdi

- burada şaşılacak bir şey var: Yahudi olmayan, kötü karakterli bir kişi Mesih'in geleceğini bildiriyor, Romalıların gelişini bildiriyor, Yahudi halkının sonunu da bildiriyor

4. Balam'ın metodu: falcılık, büyücülük

a. yedişer öküz ve koç: değil Rabbe birşeyler sunmak için - onların

karacağerlerini alıp bakardılar, geleceğini öğrenmek için

b. üç defa yer değiştirdiler: putperest inancı - kuvvet yerleri, yani onlara daha büyük ruhsal kuvvet gelecek

c. bütün bunların arkasında tek bir düşünce var: ben tanrıyı aydayabilirim,

- tamam, o benden kuvvetli, ama gene de kendi istediğimi ona yaptırabilirim

- ama RAB başka tanrılardan bütün farklı

- Yasa 10:12-17

12 "Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin;

13 üzerinize iyilik gelsin diye bugün size bildirdiğim buyruklarına, kurallarına uyun.

14 Gökler de, en yüce katı da, yeryüzü ve içindeki her şey Tanrınız RAB'bindir.

15 Öyleyken RAB atalarınızı sevdi, onlara bağlandı. Bugün olduğu gibi, onların soyu olan sizleri bütün halkların arasından seçti.

16 Yüreklerinizi RAB'be adayın (sünnet edin), bundan böyle dikbaşlı olmayın.

17 Çünkü Tanrınız Yahve, tanrıların Tanrısı, rablerin Rabbi'dir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır.

- mahallede de bütün aynı düşünce var: Allah aslında yok, bir kocaman 'Baba' var - kimse ondan korkmuyor, herkes onu aydamaya çalşıyor

- Tanrı korkusu anlayışın başlangıcıdır (Sül.Mes. 1:7)

- sen bir şey anlamak istersen, önce Rabden korkmayı öğren

- yanlış korku: beladan belaya - adam cinlere tutuluyor - kurtuluyor, ama gene de iman etmiyor - itfayeci (pojarnikar) tanrısı: yandın mı, gelsin kurtarsın

- doğru korku: her an onun kendisinden, onun kutsallığından korkmak

- değil cezadan kokrmak, onun şanlılığından korkmak

- TV programı: oyuncular prezident Nixon'la konuştular - hepsi panika içinde - neden: ona ceza mı verecek? Hayır, ama onun büyüklüğü korkunçtur

D. Balam doğruyu bildiği halde, kendi faydasını düşündü

1. sonra madem büyücülükle yenemediler - başka metod:

- zina + kurban = dünya ile kompromis

2. karı almak demek, onun tanrısına da saygı göstermek

- Rabbin cezası: 24.000 kişi öldürüldü

3. Açıklama 2:14

Tiyatira kasabasında: Gene de sana karşı birkaç şeyim var. Aranızda var kişiler, Balam'ın öğretişini tutuyorlar. O bir vakıt Balak'a öğretirdiydi, İsrail oğullarının yoluna köstek koysun, hani, putlara adanmış yiyentiler yesinler ve zina etsinler.

4. Balam dedi ki: (23:9)

Tek başına yaşayan, uluslardan kendini soyutlayan (= uzak tutan) bir halk görüyorum.

- Rab dedi ki, siz ayrı bir halk olacaksınız, farklı olacaksınız

- ama İsrail hep öbür halklar gibi olmak istedi (bize bir kral seç!)

- sana zor mu geliyor farklı olasın? değil sade kurban eti, ama her konuda?

5. Yakup 4:4

4 Sizi gezginci kişiler! Siz bilmiyor musunuz ki, dünyaya dost olmak, Allaha düşman olmak demektir. Onun için, dünyaya dost olmak isteyen herkes, Allahın düşmanıdır. 5 Sizce Kutsal Kitap boşuna mı diyor: O, bize vermiş olduğu ruhunu kıskançlıkla özlüyor.

- Allah kıskanştır, .çünkü hakkı var, her şeyin sahibi odur

- onun için: dünya seni çağırdı mı, diyecen "Sağol, efendim var, ona karşı bir şey yapamam!"

6. ama aynı zamanda Rab bize kuraj veriyor:

1.Yuhanna 2:15

15 Bu dünyayı sevmeyin, ne de bu dünyada olan şeyleri sevmeyin. Bir kişi bu dünyayı sevdi mi, onda Baba'nın sevgisi bulunmaz. 16 Bu dünyada sade şunlar var:

- beden tabiyetinin istedikleri,

- gözlerin istedikleri ve

- bu hayatın boş gururu.

Ve bunlar Baba'dan değil, dünyadandırlar. 17 Bu dünya ve bu dünyanın sevdaları geçmektedir. Ama kim Allahın istediğini yerine getirirse, o sonsuza kadar duracak