1.Samuel 18:1-30

Davut ve Yonatan - sonsuz dostluk

Giriş:

A. Davut ile Yonatan antlaşma yapıyor

1.Sam 18:1-4

Saul'la Davut'un konuşması sona erdiğinde, Saul oğlu Yonatan'ın yüreği Davut'a bağlandı. Yonatan onu canı gibi sevdi. 2 O günden sonra Saul Davut'u yanında tuttu ve babasının evine dönmesine izin vermedi. 3 Yonatan, Davut'a beslediği derin sevgiden ötürü, onunla bir dostluk antlaşması yaptı. 4 Üzerinden kaftanını çıkarıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağıyla birlikte Davut'a verdi.

- artık Davut’un bir habercisi var: Yonatan ona erkenden haber yetiştirecek, Saulun yaptıklarını öğrenecek

1. Ruhsal bağları kan bağlarından daha önemli sayıyorlar

Matta 13:46-50

46 İsa daha kalabalıklara konuşurken, işte, Onun anası ve kardeşleri dışarıda durdular ve istediler, Onunla konuşsunlar. 47 Birisi İsa'ya dedi: "Bak, senin anan ve kardeşlerin dışarıda durup seninle konuşmak istiyorlar."

48 Ama İsa bunu söyleyen adama şöyle cevap verdi: "Kim benim anam? Kim benim kardeşlerim?"

49 Ve eliyle öğrencilerini gösterip dedi: "Te anam, te kardeşlerim! 50 Çünkü her kim gökte olan Babamın istediğini yerine getirirse, o benim kardeşim, o benim kızkardeşim, o benim anam."

2. Kardeşlerin arasındaki ilişkiler, antlaşmaya dayanaıyorlar

(1) onu anmak için (1.Kor 11:25)

- inancımız kansız, çekisiz sadece bereketler isteyen bir inanç olmasın

(2) onun ölümünü ilan etmek için (1.Kor. 11:26)

- imansızlara İsa Mesihin haçını bildiriyoruz

(3) tekrar ve tekrar günahlı olduğumuzu hatırlayalım

- vaftiz bir kere, Rabbin sofrası sık sık.Yuhanna 13:10

İsa ona dedi: "Kim yıkanmışsa, o lazım sade ayaklarını yıkasın ve gene bütün temiz olacak"

(4) bir beden olduğumuzu hatırlıyoruz - birbirimzle birt antlaşma yapıyoruz1.Kor. 10:5

Nasıl ekmek birdir, biz kalabalıkız ama gene de biriz. Çünkü hepimiz aynı ekmeği paylaşıyoruz.”

Matta 26:23

İsa cevap verip dedi:"Elini benimle birlikte tencereye bandıran adam, işte, o beni ele verecek.”

3. İsa bize örnek braktı: kardeş ve dost

Yuhanna 15:13-15

Bir kişi kendi dostları için canını versin - işte, bundan daha büyük bir sevgi kimsede yok. 14 Size buyurduğum herşeyi yaparsanız, o vakıt benim dostlarım oluyorsunuz. 15 Ben size artık 'hizmetçi' demem. Çünkü hizmetçi bilmiyor ki, efendisi neler yapıyor. Hayır, ben size 'dostlar' dedim. Çünkü Babamdan her ne işittiysem, onu size bildirdim.”

4. dost olmak nasıl olacak: riske girmek

18:4 “Üzerinden kaftanını çıkarıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağıyla birlikte Davut'a verdi.

5. Yonatan ile Davut nasıl dost oldular: “kafa dengi”

B. Davut ünlü oluyor Saul kıskanmaya başlıyor

1.Sam 18:5

Davut Saul'un kendisini gönderdiği her yere gitti ve başarılı oldu. Bu yüzden Saul ona ordusunda üstün bir pozisyon verdi. Bu olay bütün halkın, Saul'un görevlilerinin bile hoşuna gitti.

6 Davut'un Filistli Golyat'ı öldürmesinden sonra, askerler geri dönerken, İsrail'in bütün kasabalarından kadınlar geldi, tef ve çeşitli çalgılar çalarak, sevinçli türküler söylediler, oynayarak Kral Saul'u karşılamaya çıktılar.

7 Bir yandan oynardılar, bir yandan da şu mani söylerdiler: "Saul binlercesini öldürdü, Davut da onbinlercesini."

8 Saul bu sözlere gücendi ve çok öfkelendi. "Demek, Davut'a on binlercesini verdiler, bana gene sade binlercesini verdiler. Artık ne kaldı: kral olmaktan başka bir şeyi kalmadı?" diye düşündü.

9 Böylece o günden sonra Saul Davut'u kıskanmaya başladı.

1. kim kıskanırsa, hep kendini başkalarıyla karşılaştırıyor

1.Sam 10:23-24

Bunun üzerine koşup Saul'u oradan getirdiler. Saul halkın arasına geldi. Boyu hepsinden bir baş uzundu. 24 Samuel halka, "RAB'bin seçtiği adamı görüyor musunuz?" dedi, "Bütün halkın arasında bir benzeri yok." Bunun üzerine halk, "Yaşasın kral!" diye bağırdı.”

1.Sam 16:12

İşay birini gönderip oğlunu getirtti. Çocuk kızıl saçlı, yakışıklı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. RAB Samuel'e, "Kalk, onu meshet. Seçtiğim kişi odur" dedi.1.Kor. 10:12

Var kişiler, kendi kendilerini övüyorlar. Kurajımız yok ki, kendimizi onlardan sayalım ya da kendimizi onlarla karşılaştıralım. Onlar o kadar akılsız ki, kendilerini kendileriyle ölçüyorlar ve karşılaştırıyorlar.”

2. kim kıskanırsa, dayanamıyor başkası daha populer olsun

- Saul en çok neye kıskandı: kadınların bir lafına “Saul binlerce öldürdü, Davut gene onbinlerce...”

Hezekiel 3:7-9

İsrail halkı seni dinlemek istemeyecektir, çünkü o beni dinlemek istemiyor. Bütün İsrail halkı dikbaşlı ve inatçıdır. 8 Seni onlar kadar inatçı yapacağım, senin alnını onlarınki kadar katılaştıracağım. 9 Alnını çakmak taşından daha sert bir kaya gibi yapacağım. Her ne kadar asi bir halksalar da onlardan korkma, yılma.”

3. kim kıskanırsa, dayanamıyor Rab başkası kullansın

Yuhanna 3:26-30

Ve Yahya'ya gelip ona dediler ki, "Muallim, Yordan ırmağının öte tarafında bir adam senin yanındaydı ya. Hani sen Ondan için şahitlik yaptıydın. İşte, O vaftiz ediyor, herkes de Ona gidiyor."

27 Yahya cevap verip dedi ki, "Kendisine gökten verilmedi mi, kimse bir şey alamaz. 28 Ben hep şöyle derdim (ve siz de bunun için şahitlerimsiniz): ben 'Mesih değilim, ama Onun önünden gideyim diye gönderildim.' 29 Gelin kimin ise, işte, güveyi odur. Ama güveyinin dostu, onun yanında durup onu sesliyor. Ve onun sesini işitti mi, gayet fazla seviniyor. Evet, böylelikle benim sevincim tamam oldu. 30 O lazım büyüsün, ben gene lazım küçüleyim."

4. kim kıskanırsa, onun kafası artık doğru işlemiyor

Matta 4:16

Karanlıkta oturan halk, büyük bir aydınlık gördü.

Ölümün toprağında, ölümün gölgesinde oturanlar,

Evet, onların üzerine büyük şafak doğdu.

5. kim kıskanırsa, hep korku içinde yaşayacak

1.Sam 18:8

"Davut'a on binlercesini, bana gene ancak binlercesini verdiler. Artık kral olmaktan başka onun ne eksiği kaldı ki?"

6. doğru ve yanlış kıskançlık

1.Kor 12:26

Bir parça acı çekerse, bütün parçalar acı çekiyorlar. Bir parça şerefli olursa, bütün parçalar onunla seviniyor.”

1.Kor 4:7

Seni kim 'daha başka' yaptı? Ya da senin birhangi şeyin var mı ki, sen onu başkasından almış olmayasın?”

1.Petrus 2:1

1 Onun için, her türlü kötülük ve her türlü kurnazlık, ikiyüzlülük, kıskançlık ve her türlü zem yapmak - bunları bir tarafa atın. 2 Allahın sözü temiz süte benziyor. Siz de, yeni doğmuş bebekler gibi, o sütü özleyin. Öyle ki, onunla kurtuluşta büyüyesiniz.”

Yuhanna 21:21-22

Petrus onu görünce İsa'ya dedi: "Rab, buna da ne olacak?" - İsa ona dedi: "Ben istesem bile, o benim gelişime kadar sağ kalsın, ondan sana ne? Sen benim arkamdan gel!"

Yuhanna 2:17

"Senin evin için hırslıyım, ve o hırs beni yiyip bitirdi."

C. Saul Davut’u öldürmeye kalkıyor

1.Sam 18:10-16

Ertesi gün Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh Saul'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Saul evinde sayıklamaya başladı. Davut her zamanki gibi yine lir çalıyordu. Saul'un elinde bir mızrak vardı. 11 "Davut'u vurup duvara çakacağım" diye düşünerek mızrağı ona fırlattı. Ama Davut iki kez ondan kurtuldu.

12 Saul Davut'tan korkuyordu. Çünkü RAB Davut'laydı, oysa kendisinden ayrılmıştı. 13 Bu yüzden Saul Davut'u yanından uzaklaştırdı. Onu bin kişilik birliğe komutan atadı. Davut askerlere öncülük yapıyordu.

14 RAB onunla birlikte olduğundan, yaptığı her işte başarılıydı. 15 Davut'un büyük başarısını gördükçe Saul'un korkusu daha da artıyordu. 16 Ne var ki, bütün İsrail ve Yahuda halkı Davut'u seviyordu; çünkü Davut onlara öncülük ediyordu.

D. Saul iki kızını Davut’a söz veriyor1.Sam 18:17-30

Saul Davut'a, "İşte büyük kızım Merav" dedi, "Onu sana eş olarak vereceğim. Yalnız hatırım için yiğitçe davran ve RAB'bin savaşlarını sürdür." Çünkü, "Davut'un ölümü benim elimden değil, Filistliler'in elinden olsun" diye düşünüyordu.

- ne kadar ikiyüzlü: ‘Rabbin savaşlarını sür’ ama amacı Davud'u öldürsün18 Davut, "Ben kim oluyorum, İsrail'de ailem ve babamın cinsi ne ki, krala damat olayım?" diye karşılık verdi. 19 Ne var ki, Saul'un kızı Merav'ın Davut'a verileceği zaman geldiğinde, kız Davut yerine Adriel'e eş olarak verildi.

20 Bu arada Saul'un öbür kızı Mikal Davut'a gönül vermişti. Bunu duyan Saul sevindi. 21 "Davut'a Mikal'ı veririm" diye düşündü, "Öyle ki, Mikal Davut'u tuzağa düşürür; Filistliler de onu öldürür." Davut'a, "Bugün damadım olmak için yine fırsatın var" dedi. 25 'Kral düşmanlarından öç almak için başlık parası olarak yüz Filistli'nin sünnet derisinden başka bir şey istemiyor." Davut'un Filistliler'in eline düşüp öleceğini planlıyordu.

- Filistiler sünnet olmazdılar ve hiç bir erkek buna razı gelmeyecekti - onları sünnet etmek onları öldürmek anlamına gelirdi

27 Davut'la adamları gidip iki yüz Filistli öldürdüler. Kralın damadı olabilmek için Davut, öldürülen Filistliler'in sünnet derilerini tam tamına getirip krala sundu. Saul da buna karşılık kızı Mikal'ı ona karı olarak verdi.

28 Saul, RAB'bin Davut'la birlikte olduğunu ve kızı Mikal'ın onu sevdiğini apaçık gördü. 29 Bu yüzden Davut'tan daha çok korktu ve yaşamı boyunca ona düşmanlık besledi.

30 Filistli komutanlar saldırdıkça Davut Saul'un öbür komutanlarından daha başarılı oluyordu. Bu yüzden büyük bir üne kavuştu.