1.Samuel bölüm 1-3

Samuel'in doğuşu

Giriş

(1) İbrahim + İshak = putperestlerden ayrılmak

(2) Yakup + Yusuf = çoğalmak ve Mısıra yerleşmek

(3) Musa + Yeşu = söz verilen toprağa götürmek

(4) Şimşon + Samuel = krallığa başlanmak

(5) Davut + Süleyman = söz verilen bütün toprakları ele geçirmek

(6) İlyas + Elişa = sadikan bir azınlık hazırlamak

(7) Yahya + İsa = Allahın krallığı başladı

(8) Petrus + Pavlus = Allahın krallığı bütün dünya için

A. Samuel’in anası babası ve çocukluğu (1:1 - 2:10)

1. Samuel’in soyu (1:1)

- Bu soy Yusuf'un soyundan gelendir (Manaşe ve Efraim). İki oğlu vardı, asıl Efraim'den gelendir. Elkana bu soydan geldi; işte, Samuil'in soy tarihi boyleydi (Yaratılış 48:1) Burada ip ucu buluyoruz.

2. Hanna’nın kısırlığı (1:2-8)

1.Sam 1:8

Kocası Elkana, "Hanna, neden ağlıyorsun, neden yemek yemiyorsun?" derdi, "Neden bu kadar üzgünsün? Ben senin için on oğuldan daha iyi değil miyim?"

3. Hanna’nın duası (1:9-18) - Hanna niçin dua edebilir ? Evlat için

a. Hanna’nın yemini (1:9-11) – Hanna dua ederken yemin etti:

1.Sam 1:11

ve şu adağı adadı: "Ey Her Şeye Egemen RAB, kulunun üzüntüsüne gerçekten bakıp beni anımsar, kulunu unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen, yaşamı boyunca onu sana adayacağım. Onun başına hiç ustura değmeyecek."

b. Eli Hanna’yı mubarekliyor (1:12-18)

Eli, Hanna'yı önce sarhoş sandı; ama sonra Hanna Eli'ye yüreğini açtı. O zaman Eli Hanna'yı bereketledi.4. Samuel’in doğuşu (1:19-20)

Matta 1:21

Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak."

5. Samuel Rabbe adanıyor (1:21-28)

Vaiz 5:4

Tanrı'ya adak adayınca, yerine getirmekte gecikme. Çünkü O akılsızlardan hoşlanmaz. Adağını yerine getir!

Mat 12:36

Size şunu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler.

Mat 16:27

İnsanoğlu, Babası'nın görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese, yaptığının karşılığını verecektir.

6. Hanna’nın ilahisi (2:1-10)

B. Samuel’in çağrılması (2:11 - 3:21)

1. Rabden çalmak – onun kurbanını hor görmek

1.Sam 2:17

Gençlerin RAB'be karşı işledikleri günah çok büyüktü; çünkü RAB'be sunulan sunuları küçümsüyorlardı.

2. evlatlar Rabbin hizmetinde büyüsünler

1.Sam 2:21

Küçük Samuel ise RAB'bin hizmetinde büyüdü.

3. evlatlara terbiye ne kadar da önemlidir

4. Eli’ye ceza:

- az vakıt sonra gerçekleşmeye başlayacak – çak Süleymanın zamanında, 80-100 sene sonra son ceza gerçekleşecek (1.Krallar 2:27)

- pasif kalmak, bir şey yapmamak, en büyük günahlarla bir sayılıyor !