1.Samuel 9:1 - 10:27

Saul kral olarak seçiliyor

Giriş:

A. Halk bir kral istiyor


1.Sam 8:19-22

19 Ne var ki, halk Samuel'in sözünü dinlemek istemedi. "Hayır, bizi güdecek bir kral olsun" dediler, 20 "Böylece biz de bütün halklar gibi olacağız. Kralımız bizi güdecek, önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek."

21 Halkın bütün söylediklerini dinleyen Samuel, bunları RAB'be aktardı.

22 RAB Samuel'e, "Onların sözünü dinle ve başlarına bir kral seç" diye buyurdu. Bunun üzerine Samuel İsrailliler'e, "Herkes kendi kasabasına dönsün" dedi.


1. halkın günahı

1.Sam 8:7

RAB, Samuel'e şu karşılığı verdi: "Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin; kralları olarak beni reddettiler.”

a. “Biz de bütün halklar gibi olalım!”

- yanlış! İsrail halkı bütün halklardan farklı olacaktı

b. “Bizi güdecek bir kralımız olsun!”

- yanlış! Rab onları gökten güdecekti

- ateş direği ve bulut

c. “Bizim savaşlarımızı o sürdürsün!”

- yanlış! Rab onları koruyacaktı, onlar için savaşacaktı

2. bizim için ne demek?

1.Petrus 2:9

Ama siz... seçilmiş bir halksınız, krallar gibisiniz, kutsal Allah görevlilerisiniz, kutsal bir milletsiniz, Allahın kendi halkısınız.”

3. halkın düşüşü

B. İsrail halkının kralları için şartlar:

Yasa 17:14 -20

"Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinerek yerleştiğinizde ve, 'Çevremizdeki ulusların tümü gibi biz de başımıza bir kral atayalım dediğinizde,

15 atayacağınız kral Tanrınız RAB'bin seçtiği kişi olmalıdır. Atayacağınız kral kendi kardeşlerinizden biri olmalı. Soydaşlarınızdan olmayan birini, bir yabancıyı kral seçmeyeceksiniz.

16 Kral çok sayıda at edinmemeli, daha çok at satın almak için halkı Mısır'a göndermemeli. Çünkü RAB size, 'Bir daha o yoldan dönmeyeceksiniz dedi.

17 Atayacağınız kral yüreğinin RAB'den sapmaması için çok kadın edinmemeli, büyük ölçüde altın, gümüş biriktirmemeli.

18 "Kral tahtına oturunca, Levili kâhinlerin koruması altındaki Kutsal Yasa'nın bir örneğini kendisi bir kitaba yazacak.

19 Bu yasa örneğini yanında bulunduracak, yaşamı boyunca her gün onu okuyacak. Öyle ki, Tanrısı RAB'den korkmayı, bu yasanın bütün sözlerine ve kurallarına uymayı öğrensin;

20 kendini kardeşlerinden üstün saymasın, yasanın dışına çıkmasın; kendinin ve soyunun krallığı İsrail'de uzun yıllar sürsün."

1. Rabbin seçtiği kişi olmalı (a.15)

2. İsrail halkından olsun (a.15)

3. Lazım çok beygir almasın (a.16)

4. Lazım çok kadınla evlenmesin (a.17)

5. Lazım zenginlik biriktirmesin (a.17)

Yeşaya 39:6

RAB diyor ki, 'Gün gelecek, sarayındaki her şey, atalarının bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babil'e taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak.”

6. Kral Allahın kanununun üstünde olmayacak (a.18-19)

a. kendi eliyle onu kopya etsin:

b. o kopya hep onun yanında dursun

c. lazım o kanunu her gün okusun

7. Kral vatandaşlardan üstün sayılmayacak (a.20)

1.Kor. 4:1

İnsanlar bizi artık Mesihin hizmetçileri saysınlar”


C. Samuel Saul’u meshediyor

1. kimler meshedilirdi: krallar- peygamberler - AlIahI gorevlileri

- 1.Kral 19;14-16’ - İlyas = Elisa, peygamber olarak

- 1.Sam 16:13 – davut: kral olarak

- Çık 28:41 - Musa = Harun - ve oğullarına = tapınakta hizmet etmek icin

2. nasıl meshedilirdi

- kafalarına özel zeytin yağı dökülürdü

3. bunun anlamı ne?

- meshedilen kişi Allah tarafından seçili

- bu görevi yapmak için gerekli kuvvet yukarıdan gelecek

4. bizi kim meshedecek?

5. meshetmek görevin başlagıcıdır – ama onun sonu önemlidir

hikayemize devam edelim:

a. Samuel Saul’a bildiriyor, daha sonra ne olacak:

(1) 2 kişi ile karşılaşacak – “Eşekler için sıkılma, bulundular. Artık baban sana sıkılmaya başladı” diyecekler

(2) 1.Sam 10:3

Oradan daha ilerleyip Tavor'daki meşe ağacına varacaksın. Orada biri üç oğlak, biri üç somun ekmek, öbürü de bir tulum şarapla Tanrı'nın huzuruna, Beytel'e çıkan üç adamla karşılaşacaksın. 4 Seni selamlayıp iki somun ekmek verecekler. Sen de kabul edeceksin.”

(3) 1.Sam 10:5-6

Givat-Elohim'e varacaksın. Kente girince, önlerinde çenk, daire, kaval ve arfa çalanlarla birlikte peygamberlik ederek tapınma yerinden inen bir peygamber topluluğuyla karşılaşacaksın. 6 RAB'bin Ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla birlikte peygamberlikte bulunacan ve bambaşka bir kişi olacan.”

- sonra bu üç olay Samuel’in dediği gibi aynısı bir günde oldu

b. Rab Saul’a büyük ders vermek istiyor

(1) senin işin artık eşeklerlen olmayacak - bundan sonra dünya işlerini düşünmeyecen, sade benim işimi düşünecen


(2) bundan sonra Rabbin işini düşündün mü, Rab sana kendi ekmeğinden verecek

(3) Rabbin işini yapmaya karar verdin mi, sana gökten gerekli kuvvet verilecek ve senin karakterin değişecek

1.Sam 10:17, 20-21

Sonra Samuel, İsrail halkını Mispa kasabasında RAB için bir araya getirdi: Samuel bütün İsrail cinslerini tek tek öne çıkardı. Bunlardan Benyamin halkı kurayla seçildi. 21 Sonra Benyamin halkı cins cins öne çağırdı. Matri'nin cinsi seçildi. En sonunda da Matri cinsinden Kiş oğlu Saul seçildi. Onu aradılarsa da bulamadılar.

1.Sam 10:23

Bunun üzerine koşup Saul'u oradan getirdiler. Saul halkın arasına geldi. Boyu hepsinden bir baş uzundu. 24 Samuel halka dedi: "RAB'bin seçtiği adamı görüyor musunuz?", "Bütün halkın arasında bir benzeri yok." Bunun üzerine halk, "Yaşasın kral!" diye bağırdı.

25 Samuel krallığın ilkelerini halka açıkladı. Bunları kitap haline getirip RAB'bin önüne koydu. Sonra herkesi evine gönderdi.SON: