Davut’un hayatı - 12.vaaz - 1.Samuel 28

Saul’un ölümüSaul Ruhlara Danışıyor

3 Samuel ölmüş, bütün İsrail halkı onun için yas tutmuştu. Onu kendi kenti Rama'da gömmüşlerdi. Saul da cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovmuştu. 4 Filistliler toplanıp Şunem'e gittiler ve orada ordugah kurdular. Saul da bütün İsrailliler'i toplayıp Gilboa Dağı'nda ordugah kurdu.

5 Saul Filist ordusunu görünce korkup büyük dehşete kapıldı. 6 RAB'be danıştıysa da, RAB ona ne düşlerle, ne Urim, ne de peygamberler aracılığıyla yanıt verdi. 7 Bunun üzerine Saul görevlilerine, "Bana bir cinci kadın bulun da varıp ona danışayım" diye buyruk verdi. Görevliler, "Eyn-Dor'da bir cinci kadın var" dediler.

8 Böylece Saul başka giysilere bürünüp kılığını değiştirdi. Geceleyin yanına iki kişi alıp kadının yaşadığı yere gitti. Kadına, "Lütfen benim için ruhlara danış ve sana söyleyeceğim kişiyi çağır" dedi. 9 Ama kadın ona şu karşılığı verdi: "Saul'un neler yaptığını, cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovduğunu biliyorsun. Öyleyse neden beni öldürmek için tuzak kuruyorsun?"

10 Saul, "Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, bundan sana bir kötülük gelmeyecek" diye ant içti. 11 Bunun üzerine kadın, "Sana kimi çağırayım?" diye sordu. Saul, "Bana Samuel'i çağır" dedi.

12 Kadın, Samuel'i görünce çığlık atarak, "Sen Saul'sun! Neden beni kandırdın?" dedi. 13 Kral ona, "Korkma!" dedi, "Ne görüyorsun?" Kadın, "Yeraltından çıkan bir ilah görüyorum" diye karşılık verdi.

14 Saul, "Neye benziyor?" diye sordu. Kadın, "Cüppe giymiş yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor" dedi. O zaman Saul onun Samuel olduğunu anladı; eğilip yüzüstü yere kapandı.

15 Samuel, Saul'a, "Neden beni çağırtmakla rahatsız ettin?" dedi.

Saul, "Büyük sıkıntı içindeyim" diye yanıtladı, "Filistliler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terketti. Artık bana ne peygamberler aracılığıyla, ne de düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden, ne yapmam gerektiğini bana bildirmen için seni çağırttım."

16 Samuel, "RAB seni terkedip sana düşman olduğuna göre, neden bana danışıyorsun?" dedi, 17 "RAB benim aracılığımla söylediğini yaptı, krallığı senden alıp soydaşın Davut'a verdi. 18 Çünkü sen RAB'bin buyruğuna uymadın, O'nun alevlenen öfkesini Amalekliler'e uygulamadın. RAB bugün bunları bu yüzden başına getirdi.

19 RAB seni de, İsrail halkını da Filistliler'in eline teslim edecek. Yarın sen ve oğulların bana katılacaksınız. RAB İsrail ordusunu da Filistliler'in eline teslim edecek."

20 Saul birden boylu boyunca yere düştü. Samuel'in sözlerinden ötürü büyük korkuya kapıldı. Gücü de kalmamıştı; çünkü bütün gün, bütün gece yemek yememişti.

21 Kadın Saul'a yaklaştı. Onun büyük şaşkınlık içinde olduğunu görünce, "Bak, cariyen sözünü dinledi" dedi, "Canımı tehlikeye atarak benden istediğini yaptım. 22 Şimdi lütfen cariyenin söyleyeceğini dinle. İzin ver de, önüne biraz yemek koyayım. Yoluna devam edecek gücün olması için yemek yemelisin."

23 Ama Saul, "Yemem" diyerek reddetti. Ancak hizmetkârlarıyla kadın zorlayınca, onların dediğini yaptı. Yerden kalkıp yatağın üzerine oturdu. 24 Kadının evinde besili bir dana vardı. Kadın onu hemen kesti. Un alıp yoğurdu ve mayasız ekmek pişirdi. 25 Sonra Saul'la görevlilerinin önüne koydu. Onlar da yediler. Sonra o gece kalkıp gittiler.

-------------------------------------

1. Filistiler savaşa hazırlanıyorlar

- Fil.: Şunem kasabasına yakın yerleşiyorlar

- İsakar bölgesinde, kendi topraklarında çok uzak

- İsrail topr. iyi korunmuş değil

- Saul hep Davud'un peşine - düşmanlara meydan braktı

2. Saul panika içinde

- düşman daha kalabalık

- Rabden uzaklaştı = düşmandan korku

(Davud: Mezmur 91)

1 En Yüksek Olan’ın sığınacak yerinde oturan,

herşeyi Yapabilen’in gölgesinde dinlenir.

2 RAB’be der ki: “Sen benim barınacak yerim, kalemsin,

Allahım sensin: sana güvenirim!”

3 Odur seni kurtaran, avcının kapanından

ve öldürücü hastalıktan.

4 Örtecek seni kanatlarıyla,

barınacak bir yer bulacan, tüylerinin altında.

Demirden kapak ve göğüslüktür, onun iyiliği.

5 Korkmayacan, ne gecenin korkunçluğundan,

ne gündüz uçan oktan;

6 ne karanlıklar içinde gezen hastalıktan,

ne öylen ortasında yakıp yıkan salgından.

7 Düşse de bin kişi yanında, ve on bini sağında,

sana dokunmayacaktır.

8 Bakacan kendi gözlerinle,

görecen kötülerin cezasını.

9 Çünkü “Barınacak yerim RAB’dır!” dersin,

ve Yücelerin Yücesini sığınacak yer yaparsın.1. yanlış duygularla danışıyor: değil imanla, ama planla

- "Rab'den alamazsam, Şeytandan alırım"

- soğuk yürekle

- 1.Tarih 10:14 "Rabbe danışmadı"

2. geç danıştı

- Yeşaya 55:6 Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, Yakındayken O'na yakarın.

- çünkü gün gelir, geç olacak

3. artık hiç bir yol kalmadı, Rab ona nasıl konuşsun

- ne peygamberlerle: Samuel / Davud = onlara baskı yaptı

- ne Urım = iki taş, başkâhinin göğüslüğünde

- ne de düşlerle = kendi rüyaları = Allahın ruhu ondan çıkmıştı

bugün:3. Daha önce bazı şeyler olmuştu (a. 3)

- belki kendisi cinli olduğu için

- başkasının günahını çok güzel davalıyor

- Şeytanın işlerini krallığından kovuyor, ama kendi yüreğinden

kovmuyor

4. Saul cinci kadına gidiyor

a. ikiyüzlülük: kendisi yasaklıyor, sonra yapıyor

b. çaresizlik: madem Allahtan olmuyor, Şeytandan alacam

(sonra kim cevap verecek? Şeytan)

c. kendi kendini alçaltırıyor: asker elbiseleri, sade iki hizmetçi

- kadın korkuyor - Saul yemin ediyor RABBİN adında

- büyücülüğün çok metodları var: bakımcılık, muska yazmak, karta, kahve, kurşun - hepsi çok yasak

Yasa 18:9-15

9 "Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkeye girdiğinizde, oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın.

10-11 Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın.

12 Çünkü RAB bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız RAB, bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır.

13 Tanrınız RAB'bin önünde yetkin olun."

14 "Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak verirler. Ama Tanrınız RAB buna izin vermiyor.

15 Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin.- Saul ölülerden akıl ve yardım bekliyor:

Yeşaya 8:19

Birileri size, "Fısıldaşıp mırıldanan medyumlarla ruh çağıranlara danışın" dediğinde, "Halk kendi Tanrısı'na danışmaz mı; yaşayanlar için ölülere mi danışılır?" deyin.

5. Kadın Samuel'i çağrıyor

a. Hayatta iken Saul Samuel'e hiç danışmadı

b. Kadın Samuel'i gördü? Hangi söz ve hareketle?

- anlatım kesiktir - bize bilgi verilmiyor

- Vahiy 2:24 - "Şeytan'ın derin öğretişleri" bize yasak

- Rom 16:19 iyiliğe karşı anlayışlı ve kötülüğe karşı saf olasınız".

c. Kadın Saul'un kim olduğunu anlıyor

d. Kadın ne gördü: "yeraltından çıkan bir ilah (=tanrı)"

- Saul Şeytan'a danışta, o da cevap verdi

- Şeytan kendine her türlü süs verebilir - aydınlık meleği (2.Kor.11:14)

- Müsl. "Rüyada peygamber gördünüz mü, inanın; şeytan yapamaz"

- YALAN: her kılığa girebilir (İsa bile)

- yeşillik = yalan; İncilde = aydınlık, beyazlık

- ama Rab buna müsaade etti:

- neden: Allahlan maytap olmaz: fırsat varken onu saymıyoruz, sonra: yetiş! = öyle olmuyor

- kişi defalarca hakikatı redetti mi, Rab terk ediyor

- terk etmek en korkunç ceza (değil rak, değil kaza)

2.Sel. 2:9-12

9 O adamın ortaya çıkması Şeytanın işlemesine uygun olacak: türlü türlü kuvvetli işlerle ve nişanlarla ve sahte mucizelerle. 10 Ve her türlü kötülükle olacak. Öylelikle perişan olacak olan kişileri aldatıracak. Çünkü kurtulsunlar diye hakikata karşı bir sevgi almadılar. 11 Ve bu sebep için Allah onlara saptırıcı bir kuvvet gönderecek, bir yalana inansınlar diye. 12 Öyle ki, kim hakikata iman etmedi ama haksızlığa sevindi, onlar hepsi davalansınlar.

- belki korkudan

- belki onun sesini işitmek için (mırmırdanmak)

6. Rab Saul'a cevap veriyor

a. Rab bu kötü ruhun ağzından bile konuşabilir

- nasıl Balam, hatta onun eşeğinin ağzından konuştu

b. onu terk ettiği için şeytanın ağzından Rabbin cezasını bildiriyor

- asıl Samuel: "Davudla barış, oğlundan özür diler, tövbe et"

- ama bu kötü ruh: "Sen öleceksin, çocukların ölecek, İsrail ordusu yenilecek

c. (a.18) Amalekle ilgili günahı

- Şeytanın stratejisi:

önce - yok bir şey yap, bir şey olmayacak

sonra - ha! madem yaptın, artık kurtuluş yok (ikiyüzlülük)

- Kutsal Ruh tam tersini konuşuyor:

önce - sakın yapma, Rab onu yasak etti

sonra - tövbe et, Rab seni yeniden kabul edecek

- Yahuda'da aynısını yaptı

- onun için Rabbin sesini dinlemeye alış, vakıt varken

d. "Yarın benim yanımda olacaksın"

- ölüler diyarı = ama aslında: Şeytanın yanında7. Saul perişan oluyor

a. yere düşüp bayılıyor

b. Kadın da ona yemek veriyor

- yabancı bir büyücü karı - Rabbin meshettiği güdücüye yardım ediyor

1.Sam 10:23-24

Bunun üzerine koşup Saul'u oradan getirdiler. Saul halkın arasına geldi. Boyu hepsinden bir baş uzundu. Samuel, halka, "RAB'bin seçtiği adamı görüyor musunuz?" dedi, "Bütün halkın arasında bir benzeri daha yok."

- nereden düştüğünü hatırla. Yarışı başlamak değil - onu bitirmek önemli

- bizim mahallemiz dolu - eski büyük vaizler, büyük toplantıları güdenler

şimdi: kazanları karıştırıyorlar, dilencilik yapıyorlar, sarfoş sokakları geziyorlar

- parmakla gösteriyorlar: Ee bu adam neydi, ne oldu? Ama biz maana bulmayalım- kendimize bakalım

1.Kor. 10:12

Onun için, kim sanıyor kendini ayaktadır, dikkat etsin düşmesin.6