Davut’un hayatı - 9.vaaz - 1.Samuel 25

Davut, Naval ve Avigayl1 Bu sırada Samuel öldü. Bütün İsrailliler toplanıp onun için yas tuttular. Onu Rama'daki evine gömdüler. Bundan sonra Davut Maon Çölü'ne gitti. Maon'da çok varlıklı bir adam vardı; işi Karmel'deydi. Üç bin koyunu, bin keçisi vardı. O sırada Karmel'de koyunlarını kırkmaktaydı. Adamın adı Naval, karısının adı da Avigayil'di. Kadın sağgörülü ve güzeldi. Ama Kalev soyundan gelen kocası kaba, kötü huylu biriydi.

4 Davut kırdayken, Naval'ın koyunlarını kırktığını duydu.

5 On uşağı şu buyrukla ona gönderdi: "Karmel'de Naval'ın yanına gidin. Benden ona selam söyleyip

6 şöyle deyin: 'Ömrün uzun olsun! Sana, ailene ve sana bağlı olan herkese esenlik olsun!

7 Şimdi koyunların kırkma zamanı olduğunu duydum. Çobanların bizimle birlikteyken, onları incitmedik. Karmel'de kaldıkları sürece hiçbir kayıpları olmadı.

8 Uşaklarına sor, sana söyleyecekler. Bunun için adamlarıma yakınlık göster. Çünkü sana şenlik zamanında geldik. Lütfen kullarına ve oğlun Davut'a elinden geleni ver.'"

9 Davut'un adamları varıp Davut adına bu sözleri Naval'a ilettiler ve beklemeye başladılar.

10 Ne var ki Naval Davut'un adamlarına şu karşılığı verdi: "Bu Davut da kim? Yişay'ın oğlu da kim oluyor? Bu günlerde birçok köle efendilerini bırakıp kaçıyor.

11 Ekmeğimi, suyumu, kırkıcılarım için kestiğim hayvanların etini alıp nereden geldiklerini bilmediğim kişilere mi vereyim?"

12 Davut'un adamları geldikleri yoldan döndüler ve Naval'ın bütün söylediklerini Davut'a bildirdiler.

13 Davut adamlarına, "Herkes kılıcını kuşansın!" diye buyruk verdi. Davut da, adamları da kılıçlarını kuşandılar. Yaklaşık dört yüz adam Davut'la birikte gitti; iki yüz kişi de erzağın yanında kaldı.

14 Naval'ın uşaklarından biri, Naval'ın karısı Avigayil'e, "Davut efendimiz Naval'a esenlik dilemek için kırdan ulaklar gönderdi" dedi, "Ama Naval onları tersledi.

15 Oysa adamlar bize çok iyi davrandılar. Bizi incitmediler. Kırda onlarla birlikte kaldığımız sürece hiçbir şeyimiz kaybolmadı.

16 Koyunlarımızı güderken, yanlarında kaldığımız sürece gece gündüz bizi korudular.

17 Şimdi ne yapman gerektiğini iyi düşün. Çünkü efendimize ve bütün ailesine kötülük yapmayı tasarlıyorlar. Üstelik efendimiz o kadar kötü ki, kimse ona bir şey söyleyemiyor."

18 Bunun üzerine Avigayil, hiç vakıt kaybetmeden, iki yüz ekmek, iki tulum şarap, hazırlanmış beş koyun, beş çuval kavrulmuş buğday, yüz salkım kuru üzüm ve iki yüz parça incir pestili alıp eşeklere yükledi.

19 Sonra uşaklarına, "Önümden gidin, ben arkanızdan geliyorum" dedi. Kocası Naval'a hiçbir şey söylemedi.

20 Avigayil eşeğe binmiş, dağın öbür yolundan inerken, Davut'la adamları da ona doğru ilerliyorlardı. Avigayil onlarla karşılaştı.

21 Davut, "Bu adamın kırdaki malını doğrusu boş yere korudum" demişti, "Onun mallarından hiçbir şey eksilmedi. Öyleyken bana iyilik yapacağına kötülükle karşılık verdi.

22 Eğer sabaha kadar adamlarından tek birini bile yaşatırsam, Tanrı da bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!"


23 Avigayil Davut'u görünce hemen eşekten indi; Davut'un önünde eğilip yüzüstü yere kapandı.

24 Onun ayaklarına kapanarak şöyle yalvardı: "Efendim, suçu ben, yalnız ben üstüme alıyorum. İzin ver, ben cariyen seninle konuşsun, onun söyleyeceklerini dinle.

25 Yalvarırım, efendim, o kötü adam Naval'a aldırma. Çünkü kişiliği tıpkı adı gibidir. Adı akılsız anlamına gelir; kendisi de akılsızın biridir. Ben cariyen, efendim Davut'un gönderdiği ulakları görmedim.

26 Ama şimdi, ey efendim, RAB senin kan dökmene ve kendi elinle öç almana engel oldu. Yaşayan RAB'bin adı ve senin yaşamın hakkı için yalvarırım, düşmanların ve efendime kötülük planlayanların hepsi Naval gibi olsun. Ben cariyenin efendime getirdiği bu armağan, seni izleyen adamlarına verilsin. Lütfen cariyenin suçunu bağışla. RAB kesinlikle efendimin soyunu sürdürecektir; çünkü efendim RAB'bin savaşlarını sürdürüyor. Yaşadığın sürece sende hiçbir haksızlık bulunmasın. Biri kalkıp seni öldürmek amacıyla ardına düşerse, yaşamını Tanrın RAB güven altında tutacaktır; düşmanlarını sapanla taş atar gibi fırlatıp atacaktır.

30 RAB, efendime söz verdiği bütün iyilikleri yerine getirip onu İsrail'e önder atadığında, kendi öcünü almak uğruna boş yere kan dökmediğin için pişmanlık ve üzüntü duymayacaksın. RAB efendimi başarıya ulaştırdığında cariyeni anımsa."

32 Davut, "Bugün seni karşıma çıkaran İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun!" diye karşılık verdi,

33 "Anlayışını kutlarım! Bugün kan dökmemi ve öcümü elimle almamı engellediğin için seni kutlarım.

34 Doğrusu sana kötülük etmemi önleyen İsrail'in Tanrısı yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, beni karşılamak için hemen gelmemiş olsaydın, gün doğuncaya dek Naval'ın adamlarından hiçbiri sağ kalmayacaktı."

35 Avigayil'in kendisine getirdiklerini kabul eden Davut, "Esenlikle evine dön. Sözlerine kulak verip dileğini kabul ettim" dedi.

36 Avigayil Naval'ın yanına döndü. Naval evinde krallara yakışan bir şölen düzenlemişti. Çok sarhoş olduğundan neşeliydi. Bu yüzden Avigayil sabaha dek ona bir şey söylemedi.

37 Ama ertesi sabah Naval ayılınca karısı ona olup bitenleri anlattı. İşte o an Naval'ın kalbi sıkıştı ve felç oldu.

38 Yaklaşık on gün sonra da RAB Naval'ı cezalandırıp öldürdü.

39 Davut, Naval'ın öldüğünü duyunca, "Beni küçümseyen Naval'a karşı davama bakan, kulunu kötülük etmekten alıkoyan RAB'be övgüler olsun!" dedi, "RAB Naval'ın kötülüğünü onun başına döndürdü."

Sonra Davut, Avigayil'e evlenme önermek için ulaklar gönderdi.

40 Davut'un ulakları Karmel'e, Avigayil'in yanına varıp, "Davut sana evlenme önermek için bizi gönderdi" dediler.

41 Avigayil yüzüstü yere kapanarak, "Ben cariyen sana hizmet etmeye ve efendimin ulaklarının ayaklarını yıkamaya hazırım" diye yanıtladı. 42 Hemen kalkıp eşeğe bindi. Yanına beş hizmetçisini alıp Davut'un ulaklarını izleyerek yola koyuldu. Sonra Davut'un karısı oldu.

43 Davut Yizreelli Ahinoam'ı da eş olarak almıştı. Böylece ikisi de onun karısı oldular. Bu arada Saul kızı Mikal'ı, Davut'un karısını Gallimli Layiş oğlu Palti'ye vermişti.

---------------------------------


- Bu olay bize üç kişi gösteriyor: Naval - Avigayil - Davud

- Tema:

Süleyman'ın meselleri 12:15

Ahmağın yolu kendi gözünde doğrudur,

Fakat anlayışlı kişiy başkasının aklına kulak verir.

A. Naval: nankör ve saygısız

1. Naval'ın adı: aptal

- anası babası ona nasıl bu ad vermişler?

- karakteri de öyle

2. Naval'ın soyu:

- Kaleb, Yeşu ile beraber iyi konuşan casus

- Yahuda cinsinden (Davut gibi)

3. Naval'ın zenginliği

- 3000 koyun, 1000 keçi, yüzlerce hizmetçi

4. Naval'ın karakteri

- kaba, kötü huylu, insanı tersleyen

5. ders: Allahın bereketi aslında nedir?

- para , mal mı? Yoksa: akıl ve iyi karakter mi?

Sül.Özd. 11:4

Gazap gününde servet işe yaramaz,

Oya doğruluk ölümden kurtarır.


Sül.Özd.11:28

Zenginliğine güvenen tepetaklak gidecek,

Oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek.


Sül.Özd.3:13-18

Bilgeliğe erişene, Aklı bulana ne mutlu!

Gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir.

Onun yararı altından daha çoktur.

Daha değerlidir mücevherden,

Dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.

Sağ elinde uzun ömür,

Sol elinde servet ve onur vardır.

Yolları sevinç yollarıdır,

Evet, bütün yolları esenliğe çıkarır.

Bilgelik yaşam ağacıdır ona sarılanlara,

Ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara!


- neyin peşine gidelim? - zenginlik mi, akıl mı? (mahallede)

B. Davud: insan tabiyeti ve Kutsal Ruhun güdücülüğü

1. Davud neydi: meshedilmiş ama henüz taçlanmamış kral,

- bütün İsrail halkı onu tanırdı, şimdi buntovnik gibi kırda yaşardı

2. Davud Naval için ne yapmıştı:

- haftalarca onun askerleri Naval'ın sürülerine bakmıştı

- kendileri bir şey almadılar: askerler bunu hep yaparlar

- üstelik onları korudu: Filistilere karşı 23:1 harman yerlerini soyardılar

3. Bu hizmet için şimdi küçük bir ücret istiyor, değil haraç

- en uygun zamanda gönderiyor kırkma zamanı (büyük kutlama) 'bende yok' diyemez

- Davud'un adamları çok nazik konuşuyorlar (lütfen...)

- Davud, Naval'a 'babam' diyor ("oğlun Davud")

- 'elinden geleni' ver = ne kadar uygun görürsen

4. Naval'ın cevabı: - çok ters

a. nankörlük: "ekmeğimi, suyumu, etimi vermem"

- “Be adam! Davud bakmasaydı, senin koyunların kalır mıydı? - hizmetçilerin ölü

- biz bugün: kimi kere İsa'ya karşı nankörlük yapıyoruz

- çok kişi İsa’nın adında kötü ruhlardan kurtuldular ama gene de imana geliyorlar

- insan çok çabuk unutuyor:

1.Kor 4:7-10

Seni kim 'daha başka' yaptı? Ya da senin birhangi şeyin var mı ki, sen onu başkasından almış olmayasın? Ve madem başkasından aldın, nasıl oluyor da, başkasından almamış gibi övünüyorsun?

8 Ama siz zaten doydunuz ya! Zaten zengin oldunuz ya! Zaten biz olmadan krallar oldunuz ya! Keşke sahiden de krallar olsaydınız. O vakıt biz de sizinle birlikte kral olacaydık. 9 Sanıyorum, Allah bizi, hani apostolları, ölümüne gidenler gibi, en sonuncu kişiler olarak ortaya koydu. Bütün dünyaya, hem insanlara hem de meleklere, seyirlik için olduk. 10 Biz Mesih için sersem olduk; siz gene Mesihte bilgili oldunuz. Biz zayıf olduk, siz gene kuvvetli oldunuz. Siz saygılı oldunuz, biz gene saygısız olduk.


- Pavlus çalıştı - sonra Korintliler başkasına bağlandılar, Pavlusu hor gördüler

- bugünlerde, iki üç haftalık 'imanlı' kendini muallim sayıyor

- Rabbin işini yapan - insandan minnettarlık beklemesin, sade nankörlük

- Esinleme 12:2 "Bakın, ben tezlerde gelecem. Bahşişim de yanımdadır, öyle ki, herkese yaptıklarına göre karşılık vereyim."


b. saygısızlık

- Davud kim? Davud bile Saul'a 'Rabbin Mesihi' dedi

- Yişay'ın oğlu - Yahuda soyundan en önemsiz cins (Kaleb)

- "Bu günlerde birçok köle efendilerini bırakıp kaçıyor" - sen bir kölesin - kaçmasaydın, beni rahatsız etmeyeceydin

- "nereden geldiklerini bilmediğim kişilere mi vereyim" o Davud'a iman etmedi, yoksa bir gün Davud ondan intikam alacaktı


c. korku mu?

- Belki Ahimelek'ten için duydu, Saul'dan korkardı

- o vakıt gene de saygıyla cevap verebilirdi


5. Davud'un tepkisi: sonsuz öfke

a. 'Boşuna onun mallarını korudum"

- sankki diyor: "artık bir daha iyilik yapmayacam"

- çok kolay vazgeçiyiorsuz:

2.Sel 3:13

"Ve siz, kardeşler, iyilik yapmaktan bıkmayın."

b. sınırsız öfke:

"Eğer sabaha kadar adamlarından tek birini bile yaşatırsam, Tanrı da bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!"

- sanki Davud kendisi değildi - hem Naval'ı, hem de bütün erkekleri öldürmeye karar veriyor

- bu, Saul'un sesi: 1.Sam 14:44 yeminden sonra - Yonatan'a "öleceksin" diyor

- öfkemizde: "Yapacağım, edeceğim - göreceniz!" diye bağırıyoruz

1.Tim 2:8

Onun için istiyorum, her yerde erkekler dua ederken kutsal eller, hani öfke ve çekişmekten temiz olan eller kaldırsınlar."

- Bu sanki “imanlının abdesti”: dua etmeden önce elleirni su ile yıkamak değil, ama duygularına ve düşüncelerine hakim olmak. 'İfke ve öişme'den uzak durmak

- Titus 1:6 güdücüler "Hemen öfkelenmesin"

Yakup 1:19-20

Herkes seslemekte şevik olsun ama konuşmakta, hem de öfkelenmekte ağır olsun. Çünkü insanın öfkesi Allahın doğruluğunu meydana getirmez." (biz İsa gibi tapınakta değiliz)

Efes 4:31

"Her türlü acılık, her türlü öfke ve kızgınlık, her türlü bağırmak çığırmak ve sövmekten, ve her türlü kötülükten kendinizi temizleyin."

Efes 4:26

"Kızdığın vakıt günah işleme. Güneş senin kızgınlığının üzerine batmasın"

- "kızmayın"demiyor, bu duyguyu yok edemeyiz ama iki sorumluluk var:

(1) günah işleme = ağızla, elle

(2) güneş batmasın = bu duyguyu uzattırma, düşüncelerini zaptet, ateşe benzin dökme- "Davud, bu senin sesin mi?" - unuttun mu Mezmur 38:13-14

Fakat ben, bir sağır gibi, işitmiyorum, bir dilsiz gibi, ağzımı açmıyorum; hiç bir şey işitmeyen, ağzında verecek cevap olmayan, bir adam gibiyim.

- Saul senin canını almak istedi - ona karşı öfkelenmedin

Naval sade biraz laf yaptı - bütün cinsini öldürmeye kalktın

- Saul'dan beklerdi, Naval'ın cevabı Davud' hazırlıksız buldu ("Ummadık kütük kamyonu devirdi")

- Petrus: Getsemani'de kılıç çekiyor - hizmetçi kız, inkâr ediyor

C. Avigayil - akıl, kuraj ve iman

1. daha akıllı bir hizmetçi ona haber veriyor (Naval'a gitmedi)

2. Avigayıl hemen bir plan düşünüyor

- büyük korkunçluk: Davud'un öfkesi - 400 kişiye karşı gelemeyecekler - Saul'dan yardım uzak

- kocasının yapamadığını o yaptı

- K.M kadınları övmekten çekinmiyor (Kuran)

Sül.Özd. 12:4

Erdemli kadın kocasının tacıdır,

Edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir.

3. Naval iki türlü fenalık yaptı: yemek vermedi ve tersledi

- Avigayil da şimdi iki hatayı düzeltiriyor: yemek ve övgü

- Bola gani yemek getiriyor (Naval az bir şeyle Davud'u memnun edecekti)

- suçunu üstlüyor, kendini alçaltırıyor, merhamet diliyor

4. konuşmada ustaca Davud'un düşüncelerini yatıştırıyor

(a) RAB beni gönderdi, kan dökmeyesin

- demedi: ben diliyorum

- Davud' Yahve'nin adını duyuyunca, ondan korktu

(b) düşmanların Naval gibi olsun = zayıf önemsiz kişi, uğraşmaya değmez (faydası yok, ama zararı da yok)

5. büyük iman gösteriyor:

"Sen Rabbin savaşlarını yapıyorsun, o seni koruyacak" - sanki Davud'un 3. mezmurunu okumuş:

Mezmur 3

5 Yatıp uyudum; uyanıp kalktım, çünkü RAB benim desteğimdir.

6 Her taraftan beni kuşatanbinlerce insandan hiç korkum yok.

7 Kalk, ey RAB! Kurtar beni, ey Allahım!

Çünkü sen düşmanlarımın çenesine vurursun,

kötülerin dişlerini kırarsın.

8 Kurtuluş RAB’den gelir


- a.30 - Avigayil iman ediyor, Davud kral olacak diye, ona güveniyor

- politika: o zaman pişman olmayacan, Naval'ın kanını döktün diye (bütün cins Davud'a düşma olacaktı)

6. Davud kendini alçaltırıyor:

a. RAB seni yolladı - bir kardeş bize gelirse, yanlışlığımızı gçsterirse, "Sen de kimsin?" mi diyeceğiz?

- Pavlus ve Petrus:

Gal. 2:11-13

11 Ama ne vakıt Kifas Antakya kasabasına geldi, ben onun yüzüne çatıp ona karşı geldim. O kabahatlı idi. 12 Çünkü Yakub'un yanından bazı kişiler gelmezden önce, milletlerden olan kişilerle beraber oturup yemek yerdi. Ama öbürleri gelince, çekildi, kendini ayrı tuttu, çünkü sünneti tutanlardan korkardı. 13 Öbür Yahudiler de onun ikiyüzlülüğüne katıldılar.


- lazım sevgiyle birbirimize karışalım

7. Naval ölüyor - Avigayil Davud'un karısı oluyor

a. büyük iman: Davud kaçak idi, her an ölebilirdi, Avigayil de

- onun kral olacağına iman etti:

b. biz de: Markos 10:30

yok bir kişi, şimdiki zamanda onun yüz katını kazanmasın: hem evler, kardeşler, kızkardeşler, analar, kızanlar ve tarlalar, (ama onların yanında çekiler de kazanacak), hem de gelecek zamanda sonsuz yaşamı kazanacak.

2.Tim 2:11-13

- Eger Onunla birlikte öldüysek, Onunla birlikte de yaşayacaz.

- Eger dayanırsak, Onunla birlikte krallık sürecez.

- Eger Onu inkâr edersek, O da bizi inkâr edecek.

- Ama sadikan kalmasak, o gene de sadikan kalıyor. Çünkü kendi kendini inkâr edemez.