Davut’un hayatı - 2.vaaz - 1.Samuel 17

Davut ile Golyat

Giriş:

A. Davut nasıl Saul’un sarayına geldi

1. Kral Saul’un hastalığı

1.Samuel 16:14

Bu sıralarda RAB'bin Ruhu Saul'dan ayrılmıştı. RAB'bin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu.

- korkunç bir senaryo: Rabbin seçtiği kişi şimdi kötü ruhların kurbanı

- hem üzüntü, açan Rab krallığı ondan aldı (psiholojik faktor) - hem de yeni bir güç onun hayatını kontrol altına aldı (ruhsal faktor)

- Saul nasıl bu duruma gelebildi:

(1) gurura kapıldı - Rabbi tam yürekle seslemedi

(2) uyarılınca tam tövbe etmedi, sahte tövbe

(3) sonra da kendini alçaltırmıyor

2. Bir imanlıda kötü ruhlar olabilir mi?

a. toplantıya gelmek başka, imanlı olmak başka

KR sadece yeniden doğmakla kazanılıyor, bu bir protsestir:

senelerce toplantıya gelenler var, Rab İsa’nın önünde çok fena uyanacaklar

b. Kutsal Ruhu almak başka, en sonunda kurtulmak başka

Matta 7:22-23

22 O günde çok kişi bana diyecek: 'Rab, Rab, biz senin adında peygamberlik etmedik mi? Senin adında kötü ruhları uğratırmadık mı? Senin adında bir sürü mucize yapmadık mı?' 23 O zaman onlara açık açık diyecem ki: 'Sizi hiç tanımadım. Gidin karşımdan, sizi kötülük işleyenler'.

c. bu kolay kolay olmuyor - kişi lazım Rabden çok uzaklaşsın

İbraniler 6:4-8

4 Ama o kişiler, hani bir kere aydınlığa kavuştular, gökten gelen o vergiyi tattılar, Kutsal Ruh'a ortak oldular, 5 Allahın sözünden ve gelecek dünyadan bir dat aldılar, 6 ve sonra yoldan ayrıldılar; işte, onlara yok fırsat, bir daha tövbe etmek durumuna getirilsinler. Onlar kendileri için Allahın Oğlunu bir daha haça gerip elaleme rezil ediyorlar.

7 Bir toprak onun üzerine sık sık düşen yağmuru içti mi, ve kendisine bakan kişilere fayda getiren otlar çıkardı mı, o Allahtan bereketleniyor. 8 Ama bir toprak tikenli otlar ve çalılar çıkardı mı, o yaramazdır ve lanetlenmenin üzerindedir. Onun sonu yanmaktır.

3. Saul’un ‘hastalığına’ çare

1.Samuel 16:15-19

15 Hizmetkârları Saul'a dediler: "Bak, Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh sana sıkıntı çektiriyor 16 "Efendimiz, buyruk ver, iyi lir çalan birini bulalım. Öyle ki, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh üzerine gelince, o lir çalar, sen de rahatlarsın."

17 Saul hizmetkârlarına, "İyi lir çalan birini bulup bana getirin" diye buyurdu.

18 Hizmetkârlardan biri, "Beytlehemli İşay'ın oğullarından birini gördüm" dedi, "İyi lir çalar. Üstelik yürekli, güçlü bir savaşçıdır; akıllıca konuşur, yakışıklıdır. RAB de onunladır." ...

21 Davut Saul'un yanına varıp onun hizmetine girdi. Saul Davut'u çok sevdi ve ona silahlarını taşıma görevini verdi. 23 O günden sonra, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh ne zaman Saul'un üzerine gelse, Davut liri alıp çalar, Saul rahatlayıp kendine gelirdi. Kötü ruh da ondan uzaklaşırdı.

a. müzik ruhsal bir silahtır - onu kullanırken dikkat edelim

b. bu silahı Şeytan kullanabilir:

c. ama biz de bu silahı kullanabiliriz

Efes 5:19

Birbirinize mezmurlarla, ilahilerle ve ruh türküleriyle konuşun. Yüreğinizle Rabbe şarkılar ve melodiler söyleyin.”

B. Davut nasıl ünlü oldu - Golyat olayı

1.Samuel 17:1-3

Savaşmak üzere ordularını bir araya getiren Filistliler, Yahuda'nın Soko Kenti'nde toplandılar. Soko ile Azeka Kenti arasındaki Efes-Dammim'de ordugah kurdular. 2 Saul ile İsrailliler de toplandılar. Ela Vadisi'nde ordugah kurup Filistliler'e karşı savaş düzeni aldılar. 3 Filistliler tepenin bir yanında, İsrailliler de karşı tepede yerlerini aldı. Aralarında vadi vardı.”

1.Samuel 17:4-10

Filist ordugahından Gatlı Golyat adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Boyu altı arşın bir karıştı.

5 Başına tunç* miğfer takmış, pullu bir zırh kuşanmıştı. Tunç zırhın ağırlığı beş bin şekeldi.

6 Baldırları zırhlarla korunmuştu. Omuzları arasında tunç bir pala asılıydı.

7 Mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi. Mızrağın demir başının ağırlığı altı yüz şekeldi. Golyat'ın önüsıra kalkanını taşıyan bir adam yürüyordu.

8 Golyat durup İsrail ordusuna, "Neden savaş düzeni aldınız?" diye haykırdı, "Ben Filistli'yim, ama siz Saul'un kölelerisiniz. Aranızdan karşıma çıkacak birini seçin.

9 Dövüşte beni yenip öldürebilirse, biz sizin köleniz oluruz. Ama ben üstün gelip onu yok edebilirsem, siz bizim kölemiz olur, bize kulluk edersiniz."

10 Filistli Golyat konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün İsrail ordusuna meydan okuyorum! Benimle dövüşecek birini çıkarın karşıma!"


Golyat’ın adı: sürgün edilmiş

3m uzun - 35 kg zırh -


24 İsrailliler Golyat'ı görünce büyük korkuyla önünden kaçıştılar.

25 Birbirlerine, "İsrail'e meydan okumak için ortaya çıkan şu adamı görüyorsunuz ya!" diyorlardı, "Kral onu öldürene büyük bir armağanın yanısıra kızını da verecek. Babasının ailesini de İsrail'e vergi ödemekten muaf tutacak."

26 Davut yanındakilere, "Bu Filistli'yi öldürüp İsrail'den bu utancı kaldıracak kişiye ne verilecek?" diye sordu, "Bu sünnetsiz* Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor?"


31 Davut'un söylediklerini duyanlar Saul'a ilettiler. Saul onu çağırttı.

32 Davut Saul'a, "Bu Filistli yüzünden kimse yılmasın! Ben kulun gidip onunla dövüşeceğim!" dedi.

33 Saul, "Sen bu Filistli'yle dövüşemezsin" dedi, "Çünkü daha gençsin, o ise gençliğinden beri savaşçıdır."

34 Ama Davut, "Kulun babasının sürüsünü güder" diye karşılık verdi, "Bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca,

35 peşinden gidip ona saldırır, kuzuyu ağzından kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse, boğazından tuttuğum gibi vurur öldürürüm.

36 Kulun, aslan da ayı da öldürmüştür. Bu sünnetsiz Filistli de onlar gibi olacak. Çünkü yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okudu.

37 Beni aslanın, ayının pençesinden kurtaran RAB, bu Filistli'nin elinden de kurtaracaktır." Saul, "Öyleyse git, RAB seninle birlikte olsun" dedi.


38 Sonra kendi giysilerini Davut'a verdi; başına tunç miğfer taktı, ona bir zırh giydirdi. 39 Davut giysilerinin üzerine kılıcını kuşanıp yürümeye çalıştı. Çünkü bu giysilere alışık değildi. Saul'a, "Bunlarla yürüyemiyorum" dedi, "Çünkü alışık değilim." Sonra giysileri üzerinden çıkardı.


40 Değneğini alıp dereden beş çakıl taşı seçti. Bunları çoban çantasına koyduktan sonra sapanını alıp Filistli Golyat'a doğru ilerledi. 41 Filistli de, önünde kalkan taşıyıcısı, Davut'a doğru ilerliyordu.

42 Davut'u tepeden tırnağa süzdü. Kızıl saçlı, yakışıklı bir genç olduğu için onu küçümsedi. 43 "Ben köpek miyim ki, üzerime değnekle geliyorsun?" diyerek kendi ilahlarının adıyla Davut'u lanetledi. 44 "Bana gelsene! Bedenini gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim!" dedi.

45 Davut, "Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun" diye karşılık verdi, "Bense meydan okuduğun İsrail ordusunun Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB'bin adıyla senin üzerine geliyorum. 46 Bugün RAB seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlarla yerdeki hayvanlara yem edeceğim. Böylece bütün dünya İsrail'de Tanrı'nın var olduğunu anlayacak.

47 Bütün bu topluluk RAB'bin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten RAB'bindir! O sizi elimize teslim edecek."

48 Golyat saldırmak amacıyla Davut'a doğru ilerledi. Davut da onunla dövüşmek üzere hemen Filistlilere doğru koştu. 49 Bir taş çıkarıp sapanla fırlattı. Taş Filistli'nin alnına çarpıp saplandı. Filistli yüzükoyun yere düştü.

50 Böylece Davut Filistli Golyat'ı sapan ve taşla yendi. Elinde kılıç olmadan onu yere serdi. 51 Sonra koşup üzerine çıktı. Golyat'ın kılıcını tutup onu öldürdü ve başını kesti. Kahraman Golyat'ın öldüğünü gören Filistliler kaçtılar.


Yuhanna 15

5 Asma ben'im, çubuklar gene sizsiniz. Kim bende kalırsa, ve ben kimde kalırsam, o kişi çok yemiş verecek. Çünkü benden ayrı olarak bir şey yapamazsınız. 6 Bir kişi bende kalmadı mı, bir çubuk olarak dışarı atılıp kuruyacak. Kişiler onu toplayacak ve ateşe atacaklar ve o yanacak. 7 Siz bende kaldınız mı, ve sözlerim de sizde kaldı mı, o zaman her ne isterseniz dileyin ve bu iş sizin için olacak. 8 Çok yemiş verdiniz mi, o zaman öğrencilerim olacanız. Ve öylelikle Babam şanlanacak.

16 Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Ve karar verdim, gidip yemiş veresiniz, yemişiniz de kalıcı olsun. Öyle ki, Babadan benim adımla ne dilerseniz, O size versin.


(1) "bende kaldınız mı" - günden güne Rabbin yükünü taşımak (ki aslında hafiftir)

- benim teritoryamdan çıkmadınız mı: EA başka tanrılara bakmak, onşlara özenmek

(2) "sözlerim sizde kaldı mı" - onunla beslenmek lazım (İsa denemde) - canlı bir diyalog - değil tek tarafına yalvarmak, ya da ölü, soğuk tradicia

(3) "çok yemiş verdiniz mi" - rezultat: diri bir çiçek gibi, imanlı hayatımızda büyüme olsun

- bir kızan büyümezse, hep aynı boyda kalırsa, panila düşüyoruz, doktor çok testler yapacak


SON: senin Golyatların nedir?

- korku - kahır, sıkıntı - yoksa mülüslük - yoksa umutsuzluk

bütün bunları Rabbin adıyla yenebilirsin

hepimizin ortak bir düşmanı: islamiyet - değil müslümanlar, onları seviyoruz

- ama onun arkasında ruhsal güç, kötü ruhlar - Açık 13 :3kurbağa, sahte peygamberlerin ruhları - bütün dünyaya gidip kralları aldatıracaklar

- ve öyle kocaman bir Golyat çıktı ve şimdi meydan okuyor, Rabbin ordusundaki askerleri dövüşe çağırıyor: "Hey İsa ölmedi, dirilmedi - İsa Rab değildir, sade sıradan bir peygamberdir - İncil Allahın söz değildir, değiştirilmiş bir insan kitabıdır"

- ve birçok imanlı, Saulun askerleri gibi korkudan saklanıyor

- ama Rab şimdi 5 tane çakıl taşı hazırladı. Onlar ilk bakışta hiç bir şeye benzemiyor, ama Rabbin gücüyle düşmanı yere yıkacaklar:

(1) Rab savaşlarla müslüman halkları uykularından kaldırıyor (Afganistan, Bosna, Kosovo)

(2) İsa kendini rüyalarda, videnielerde gösteriyor

(3) televizyon ve internet

(4) Avrupadaki gurbetçiler ve Arap devletlerinde çalışan hristiyanlar - savaştan kaçanlar

(5) müslümanlık yayıldıkça kişiler onun gerçek yüzünü görecekler ve bıkacaklar (İran)

- ama Davut o taşları alle atmadı: sapanla fırlattırdı (cılka) - o da bizim için nedir: dua