Rabbin evi
Çıkış bölüm 35-40

Giriş:

A. Çadırın görünüşü

1. Üç parça: avlu, kutsal yer, en kutsal yer

a. avlu

b. kutsal yer

c. bütün parçalar sökülürdü, taşınırdı

 1. her nereye de gitsek, yalnız değiliz, Rab yanımızda = her durumda o bize yardım etmeye hazırdır (örnekler say...)

 2. her nereye de gitsek, yalnız değiliz, Rab yanımızda = her yerde bizi kontrol ediyor = toplantının iöinde de öylr davranalım, sanki her an Rab bize bakıyor

2. içeri gitmek, gittikçe daha zor olurdu:

3. Bu bölmeler üç ayrı grup kişiler hakkında ders vermek istiyor:

B. Eşyalar

1. Bakır kurban yeri

a. görünüşü

b. ders: Allaha yaklaşabilmek için, lazım birisi ölsün

İbr 9:22

22 Ve diyebiliriz ki, Musa'nın kanununa göre hemen hemen herşey kanla temiz kılınıyor. Evet, kan dökülmeden bağışlamak yoktur.

- bu ders kafamıza çok zor giriyor

c. tabiği ki, Rab İsa kendisi o kurbandır

- Yuh incilinde . sanki İsa bu Rabbin evini dışarıdan içeri doğru geziyor:

Yuh 1:29

29 Ertesi sabah Yahya İsa'yı görüyor, nasıl kendisine doğru yürüyor ve diyor:

"Bakın, Allah kuzusu budur, dünyanın günahını O kaldırıyor.

d. bu öğretişe çok alıştık, ama işin tersi de doğru: bu kurbandan sonra, biz de bir kurban getirmeliyiz

2. Havuz (Bakır denizi)

a. görünüşü: kocaman yuvarlak bir bakır kazan

- görevliler oradan su alıp ellerini ve ayaklarını yıkardılar

- Muhammed abdest düşüncesini oradan çaldı

b. ders: kurban tek başına yeterli değil – insan lazım kutsal kılınsın

Işaya 1:15-17

"Ellerinizi açıp bana yakardığınızda Gözlerimi sizden kaçıracağım. Ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim. Elleriniz kan dolu.

Yıkanıp temizlenin, Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin, Kötülük etmekten vazgeçin.

İyilik etmeyi öğrenin, Adaleti gözetin, zorbayı yola getirin, Öksüzün hakkını verin, Dul kadını savunun."

c. Yuhanna İncilinde: Yuh 1:32-34 = İsa’nın vaftizi

d. bugün: tek bir abdest

İbr. 9:14

14 Madem öyle, Mesihin kanı ne kadar daha fazla duygularınızı ölü işlerden temizleyecek; öyle ki, artık diri Allaha hizmet edesiniz

3. Ekmek masası

a. artık kutsal yere daldık = bu dersler imanlılar içindir, ilk iki adımdan geçmeyenler için değildir

b. görünüşü: 1m x 0.5m x 0.75m yüksek – tahtadan ve altın kaplamalı

c. ders: Rab diyor: “Seni besleyen benim!”

Matta 6:31-33

31 Onun için kahırlanmayın, 'Ne yiyecez, ne içecez, ne giyecez' diye. 32 Çünkü Allahsız milletler hep böyle şeylerin derdine düşüyorlar. Ama gökteki Babanız biliyor, açan bütün bu şeylere ihtiyacınız var. 33 Siz gene, en birinci Onun krallığının ve Onun doğruluğunun peşine düşün. O vakıt size bütün bu şeyler de verilecek

- bu deri öğrendin mi, - o ekmek masasından yiyor musun?

c. tabiği ki, asıl ekmek İsa’nın kendisidir (Yuh 6:35)

4. Kandillik

a. görünüşü: yedi kollu – üstünde yedi küçük tas – zeytin yağı dolu

b. ders: Rab diyor “Sana aydınlık veren Benim”

18 - madem Onun istediğini biliyorsun,

- madem Allah kanunundan ders alıp, en önemli şeyler nedir anlamışsın,

19 - ve madem kendine güveniyorsun...

körlere yol göstermeye, karanlıkta olanlara aydınlık olmaya,

20 anlayışsız kişilerin terbiyecisi olmaya,

olgunlaşmamış kişilerin muallimi olmaya,

c. ama bu çok zor bir iş, bunun için nereden güç alacaz?

d. asıl aydınlık: İsa Mesih - Yuh 9:5

5. Altın kurban yeri

a. görünüşü: 0,5 x 0,5 x 1,2m

b. ders: DUA

c. en büyük duacı: İsanın kendisi

6. Antlaşma sandığı

a. artık en kutsal yerdeyiz

- bu gösteriyor bize Rabbin kendisi, karakteri

b. görünüşü:

 1. Musanın aldığı iki tabela = “Benim kanunum bozulmaz” – Rab fikrini ikide bir değiştirmiyor

 2. Harun fidanlanmış asası = Harun başkahin idi, Rab kendisi görevlileri seçiyor

 3. bir kap man ekmeği = Ben senin için her zaman mucize yapacam

c. tarih: bu sandık her yere taşırdılar, savaşlarda ona güvenirdiler

  • Rab ders veriyor: ben ğut değilim, bu sandığın içinde bulunmuyorum

  • izin veriyor: Filistinlerin eline düşsün, belalar geliyor, onu geri gönderiyorlar

  • Süleymanın tapınağından çalınıyor, İ.Ö. 900 yıllarında, Mısıra götürülüyor ve bir daha görünmüyor

d. ders: Allahın kanunu

7. Altın kapak (Kefaret Örtüsü)

a. görünüşü:

bütün saf altından yapılma – süslü kenarlar – dört çıkıntı (boynuz) – üstünde iki Kerubi meleği – yüzleri aşağı doğru çevirilmiş

b. işi: bu Allahın tahta, kral iskemlesi idi

c. bu kefaret örtüsü = İsa Mesih

Rom 3:25

Allah Onu bağışlatıran bir kurban olarak herkesin önüne serdi. Onun kanı ile ve iman etmekle bağışlatırıyor. Allah böylelikle doğruluğunu gösterdi.

- orada geçen söz (hilasterion) = kefaret örtüsü

Son: