1.Samuel 15:1-35

Saul Rab tarafından reddediliyor

A. Amalek halkı yok edilsin

1.Sam 15:1-3

“Samuel Saul'a şöyle dedi: "RAB seni kendi halkı İsrail'in Kralı olarak meshetmek* için beni gönderdi. Şimdi RAB'bin sözlerine kulak ver.

2 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 'İsrailliler'e yaptıkları kötülükten ötürü Amalekliler'i cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsrailliler'e karşı koydular.

3 Şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür."”

1. Amalek halkının suçu neydi?

Çıkış 17:8-16

8 Amalekliler gelip Refidim'de İsrailliler'e savaş açtılar. 9 Musa Yeşu'ya, "Adam seç, git Amalekliler'le savaş" dedi, "Yarın ben elimde Tanrı'nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım."

10 Yeşu Musa'nın buyurduğu gibi Amalekliler'le savaştı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerine çıktılar. 11 Musa elini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyordu.

12 Ne var ki, Musa'nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı. 13 Böylece Yeşu Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi.

14 RAB Musa'ya, "Bunu anı olarak kayda geç" dedi, "Yeşu'ya da söyle, Amalekliler'in adını yeryüzünden büsbütün sileceğim." 15 Musa bir sunak yaptı, adını "RAB sancağımdır" koydu. 16 "Eller Rab'bin tahtına doğru kaldırıldı" dedi, "RAB kuşaklar boyunca Amalekliler'e karşı savaşacak!"

Yasa 25:19

Ne vakıt, Allahınız RAB size vereceği toprakta sizi çevrenizdeki bütün düşmanlardan kurtarıp rahata kavuşursanız, Amalekliler'in anısını gökler altından sileceksiniz. Bunu unutmayın!"

a. İsrail halkı Mısırdan çıkarken, henüz çok zayıf durumdaydı

b. Başka halklar İsrail’e karşı suç işlediler:

c. ama hiç biri Amalek kadar büyük kötülük yapmadı

2. Rab neden o kadar sert bir ceza veriyor?

a. bu kadar sert bir ceza bize haksızlık gibi gelebilir:

b. insanların tarihini çizen Allahtır, insanlar değil

Apo 17:26

Ve tek bir kişiden insanlığın her bir milletini çıkardı, bütün yeryüzünde otursunlar diye. Onların tarihlerine ve yaşayacak yerlerine O önceden karar verdi.

c. “İntikam benimdir, karşılık veren benim”

d. her halk için bir sınır var - onu geçti mi, artık dönüş yok

Gen 15:16

“Senin soyunun dördüncü kuşağı buraya geri dönecek. Çünkü Amorlular'ın yaptığı kötülükler henüz doruğa varmadı."

3. ‘İmanlı savaşlar’ Allaha uygun mu?

a. İsa büyük yenilik getirdi

b. Rab öyle ceza sadece belli bir zaman ve belli halklar için kullandı

c. büyük kontrast: Muhammed

d. bu ceza ruhsal hakikatlara dayanıyorB. Saul’un yengisi ve günahı

1.Sam 15:4 -9

“Bunun üzerine Saul askerlerini toplayıp saydı. İki yüz bin askerin yanısıra Yahudalılar'dan da on bin kişi vardı. 5 Sonra Amaleklilerin kasabasına varıp pusu kurdu. 7 Saul, Havila kasabasından Şur kasabasına kadar Amalekliler'i yendi.

8 Amalek Kralı olan Agak'ı sağ olarak yakaladı. Halkının tümünü de kılıçtan geçirdi. 9 Ne var ki, Saul ile adamları Agak'ı ve en iyi koyunları, öküzleri, besili danaları, kuzuları - iyi olan ne varsa hepsini- sakladılar. Bunları büsbütün yok etmek istemediler. Ama değersiz ve zayıf ne varsa hepsini yok ettiler.”

1. Saul Rabbe itaat etti mi, etmedi mi?

2. Rab en iyisini hak ediyor

Mal 1:6-8

“Siz Allah görevliler RABbin adını küçümsüyorsunuz, ve Rab size şçyle diyor:

"Oğul babasına, kul efendisine saygı gösterir. Eğer ben babaysam, hani bana saygınız? Eğer efendiysem, hani benden korkunuz?". Siz gene soruyorsunuz: 'Adını nasıl küçümsedik?'.

8 Kör hayvan kurban etmek kötü değil mi? Topal ya da hasta hayvan kurban etmek kötü değil mi? Böyle bir hayvanı kendi valine (kmetine) sun bakalım! Senden hoşnut kalır mı, ya da seni kabul eder mi?" Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

para: Rabbin işine ne kadar para veriyorsun - boş şeylere ne kadar veriyorsun? - buraya 50 stotinka, ya da 1-2 Leva atıyoruz, o bize çok geliyor - ama hemen arkasından br kahve içmeye gidiyoruz, belki de bir soda ya da kola, yanında bir tatlı ya da soletti - hiç anlamadan 3-4 Leva harcamışın

okumak: günde 5-10 dakka İncili okuduk mu bize büyük bir şey geliyor (Eski Antlaşmayı gene konuşmayalım) - ama bir gazete (vestnik) eline kaptığın zaman futbol rezultatlarına dalıyorsun, Barselonanın hangi oyuncuları yaralanmış diye merak ediyorsun.

şahitlik yapmak: belki senede bir iki defa kendimizi zorlayıp komşularımıza şahitlik yapıyoruz, iyi haberi anlatıyoruz. Ama kötü haber var mı, hemen gidip dedikodu yapmaya energiyamız var.

3. Saul kendi kendini aldatırdı

C. Saul’un sahte tövbesi

1. ruhsal körlük, yüzsüzlük

1.Sam 15:13

“RAB seni kutsasın! Ben RAB'bin buyruğunu yerine getirdim”

2. başkaları suçlamak

1.Sam 15:15

Halk bunları Amalekliler'den getirdi.”

3. sahte ruhsallık

1.Sam 15:15

Allahın RAB'be kurban sunmak üzere davarların, sığırların en iyilerini saklıdılar. Ama geri kalanları tümüyle yok ettik.”

4. şartlı tövbe

1Sa 15:24-25

“Bunun üzerine Saul, "Günah işledim! Evet, RAB'bin buyruğunu da, senin sözlerini de çiğnedim" dedi, "Halktan korktuğum için onların sözünü dinledim. Ama şimdi yalvarırım, günahımı bağışla ve benimle birlikte dön ki, RAB'be tapınayım.”5. Allah korkusu yerine - insan korkusu

1Sa 15:30

Saul, "Günah işledim!" dedi, "Ama ne olur halkımın ileri gelenleri ve İsrailliler karşısında bana saygı göster. Benimle dön de Allahın RAB'be tapınayım.”

Pro 29:25

“İnsandan korkmak tuzaktır, Ama RAB'be güvenen güvenlikte olur.”

Yunus 3:6

Ninova Kralı olanları duyunca, tahtından kalkıp kaftanını çıkardı; çula sarınarak küle oturdu.”

D. Saul’un karşılığı - gerçek tövbe nasıl olmalı

1. “Görünen köye kılavuz istemez”

1.Sam. 15:14

“Öyleyse nedir kulağıma gelen bu koyun melemesi? Nedir bu duyduğum sığır böğürmesi?”

2. insan sözüne karşı Allahın sözünü işitelim

1Sam. 15:17-19

"Kendini önemsiz saydığın halde, sen İsrail oymaklarının önderi olmadın mı? RAB seni İsrail'e kral meshetti. 18 RAB seni bir göreve gönderip, 'Git, o günahlı Amalekliler'i tümüyle yok et; hepsini ortadan kaldırıncaya dek onlarla savaş dedi. 19 Öyleyse neden RAB'bin sözüne kulak asmadın?”

3. asıl ruhsal hizmet nedir anlayalım

1.Sam. 15:22

“RAB yakmalık kurbanlardan o kadar hoşlanıyor mu, ne kadar kendi sözünün dinlenmesinden hoşlanıyor? İşte söz dinlemek kurbandan daha iyidir. Onun sözüne önem vermek de koçların yağlarından daha iyidir.”

4. Rabbin cezası - görevden almak

1.Sam 15:26

Samuel, "Seninle dönmem" dedi, "Çünkü sen RAB'bin buyruğunu reddettin, RAB de seni reddeti, İsrail Kralı olmayasın!"”

5. Rabbin çaresi - görevi başkasına vermek

1.Sam 15:28

Samuel dedi: "Bugün RAB İsrail Krallığı'nı elinden aldı ve senden daha iyi birine verdi”

Son: