Kayadan çıkan su
Çıkış 17:1-16

1 RAB'bin buyruğu uyarınca, bütün İsrail topluluğu Sin Çölü'nden ayrıldı, bir yerden öbürüne göçerek Refidim'de konakladı. Ancak orada içecek su yoktu.

2 Musa'ya, "Bize içecek su ver" diye çıkıştılar. Musa, "Niçin bana çıkışıyorsunuz?" dedi, "Neden RAB'bi deniyorsunuz?"

3 Ama halk susamıştı. "Niçin bizi Mısır'dan çıkardın?" diye Musa'ya söylendiler, "Bizi, çocuklarımızı, hayvnlarımızı susuzluktan öldürmek için mi?"

4 Musa, "Bu halka ne yapayım?" diye RAB'be feryat etti, "Neredeyse beni taşlayacaklar."

5 RAB Musa'ya, "Halkın önüne geç" dedi, "Birkaç İsrail ileri gelenini ve ırmağa vurduğun değneği de yanına alıp yürü.

6 Ben Horev Dağı'nda bir kayanın üzerinde, senin önünde duracağım. Kayaya vuracaksın, su fışkıracak, halk içsin diye." Musa İsrail ileri gelenlerinin önünde denileni yaptı.

7 Oraya Massa ve Meriva adı verildi. Çünkü İsrailliler orada Musa'ya çıkışmış ve, "Acaba RAB aramızda mı, değil mi?" diye RAB'bi denemişlerdi.

8 Amalekliler gelip Refidim'de İsrailliler'e savaş açtılar.

9 Musa Yeşu'ya, "Adam seç, git Amalekliler'le savaş" dedi, "Yarın ben elimde Tanrı'nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım."

10 Yeşu Musa'nın buyurduğu gibi Amalekliler'le savaştı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerine çıktılar.

11 Musa elini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyordu.

12 Ne var ki, Musa'nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya kadar Musa'nın elleri yukarıda kaldı.

13 Böylece Yeşu Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi.

14 RAB Musa'ya, "Bunu anı olarak kayda geç" dedi, "Yeşu'ya da söyle, Amalekliler'in adını yeryüzünden büsbütün sileceğim."

15 Musa bir sunak yaptı, adını “RAB sancağımdır” koydu.

16 "Eller Rab'bin tahtına doğru kaldırıldı" dedi, "RAB kuşaklar boyunca Amalekliler'e karşı savaşacak!"

Giriş:

A. Halk su istiyor (a. 1-7)

1. Bu dünya susuz bir çöle benziyor

a. İmansızlar için çöl nedir?

Bugün birçok insanlar: Allaha susamıştırlar, ama bunu anlamıyorlar, nasıl İsrail halkı anlamadı Rabbin istediği nedir

b. Ama imanlılar da bir çöl içinde

2. Rab buyurdu çölde ne yapsınlar

a) çölde Rabbe kurban getirsinler

Çıkış 5:1

“Sonra Musa'yla Harun firavuna gidip şöyle dediler: "İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki: 'Halkımı bırak gitsin, çölde bana bayram yapsın."

- Demek Rab bizden de istiyor ona kurban getrelim, bu çöl dünyasında. İbr.13:15

Öylelikle her daim Allaha övmek kurbanları getirelim­; Onun adına şükür etmekle dudaklarımız yemiş getirsin.

b) çölde Rabbe bayram yapsınlar

Çıkış 10:9

Musa, "Genç, yaşlı hep birlikte gideceğğiz" dedi, "Oğğullarımızı, kızlarımızı, davarlarımızı, sığırlarımızı yanımıza alacağız. Çünkü RAB'be bayram yapmalıyız."

Biz de Rabbe bayram yapmalıyız. (1.Sel 5:16 “Her daim sevinin”)

- sanki ıssız yerlerde düğün yapmak. bu insanca mümkün değil

- imansızlar biz bakıp şaşıyorlar, nasıl bu kadar zor hayatta mutlu oluyoruz

c) çölde korunsunlar

- bir halk olarak korundular – hem de en uygunsuz yerde

- Mısırda kalmış olsaydılar, halk olarak yok olacaklardı

- aynı onun gibi, Rab şu anda bizi de çölde koruyor

Açıklama 12:4

Onun kuyruğu yıldızların üçte birini sürekledi ve onları yeryüzüne attı. Ejder de doğurmak üzere olan kadının önünde durdu. Öyle ki, kadın doğurur doğurmaz, onun kızanını yesin. Ama yeryüzü kadına yardım etti. Yeryüzü aazını açtı ve o ırmağı yuttu, hani ejder onu ağzından püskürdü.

Mez 78:15-17

Çölde kayaları yarmış, Sanki dipsiz kaynaklardan Onlara kana kana su içirmişti

Kayadan akarsular fışkırtmış, suları ırmak gibi akıtmıştı.

Ama onlar çölde Yüceler Yücesi'ne başkaldırarak Günah işlemeye devam ettiler.

Esin.22:17

“Ruh ve gelin "Gel" diyorlar, ve kim işitirse de "Gel" desin. Kim susamışsa gelsin. Kim isterse, yaşam suyunu bola gani alsın.”

3. Asıl su veren ve suyun kendisi İsa’dır

Yuh 4:10

“İsa ona cevap verip dedi: "Keşke bileydin Allahın bahşişini. Ve keşke bileydin, sana 'Bana su ver içeyim' diyen kimdir. O vakıt sen Ondan isteyeceydin, O da sana diri su vereceydi."

Yuh. 4:13-15

“İsa cevap verip ona dedi:

"Kim bu sudan içerse, o gene susayacak. Ama kim benim vereceğim sudan içerse, o kesinlikle bir daha susamayacak. Hayır, ona vereceğim su, o kişinin içinde bir su pınarı olacak ve sonsuz yaşama kadar akacak."

Kadın Ona dedi: "Efendim, bana o sudan ver de, artık susamayayım, ne de buraya gelmeyeyim suçekmeye."

Mez 42:1

Geyik akarsuları nasıl özlerse, Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!

Mez 63:1

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, Seni çok özlüyorum, Canım sana susamış, Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, Bütün varlığımla seni arıyorum.

Matta 5:6

”Ne mutlu dorulua acıkmış ve susamış olanlara, çünkü onlar doyurulacak”

4. Ne için Musadan su istediler ?

Rab herkesi işitecek eger ondan istersek:

Matta 7:7

Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacanız. Kapıyı kakın, kapı size açılacak. 8 Çünkü her kim dilerse, alır. Her kim ararsa, bulur. Ve her kim kapıyı kakarsa, ona kapı açılır.

5. Musadan su istemekle Rabbi denemiş oldular

a. Musa bu halkın imansızlığına şaşıyor.Neden?

Mez 78:15-17

“Çölde kayaları yarmış, Sanki dipsiz kaynaklardan Onlara kana kana su içirmişti.

Kayadan akarsular fışkırtmış, Suları ırmak gibi akıtmıştı.

Ama onlar çölde Yüceler Yücesi'ne başkaldırarak Günah işlemeye devam ettiler.”

b. Musa bulundukları yerde bir ad koydu

- demek: yüzlerce sene sonra bile kişiler o yerler için konuşurken, İsrailin günahını andılar

c. Bugün bir çok kişi Rabbi deniyorlar

İbraniler 3:8-13

8 Sakın yüreklerinizi sertleştirmeyin.

Hani, nasıl yaptıydınız, ne vakıt Allaha kafa kaldırdınız,

ıssız yerlerde Onu denediğiniz gün.

9 O vakıt dedeleriniz beni denediler,

kırk sene boyunca da neler yaptığımı gördüler.

10 Onun için o kuşaa karşı öfkelendim ve dedim:

'Bunlar yüreklerinde hep sapıyorlar.

Benim yollarımı anlamadılar.'

11 Böylelikle öfkelenip yemin ettim,

'Onlar benim rahatlık yerime ayak basmayacaklar!'"

12 Kardeşler, dikkat edin aranızda olmasın öyle bir kişi, hani içinde kötü ve iman etmeyen bir yürek olsun ve yaşayan Allahtan ayrılsın. 13 Ama daha 'bugün' dedikleri zaman, birbirinize günden güne kuraj verin. Aranızda olmasın öyle bir kişi, günahın oyununa gelip sertleşsin.

B. Amalek halkı ile savaş (a. 8-17)

1. Amalek halkı hep İsraile düşmanlık yaptı

Yara 36:12

Timna Esav'ın oğlu Elifaz'ın cariyesiydi. Elifaz'a Amalek'i doğğurdu. Bunlar Esav'ın karısı Yada'nın torunlarıdır.

2. Amalek halkı, İsrailleri en zayıf durumda iken saldırdılar:

a) düşünün biraz İsraililerin durumunu

3. Bu yüzden Rab bu halkı yeryüzünden silmek istiyor.

a. Rab kral Saul’a buyurdu, o halkı bütün yok etsin

1.Samuel 15:2-3

Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 'İsrailliler'e yaptıkları kötülükten ötürü Amalekliler'i cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsrailliler'e karşı koydular.

Şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür."

b. bir gün Rab bütün halkları cezalacak.

2.Pet 2:9

“Allah biliyor, doru kişiyi nasıl denemelerden çıkarsın. Ve biliyor, doğru olmayan kişileri de nasıl saklasın, davalama gününde ceza çekene kadar”

c. Rab intikam alacak, onun için biz almayalım :

Rom 12:19-21

Ey sevgililer! Kendiniz için intikam almayın, ama Allaha meydan brakın, O intikam alsın. Çünkü şöyle yazılmıştır:

"Rab diyor, 'İntikam benimdir. Karşılık ben verecem."

Onun için, "Düşmanın acıkmışsa, ona yemek ver, eger susamışsa, ona su ver. Öyle yaptın mı, onun kafasına yanan korlar yığmış olacan.

Kötülük sizi yenmesin, ama siz kötülüğü iyilikle yenin!

4. Musa’nın elleriyle düşmanı yendiler

a. ellerini yukarda tuttuğu zaman İsrail yenirdi, yorulunca düşman yenerdi

a) dua için çok güzel bir örnek: İmanlılar ne kadar dua ederse kuvetleniyor.

b. Ne kadar dua etmiyorlar : İmanlılar zayıflıyorlar Şeytan onlara o zaman saldıracak ve yenecak

1. Pet 5:8

“Uyanık durun, uykuya dalmayın, çünkü düşmanınız Şeytan bir aslan gibi bağırıp geziniyor ve bakıyor kimi yutsun. Ona karşı durun, imanda sağlam durun. Bilin ki, bütün dünyadaki kardeşler aynı çekilerden geçiyorlar.”

Son:

Kardeşler, kendimize dikkat edelim nasıl yaşıyoz.

1.Rabbe karşı gitmeyelim.

2. Rabbi denemelim.

3. Rabbin istediği dibi yaşayalım .