Nebukadnessar'ın rüyası
(Daniel 2)

1 Krallığının ikinci yılında Nebukadnessar bir düş gördü. Ruhu üzüntüyle sarsıldı, uykusu kaçtı. 2 Düşünün ne olduğunu söylesinler diye sihirbazları, falcıları, büyücüleri, yıldızbilimcileri çağırttı. Hepsi gelip kralın önünde durdular. 3 Kral, "Beni üzüntüyle sarsan bir düş gördüm. Ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum" dedi.

4 Yıldızbilimciler Aramice, "Ey kral, sen çok yaşa!" dediler, "Düşünü bu kullarına anlat ki, ne anlama geldiğini söyleyelim."

5 Kral, "Gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini bana açıklamazsanız, kararım kesin, paramparça edileceksiniz" diye karşılık verdi, "Evleriniz de çöplüğe çevirilecek. 6 Ama düşü ve ne anlama geldiğini açıklayabilirseniz, sizi büyük armağanlarla ödüllendirip onurlandıracağım. Onun için bana düşü ve ne anlama geldiğini açıklayın."

7 Onlar yine, "Ey kral, düşü bu kullarına anlat ki, ne anlama geldiğini söyleyelim" dediler.

8 Bunun üzerine kral, "Kararımın kesin olduğunu bildiğiniz için zaman kazanmak istediğinizi anlıyorum" dedi, 9 "Ama düşün ne olduğunu bana açıklamazsanız, sizin için tek ceza vardır. Durumun değişeceğini umarak bana yalan yanlış şeyler söylemek için aranızda anlaşmışsınız. Şimdi bana düşün ne olduğunu söyleyin ki, ne anlama geldiğini açıklayabileceğinizi anlayayım."

10 Yıldızbilimciler, "Yeryüzünde senin bu isteğini yerine getirecek tek kişi yoktur" diye yanıtladılar, "Kaldı ki, büyük, güçlü hiçbir kral bir sihirbazdan, falcıdan ya da yıldızbilimciden böyle bir şey istememiştir.

11 Kralın isteğini yerine getirmek güçtür. İnsanlar arasında yaşamayan ilahlardan başka krala bunu açıklayabilecek kimse yoktur."

12 Buna çok öfkelenen kral, Babil'deki bütün bilgelerin öldürülmesini buyurdu.

13 Böylece hepsinin öldürülmesi için buyruk çıktı. Daniel'le arkadaşlarının öldürülmesi için de adamlar gönderildi.

14 Daniel Babil'in bilgelerini öldürmeye giden kralın muhafız alayı komutanı (en büyük bodigard) Aryok'la bilgece, akıllıca konuştu. 15 Aryok'a, "Kralın buyruğu neden bu denli sert?" diye sordu. Aryok durumu Daniel'e anlattı. 16 Bunun üzerine Daniel krala gidip düşünün ne anlama geldiğini söyleyebilmesi için zaman istedi.

17 Sonra evine dönüp olup bitenleri arkadaşları Hananya'ya, Mişael'e, Azarya'ya anlattı. 18 Göklerin Tanrısı'na yakarmalarını istedi; öyle ki, Tanrı onlara lütfedip bu gizi açıklasın ve kendisiyle arkadaşları Babil'in öbür bilgeleriyle birlikte öldürülmesinler. 19 Gece giz bir görümde Daniel'e açıklandı. Bunun üzerine Daniel göklerin Tanrısı'nı övdü.

20 Şöyle dedi:

"Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun!

Bilgelik ve güç O'na özgüdür. 21 O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren.

Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, Anlayışlılara bilgi verir.

22 Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır, Karanlıkta neler olduğunu bilir, Çevresi ışıkla kuşatılmıştır.

23 Ey atalarımın Tanrısı, Sana şükreder, seni överim. Sen ki, bana bilgelik ve güç verdin, Senden istediklerimizi bana bildirdin Ve kralın düşünü bize çıkladın."

24 Daniel, kralın Babil'in bilgelerini öldürmeye atadığı Aryok'a giderek, "Babil'in bilgelerini yok etme" dedi, "Beni krala götür, düşünün ne anlama geldiğini açıklayacağım."

25 Aryok onu hemen krala götürdü ve, "Sürgündeki Yahudalılar arasında kralın düşünü yorumlayabilecek birini buldum" dedi.

26 Kral, öbür adı Belteşassar olan Daniel'e, "Gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini bana söyleyebilir misin?" diye sordu.

27 Daniel şöyle yanıtladı: "Kralın açıklanmasını istediği gizi ne bir bilge, ne falcı, ne de sihirbaz açıklayabilir. 28 Ama gökte gizleri açıklayan bir Tanrı var. Gelecekte neler olacağını Kral Nebukadnessar'a O bildirmiştir. Yatağında yatarken gördüğün düş ve görümler şunlardır:

29 "Sen, ey kral, yatarken gelecekle ilgili düşüncelere daldın, gizleri açan da neler olacağını sana bildirdi. 30 Bana gelince, ey kral, öbür insanlardan daha bilge olduğum için değil, düşünün ne anlama geldiğini bilesin, aklından geçenleri anlayasın diye bu giz bana açıklandı.

31 "Ey kral, düşünde önünde duran büyük bir heykel gördün. Çok büyük ve aşırı parlaktı, görünüşü korkunçtu. 32 Başı saf altından, göğsüyle kolları gümüşten, karnıyla kalçaları tunçtan*, 33 bacakları demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi çömlektendi. 34 Sen bakıyordun ki, bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, çömlekden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. 35 Demir, çömlek, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı; yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı, hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu.

36 "Gördüğün düş buydu. Şimdi de ne anlama geldiğini sana açıklayalım.

37 Sen, ey kral, kralların kralısın. Göklerin Tanrısı sana egemenlik, güç, kudret, yücelik verdi. 38 İnsanoğullarını, hayvanları, gökteki kuşları senin eline teslim etti. Seni hepsine egemen kıldı. Altından baş sensin.

39 Senden sonra senden daha aşağı durumda başka bir krallık çıkacak. Sonra bütün dünyada egemenlik sürecek tunçtan üçüncü bir krallık çıkacak.

40 Dördüncü krallık demir gibi güçlü olacak. Çünkü demir her şeyi kırıp ezer. Demir gibi tümünü kırıp parçalayacak.

41 Ayaklarla parmakların bir kesiminin çömlekten, bir kesiminin demirden olduğunu gördün; yani bölünmüş bir krallık olacak bu. Öyleyken onda demirin gücü de bulunacak, çünkü demiri kille karışık gördün. 42 Ayak parmaklarının bir parça demirden, bir parça çömlekten olduğu gibi, krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacak. 43 Demirin çömlekle karışık olduğunu gördüğüne göre halklar evlilik bağıyla birbirleriyle karışacaklar ama, demirin kille karışmadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalmayacaklar.

44 "Bu krallar döneminde göklerin Tanrısı hiç yıkılmayacak, başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık önceki krallıkları ezip yok edecek, kendisiyse sonsuza dek sürecek. 45 İnsan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını krala açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir."

46 Bunun üzerine Kral Nebukadnessar Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı. Ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu. 47 Daniel'e, "Madem bu gizi açıklayabildin, Tanrın gerçekten tanrıların Tanrısı, kralların Efendisi" dedi, "Gizleri açan O'dur."

48 Sonra Daniel'i yüksek bir göreve getirdi; ona birçok değerli armağan verdi. Onu Babil sancağının üzerine vali yaptı, Babil'in bütün bilgelerinin başkanı yaptı.

49 Daniel'in isteği üzerine Şadrak'ı, Meşak'ı, Aved-Nego'yu da Babil İli'nde yüksek görevlere atadı. Daniel ise sarayda kaldı.


A. Daniel, içindeki vergiyi kullanmaya başlıyor (2:1-16 oku)

1. 2:1 Kral Nebukadnesar'ın ikinci yılı

- demek daha üç senelik deneme vaktı doldurmadan Daniel göreve çağrılıyor

- ama gene de bir sene kadar denemede idi.

2. Allah kendi evlatlarını denemelerle hazırlıyor

- eğer Daniel ve arkadaşları yemek konusunda dikkat etmeseydiler, bu olay olmayacaktı.

- Musa: önce 40 sene çöl hayatı, sonra güdücülük

- Davud: önce 10 sene kaçmak ve Saul'la çekişme, sonra krallık

- İsa: önce 40 gün deneme, sonra halk arasında mucizeler

- ya sen? - sende de bir vergi var, onu kullanmaya hazır mısın?

- Daniel için ölüm demek olacaktı

B. Daniel'in reaktsyası: imanla dua etmek

1. "Ben yaparım" demedi - arkadaşları ile birlikte yalvardı

- kimin adında? - atalarımın tanrısı - YHVH

- ama Rabbe güvenerek dua etti

2. Yeni Ahit'te: Apo 4:23-24

23 Petrus ve Yuhanna serbest brakıldıktan sonra, arkadaşlarına dönüp herşeyi anlatırdılar, Allahevinin güdücüleri ve akıldaneciler onlara ne söylediler. 24 Kardeşler bunu duyunca seslerini hep birlikte Allaha kaldırıp şöyle konuştular: "Ya Rab! Gökyüzünü ve yeryüzünü, denizi ve onların içinde her ne varsa - işte, bunları yapan sensin.

3. Daniel kendi gücüne ve anlayışına dayanmadı

“RAB'be güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte RAB'bi an, O senin yolunu düze çıkarır.”

4. Rabbe şükran duası:

- bilgi ve güç sade onundur (sonsuz planı var)

- zamanları ve mevsimleri değiştirir (prirodanın efendisi)

- kralları tahttan indirir, tahta çıkarır (tarihin efendisi)

- insanlara anlayış verir (planını açıklar = peygamberlik)

C. Kralın rüyası ve açıklanması

1. büyük heykel

a. kral Neb. yatakta yatardı, kendisinden sonra ne olacağını düşündü

- acaba, benim krallığım sürecek mi, biz büyük halk kalacaz mı?

- İstanbul'da, Gülhane müzesinde onun zamanından kalma tuğlalar var. Üzerinde yazıyor: "Neb.'nın yaptığı büyük Babil'de yapılmıştır"

b. heykeller, hep insanın kendi övgüsü için yapılırdı

- bugün daha fazla, kişinin ölümünden sonra

- ama diktatörler yaşarken kaldırıyorlar (Albanya: Enver Hoca; S. Korea: Kim il Sung)

- kral Saul: 1.Sam 15:12

12 Ertesi sabah Samuel Saul'la görüşmek için erkenden kalktı. Saul'un Karmel Kenti'ne gittiğini, orada kendisine bir anıt diktikten sonra aşağı inip Gilgal'a döndüğünü öğrendi.

- tam bunu yaptıktan sonra, Samuel gelip onun sonunu bildirdi


c. Neb. da aynı: dünyanın en büyük diktatörü - 4:29-30

29 On iki ay sonra kral Babil Sarayı'nın çatısında geziniyordu. 30 Kral, "İşte şerefim ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil!" dedi

Luka 1:49-53 - Meryem'in övgü ilahisi

49 Çünkü 'Kuvvetli Olan' benim için büyük işler yaptı.

Kutsaldır Onun adı.

50 Onun merhameti kuşaktan kuşağa Ondan korkan kişilerin üzerinde duruyor.

51 O, kendi eli ile kuvvetli işler yaptı.

Yüreğinde yükseklik düşünenleri darmadağın etti.

52 O, kralları iskemlelerinden aşağı attı ve düşkünleri yükseltirdi.

53 Aç olanları iyiliklerle doyurdu, zenginleri gene boş ellerle geri çevirdi.


d. insanın tarihi budur: Allaha karşı gitmek

- birinci Babil kasabası: Tek 11:4 "göke kadar kule yapalım"

- Mez 2:1-6

Ne için milletlerin bu kaynaşması, halkların bu boş mırmırdanması?

Dünyanın kralları kafa kaldırıyorlar ve prensler aralarında sözleşiyorlar,

RAB'be ve onun Mesih’ine karşı:

“Onların bağlarını koparalım”, diyorlar, “Ve zincirlerini üzerimizden atalım.”

Göklerde oturan gülüyor; Rab onlarla eğleniyor.

O zaman öfke içinde onlarla konuşacak; Kızgınlığı ile onları korkuturacak:

“Ben”, diyecek, “kralımı yerleştirdim, Kutsal Sion tepesinin üzerine.”


- Titanik gemisi; sahibi: "Allahın kendisi bile bu gemiyi battıramaz!" - daha birinci yolculuğunda battı

- İzt. Germanya'nın son komunist presidenti, Erih Honeker: "Bu duvar daha 100 sene duracak" - bir hafta geçmedi yıkmaya başladılar

2. heykelin dört parçası

- dört metal: altın - gümüş - tunç (bakır) - demir = arka arkaya gelen dört krallık

- yeryüzünde başka büyük krallıklar vardı (Kitay, İndia) ama Rab burada sadece Yeruşalimle ilgili bilgiler vermek istiyor: tema = Allahın halkı kimin eline düşecek?

- metallar gittikçe daha az kıymetli oluyor, ama daha sert oluyor = kralın otoritesi gittikçe azalacak, ama krallıklar daha uzun ömürlü olacak


a. kafa: altın = Babil krallığı (Neb. kendisi - 2:38) - 70 sene krallık sürdüler (Daniel bütün bu zamanı sarayda görevli idi)

b. göğüs + kolları: gümüş = Persler (İranlılar) - 130 sene krallık sürdüler

c. karnı + kalçaları: bakır = Grekler - 270 sene krallık sürdüler

d. bacakları + ayakları: demir = Romalılar - 700 sene krallık sürdüler

- farklı materyallar, ama aynı amaç: kendi şanını yükseltirmek

- hepsi "barış" diyorlar, ama asıl barışı getiremiyorlar

- sanki birbirlerine karşı düşman, ama aslında tek bir krallığın parçaları

3. bir taş

- birdenbire szena değişiyor, hareketleniyor

a. insan eli değmeden kesilmiş bir taş ortaya çıkıyor

= hiç bir insan onu seçmedi, direkt Rabden gelen bir kişi

b. o taş heykeli ayaklarından vuruyor, ve o anda bütün heykel toz duman oluyor

c. sonra: taş büyümeye başlıyor, bütün dünyayı dolduruyor

d. bu nasıl oldu, kimin için konuşuyor?

(1) insan eli değmeden kesilen taş = İsa Mesih

- bakireden doğdu; kendi kendini ilan etmedi - Yahya onun yolunu hazırladı

- Allah tarafından seçili bu iş için

- insanların elleri onu redetti - Matta 21:42,44

42 İsa onlara şöyle konuştu:

"Siz Kutsal Kitap'ta hiç okumadınız mı ki, "Ustaların bir kenara attıkları kaya, İşte, köşe kayası o oldu. Bu iş Rabdendir, Ve gözümüzde şaşılacak bir şeydir." (Mezmur 110)... 44 Kim o kayanın üzerine düşerse, paramparça olacak. Ve o kaya bir adamın üzerine düştü mü, onu ezip toz duman edecek."


(2) o kralların günlerinde Rab bir krallık kuracak

= Romalıların zamanında Mesih gelecek

- Allah, hükümeti gene eline alacak


(3) o kralları yenecek

- 250 sene baskı, çeki, ölüm, ama emperatorlar İmanlıları yok edemediler

- 297 senesine emperaror Diokletian: "Ey, soluk renkli Celileli - sen yendin!"

- bu krallık farklı: hiç kimseyi öldürmeden demir gibi sert kocaman emperatorları yendi

- krallıkları saman gibi süpürecek, yok edecek


(4) sonra büyüyecek, bütün dünyayı dolduracak

- Mika 4:1

RAB'bin Tapınağı'nın kurulduğu dağ, Gelecekte dağların en yücesi, Tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek halklar.

D. Daniel'in yükselişi (2:46-49)

- Kral Neb. Daniel’in tanrısını kabul ediyor

- Daniel'e yüksek görev veriyor

E. Bizim için dersler:

1. büyük dağ oldu:

- sen kendini bütün dünyanın kardeşleriyle bir hissedebilirsin

- bu dünyanın krallıkları yok oluyorlar - Rabbin kr. duracak

2. iki krallığın içinde yaşıyoruz: birisinde gurbetçi olarak, öbüründe vatandaş olarak

- kaybedemeyeceğin şeyleri kazanmak için zaten tutamayacağın şeyleri brakırsan - bu sersemlik değildir

- kaybedemeyeceğin şeyler: bu sonsuz krallık

- zaten tutamayacağın şeyler: bu yeryüzündeki şeyleri