CEHENNEM

Giriş:

A. Birinci cehennem: Ge-hinnom deresi

1. ‘cehennem’ sözü nereden geliyor?

2. Ge-Hinnom = putlara tapmak yeri

”Ben-Hinnom Vadisi'nde buhur yaktı. RAB'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğullarını ateşte kurban etti.”


“Oğullarını Ben-Hinnom Vadisi'nde ateşte kurban etti; falcılık ve büyücülük yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. RAB'bin gözünde çok kötülük yaparak O'nu öfkelendirdi.“

“Oğullarını, kızlarını ateşte kurban etmek için Ben-Hinnom Vadisi'nde, Tofet'te* puta tapılan yerler kurdular. Böyle bir şeyi ne buyurdum ne de aklımdan geçirdim.“

- bugünlerde kızanlarımızı o biçimde yakmıyoruz; bugünkü kurban yerleri hastanelerdir. Orada bebekler abortla kurban ediliyor.

3. Ge-Hinnom = putlara ceza vermek yeri

“Yoşiya, kimse oğlunu ya da kızını ilah Molek* için ateşte kurban etmesin diye, Ben-Hinnom Vadisi'ndeki Tofet'i kirletti.“

B. İkinci cehennem: sonsuz ceza

1. benzetme ve aslısı

2. cehennem için benzetmeler

(1) dışarda kalmak – vatansız kalmak

“İbrahim, İshak ve Yakup ve bütün peygamberler Allahın krallığında olacaklar. Siz gene onları görüp dışarıda kalacanız.”

(2) karanlık - korku

“Ama bu krallığa aslında kim gireceydi, işte, o kişiler dışarı atılacaklar, karanlığın en kenarına atılacaklar.”

(3) ateş - en korkunç ölüm

“Evet, onların yeri ateş ve kükürtle yanan gölde olacak. İşte, ikinci ölüm odur."

(4) sonsuz duman – yıkılmak

“O kişinin gördüğü çekilerden sonsuzlara kadar duman yükselecek. Her kim canavara taparsa, ya da onun putuna taparsa ve her kim onun adının nişanını almışsa, evet, onlara ne gece ne gündüz rahat olmayacak."

“Ve ikinci defa dediler: "Haleluya! Onun dumanı sonsuzlara kadar yükseliyor."

(5) dış gıcırtısı - pişmanlık

“Onları ateşli fırına atacaklar. Orada ağlamak ve dişleri gıcırdatırmak olacak”

“O zaman kral, hizmetçilere demiş: 'Onu ellerinden ve ayaklarından bağlayın ve dışarı atın, karanlığın en kenarına atın. Orada ağlamak ve dişleri gıcırdatırmak olacak.”

C. Bu ateşe kimler girecek?

1. bu ateş kimler için hazırlandı?

“Sonra Kral, kendi solunda olanlara şöyle konuşacak:

'Ayrılın benden, lanetli olanlar! Şeytan ve onun melekleri için hiç sönmeyen bir ateş hazırlandı. Siz oraya gidin.”

2. o zaman insanlar neden cehenneme atılacak?

“O kentlerdeki tapınma yerlerinin bütün kâhinlerini sunakların üzerinde kurban etti. Sunakların üzerinde insan kemikleri yaktıktan sonra Yeruşalim'e döndü.”

3. insanlardan kimler ateşe atılacak?

a. kötülük işleyenler

“Ama korkak olanlar, imansız olanlar, iğrenç olanlar, katillik yapanlar,zina edenler, büyücülükle uğraşanlar,putlara tapanlar

ve bütün yalancılar,

evet, onların yeri ateş ve kükürtle yanan gölde olacak. İşte, ikinci ölüm odur."

b. yaşam kitabında yazılı olmayan herkes

“Ve bir kişinin adı o yaşam kitabında yazılı olarak bulunmadıysa, o kişi ateş gölüne atıldı.”

Son: